• Gospodarka a środowisko i ekologia (wyd. V)

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie związków zachodzących między gospodarką a środowiskiem, a więc odpowiedź na pytanie: jaki wpływ ma gospodarka człowieka na środowisko przyrodnicze i odwrotnie, chociaż oddziaływanie środowiska na systemy społeczno-gospodarcze było zawsze wyraźne i rzadko kwestionowane. Książka ta przedstawia istotę ścisłych powiązań gospodarki ze środowiskiem, jej wpływ na stan i zagrożenie przyrody oraz formy ochrony i racjonalnego kształtowania środowiska. Praca zwraca uwagę na ekorozwój, czyli prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej w harmonii z przyrodą. Publikacja przeznaczona jest głównie dla studentów wszystkich kierunków ekonomicznych i pokrewnych realizujących przedmioty: „Gospodarka a środowisko", „Ochrona środowiska" i „Ochrona środowiska z gospodarką przestrzenną". Będzie również przydatna studiującym ochronę środowiska lub jej elementy, biologię i geografię w uniwersytetach oraz innych uczelniach. Z pracy tej mogą z całą pewnością korzystać uczniowie szkół średnich w ramach biologii, geografii i ochrony środowiska.

Podtytuł Gospodarka a środowisko i ekologia (wyd. V)
Autor Krzysztof Małachowski (red.)
Rok wydania 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 282
64.00 48.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
44.8
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-713-7
Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie związków zachodzących między gospodarką a środowiskiem, a więc odpowiedź na pytanie: jaki wpływ ma gospodarka człowieka na środowisko przyrodnicze i odwrotnie, chociaż oddziaływanie środowiska na systemy społeczno-gospodarcze było zawsze wyraźne i rzadko kwestionowane.
Książka ta przedstawia istotę ścisłych powiązań gospodarki ze środowiskiem, jej wpływ na stan i zagrożenie przyrody oraz formy ochrony i racjonalnego kształtowania środowiska. Praca zwraca uwagę na ekorozwój, czyli prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej w harmonii z przyrodą.
Publikacja przeznaczona jest głównie dla studentów wszystkich kierunków ekonomicznych i pokrewnych realizujących przedmioty: „Gospodarka a środowisko", „Ochrona środowiska" i „Ochrona środowiska z gospodarką przestrzenną". Będzie również przydatna studiującym ochronę środowiska lub jej elementy, biologię i geografię w uniwersytetach oraz innych uczelniach. Z pracy tej mogą z całą pewnością korzystać uczniowie szkół średnich w ramach biologii, geografii i ochrony środowiska.

Wstęp 9

Rozdział 1
Środowisko przyrodnicze jako podstawa bytu i działalności człowieka - Eugeniusz Mazur 11
1.1. Istota, pojęcie i zakres środowiska przyrodniczego 11
1.2. Poglądy na rolę środowiska geograficznego w rozwoju społeczno-gospodarczym 18
1.3. Interakcja: środowisko - człowiek 22
1.3.1. Wpływ środowiska przyrodniczego na działalność człowieka 22
1.3.2. Zmienność wpływu środowiska przyrodniczego 25
1.3.3. Działalność człowieka w środowisku przyrodniczym 26
1.3.3.1. Rozwój stosunku człowieka do przyrody 26
1.3.3.2. Wpływ współczesnej gospodarki na środowisko przyrodnicze 30

Rozdział 2
Społeczne aspekty ochrony środowiska - Krzysztof Małachowski 33
2.1. Ekologia społeczna 33
2.2. Świadomość ekologiczna społeczeństwa 39
2.3. Edukacja ekologiczna 42
2.4. Pozarządowe organizacje i grupy ekologiczne 46

Rozdział 3
Prawne aspekty ochrony środowiska - Dorota Ambrożuk, Agnieszka Budziewicz-Guźlecka 57
3.1. Pojęcie i cel prawa ochrony środowiska 57
3.2. Pierwsze regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska w Polsce 59
3.3. System przepisów prawa ochrony środowiska 61
3.3.1. Regulacja dotycząca ochrony środowiska zawarta w Konstytucji RP 61
3.3.2. Podstawowe uregulowania ustawowe 63
3.3.2.1. Ustawa - Prawo ochrony środowiska 64
3.3.2.2. Ustawa o ochronie przyrody 74
3.3.2.3. Umowy międzynarodowe 80
3.3.2.4. Ochrona środowiska w prawie unijnym 83

Rozdział 4
Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska - Przemysław Pluskota 87
4.1. Podstawowe pojęcia ekonomiki środowiska 87
4.1.1. Ochrona środowiska w teorii ekonomii (ekonomiczne aspekty ochrony środowiska) 88
4.1.2. Ekonomiczne instrumenty (narzędzia) w ochronie środowiska 95
4.2. Systemy zarządzania środowiskowego 102
4.3. Waloryzacja i ekonomiczna wycena zasobów środowiska 107
4.4. Źródła finansowania ochrony środowiska 109

Rozdział 5
Rachunek ekonomiczny w ochronie środowiska - Piotr Szczypa 121
5.1. Pojęcie, charakterystyka i przesłanki rachunku ekonomicznego ochrony środowiska 121
5.2. Rodzaje, elementy i etapy rachunku ekonomicznego w ochronie środowiska 125
5.3. Straty (koszty) i korzyści w ochronie środowiska 127
5.4. Metody wyceny strat ekologicznych (kosztów ochrony środowiska) i korzyści ekologicznych 133
5.5. Rachunek ekonomiczny w ochronie środowiska a ekocontrolling 141
5.6. Narzędzia rachunkowości zarządczej wspomagające rachunek ekonomiczny w ochronie środowiska a rozwój lokalny 146

Rozdział 6
Zagrożenia środowiska powodowane przez działalność człowieka - Anna Drab-Kurowska 155
6.1. Zagrożenia i ochrona atmosfery 161
Sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza 167
6.2. Zagrożenia i ochrona litosfery 168
Sposoby ochrony gleb 172
6.3. Zagrożenia i ochrona hydrosfery 173
Sposoby ochrony wód przed zanieczyszczeniami 179
6.4. Zagrożenia i ochrona biosfery 181
6.5. Hałas i odpady jako problem współczesnego społeczeństwa 186
6.6. Obszary ekologicznego zagrożenia 191
6.7. Alternatywne źródła energii 194
6.7.1. Biomasa 194
6.7.2. Biogaz 195
6.7.3. Energia słoneczna 197
6.7.4. Energia wiatrowa 198
6.7.5. Energia geotermalna 199
6.7.6. Energia wodna 200
6.7.7. Energia pływów morskich 201

Rozdział 7
Ochrona środowiska przyrodniczego - Eugeniusz Mazur, Krzysztof Małachowski 203
7.1. Rozwój ruchu ochrony przyrody i środowiska 203
7.2. Rys historyczny ochrony przyrody i środowiska w Polsce 209
7.3. Motywy i kierunki ochrony przyrody 214
7.4. Formy ochrony przyrody 218
7.5 Przedmiot i założenia sozologii jako nowej dziedziny wiedzy o ochronie przyrody 227

Rozdział 8
Ochrona środowiska w sektorach gospodarki na przykładzie transportu drogowego i kolejowego - Arkadiusz Drewnowski 231
8.1. Unijne regulacje w zakresie oddziaływania transportu na środowisko 232
8.2. Podstawy prawne ekologicznej polityki transportowej w Polsce 234
8.3. Ochrona środowiska w transporcie drogowym 236
8.4. Ochrona środowiska w transporcie kolejowym 240

Rozdział 9
Polityka ekologiczna jako forma ingerencji państwa - Ireneusz Jaźwiński 245
9.1. Istota polityki ekologicznej 245
9.2. Polityka ekologiczna a polityka ekonomiczna 247
9.3. Dziedziny polityki ekologicznej 249
9.4. Zrównoważony rozwój jako podstawa polityki ekologicznej 251
9.5. Podmioty polityki ekologicznej 257
9.6. Kierunki polityki ekologicznej 260
9.7. Narzędzia polityki ekologicznej 264

Rozdział 10
Ochrona środowiska w Polsce w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej - Ireneusz Jaźwiński, Krzysztof Małachowski 267
10.1. Integracja z Unią Europejską jako kluczowe uwarunkowanie dla ochrony środowiska w Polsce 267
10.2. Instytucje Unii Europejskiej oddziałujące na ochronę środowiska 267
10.3. Europejska Agencja Środowiska 269
10.4. Program Działania na rzecz Środowiska Unii Europejskiej 271
10.5. Wybrane następstwa akcesji Polski do Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska 272

Bibliografia 277

Recenzent: Prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku