• Rachunkowość finansowa (wyd. IV zmienione)

Podtytuł Rachunkowość finansowa (wyd. IV zmienione)
Autor Piotr Szczypa (red.)
Rok wydania 2014
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 394
49.00 39.20
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
31.85
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-580-5
Publikacja stanowi kontynuację książki „Rachunkowość dla Ciebie. Podstawy rachunkowości". W publikacji „Rachunkowość finansowa" autorzy prostym językiem przedstawili zagadnienia dotyczące istoty, wyceny i ewidencji składników majątku, źródeł finansowania majątku oraz kosztów i przychodów.

Dzięki tej książce zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale także praktyczne umiejętności przydatne w życiu zawodowym, którymi są m.in.:
- wycena i ewidencja składników majątku,
- wycena i ewidencja składników kapitałów własnych i obcych,
- wycena i ewidencja kosztów i przychodów,
- obliczanie wynagrodzenia netto, zaliczek na podatek dochodowy,
- ustalanie wyniku finansowego,
- rozliczanie wyniku finansowego,
- sporządzanie elementów wyniku finansowego w jednostkach niepowiązanych i powiązanych oraz wiele innych.

Ponadto atutem tej publikacji jest to, że do wszystkich ćwiczeń podane są rozwiązania. Dzięki temu możesz na każdym etapie zdobywania nowej wie­dzy i umiejętności sprawdzić swoje postępy.

Wprowadzenie 11

Plan kont stosowany w książce 13

Część I - Teoria i przykłady

Rozdział 1
Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości - Małgorzata Cieciura 19
1.1. Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości - definicje, cele i założenia 19
1.2. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości/Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 21
1.3. Dyrektywy Unii Europejskiej 25
1.4. Polskie prawo bilansowe a proces adaptacji MSR/MSSF przez Unię Europejską 28
1.5. Sprawdź swoją wiedzę 31
1.6. Literatura 32

Rozdział 2
Istota i zasady ewidencji środków pieniężnych - Konrad Kochański 33
2.1. Istota i klasyfikacja środków pieniężnych 33
2.2. Wycena środków pieniężnych 35
2.3. Gotówkowe i bezgotówkowe formy zapłaty 36
2.4. Ewidencja środków pieniężnych w kasie 38
2.5. Ewidencja środków pieniężnych na rachunkach bankowych 39
2.6. Ewidencja innych środków pieniężnych 40
2.7. Sprawdź swoją wiedzę 41
2.8. Literatura 42

Rozdział 3
Istota i zasady ewidencji kredytów bankowych - Konrad Kochański 43
3.1. Istota i klasyfikacja kredytów bankowych 43
3.2. Wycena kredytów bankowych 46
3.3. Ewidencja kredytów bankowych 47
3.4. Sprawdź swoją wiedzę 49
3.5. Literatura 49

Rozdział 4
Istota i zasady ewidencji rozrachunków - Hanna Czaja-Cieszyńska 51
4.1. Istota i klasyfikacja rozrachunków 51
4.2. Wycena rozrachunków 53
4.3. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 55
4.4. Ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń 58
4.5. Ewidencja pozostałych rozrachunków z pracownikami 63
4.6. Ewidencja rozrachunków z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 65
4.7. Ewidencja rozrachunków z tytułu podatku VAT 69
4.8. Ewidencja pozostałych rozrachunków publiczno-prawnych 71
4.9. Ewidencja pozostałych rozrachunków 74
4.10. Sprawdź swoją wiedzę 81
4.11. Literatura 82

Rozdział 5
Istota i zasady ewidencji wartości niematerialnych i prawnych - Hanna Czaja-Cieszyńska 83
5.1. Istota i klasyfikacja wartości niematerialnych i prawnych 83
5.2. Wycena wartości niematerialnych i prawnych 86
5.3. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych 88
5.4. Sprawdź swoją wiedzę 90
5.5. Literatura 90

Rozdział 6
Istota i zasady ewidencji środków trwałych - Hanna Czaja-Cieszyńska 91
6.1. Istota i klasyfikacja środków trwałych 91
6.2. Zużycie środków trwałych 94
6.3. Wycena środków trwałych 98
6.4. Ewidencja środków trwałych 100
6.5. Sprawdź swoją wiedzę 103
6.6. Literatura 103

Rozdział 7
Istota i zasady ewidencji środków trwałych w budowie - Konrad Kochański 105
7.1. Istota i klasyfikacja środków trwałych w budowie 105
7.2. Wycena środków trwałych w budowie 107
7.3. Ewidencja środków trwałych w budowie 108
7.4. Sprawdź swoją wiedzę 110
7.5. Literatura 110

Rozdział 8
Istota i zasady ewidencji inwestycji długoterminowych - Adam Niewęgłowski 111
8.1. Istota i klasyfikacja inwestycji długoterminowych 111
8.2. Wycena inwestycji długoterminowych 116
8.3. Ewidencja inwestycji długoterminowych 120
8.4. Sprawdź swoją wiedzę 123
8.5. Literatura 123

Rozdział 9
Istota i zasady ewidencji krótkoterminowych aktywów finansowych - Adam Niewęgłowski 125
9.1. Istota i klasyfikacja krótkoterminowych aktywów finansowych 125
9.2. Wycena krótkoterminowych aktywów finansowych 127
9.3. Ewidencja krótkoterminowych aktywów finansowych 131
9.4. Sprawdź swoją wiedzę 133
9.5. Literatura 133

Rozdział 10
Istota i zasady ewidencji materiałów - Adam Niewęgłowski 135
10.1. Istota i klasyfikacja materiałów 135
10.2. Wycena materiałów 137
10.3. Ewidencja materiałów 142
10.4. Sprawdź swoją wiedzę 148
10.5. Literatura 148

Rozdział 11
Istota i zasady ewidencji towarów - Piotr Szczypa 149
11.1. Istota i klasyfikacja towarów 149
11.2. Formy obrotu towarowego 150
11.3. Wycena towarów 151
11.4. Ewidencja towarów w handlu hurtowym 155
11.5. Ewidencja towarów w handlu detalicznym 157
11.6. Sprawdź swoją wiedzę 158
11.7. Literatura 158

Rozdział 12
Istota i zasady ewidencji produktów pracy - Piotr Szczypa 159
12.1. Istota i klasyfikacja produktów pracy 159
12.2. Wycena produktów pracy 161
12.3. Ewidencja produktów pracy 167
12.4. Sprawdź swoją wiedzę 171
12.5. Literatura 171

Rozdział 13
Istota i zasady ewidencji rozliczeń kosztów i przychodów - Magdalena Ossowska, Piotr Szczypa 173
13.1. Istota i klasyfikacja rozliczeń międzyokresowych kosztów 173
13.2. Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów 176
13.3. Zasady rozliczenia kosztów działalności pomocniczej 178
13.4. Ewidencja rozliczenia kosztów działalności pomocniczej 182
13.5. Istota i zasady ewidencji rozliczeń międzyokresowych przychodów 184
13.6. Sprawdź swoją wiedzę 186
13.7. Literatura 186

Rozdział 14
Istota i zasady ewidencji kapitałów (funduszy), rezerw i funduszy specjalnych - Hanna Czaja-Cieszyńska 187
14.1. Istota i klasyfikacja kapitałów podstawowych, zapasowych i rezerwowych 187
14.2. Wycena kapitałów podstawowych, zapasowych i rezerwowych 190
14.3. Ewidencja kapitałów podstawowych, zapasowych i rezerwowych 192
14.4. Istota i zasady ewidencji rezerw 196
14.5. Istota i zasady ewidencji funduszy specjalnych 198
14.6. Sprawdź swoją wiedzę 201
14.7. Literatura 201

Rozdział 15
Istota i zasady ewidencji wyniku finansowego - Hanna Czaja-Cieszyńska 203
15.1. Istota i klasyfikacja wyniku finansowego 203
15.2. Czynniki zwiększające i zmniejszające wynik finansowy 205
15.3. Ewidencja wyniku finansowego 208
15.4. Ewidencja rozliczenia wyniku finansowego 214
15.5. Sprawdź swoją wiedzę 216
15.6. Literatura 216

Rozdział 16
Sprawozdawczość finansowa jednostek niepowiązanych i powiązanych - Hanna Czaja-Cieszyńska 217
16.1. Elementy sprawozdania finansowego 217
16.2. Sporządzanie sprawozdania finansowego w jednostkach niepowiązanych 232
16.3. Sporządzanie sprawozdania finansowego w jednostkach powiązanych 234
16.4. Sprawdź swoją wiedzę 240
16.5. Literatura 240

Część II - Ćwiczenia i rozwiązania

17. Istota i zasady ewidencji środków pieniężnych - Konrad Kochański 245
17.1. Ćwiczenia 245
17.2. Rozwiązania 250

18. Istota i zasady ewidencji kredytów bankowych - Konrad Kochański 253
18.1. Ćwiczenia 253
18.2. Rozwiązania 256

19. Istota i zasady ewidencji rozrachunków - Hanna Czaja-Cieszyńska 259
19.1. Ćwiczenia 259
19.2. Rozwiązania 269

20. Istota i zasady ewidencji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych - Hanna Czaja-Cieszyńska 278
20.1. Ćwiczenia 278
20.2. Rozwiązania 284

21. Istota i zasady ewidencji środków trwałych w budowie - Konrad Kochański 291
21.1. Ćwiczenia 291
21.2. Rozwiązania 294

22. Istota i zasady ewidencji inwestycji długoterminowych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych - Adam Niewęgłowski 297
22.1. Ćwiczenia 297
22.2. Rozwiązania 302

23. Istota i zasady ewidencji materiałów - Adam Niewęgłowski 308
23.1. Ćwiczenia 308
23.2. Rozwiązania 314

24. Istota i zasady ewidencji towarów - Piotr Szczypa 320
24.1. Ćwiczenia 320
24.2. Rozwiązania 324

25. Istota i zasady ewidencji produktów pracy - Piotr Szczypa 328
25.1. Ćwiczenia 328
25.2. Rozwiązania 335

26. Istota i zasady ewidencji rozliczeń kosztów i przychodów - Piotr Szczypa 341
26.1. Ćwiczenia 341
26.2. Rozwiązania 346

27. Istota i zasady ewidencji kapitałów (funduszy), rezerw oraz funduszy specjalnych - Hanna Czaja-Cieszyńska 350
27.1. Ćwiczenia 350
27.2. Rozwiązania 355

28. Istota i zasady ewidencji wyniku finansowego - Hanna Czaja-Cieszyńska 359
28.1. Ćwiczenia 359
28.2. Rozwiązania 366

29. Sprawozdawczość finansowa jednostek niepowiązanych i powiązanych - Hanna Czaja-Cieszyńska 372
29.1. Ćwiczenia 372
29.2. Rozwiązania 386

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku