• Narzędzia rachunkowości zarządczej w raportowaniu zintegrowanym

Sprawozdawczość zintegrowana dynamicznie się rozwija, co stwarza zapotrzebowanie na odpowiednie narzędzia, z których mogliby skorzystać sporządzający sprawozdania. W strukturze ramowej sprawozdawczości zintegrowanej IIRC nie zaproponowano żadnych instrumentów ani narzędzi, które mogłyby lub powinny być wykorzystywane w sprawozdawczości zintegrowanej. Wydaje się, że wymagania stawiane przez sprawozdawczość zintegrowaną w sensie informacyjnym może spełniać rachunkowość zarządcza, zarówno operacyjna, jak i strategiczna. Liczne narzędzia rachunkowości zarządczej opracowane dla potrzeb wewnętrznego zarzadzania jednostką gospodarczą mogą stanowić silne wsparcie w przygotowywaniu sprawozdania zintegrowanego. Można zatem jednoznacznie stwierdzić, że niezaprzeczalną bazą informacyjną dla sprawozdawczości zintegrowanej są systemy rachunkowości zarządczej.

Podtytuł Narzędzia rachunkowości zarządczej w raportowaniu zintegrowanym
Autor Bogusława Bek-Gaik, Anna Surowiec
Rok wydania 2021
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 168
50.00 40.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
32.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-480-8

Sprawozdawczość zintegrowana dynamicznie się rozwija, co stwarza zapotrzebowanie na odpowiednie narzędzia, z których mogliby skorzystać sporządzający sprawozdania. W strukturze ramowej sprawozdawczości zintegrowanej IIRC nie zaproponowano żadnych instrumentów ani narzędzi, które mogłyby lub powinny być wykorzystywane w sprawozdawczości zintegrowanej. Wydaje się, że wymagania stawiane przez sprawozdawczość zintegrowaną w sensie informacyjnym może spełniać rachunkowość zarządcza, zarówno operacyjna, jak i strategiczna. Liczne narzędzia rachunkowości zarządczej opracowane dla potrzeb wewnętrznego zarzadzania jednostką gospodarczą mogą stanowić silne wsparcie w przygotowywaniu sprawozdania zintegrowanego. Można zatem jednoznacznie stwierdzić, że niezaprzeczalną bazą informacyjną dla sprawozdawczości zintegrowanej są systemy rachunkowości zarządczej.

Tematyka monografii dotyczy możliwości wykorzystania narzędzi rachunkowości zarządczej w przygotowywaniu raportów zintegrowanych. Autorki w monografii omówiły wymagania informacyjne IR oraz narzędzia rachunkowości zarządczej, które ułatwiłyby ich przygotowanie. Podkreślić należy, że w monografii zaprezentowano spojrzenie na raport zintegrowany od strony podażowej, czyli przygotowujących informacje, co niewątpliwie wpływa na jakość i użyteczność prezentowanych informacji. Generalnie dotychczasowe publikacje nie poruszały tej tematyki.

Przyjęcie przez organizacje sprawozdawczości zintegrowanej powinno spowodować zmiany w zachowaniach organizacji, wpłynąć na zidentyfikowanie słabości aktualnej strategii organizacji oraz zidentyfikować obszary wymagające poprawy i uwagi zarządu firmy. Stąd wykorzystanie narzędzi rachunkowości zarządczej w przygotowaniu raportów zintegrowanych wydaje się kluczowe.

Monografia stanowi istotne źródło wiedzy adresowane do odbiorców zainteresowanych raportowaniem zintegrowanym − zarówno z naukowego, jak i praktycznego punktu widzenia. Uzupełnia dotychczasowy dorobek publikacyjny w tym obszarze na rynku polskim, wskazuje nie tylko aktualną praktykę spółek giełdowych notowanych na polskiej giełdzie, ale przede wszystkim porusza nowy aspekt raportu zintegrowanego - wykorzystanie systemu rachunkowości zarządczej do jego sporządzania.

Wstęp 7

Rozdział 1
Sprawozdawczość zintegrowana a sprawozdawczość tradycyjna 9
1.1. Istota raportowania zintegrowanego 9
1.2. Funkcje i fundamentalne koncepcje sprawozdawczości zintegrowanej 15
1.3. Kluczowe elementy treści raportu zintegrowanego 25
1.4. Sprawozdawczość zintegrowana i procesy zmiany organizacyjnej 33

Rozdział 2
Narzędzia rachunkowości zarządczej z perspektywy raportowania zintegrowanego 39
2.1. Rachunkowość zarządcza a raport zintegrowany 39
2.2. Zrównoważona karta wyników (Balanced Scorecard) 50
2.3. Budżetowanie kapitałowe 57
2.4. Systemy pomiaru dokonań 62
2.5. Segmentowy rachunek wyników 67
2.6. Raportowanie zarządcze 71
2.6.1. Raport kapitału intelektualnego 71
2.6.2. Raportowanie ryzyka 73

Rozdział 3
Praktyka ujawnień w raportach zintegrowanych polskich spółek w latach 2013-2020 79
3.1. Zastosowana metodyka badań empirycznych 79
3.2. Analiza cech formalnych raportów zintegrowanych i ich zgodności ze strukturą ramową 82
3.3. Analiza wykorzystanych narzędzi rachunkowości zarządczej w raportach zintegrowanych badanych spółek 90
3.4. Wykorzystanie narzędzi rachunkowości zarządczej - analiza przypadku 94

Rozdział 4
Wykorzystanie narzędzi rachunkowości zarządczej w raportowaniu zintegrowanym - badanie ankietowe 107
4.1. Zastosowana metodyka badania i charakterystyka próby badawczej 107
4.2. Wyniki badań empirycznych 112
4.2.1. Poziom wiedzy na temat raportowania zintegrowanego 112
4.2.2. Korzyści raportowania zintegrowanego i stojące przed nim wyzwania 118
4.2.3. Raportowanie zintegrowane w komunikowaniu procesu tworzenia wartości przedsiębiorstwa 123
4.3. Podsumowanie wyników badań 131

Zakończenie 135
Bibliografia 139
Spis tabel 151
Spis rysunków 153
Aneks. Kwestionariusz ankiety 155

Recenzenci:
prof. dr hab. Ewa Walińska, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Sylwia Łęgowik-Świącik, prof. Politechniki Częstochowskiej

 

A Guide For Intellectual Capital Statements – A Key to Knowledge Management(2001), Danish Agency for Trade and Industry, Ministry of Trade and Industry, http://www.juergendaum.com/articles/Danish_ICS.pdf (17.01.2015).

Adams C.A. (2015), The International Integrated Reporting Council: A call to action, Critical Perspectives on Accounting, 27(March), 23-28.

Adams S., Simnett R. (2011), Integrated reporting: An opportunity for Australia’s not-for-profit sector, Australian Accounting Review, 21 (3), 292-301.

Aggarwal R. (1993), Capital Budgeting Under Uncertainty, Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs.

Albertini E. (2019), Integrated reporting: an exploratory study of French companies, Journal of Management and Governance, Vol. 23, 513-535.

Al-Htaybat K., von Alberti-Alhtaybat L. (2018), Integrated thinking leading to integrated reporting: case study insights from a global player, Accounting, Auditing and Accountability Journal, 31 (5), 1435-1460.

Aljifri K., Hussainey K. (2007), The determinants of forward-looking information in annual reports of UAE companies, Managerial Auditing Journal, Vol. 22 No. 9, s. 881-894.

Bartolomeo M., Bennett M., Bouma J., Heydkamp P., James P., Wolters T. (2000), Environmental management accounting in Europe: current practice and future potential, European Accounting Review, 9 (1), 31-52.

Beck C., Dumay J., Frost G. (2017), In pursuit of a ‘single source of truth’: from threatened legitimacy to integrated reporting, Journal of Business Ethics, 141 (1), 191-205.

Bek-Gaik B. (2013), Sprawozdawczy wymiar rachunku wyników w warunkach globalnego rynku, Wydawnictwo UŁ, Łódź.

Bek-Gaik B. (2015), Sprawozdawczość zintegrowana – wybrane problemy, Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 77, 479-491.

Bek-Gaik B., Rymkiewicz B. (2015), Sprawozdawczość zintegrowana w praktyce polskich spółek giełdowych, [w:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa: uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków, 60-83.

Bek-Gaik B., Surowiec A. (2020a), Forward-looking disclosures in integrated reporting of Polish companies, [w:] Proceedings of the 35t International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 1-2 April 2020, Seville, Spain, 10091-10103.

Bek-Gaik B., Surowiec A. (2020b), Informacje niefinansowe w sprawozdawczości organizacji, CeDeWu, Warszawa.

Berg N., Jensen, J.C. (2012), Determinants of Traditional Sustainability Reporting Versus Integrated Reporting. An Institutionalist Approach, Business Strategy and the Environment, No. 21, 299-316.

Berndt T., Bilolo C., Muller L. (2014), The Future of Integrated Reporting, 4th Annual International Conference on Accounting and Finance, Phuket, Thailand, 195-206.

Black Sun (2012), Understanding Transformation: Building the Business Case for Integrated Reporting, International Integrated Reporting Council, London, Bogner, http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2012/11/BUILDING-THE-BUSINESS-CASE-FOR-INTEGRATED-REPORTING.pdf

Blaik P., Matwiejczuk R. (2008), Logistyczny łańcuch tworzenia wartości, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Bombiak E. (2013), Zarządzanie kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa – teoria i praktyka, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie, Nr 96, 57-70.

Bouten L., Hoozee S. (2013), On the interplay between environmental reporting and management accounting change, Management Accounting Research, 24, 333-348.

Bravo F. (2016), Forward-looking disclosure and corporate reputation as mechanisms to reduce stock return volatility, Spanish Accounting Review, 19 (1), 122-131.

Brealey R.A., Myers S.C. (1988), Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill Book Company.

Brown J., Dillard J. (2014), Integrated reporting: On the need for broadening out and opening up, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 27, Issue 7, 1120-1156.

Buchacz T. (2006), Uczenie się Modelu EFQM, Problemy Jakości, nr 2.

Burch J.G. (1998), Cost and management accounting: a modern approach, West Publishing Company.

Burritt R.L., Hahn T., Schaltegger S. (2002), Towards a comprehensive framework for environmental management accounting: links between business actors and environmental management accounting tools, Australian Accounting Review, 12, 39-50.

Burritt R., Schaltegger S. (2014), Accounting towards sustainability in production and supply chains, The British Accounting Review, 46 (4), 327-343.

Burritt R., Schaltegger S., Bennett M., Pohjola T., Csutora M. (2011), Environmental Management Accounting and Supply Chain Management, Springer, Delft.

Busco C., Frigo M.L., Quattrone P., Riccaboni A. (2013), Integrated Reporting: Concepts and Cases that Redefine Corporate Accountability, Springer, Heidelberg.

Celik O., Ecer A., Karabacak H. (2006), Disclosure of forward looking information: evidence from listed companies on Istanbul Stock Exchange (ISE), Investment Management and Financial Innovations, 3 (2), 197-216.

Cheng M., Green W., Conradie P., Konishi N., Romi A. (2014), The international integrated reporting framework: key issues and future research opportunities, Journal of International Financial Management & Accounting, Vol. 25 (1), s. 90-119.

Chersan I.C. (2015), Study on Practices and Tendencies in Integrated Reporting, Audit Financiar, 13 (129), 91-101.

Christ K., Burritt R. (2015), Material flow cost accounting. A review and agenda for future re-search, Journal of Cleaner Production, Vol. 108, 1378-1389.

Cohen J.L.L., Holder-Webb L.N., Wood D.J. (2012), Corporate reporting on non-fnancial leading indicators of economic performance and Sustainability, Accounting Horizons, 26(1), 65-90.

Coulson A., Adams C., Nugent M., Haynes K. (2015), Exploring metaphors of capitals and the framing of multiple capitals: challenges and opportunities for IR, Sustainability Accounting, Management & Policy Journal, 6(3), 290-314.

Crabtree A.D., DeBusk G.K. (2008), The effects of adopting the balanced scorecard on shareholder returns, Advances in Accounting, 24(1), 8-15.

Czubakowska M., Gabrusiewicz W., Nowak E. (2014), Rachunkowość zarządcza. Metody i zastosowania, PWE, Warszawa.

de Villiers C., Hsiao P.-C.K., Maroun W. (2017), Developing a conceptual model of influences around integrated reporting, new insights and directions for future research, Meditari Accountancy Research, 25 (4), 450-460.

de Villiers C., Maroun W. (ed.) (2017), Sustainability Accounting and Integrated Reporting, 1st Edition, Routledge, London.

de Villiers C., Rinaldi L., Unerman J. (2014),Integrated reporting: Insights, gaps and an agenda for future research, Accounting, Auditing & Accountability Journal, 27(7), 1042-1067.

Dean J. (1951), Capital budgeting, Columbia University Press.

Dhaliwal D.S., Li O.Z., Tsang A., Yang Y.G. (2011), Voluntary nonfinancial disclosure and the cost of equity capital: The initiation of corporate social responsibility reporting, The Accounting Review, 86(1), 59-100.

Dobija D. (2009), Funkcje i rola rachunkowości zarządczej, [w:] Rachunkowość zarządcza. Teoria. Praktyka. Aspekty behawioralne, pod red. D. Dobiji, M. Kucharczyk, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Dragu I., Tudor-Tiron A. (2013), New Corporate Reporting Trends. Analysis on the Evolution of Integrated Reporting, Annals of the University of Oradea, Economic Science Series, 22 (1), 1221-1228.

Druckman P. (2014), Integrated Reporting: A New Governance Tool, The Corporate Board, Vol. May/June, 6-10.

Drury C. (1991), Management and Cost Accounting, Chapman & Hall, London.

Drury C. (2013), Management and cost accounting, Third Edition, Springer-Science+Business Media, B.V.

Dumay J., Bernardi C., Guthrie J., Demartini P. (2016), Integrated reporting: A structured literature review, Accounting Forum, 40(3), 166-185.

Dumay J., Bernardi C., Guthrie J., La Torre M. (2017), Barriers to implementing the International Integrated Reporting Framework: A contemporary academic perspective, Meditari Accountancy Research, 25 (4), 461-480.

Dumay J., Dai T. (2017), Integrated thinking as a cultural control?, Meditari Accountancy Research, 25 (4), 574-604.

Eccles R., Ioannou I., Serafeim G. (2014), The impact of corporate sustainability on organizational processes and performance, Management Science, 60 (11), 2835-2857.

Eccles R., Klimenko S. (2019), The Investor Revolution, Harvard Business Review, 97 (3), 106-116.

Eccles R., Krzus M., Tapscott D. (2010), One Report: Integrated Reporting for a Sustainable Strategy, Wiley Publisher, 1st Edition.

Eccles R., Krzus M. (2010a), Integrated reporting for a sustainable strategy, Financial Executive, March, 29-32.

Eccles R., Krzus M. (2010b), One Report: Integrated Reporting for a Sustainable Strategy, Wiley & Sons, Somerset, NJ.

Eccles R., Krzus M., Ribot S. (2014), The integrated reporting movement: Meaning, momentum, motives, and materiality, Hoboken, Wiley.

Eccles R., Krzus M., Ribot S. (2015), Model of Best Practice in Integrated Reporting, Journal of Applied Corporate Finance, 27 (2), 103-115.

Eccles R., Saltzman D. (2011), Achieving Sustainability through Integrated Reporting, Stanford Social Innovation Review, 9 (3), 56-61.

Eccles R., Serafeim G. (2014), Corporate and Integrated Reporting: A Functional Perspective, Chapter 9 in Corporate Stewardship: Achieving Sustainable Effectiveness, edited by Ed Lawler, Sue Mohrman, and James O’Toole, Greenleaf, 2015, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2388716 (dostęp: 14.04.2015).

EFFAS-CIC (2008), Principles for Effective Communication of Intellectual Capital, http://effas.net/pdf/setter/EFFAS-CIC.pdf (17.01.2015).

Epstein M.J., Manzoni J.F. (1997), The Balanced Scorecard and Tableau de Bord: A Global Perspective on Translating Strategy into Action, working paper in the INSTEAD Working Paper Series, https://flora.insead.edu/fichiersti_wp/inseadwp1997/97-82.pdf (20.08.2017).

Ernst & Young (2015), Tomorrow’s Investment Rules 2.0 Emerging risk and stranded assets have investors looking for more from nonfinancial reporting, https://www.seg.org.pl/storage/uploads/1626257472_tomorrows_investment_rules_2.0_ey.pdf

Fărcaş T. (2015), The Development of Corporate Reporting over Time: From a Traditional System to an Integrated System, Audit Financiar, 13 (124), 106-113.

Feng S., Cummings L., Tweedie D. (2017), Exploring integrated thinking in integrated reporting – an exploratory study in Australia, Journal of Intellectual Capital, 18 (2), 330-353.

Flower J. (2015), The international integrated reporting council: A story of failure, Critical Perspectives on Accounting, 27(March), 1-17.

Frejtag-Mika E. (2012), Kreatywność kapitału intelektualnego – kooperacja czy konkurencja w B+R, Acta Universita Lodziensis, Folia Oeconomica 268, 71-84.

Frias-Aceituno J.V., Rodriguez-Ariza L., Garcia-Sanchez I. (2014), Explanatory factors of integrated sustainability and financial reporting, Business Strategy and the Environment, 23(1), 56-72.

Frías-Aceituno J., Rodríguez-Ariza L., García-Sanchez I. (2013b), Is integrated reporting determined by a country’s legal system? An exploratory study, Journal of Cleaner Production, Vol. 44, 45-55.

Frías-Aceituno J., Rodríguez-Ariza L., García-Sánchez I. (2013a), The role of the board in the dissemination of integrated corporate social reporting, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 20 (4), 219-233.

Gabrusewicz W. (2000), Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej [w:] Rachunkowość zarządcza, Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., PWE, Warszawa.

Gadella J. (1986), Post auditing the capital investment decision, Management Accounting, November.

Gajdka J., Walińska E. (2000), Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, tom I-II, Wydawnictwo: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.

García-Sánchez I., Rodríguez-Ariza L., Frías-Aceituno J. (2013), The cultural system and integrated reporting, International Business Review, No. 22, 828-838.

Gibassier D., Rodrigue M., Arjaliès D. (2018), ‘Integrated reporting is like God: no one has met Him, but everybody talks about Him’: the power of myths in the adoption of management innovations, Accounting, Auditing and Accountability Journal, 31 (5), 1349-1380.

Gołębiowski T. (2001), Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa.

Gunarathne N., Senaratne S. (2017), Diffusion of integrated reporting in an emerging South Asian (SAARC) nation, Managerial Auditing Journal, 32 (4/5), 524-548.

Haji A., Anifowose M. (2016), The trend of integrated reporting practice in South Africa: ceremonial or substantive?, Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, 7 (2), 190-224.

Haller Ch., van Staden C. (2014), The value added statement – an appropriate instrument for Integrated Reporting, Accounting, Auditing & Accountability Journal, 27(7), 1190-1216.

Hammond K., Miles S. (2004), Assessing quality assessment of corporate social reporting: UK perspectives, Accounting Forum, 28 (1), 61-79.

Hansen E., Schaltegger S. (2016), The sustainability balanced scorecard. A systematic review of architectures, Journal of Business Ethics, 133 (2), 193-221.

Hansen M.T., Birkinshaw J. (2007), The innovation value chain, Harvard business review, 85(6), June.

Healy P.M., Palepu K.G. (2001), Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: a review of the empirical disclosure literature”, Journal of Accounting and Economics, 31 (1/3), 405-440.

Henri J., Journeault M. (2010), Eco-control: the influence of management control systems on environmental and economic performance, Accounting Organizations and Society, 35 (1), 63-80.

Higgins C., Stubbs W., Love T. (2014), Walking the talk(s): Organisational narratives of integrated reporting, Accounting, Auditing & Accountability Journal, 27 (7), 1090-1119.

Higgins C., Stubbs W., Tweedie D., McCallum G. (2019), Journey or toolbox? Integrated reporting and processes of organisational change, Accounting, Auditing & Accountability Journal, 32(6), 1662-1689.

Horngren Ch., Foster G., Datar S. (2000), Cost Accounting. A Managerial Emphasis, Prentice-Hall International, Inc., Englewood Cliffs.

http://www.efqm.org/efqm-model/fundamental-concepts (23.08.2017).

http://www.iso.org/iso/home/standards/iso31000.htm (15.01.2015).

http://www.juergendaum.com/articles/Danish_ICS.pdf (17.01.2015).

http://www.meti.go.jp/policy/intellectual_assets/pdf/GuidelineforIAM.pdf (17.01.2015).

https://www.bis.org/publ/bcbs239.pdf (22.09.2021).

IMA (2008), Statements on Management Accounting, Definition of Management Accounting, Institute of Management Accountants, Montvale.

IIRC (2011), Discussion Paper Towards Integrated Reporting – Communicating Value in the 21st Century, http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2011/09/IR-Discussion-Paper-2011_spreads.pdf (20.08.2019)

IIRC (2012), Pilot programme yearbook: capturing the experiences of global businesses and investors, International Integrated Reporting Council, London, http://www.integratedreporting.org/wp-content/uploads/2012/10/THE-PILOT-PROGRAMME-2012-YEARBOOK.pdf (14.10.2020)

IIRC (2013a), Business and investors explore the sustainability perspectives of integrated reporting, International Integrated Reporting Council, London, http://www.integratedreporting.org/wp-content/uploads/2013/12/IIRC-PP-Yearbook-2013_PDF4_PAGES.pdf (14.09.2021)

IIRC (2013b), Business Model Background Paper for IR, March, https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2013/03/Business_Model.pdf (2.08.2019)

IIRC (2013c), Consultation draft of the international integrated reporting framework, International Integrated Reporting Council, London, https://www.integratedreporting.org/wp-content/uploads/2013/03/Consultation-Draft-of-the-InternationalIRFramework.pdf (14.09.2021)

IIRC (2013d), The International <IR> Framework, http://www.theiirc.org/wp-content/uploads/2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf (20.11.2015)

IIRC (2014), Creating value: value to the board, International Integrated Reporting Council, London, https://www.integratedreporting.org/resource/creating-value-board/ (8.09.2021)

IIRC (2016), Creating value: the value of human capital reporting, International Integrated Reporting Council, London, https://www.integratedreporting.org/resource/creating-value-the-value-of-human-capital-reporting/ (8.09.2021)

IIRC (2017a), Creating Value CFO Leadership in <IR>, International Integrated Reporting Council, London, https://www.integratedreporting.org/resource/creating-value-cfo-leadership-in-ir/ (8.09.2021)

IIRC (2017b), The cyclical power of integrated thinking and reporting, https://www.integratedreporting.org/resource/creating-value-board/ (8.09.2021)

IIRC (2021), The International <IR> Framework, https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2021/01/InternationalIntegratedReportingFramework.pdf (20.02.2021)

IIRC and Black Sun (2012), Understanding transformation: building the business case for integrated reporting, International Integrated Reporting Council, London, https://www.integratedreporting.org/resource/building-the-business-case-for-integrated-reporting/ (8.09.2021)

IIRC and Black Sun (2014), Realizing the benefits: the impact of integrated reporting, International Integrated Reporting Council, London, https://www.integratedreporting.org/resource/realizing-the-benefits-the-impact-of-integrated-reporting/ (8.09.2021)

IIRC and Black Sun (2015), The integrated reporting journey: the inside story, International Integrated Reporting Council, London, https://www.integratedreporting.org/resource/the-integrated-reporting-journey-the-inside-story-2/ (8.09.2021)

Ijiri Y. (1967), The Foundations of Accounting Measurement, Scholars Book Co., Houston, Texas.

Jaruga A. (1999), Rola rachunkowości zarządczej [w:] Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, A. Jaruga, W. Nowak, A. Szychta, Absolwent, Łódź.

Jarugowa A., Szychta A. (1995), Kontrola budżetowa [w:] Nowoczesna rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem, „Nowa Europa”, Warszawa.

Jinga G., Dumitru M. (2015a), The Change in Management Accounting from an Institutional and Contingency Perspective: A Case Study for a Romanian Company, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 9 (6), 1913-1920.

Jinga G., Dumitru M. (2015b), The Management Accounting Tools and the Integrated Reporting, SEA: Practical Application of Science, 3 (1), 45-49.

Kacała J., Kołaczyk E. (2013), Wdrażanie modelu doskonałości EFQM – determinanty, Zarządzanie i Finanse, 4 (2), 145-154.

Kaplan R., Atkinson A. (1998), Advanced Management Accounting (Third Edition), Prentice Hall.

Kaplan R., Norton D. (1998), Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System, Harvard Business Review on Measuring Corporate Performance, Harvard Business School Press.

Kaplan R., Norton D. (2001a), Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kaplan R., Norton D. (2001b), The strategy-focused organization. How balanced scorecard companies thrive in the business environment, Harvard Business School Press.

Kaplinsky R., Morris M. (2001), A handbook for value chain research, IDRC, University of Sussex, Institute of Development Studies, Brighton.

Karmańska A. (2009), Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Kaufman M. (1986), The budgeting handbook, Dow Jones-Irwin.

Kent P., Ung K. (2003), Voluntary Disclosure of Forward-Looking Earnings Information in Australia, Australian Journal of Management, 28 (3), 273-285.

Kędzierska I. (2012), Wybrane zagadnienia pomiaru dokonań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 684 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 45, 103-117.

Kim H. (1979), Making the Long-Term Investment Decision, Management Accounting, March.

Kim S.H. (1979), Making the Long – Term Investment Decision, Management Accounting, March

Kim S.H., Farragher E.J. (1981), Current Capital Budgeting Practices, Management Accounting, June.

King Committee (2001), King Report on Corporate Governance for South Africa, The Institute of Directors in South Africa, Johannesburg.

King Committee (2009), King Code of Governance for South Africa, The Institute of Directors in Southern Africa, Johannesburg.

Kippenberger T. (1996), The performance pyramid, The Antidote, 1 (1), 10-11.

Kiziukiewicz T. (2003), Rachunkowość zarządcza jako instrument zarządzania [w:] Zarządcze aspekty rachunkowości, pod red. T.Kiziukiewicz, PWE, Warszawa.

Kotłowska M. (2015), Determinanty pomiaru dokonań na poziomie procesów w przedsiębiorstwie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 390, 173-182.

Kowalewski M. (2012), Systemy pomiaru dokonań przedsiębiorstwa [w:] Pomiar i raportowanie dokonań przedsiębiorstwa, )red.) E. Nowak, Wyd. CeDeWu, Warszawa.

Lassini U., Lionzo A., Rossignoli F. (2016), Does business model affect accounting choice? An empirical analysis of European listed companies, Journal of Management and Governance, 20(2), 229-260.

Lohman C., Fortuin L., Wouters M. (2004), Designing a Performance Measurement System: A Case Study, European Journal of Operational Research, 156, 267-286.

Łęgowik-Świącik S. (2018), Koncepcje generowania spirali wartości w modelach biznesu, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Malola A., Maroun W. (2019), The measurement and potential drivers of integrated report quality: Evidence from a pioneer in integrated reporting School of Accountancy, South African Journal of Accounting Research, 33 (2), 114-144.

Marcinkowska M. (2004), Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Maroun W. (2017), Assuring the integrated report: Insights and recommendations from auditors and preparers, The British Accounting Review, 49 (3), 329-346.

Maroun W., Solomon J. (2012), Integrated reporting: the influence of King III on social, ethical and environmental reporting, The Association of Chartered Certified Accountants, London, http://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDF-technical/integratedreporting/tech-tp-iirsa.pdf (18.05.2015).

McNally M.A., Cerbone D., Maroun W. (2017), Exploring the challenges of preparing an integrated report, Meditary Accountancy Research, 25 (4), 481-504.

McNally M.A., Maroun W. (2018), It is not always bad news: illustrating the potential of integrated reporting using a case study in the eco-tourism industry, Accounting, Auditing and Accountability Journal, 31 (5), 1319-1348.

Melloni G., Stacchezzini R., Lai A. (2016), The tone of business model disclosure: An impression management analysis of the integrated reports, Journal of Management and Governance, 20(2), 295-320.

Menicucci E. (2013), The Determinants of Forward-Looking Information in Management Commentary: Evidence from Italian Listed Companies, International Business Research; 6 (5), 30-44.

MIA-ACCA (2016), Integrated Reporting Survey, https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2016/09/MIA-ACCA-IR-survey-report_2016.pdf.pdf

Michalak J. (2008), Pomiar dokonań od wyniku finansowego do Balanced Scorecard, Difin, Warszawa.

Michalczuk G., Mikulska T. (2014), Sprawozdanie zintegrowane jako produkt finalny rachunkowości społecznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 827 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 69, 197-207.

Mierzejewska B. (2009), Kapitał intelektualny – jak o nim mówić interesariuszom?, e-mentor, 2 (29); http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/29/id/638 (17.01.2015).

Milne M.J., Gray R. (2013), W(h)ither ecology? The triple bottom line, the global reporting initiative, and corporate sustainability reporting, Journal of Business Ethics, 118(1), 13-29.

Morros J. (2016), The integrated reporting: A presentation of the current state of art and aspects of integrated reporting that need further development, Intangible Capital, 12 (1), 336-356.

Niemiec A. (red.) (2016), System pomiaru dokonań w przedsiębiorstwach, CeDeWu, Warszawa.

Nita B. (2013), Sprawozdawczość wewnętrzna w procesie zarządzania ryzykiem, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 287, 140-151.

Nita B. (2014), Koncepcje i uwarunkowania pomiaru i raportowania dokonań w przedsiębiorstwie, Economics and Management, 6 (3), 37-52.

Nita B. (2014), Sprawozdawczość zarządcza, PWN Warszawa.

No surprises: the case for better risk reporting (2002), Balance Sheet, 10 (4), 18-21.

Northcott D. (1992), Capital Investment Decision – Making, Academic Press Ltd.

Nouri F.A., Nikabadi M.S., Olfat L. (2019), Developing the framework of sustainable service supply chain balanced scorecard (SSSC BSC), International Journal of Productivity and Performance Management.

Nowak E. (2011), Measuring company performance in management accounting, Management, 15 (1), 279-287.

Nowak E. (2015), Controlling zorientowany na dokonania przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 398, s. 363-371.

Nowak E. (2017), Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE S.A., Wydanie III zmienione, Warszawa.

Oliveira J., Rodrigues L.L., Craig R. (2011), Risk-related disclosures by non-nance companies: Portuguese practices and disclosure characteristics, Managerial Auditing Journal, 26 (9), 817-839.

Olve N.G., Roy J., Wetter M. (1999), Performance drivers: a practical guide to using the balanced scorecard, J. Wiley, New York.

Osterwalder A. (2004), The business model ontology a proposition in a design science approach, praca dyplomowa, HEC, Lozanna.

Perego P., Kennedy S., Whiteman G. (2016), A lot of icing but little cake? Taking integrated reporting forward, Journal of Cleaner Production, Vol. 136, 53-64.

Piontek B. (1999), Koszty środowiskowe w rachunku kosztów funkcjonowania kopalni węgla kamiennego, Rocznik Ochrona Środowiska, t. 1.

Pistoni A., Songini L., Perrone O. (2016), The how and why of a frm’s approach to CSR and sustainability: A case study of a large European company, Journal of Management and Governance, 20(3), 655-685.

Pistoni A., Songini L., Bavagnoli F. (2018), Integrated Reporting Quality: An Empirical Analysis, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, No. 25, 489-507.

Pluta W. (1996), Strategiczne zarządzanie finansami, Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław.

Pluta W., Jajuga T. (1995), Inwestycje Capital Budgeting – budżetowanie kapitałowe, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.

Porter M.E. (2001), The value chain and competitive advantage, Understanding business processes 2, 50-66.

Porter M.E. (2006), Przewaga konkurencyjna, Wydawnictwo Helion, Gliwice.

Potocka-Lewicka S. (1999), Kryteria decyzyjne w zarządzaniu finansowym grupą kapitałową, materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw, Kraków.

Radley Yeldar 2012, The value of extra-financial disclosure. What investors and analysts said, Accounting for Sustainability, Global Reporting Initiative, https://www.accountingforsustainability.org/en/knowledge-hub/reports/value-financial-disclosure.html

Rensburg R., Botha E. (2014), Is Integrated Reporting the silver bullet of financial communication? A stakeholder perspective from South Africa, Public Relations Review, Vol. 40, 144-152.

Robertson F.A., Samy M. (2015), Factors affecting the diffusion of integrated reporting – a UK FTS 100 perspective, Sustainability Accounting, Management & Policy Journal, 6(2), 190-223.

Rojek T. (2014), Koncepcja łańcucha wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, 66, 813-822.

Sadowska B. (2018), Rachunkowość zarządcza jako element zintegrowanego systemu informacyjnego jednostki gospodarczej [w:] Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 98 (154), 225-245.

Samelak J. (2013), Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Schaltegger S., Bennett M., Burritt R.L., Jasch C. (red.), (2008), Environmental Management Accounting for Cleaner Production, Springer.

Schaltegger S., Hahn T., Burritt R. (2000), Environmental Management Accounting – Overview and Main Approaches, Center for Sustainability Management, University of Lueneburg.

Sierra-Garcia A., Zorio-Grima M., Garcia-Benau I. (2013), Stakeholder Engagement, Corporate Social Responsibility and Integrated Reporting: An Exploratory Study, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, Vol. 22, 286-304.

Skowron P. (2013), Informowanie na temat ryzyka w raportach rocznych największych spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Zarządzanie i Finanse, Uniwersytet Gdański, 11 (4) cz. 3, 423-444.

Skowron-Grabowska B. (2021), Łańcuchy wartości w zarządzaniu organizacjami. Wyzwania innowacyjno-kryzysowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa.

Sobańska I. (2000), Rachunkowość zarządcza [w:] Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, pod red. I. Sobańskiej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Sobańska I., Walińska E. (2018), Przyczynek do postrzegania struktury współczesnego systemu rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 96 (218), 151-181.

Soderberg M., Kalagnanam S., Sheehan N.T., Vaidyanathan G. (2011), When is a balanced scorecard a balanced scorecard?, International Journal of Productivity and Performance Management, 60 (7), 688-708.

Sojak S. (1997), Rachunkowość, Rachunkowość zarządcza w warunkach inflacji, TNOiK, Toruń.

Sokołowska A. (2005), Zarządzanie kapitałem Intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.

Stacchezzini R., Melloni G., Lai A. (2016), Sustainability management and reporting: the role of integrated reporting for communicating corporate sustainability management, Journal of Cleaner Production, Vol. 136, Part A, 102-110.

Stańczyk M. (2004), Zarządzanie małą firmą a Zrównoważona Karta Wyników, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 7.

Stewart G. (1991), Quest for Value. The EVA management guide, Harper Business, New York.

Stewart G. (1994), EVATM: Fact and Fastasy, Journal of Applied Corporate Finance, 7 (2), 71-84.

Stępień M., Koszty ochrony środowiska – studium pojęciowe, w: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, pod red. T. Kiziukiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego i Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2003.

Strack R., Villis U. (2002), RAVE: Integrated Value Management for Customer, Human, Supplier and Invested Capital, European Management Journal, 20 (2) s. 147-158.

Stubbs W., Higgins C. (2014), Integrated Reporting and internal mechanisms of change, Accounting, Auditing & Accountability Journal, 27 (7), 1068-1089.

Surowiec A. (2016), Środowiskowa rachunkowość zarządcza w kontekście zarządzania zrównoważonym łańcuchem dostaw [w:] Kowalska S., Rubik J. (red.), Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 50-60.

Szadziewska A. (2006), Koszty środowiskowe i ich ujęcie systemie rachunku kosztów przedsiębiorstwa [w:] Rachunkowość. Wybrane aspekty, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4.

Szlachta A. (2011), Rachunkowość zarządcza jako działalność zawodowa w kontekście doświadczeń zagranicznych, Zeszyty teoretyczne rachunkowości, 62 (118), 289-312.

Szychta A. (2007), Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Szychta A. (red.), (2014), Rachunkowość zarządcza, Wydanie II rozszerzone i zaktualizowane, Jaruga A., Kabalski P., Szychta A., Wolters Kluwer S.A., Warszawa.

Świderska G.K. (2010), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa [w:] Controling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin, Warszawa.

Świderska G.K. (2018), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin, Warszawa.

Świderska G.K. (red.) (2003a), Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizowania strategii firmy – wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.

Świderska G.K. (red.) (2003b), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Tom II, Difin, Warszawa 2002.

Świderska G.K., Bek-Gaik B. (2016), Dokąd zmierza raportowanie biznesowe?, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 274, 7-16.

Tangen S. (2004), Performance measurement: from philosophy to practice, International Journal of Productivity and Performance Management, 53 (8), s. 726-737.

Thomso I. (2015), ‘But does sustainability need capitalism or an integrated report’ a Commentary on ‘The International Integrated Reporting Council: A Story of Failure’ by Flower, J. Critical Perspectives on Accounting, 27, 18-22.

Trentowska M. (2020), Rachunek kosztów. Podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.

Truant E., Culasso F., Argento D. (2019), Disclosing Strategies and Business Models in the Integrated Report, Symphonya. Emerging Issues in Management, No. 1, 108-129.

Tweedie D., Martinov-Bennie N. (2015), Entitlements and time: integrated reporting’s double-edged agenda, Social and Environmental Accountability Journal, 35 (1), 49-61.

Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H. (2007), Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.

Uyar A., Kilic M. (2012), Inuence of corporate attributes on forward-looking information disclosure in publicly traded Turkish corporations, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Vol.62, 244-252.

van Bommel K. (2014), Towards a legitimate compromise?, Accounting, Auditing & Accountability Journal, 27 (7), 1157-1189.

Velte P., Stawinoga M. (2016), Integrated reporting: The current state of empirical research, limitations and future research implications, Journal of Management Control, 28 (3), s. 275-320.

Veltri S., Silvestri A. (2015), The Free State University integrated reporting: a critical consideration, Journal of Intellectual Capital, 16 (2), 443-462.

Vesty G.M., Ren C., Ji S. (2018), Integrated reporting as a test of worth: a conversation with the chairman of an integrated reporting pilot organisation, Accounting, Auditing and Accountability Journal, 31 (5), 1406-1434.

Walińska E. (2015), Zintegrowany raport – początek końca sprawozdania finansowego?, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 82 (138), 151-165.

Walińska E., Bek-Gaik B., Gad J. (2016), Sprawozdawczość finansowa i niefinansowa przedsiębiorstwa – w kierunku integracji, Wydawnictwo UŁ Łódź.

Walińska E., Bek-Gaik B., Gad J., Rymkiewicz B. (2015), Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem. Wymiar finansowy i niefinansowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Walters D., Lancaster G. (2000), Implementing value strategy through the value chain, Management Decision, 38 (3), 160-178.

Waśniewski P. (2016), Kluczowe czynniki sukcesu jako podstawa pomiaru dokonań, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2 (80) cz. 1, 163-176.

Wen L.P., Kiew Heong A.Y., Chee Hooi S.L. (2017), Integrated Reporting and Financial Performance: Evidence from Malaysia, Management & Accounting Review, 16 (2), 101-130.

Wyatt A. (2008), What financial and non-fnancial information on intangibles is value-relevant? A review of evidence, Accounting and Business Research, 38(3), 217-256.

Wypych M. (1994), Obszary strategicznych decyzji finansowych w przedsiębiorstwie, Przegląd Organizacji, 9.

Yousef E.A.M. (2020), The Association between Auditor Type and the Extent of For-ward-Looking Disclosures, Vol. 11, 872-904.

Zadora K. (1997), Czym jest, a czym nie jest rachunkowość zarządcza, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 40.

Zhou S., Simnett R., Green W. (2017), Does integrated reporting matter to the capital market?, Abucus, 53 (1), 94-132.

Zhou S., Simnett R., Hoang H. (2019), Evaluating combined assurance as a new credibility enhancement technique, Auditing: A Journal of Practice & Theory 38 (2), 235-259.

Zyznarska-Dworczak B. (2015), Zrównoważona rachunkowość zarządcza w świetle teorii legitymizacji, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 82 (138), 181-189.

 

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku