• Odnawialne źródła energii w logistyce

Zmiany klimatyczne oraz sytuacja społeczno-ekonomiczna na świecie spowodowały w ostatnich latach wzrost zainteresowania odnawialnymi źródłami energii. Niniejsza monografia porusza bardzo aktualną i ważną tematykę wykorzystania odnawialnych źródeł energii w szeroko pojętej logistyce. Przedstawia najnowsze rozwiązania związane z napędzaniem pojazdów zieloną energią w transporcie samochodowym, kolejowym, lotniczym oraz morskim, a także sposoby zasilania taką energią magazynów i infrastruktury logistycznej. Na polskim rynku wydawniczym brakuje zwartych pozycji, które systematyzowałyby zagadnienia związane z tym tematem. Książka zatem wypełnia swoistą lukę w tej tematyce i może stanowić uzupełnienie literatury podstawowej na kierunkach logistycznych. Ponadto jej wartością dodaną jest unikatowe ujęcie tematu z perspektywy młodego pokolenia, wykształconych, rozpoczynających dopiero karierę zawodową ludzi, którzy za kilka lat będą mieli realny wpływ na kształtowanie i wyznaczanie przyszłych kierunków rozwoju logistyki.

Podtytuł Odnawialne źródła energii w logistyce
Autor Monika Ziółko, Dorota Dziedzic (red.)
Rok wydania 2022
Dodruk 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 258
80.00 58.40
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
56
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-602-4
Zmiany klimatyczne oraz sytuacja społeczno-ekonomiczna na świecie spowodowały w ostatnich latach wzrost zainteresowania odnawialnymi źródłami energii. Niniejsza monografia porusza bardzo aktualną i ważną tematykę wykorzystania odnawialnych źródeł energii w szeroko pojętej logistyce. Przedstawia najnowsze rozwiązania związane z napędzaniem pojazdów zieloną energią w transporcie samochodowym, kolejowym, lotniczym oraz morskim, a także sposoby zasilania taką energią magazynów i infrastruktury logistycznej. Na polskim rynku wydawniczym brakuje zwartych pozycji, które systematyzowałyby zagadnienia związane z tym tematem. Książka zatem wypełnia swoistą lukę w tej tematyce i może stanowić uzupełnienie literatury podstawowej na kierunkach logistycznych.

Ponadto jej wartością dodaną jest unikatowe ujęcie tematu z perspektywy młodego pokolenia, wykształconych, rozpoczynających dopiero karierę zawodową ludzi, którzy za kilka lat będą mieli realny wpływ na kształtowanie i wyznaczanie przyszłych kierunków rozwoju logistyki.

Wstęp 13

Rozdział 1
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w logistyce - Wiktoria Guzik 15
1.1. Wstęp 15
1.2. Istota i rozwój OZE 16
1.3. Podział energii odnawialnej ze względu na jej źródła 17
1.3.1. Energia wodna 18
1.3.2. Energia wiatrowa 18
1.3.3. Energia słoneczna 19
1.3.4. Energia biomasy 19
1.3.5. Energia geotermalna 20
1.4. Wykorzystanie poszczególnych źródeł odnawialnych 20
1.5. Zastosowanie OZE w logistyce 22
Bibliografia 25

Rozdział 2
Świadomość społeczeństwa na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii w transporcie - Paulina Jędral, Justyna Kukla, Małgorzata Irzyk, Karina Hnatyszak 27
2.1. Wstęp 27
2.2. Przegląd literatury 29
2.3. Wykorzystanie OZE 30
2.4. Metodologia 30
2.5. Wyniki badań 31
2.6. Wnioski 37
2.7. Kierunki dalszych badań 38
Bibliografia 38

Rozdział 3
Perspektywy wykorzystania biopaliw w transporcie samochodowym - Alicja Tokarczyk, Izabela Rachfał, Jadwiga Kucała, Kamil Skrzypek 41
3.1. Wstęp 41
3.2. Pojęcie biopaliw oraz ich rodzaje 42
3.3. Przechowywanie biopaliw 43
3.4. Wykorzystanie biopaliw w silnikach samochodowych 44
3.5. Przykłady wykorzystania biopaliw w transporcie 46
3.6. Zakończenie 47
Bibliografia 47

Rozdział 4
Samochody napędzane energią słoneczną - Alicja Bulanda 49
4.1. Wstęp 49
4.2. Krótka historia pojazdów „napędzanych słońcem" 51
4.3. Solarne pojazdy codziennego użytku 56
4.4. Wnioski 60
Bibliografia 60

Rozdział 5
Przegląd sposobów ładowania samochodów elektrycznych za pomocą paneli fotowoltaicznych - Oliwia Fudali, Aleksandra Górska 65
5.1. Wstęp 65
5.2. Przegląd literatury 66
5.3. Stacje zasilane zieloną energią elektryczną pochodzącą z sieci 67
5.4. Stacje z panelami fotowoltaicznymi dodatkowo podłączone do sieci głównej 68
5.5. Stacje ładowania samochodów elektrycznych bezpośrednio z systemu paneli fotowoltaicznych 69
5.6. Carporty fotowoltaiczne 71
5.7. Ładowanie samochodów elektrycznych przy pomocy fotowoltaiki w gospodarstwach domowych 72
5.8. Wnioski 73
Bibliografia 74

Rozdział 6
Odnawialne źródła energii jako metoda zasilania taboru autobusów - Mateusz Jałowiec, Tobiasz Bazan, Karol Kończak, Jakub Łyczko 75
6.1. Wstęp 75
6.2. Zasilanie pośrednie za pomocą energii solarnej i wiatrowej 76
6.3. Zasilanie pośrednie z wykorzystaniem biogazu 79
6.4. Zasilanie pomocnicze 82
6.5. Wnioski 85
Bibliografia 85

Rozdział 7
Zastosowanie ekologicznych rozwiązań w transporcie trolejbusowym - Martyna Dyląg, Aleksandra Kaczmarska 87
7.1. Wstęp 87
7.2. Ewolucja napędzania trolejbusów 88
7.3. Trolejbusy w Eberswalde 90
7.4. Trolejbusy w Salzburgu 91
7.5. Trolejbusy napędzane wodorem w Rydze 92
7.6. Sieć trolejbusowa w Polsce 94
7.6.1. Gdynia 95
7.6.2. Lublin 97
7.6.3. Tychy 98
7.7. Wnioski 99
Bibliografia 99

Rozdział 8
Odnawialne źródła energii w transporcie kolejowym - Wiktoria Łyko, Sylwia Kołodziej, Tomasz Listwan, Piotr Maciejowski 103
8.1. Wstęp 103
8.2. Energia słoneczna w transporcie kolejowym 104
8.3. Energia geotermalna w transporcie kolejowym 106
8.4. Energia wodorowa w transporcie kolejowym 111
8.5. Energia wiatrowa w transporcie kolejowym 113
8.6. Podsumowanie 116

Rozdział 9
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w transporcie lotniczym - Monika Malinowska 119
9.1. Wstęp 119
9.2. Wpływ transportu lotniczego na środowisko naturalne 120
9.3 Energia słoneczna jako źródło energii dla samolotów 121
9.4. Wykorzystanie syntetycznej nafty oraz nafty słonecznej w lotnictwie 122
9.5. Biopaliwa dla samolotów 124
9.6. Odnawialne źródła energii na lotniskach 125
9.7. Podsumowanie 129
Bibliografia 129

Rozdział 10
Wykorzystanie biopaliw w transporcie lotniczym - Natalia Tobiasz, Ewelina Mółka, Karolina Pradel, Bartłomiej Romek 133
10.1. Transport lotniczy i jego negatywny wpływ na środowisko 133
10.2. Biopaliwa - definicja, rodzaje i przyczyny użycia 135
10.3. Biopaliwa w transporcie lotniczym 136
10.4. Wykorzystanie zrównoważonych paliw lotniczych 138
10.5. Działania niemieckiego przewoźnika lotniczego - Lufthansa 139
10.6. Wnioski 141
Bibliografia 141

Rozdział 11
Wykorzystanie energii wiatrowej w transporcie morskim - Katarzyna Szczecina 145
11.1. Wstęp 145
11.2. Planowane inwestycje 147
11.3. Istniejące inwestycje 150
11.4. Zakończenie 153
Bibliografia 154

Rozdział 12
Odnawialne źródła energii w transporcie morskim - Joanna Złotek 157
12.1. Znaczenie transportu morskiego w handlu międzynarodowym 157
12.2. Wpływ transportu morskiego na środowisko 158
12.3. Odnawialne źródła energii w transporcie morskim 161
12.4. Podsumowanie 171
Bibliografia 171

Rozdział 13
Elektryczne rowery solarne - Kamila Dudek, Katarzyna Giermańska, Małgorzata Szmajser 175
13.1. Wstęp 175
13.2. Rowery elektryczne 176
13.3. Pierwszy rower solarny 176
13.4. Rodzaje rowerów solarnych 177
13.5. Ekologiczny aspekt baterii w elektrycznych rowerach solarnych 179
13.6. Zalety i wady elektrycznego roweru solarnego 180
13.7. Typowi użytkownicy rowerów solarnych 181
13.8. Przyszłość elektrycznego roweru solarnego w Polsce 181
13.9. Wnioski 182
Bibliografia 183

Rozdział 14
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze transportowej - Jakub Gierek 185
14.1. Wstęp 185
14.2. Przegląd literatury 186
14.3. Wykorzystanie fotowoltaiki do zasilania przystanków komunikacji zbiorowej 186
14.4. Fotowoltaika montowana na ekranach akustycznych wzdłuż linii kolejowych 188
14.5. Turbiny wiatrowe montowane wzdłuż dróg dla samochodów 190
14.6. Wnioski 192
Bibliografia 192

Rozdział 15
Wykorzystanie energii słonecznej i wiatrowej do zasilania znaków drogowych i latarni ulicznych - Jakub Stachnik, Ahneshka Kominch 195
15.1. Wstęp 195
15.2. Przegląd literatury 196
15.3. Znaki drogowe zasilane OZE 197
15.4. Oświetlenie uliczne 197
15.5. Wnioski 200
Bibliografia 201

Rozdział 16
Wykorzystanie OZE w branży e-commerce na przykładzie firmy Amazon - Magdalena Gwiazdowicz, Kinga Hornik, Aleksandra Kaszowicz, Katarzyna Kukułka 203
16.1. OZE w branży e-commerce 203
16.2. O Amazonie 204
16.3. Inwestycje firmy Amazon w odnawialne źródła energii 205
16.4. Case study - centrum logistyczne w Świebodzinie 207
16.5. Wnioski 208
Bibliografia 208

Rozdział 17
Paczkomaty zasilane zieloną energią - Konrad Obora, Karyna Lukuts 211
17.1. Wstęp 211
17.2. Paczkomaty zasilane zieloną energią w Polsce 212
17.3. Paczkomaty zasilane zieloną energią na świecie 214
17.4. Podsumowanie 217
Bibliografia 218

Rozdział 18
Wykorzystanie ekologicznych rozwiązań do zasilania zielonych magazynów - Jakub Stachnik, Piotr Banek 221
18.1. Wprowadzenie 221
18.2. Przegląd literatury 223
18.3. Ekologiczne magazyny - studium przypadku 223
18.3.1. Zjawisko fotowoltaiczne i jego zastosowanie w magazynach 223
18.3.2. Pionowe turbiny wiatrowe 224
18.3.3. Pompy ciepła 225
18.3.4. Promienniki ciepła 225
18.3.5. Magazyny chłodu 226
18.3.6. Oświetlenie LED 227
18.4. Podsumowanie 227
Bibliografia 228

Rozdział 19
Rozwiązania OZE w sieciach handlowych sklepów spożywczych na przykładzie działalności sieci Żabka - Justyna Kania, Natalia Mercik, Katarzyna Momot, Natalia Świerguła 231
19.1. Wstęp 231
19.2. Przegląd literatury 232
19.3. Metodologia 233
19.4. Sklep Żabka zasilany w 100% zieloną energią - studium przypadku 233
19.5. Energia słoneczna 234
19.6. Energia wiatrowa 235
19.7. Technologia kwantowa 237
19.8. Inne rozwiązania ekologiczne - podłoga kinetyczna 238
19.9. Wnioski 239
Bibliografia 240

Rozdział 20
Odnawialne źródła energii na EXPO 2020 Dubai - Alicja Liszka, Gabriela Hus, Adam Jasiński 243
20.1. Wstęp 243
20.2. Wystawy światowe EXPO 244
20.3. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii podczas EXPO 2020 Dubai 247
20.4. Pozostałe przykłady zastosowania odnawialnych źródeł energii na EXPO 2020 w Dubaju 253
20.5. Wnioski 256
Bibliografia 257

Recenzja: Prof. zw. dr hab. Zdzisław Kordel, Uniwersytet Gdański

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku