• Handel i finanse międzynarodowe w świetle wyzwań XXI wieku (wyd. II)

Monografia stanowi próbę przedstawienia wieloaspektowości i złożoności funkcjonowania przedsiębiorstw w globalnej wiosce. Jej Autorzy prezentują różnorodne zagadnienia zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym, które związane są z: • tendencjami oraz wyzwaniami w sferze międzynarodowych stosunków gospodarczych; • budowaniem międzynarodowej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. Książka jest przeznaczona zarówno dla studentów uczelni ekonomicznych, badaczy zajmujących się omawianą problematyką, jak również dla przedsiębiorstw funkcjonujących na rynkach zagranicznych i tych, które dopiero zamierzają rozpocząć tego typu działania.

Podtytuł Handel i finanse międzynarodowe w świetle wyzwań XXI wieku (wyd. II)
Autor Małgorzata Bartosik-Purgat, Alicja Hadryś-Nowak (red.)
Rok wydania 2022
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 270
59.00 41.30
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
41.3
szt. Do przechowalni
ISBN 978-83-8102-574-4
Monografia stanowi próbę przedstawienia wieloaspektowości i złożoności funkcjonowania przedsiębiorstw w globalnej wiosce. Jej Autorzy prezentują różnorodne zagadnienia zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym, które związane są z:
• tendencjami oraz wyzwaniami w sferze międzynarodowych stosunków gospodarczych;
• budowaniem międzynarodowej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa.

Książka jest przeznaczona zarówno dla studentów uczelni ekonomicznych, badaczy zajmujących się omawianą problematyką, jak również dla przedsiębiorstw funkcjonujących na rynkach zagranicznych i tych, które dopiero zamierzają rozpocząć tego typu działania.

Wstęp 13

Prof. zw. dr hab. Jerzy Schroeder 17
Prof. zw. dr hab. Henryk Mruk 19


Część I
Uwarunkowania współpracy międzynarodowej w erze globalizacji

Rozdział 1
Wpływ filarów konkurencyjności na pozycję konkurencyjną gospodarki Polski i krajów GW-4 w okresie poakcesyjnym - Edward Molendowski, Paweł Folfas 23
1.1. Istota i metody pomiaru międzynarodowej konkurencyjności gospodarki 24
1.2. Zmiany pozycji konkurencyjnej Polski na tle krajów GW-4 26
1.3. Czynniki wpływające na pozycję konkurencyjną Polski na tle krajów GW-4 28
1.3.1. Zmiany wartości wskaźników wg Global Competitiveness Report 28
1.3.2. Wpływ poszczególnych czynników - analiza statystyczna 29
Bibliografia 35

Rozdział 2
Uwagi o konkurencyjności gospodarek doganiających w dobie globalizacji - Elżbieta Czarny, Małgorzata Żmuda 37
2.1. Wewnętrzne ograniczenia rozwojowe gospodarek doganiających jako przeszkoda w budowaniu międzynarodowej pozycji konkurencyjnej 38
2.2. Udział gospodarek doganiających w gospodarce globalnej jako szansa przezwyciężenia naturalnych barier rozwojowych 40
2.3. Liberalizacja wymiany handlowej i przepływu czynników produkcji 43
2.4. Rozwój globalnych łańcuchów wartości 44
Bibliografia 47

Rozdział 3
Wyzwania w relacjach handlowych Republiki Południowej Afryki z Unią Europejską w XXI w. - Małgorzata Czermińska, Joanna Garlińska-Bielawska 49
3.1. Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Republiką Południowej Afryki 50
3.2. Główne wyzwania w negocjacjach Umowy o Handlu, Rozwoju i Współpracy (Trade, Development and Cooperation Agreement, TDCA) 52
3.3. Zmiany warunków prowadzenia handlu RPA z Unią Europejską wprowadzone przez SADC EPA - korzystniejsze rozwiązania czy nowe trudności? 55
Bibliografia 60

Rozdział 4
Indo-Azja-Pacyfik - instytucjonalizacja współpracy - Andżelika Kuźnar, Jerzy Menkes 63
4.1. Punkt wyjścia i ramy analizy 64
4.2. Pivot do Azji, powrót do Ameryki, odwrót od neoizolacjonizmu - czyli meandry polityki USA 66
4.3. Indo-Pacyfik - region lub instytucja 68
4.4. Instytucjonalizacja współpracy regionalnej 69
4.5. Reaktywność polityki USA 72
Bibliografia 73

Rozdział 5
Interakcje i współpraca w systemie innowacyjnym - Zdzisław W. Puślecki 75
5.1. System innowacyjny a proces innowacyjny 76
5.2. System innowacyjny w kreacji konkurencyjności 78
5.3. Alianse technologiczne, komplementarne i addytywne oraz konsorcja badawczo-rozwojowe 83
Bibliografia 86

Rozdział 6
Polityka innowacyjna a systemy innowacji w Unii Europejskiej - Marzenna Anna Weresa 87
6.1. Systemy innowacji a polityka innowacyjna - wzajemne zależności 88
6.2. Polityka gospodarcza oparta na naukowych podstawach - przegląd literatury przedmiotu 89
6.3. Rola nauki w procesie tworzenia polityki innowacyjnej w Unii Europejskiej 91
Bibliografia 96

Rozdział 7
Udział krajów grupy BRICS i Unii Europejskiej w światowym handlu towarowym - Tadeusz Sporek 99
7.1. Wpływ czynnika surowcowego na kształtowanie gospodarki wybranych krajów BRICS, UE i USA 100
7.2. Znaczenie instytucji finansowych we współpracy międzynarodowej - Nowy Bank Rozwoju i Rezerwowy Fundusz Walutowy grupy BRICS 103
7.3. Najważniejsze ustalenia na wybranych szczytach przywódców grupy G-20 w latach 2008-2017 104
7.4. Udział krajów grupy BRICS w światowym handlu towarowym 106
Bibliografia 109

Rozdział 8
Brexit a potencjał badawczo-rozwojowy Unii Europejskiej w gospodarce globalnej - Anna Odrobina 111
8.1. Architektura globalnych nakładów badawczo-rozwojowych 112
8.2. Zmiany pozycji UE w globalnych B+R wskutek brexitu 114
8.3. Brexit a pozycja unijnych korporacji w B+R 116
Bibliografia 120

Rozdział 9
Problem dezintegracji we współczesnej gospodarce światowej - przypadek brexit - Kazimierz Starzyk 123
9.1. Istota dezintegracji w świetle teorii 124
9.2. Motywy i modele dezintegracji w świetle doświadczeń historycznych 125
9.3. Przebieg i rezultaty negocjacji 127
9.4. Brexit a problem granicy brytyjsko-unijnej 129
Bibliografia 131

Rozdział 10
Dostęp do wody a sprzeczność interesów w gospodarce światowej - Adam Budnikowski 133
10.1. Dostępność wody w świecie 134
10.2. Przyczyny konfliktów międzynarodowych dotyczących możliwości korzystania z zasobów wody i możliwości ich rozwiązywania 135
10.3. Międzynarodowe konflikty dotyczące korzystania z wody powierzchniowej 137
10.4. Międzynarodowe różnice w intensywności użytkowania zasobów wody jako podłoże konfliktów 139
10.5. Popyt na wodę a handel międzynarodowy 141
Bibliografia 146

Rozdział 11
Globalizacja 4.0 - Rafał Śliwiński 149
11.1. Stary model globalizacji 151
11.2. Nowy model globalizacji 152
11.2.1. Rozwój technologii cyfrowej przekształca światowy handel 152
11.2.2. Decentralizacja globalnego zarządzania zmienia reguły gry 156
11.3. Czwarta faza globalizacji 158
Bibliografia 160


Część II
Zarządzanie i finanse przedsiębiorstw w warunkach globalizacji

Rozdział 12
Ekoinnowacje a konkurencyjność przedsiębiorstwa - przegląd badań z krajów Unii Europejskiej - Tomasz Gołębiowski 163
12.1. Koncepcja ekoinnowacji i kategorie ekoinnowatorów 163
12.2. Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw-ekoinnowatorów 166
12.3. Ekoinnowacje w strategiach konkurowania przedsiębiorstw-ekoinnowatorów 169
Bibliografia 173

Rozdział 13
Mezzanine jako innowacyjny instrument finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Europie ze szczególnym uwzględnieniem Polski - Jan Rymarczyk 177
13.1. Definicja i cechy mezzanine kapitału 178
13.2. Zastosowanie mezzanine finansowania 179
13.3. Instrumenty realizacji mezzanine finansowania 180
13.4. Przebieg procesu mezzanine finansowania 181
13.5. Rozwój mezzanine finansowania w Europie 183
13.6. Mezzanine finansowanie w Polsce 186
Bibliografia 189

Rozdział 14
Poziom rozwoju gospodarczego kraju odbiorcy jako czynnik kształtujący strategię sprzedaży w handlu międzynarodowym na przykładzie BZPG Stomil S.A. - Paweł Farfał 191
14.1. Strategie sprzedaży w eksporcie 192
14.2. Strategia sprzedaży eksportowej w zależności od krajowego rynku docelowego 193
14.3. Założenia badawcze na podstawie studium przypadku BZPG Stomil S.A. 194
14.4. Zmiany w strategii sprzedaży międzynarodowej 196
14.4.1. Marka 196
14.4.2. Jakość i personalizowanie produktów 198
14.4.3. Obsługa klienta 199
14.4.4. Ceny 200
Bibliografia 202

Rozdział 15
Proces sukcesji jako wyzwanie dla zarządzania talentami na przykładzie przedsiębiorstw rodzinnych - Jerzy Schroeder, Alicja Hadryś-Nowak 203
15.1. Pojęcie zarządzania talentami w organizacji 203
15.2. Proces sukcesji na przykładzie przedsiębiorstw rodzinnych 206
15.3. Sukcesja jako element zarządzania talentami 209
Bibliografia 210

Rozdział 16
Globalne kariery ekspatriantów w „globalnej wiosce" - Dorota Simpson 213
16.1. Dynamika zmian w mobilności ekspatriantów w latach 2013-2017 214
16.2. Tradycyjne kariery ekspatriantów w biznesie międzynarodowym 215
16.3. Współczesne formy międzynarodowej mobilności pracowników 216
16.4. Ścieżki kariery w „globalnej wiosce" 217
Bibliografia 220

Rozdział 17
Partnerstwa badawczo-rozwojowe (B+R) w sektorze biofarmaceutycznym - Łukasz Puślecki 223
17.1. Współpraca firm w sektorze biofarmaceutycznym z uczelniami 224
17.2. Rozwój partnerstw B+R w sektorze biofarmaceutycznym 225
17.3. Przykłady konsorcjów i współpracy B+R w sektorze biofarmaceutycznym 229
Bibliografia 232

Rozdział 18
Ocena efektywności funkcjonowania parków technologicznych - problemy dotychczasowych badań - Michał Staszków 235
18.1. Pojęcie efektywności 236
18.2. Metody pomiaru efektywności 239
18.3. Badania nad efektywnością parków technologicznych w literaturze światowej 241
Bibliografia 245

Rozdział 19
Reputacja medialna CEO banków w Polsce w 2016 roku - Filip Szymczak, Sebastian Bykowski 247
19.1. Korzyści z obecności CEO w mediach 248
19.2. Zagrożenia wynikające z obecności CEO w mediach 249
19.3. Konieczność budowania reputacji medialnej CEO 250
19.4. Reputacja medialna liderów banków w Polsce w świetle badań empirycznych w 2016 roku 250
19.4.1. Metodyka badań 250
19.4.2. Wyniki badań empirycznych 251
19.4.3. Wnioski z badań empirycznych 255
Bibliografia 256

Rozdział 20
Rola otoczenia i jego wpływ na wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej na rynkach zagranicznych - Małgorzata Bartosik-Purgat 259
20.1. Nowe media w komunikacji marketingowej 260
20.2. Znaczenie otoczenia w wykorzystaniu nowych mediów 263
20.3. Metodyka badawcza 264
20.4. Rezultaty 265
Bibliografia 268

Recenzenci:
Bohdan Jeliński
Adam Dymitrowski

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku