• Ocena wskaźnikowa inwestycji w infrastrukturę komunalną

Książka umożliwia poznanie specyfiki inwestycji w infrastrukturę komunalną oraz zakresu i metodyki oceny jej efektywności społeczno-ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem analizy wskaźnikowej. Obecnie infrastruktura komunalna odgrywa kluczową rolę w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego każdego samorządu. Z drugiej zaś strony inwestycje infrastruktury komunalnej wymagają większej ostrożności i uwagi w zakresie ich planowania i realizacji, co wynika z wysokiej kosztochłonności oraz wysokich kosztów jej eksploatacji. Dlatego też rośnie presja społeczna odnośnie do oceny efektywności inwestycji infrastruktury komunalnej zarówno na etapie planowania, jak i eksploatacji. Odpo-wiedzią na to społeczno-ekonomiczne zapotrzebowanie jest niniejsza publikacja podejmująca ważny, a zarazem praktyczny aspekt związany z problematyką oceny inwestycji infrastruktury komunalnej.

Podtytuł Ocena wskaźnikowa inwestycji w infrastrukturę komunalną
Autor Waldemar Kozłowski
Rok wydania 2022
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 178
65.00 46.80
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
42.25
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-586-7

Książka umożliwia poznanie specyfiki inwestycji w infrastrukturę komunalną oraz zakresu i metodyki oceny jej efektywności społeczno-ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem analizy wskaźnikowej. Obecnie infrastruktura komunalna odgrywa kluczową rolę w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego każdego samorządu. Z drugiej zaś strony inwestycje infrastruktury komunalnej wymagają większej ostrożności i uwagi w zakresie ich planowania i realizacji, co wynika z wysokiej kosztochłonności oraz wysokich kosztów jej eksploatacji. Dlatego też rośnie presja społeczna odnośnie do oceny efektywności inwestycji infrastruktury komunalnej zarówno na etapie planowania, jak i eksploatacji. Odpo-wiedzią na to społeczno-ekonomiczne zapotrzebowanie jest niniejsza publikacja podejmująca ważny, a zarazem praktyczny aspekt związany z problematyką oceny inwestycji infrastruktury komunalnej.

W publikacji szczegółowo omówiono:
• najważniejsze obszary gospodarki komunalnej, takie jak infrastruktura drogowa, wodno-kanalizacyjna, mieszkaniowa czy gospodarki odpadami;
• specyfikę, cechy oraz rolę inwestycji infrastruktury komunalnej w rozwoju lokalnym;
• metodykę analizy inwestycji komunalnych i perspektywy jej oceny;
• identyfikacje, pomiar i ocenę korzyści oraz kosztów inwestycji infrastruktury komunalnej;
• model oceny wskaźnikowej inwestycji w infrastrukturę komunalną;
• analizę inwestycji infrastruktury komunalnej w perspektywie rozwoju lokalnego;
• praktyczny przykład analizy wskaźnikowej inwestycji infrastruktury komunalnej;
• konstrukcję modelu DEA do oceny efektywności inwestycji infrastruktury komunalnej;
• zakres stosowalności poszczególnych metod oceny inwestycji infrastruktury komunalnej w praktyce gospodarczej.

Książka jest przeznaczona dla potencjalnych inwestorów, menedżerów dokonujących oceny efektywności inwestycji (projektów) infrastruktural-nych, analityków finansowych i decydentów z różnych branż, samorządowców podejmujących decyzje inwestycyjne, a także wykładowców oraz studentów kierunków ekonomicznych.

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Istota infrastruktury komunalnej 11
1.1. Zakres i pojęcie infrastruktury komunalnej 11
1.2. Rodzaje infrastruktury 15
1.3. Pojęcie i zakres gospodarki komunalnej 16
1.4. Charakterystyka podstawowych obszarów infrastruktury gospodarki komunalnej 23
1.4.1. Charakterystyka komunalnej infrastruktury drogowej 23
1.4.2. Charakterystyka komunalnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 25
1.4.3. Charakterystyka komunalnej infrastruktury mieszkaniowej 28
1.4.4. Charakterystyka komunalnej infrastruktury gospodarki odpadami 31
1.4.5. Charakterystyka komunalnej infrastruktury energetycznej 36
1.5. Modele zarządzania gospodarką komunalną 42

Rozdział 2
Wokół koncepcji oceny inwestycji w infrastrukturę komunalną 47
2.1. Istota i pojęcie wydatków inwestycyjnych w gminie 47
2.2. Specyfika inwestycji w infrastrukturę komunalną 51
2.3. Kryteria analizy inwestycji w infrastrukturę komunalną 53
2.4. Analiza przesłanek inwestycyjnych w infrastrukturę komunalną 56

Rozdział 3
Metody oceny inwestycji w infrastrukturę komunalną 61
3.1. Rodzaje metod oceny inwestycji w infrastrukturę komunalną 61
3.2. Metody oceny finansowej inwestycji w infrastrukturę komunalną 63
3.3. Metody oceny ekonomicznej inwestycji w infrastrukturę komunalną 71
3.4. Metody oceny strategicznej inwestycji w infrastrukturę komunalną 78
3.5. Metody oceny społecznej inwestycji w infrastrukturę komunalną 83

Rozdział 4
Model wskaźnikowy oceny inwestycji w infrastrukturę komunalną 87
4.1. Istota pomiaru efektywności inwestycji w infrastrukturę komunalną 87
4.2. Model wskaźnikowy oceny inwestycji w infrastrukturę komunalną 89

Rozdział 5
Weryfikacja empiryczna modelu wskaźnikowego na przykładzie gmin 93
5.1. Analiza wskaźnikowa wydatków inwestycyjnych 93
5.2. Analiza wskaźników bazowych 103
5.3. Analiza i ocena wskaźnikowa inwestycji w infrastrukturę transportu drogowego 115
5.4. Analiza i ocena wskaźnikowa inwestycji w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną 123
5.5. Analiza i ocena wskaźnikowa inwestycji w infrastrukturę gospodarki odpadami 133
5.6. Analiza i ocena wskaźnikowa inwestycji w gminną infrastrukturę mieszkaniową 139

Rozdział 6
Ocena rozwoju infrastruktury komunalnej metodą Hellwiga 149

Rozdział 7
Ocena efektywności inwestycji infrastrukturalnych za pomocą metody nieparametrycznej DEA 159

Zakończenie 165
Literatura 167
Spis tabel 173
Spis rysunków 177

Recenzja: dr hab. Anna Górczyńska, prof. Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku