• Nowoczesne modele współpracy przedsiębiorstw

Podtytuł Nowoczesne modele współpracy przedsiębiorstw
Autor Agata Rundo, Marta Ziółkowska
Rok wydania 2013
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 138
29.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-533-1
Wraz z następującą globalizacją rynków i liberalizacją gospodarki światowej obserwuje się wzrost konkurencji w ostatnich latach, co w obliczu zacho­dzących zmian w otoczeniu w zakresie technologii, regulacji i popytu powoduje jeszcze wyższy poziom rywalizacji między przedsiębiorstwami. Starają się one sprostać wymaganiom rynku nawiązując współpracę z innymi podmiotami rynkowymi w formie aliansów strategicznych, organizacji wirtual­nych, klastrów czy też powiązań franczyzowych. W niniejszym opracowaniu przedstawiono wybrane modele współpracy przedsiębiorstw, które - zdaniem autorek - charakteryzują się nowoczesnymi atrybutami i mogą być uznane jako zgodne z tendencjami rozwojowymi współczesnych gospoda­rek światowych.
Analiza tych modeli jest wielopłaszczyznowa. Zaletami współpracy przedsiębiorstw jest przede wszystkim swoboda strategiczna doboru podmiotów współdziałania, a podporządkowanie ograniczone jest do konkretnych problemów gospodarczych. Występuje tutaj możliwość optymalizacji efektów go­spodarczych oraz skuteczne oddziaływanie. Natomiast mając na uwadze wady należy wspomnieć o ograniczonym horyzoncie czasowym i zakresie podporządkowania. Wymienić można tutaj także koszty: poszukiwania i wyboru kontrahentów, transakcyjne, marzy zysku przejmowanej przez kontra­hentów.
Intencją pracy było przedstawienie w jednym zbiorczym opracowaniu modeli biznesowych, które polegają na współpracy przedsiębiorstw. Te formy współpracy przedsiębiorstw nie są często opisywane w polskiej literaturze naukowej, ani praktycznej. Publikacja skierowana jest do wszystkich, którzy w teorii oraz praktyce zajmują się tematyką współpracy i współdziałania przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce.

Wprowadzenie 5
Rozdział 1

Franczyza jako model biznesowy - Marta Ziółkowska 13

1.1. Istota powiązań franczyzowych 13

1.2. Internacjonalizacja franczyzy 19

1.3. Opłaty franczyzowe 22

1.4. Podręcznik operacyjny 23

1.5. Opracowanie pakietu franczyzowego 25

1.6. Wprowadzanie pakietu franczyzowego na rynek 27

1.7. Porażki we franczyzie 29

1.8. Korzyści i zagrożenia wykorzystania franczyzy w działalności gospodarczej 30

1.9. Powiązania franczyzowe w gospodarce polskiej 38
Rozdział 2

Klastry jako model współpracy przedsiębiorstw - Agata Rundo 47

2.1. Definicje i odmiany klastrów 47

2.2. Uwarunkowania rozwoju klastrów 54

2.3. Znaczenie klastrowego modelu współpracy dla przedsiębiorstw i gospodarki 57

2.4. Wypływ klasteringu na środowisko przedsiębiorstw i gospodarkę 60

2.5. Klastry w Polsce 62

2.6. Wspieranie tworzenia i rozwoju klastrów 65

2.7. Charakterystyka klastrów w Polsce 66
Rozdział 3

Sieci aliansów strategicznych, jako model współpracy przedsiębiorstw - Marta Ziółkowska 77

3.1. Istota powiązań sieciowych 77

3.2. Wybrane klasyfikacje organizacji sieciowych 80

3.3. Uczestnicy powiązania sieciowego i zarządzanie siecią 85

3.4. Sieci aliansów 87

3.5. Zielone alianse 93
Rozdział 4

Organizacje wirtualne jako model współpracy przedsiębiorstw - Agata Rundo 97

4.1. Istota organizacji wirtualnej 97

4.2 Istota organizacji wirtualnych 102

4.3. Uwarunkowania działalności i cechy organizacji wirtualnej 104

4.4 Organizacje wirtualne - potencjał i ryzyko 108
Zakończenie 115
Bibliografia 121

Wydawnictwa zwarte 121

Wydawnictwa ciągłe 123

Opracowania 125

Portale internetowe 125

Witryny internetowe 126

Słowniki 126
Spis tabel 127

Spis rysunków 128

Spis wykresów 129

O Autorkach 130

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku