• Podstawy logistyki (wyd. II zmienione i poszerzone)

W naukach o zarządzaniu logistyka zasłużenie zajmuje trwałe miejsce. Współczesne zarządzanie, bazujące na podejściach funkcjonalnych, zyskało nowy wymiar, określony mianem orientacji procesowej w zarządzaniu, której kluczowym celem jest koordynacja procesów łączących współpracujące przedsiębiorstwa. Książka zawiera teoretyczne rozważania oraz praktyczne wskazówki z zakresu koordynacji procesów w przedsiębiorstwach, których domeną są procesy wytwarzania i dystrybucji produktów. Publikacja stanowi efekt zebrania i opracowania wieloletnich wykładów głoszonych przez autora na kierunkach logistycznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu oraz na Uniwersytecie Zielonogórskim. Jest więc skierowana - w pierwszej kolejności - do studentów kierunków i specjalności logistycznych. Może być również wsparciem dla praktyków zarządzających przedsiębiorstwem na co dzień.

Podtytuł Podstawy logistyki (wyd. II zmienione i poszerzone)
Autor Stanisław Krawczyk
Rok wydania 2020
Dodruk 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 606
95.00 66.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
66.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-388-7
W naukach o zarządzaniu logistyka zasłużenie zajmuje trwałe miejsce. Współczesne zarządzanie, bazujące na podejściach funkcjonalnych, zyskało nowy wymiar, określony mianem orientacji procesowej w zarządzaniu, której kluczowym celem jest koordynacja procesów łączących współpracujące przedsiębiorstwa. Książka zawiera teoretyczne rozważania oraz praktyczne wskazówki z zakresu koordynacji procesów w przedsiębiorstwach, których domeną są procesy wytwarzania i dystrybucji produktów.

Publikacja stanowi efekt zebrania i opracowania wieloletnich wykładów głoszonych przez autora na kierunkach logistycznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu oraz na Uniwersytecie Zielonogórskim. Jest więc skierowana - w pierwszej kolejności - do studentów kierunków i specjalności logistycznych. Może być również wsparciem dla praktyków zarządzających przedsiębiorstwem na co dzień.

Wstęp 15

Rozdział 1
Pojęcie logistyki - wprowadzenie 23
1.1. Etymologia pojęcia „logistyka" 23
1.2. Wprowadzenie terminu logistyka do gospodarki cywilnej 25
1.3. Ewaluacja domeny pojęcia „logistyka" - etapy i wybrane definicje 27
1.4. Logistyka jako koordynacja procesów 33
1.5. Logistyka w naukach o zarządzaniu 39

Rozdział 2
Teoria koordynacji 45
2.1. Podstawy tworzenia teorii 45
2.2. Formalne wymagania wobec teorii 50
2.3. Wymagania dobrego definiowania pojęć 52
2.4. Teoria w odniesieniu do świata realnego 53
2.5. Zasady tworzenia teorii 54
2.6. Domena teorii koordynacji - obiekty 56
2.7. Grupa obiektów 63
2.8. System 65
2.9. Zmienność obiektu - proces zmian 68
2.10. Działania 70
2.11. Transformacja, transfer, zatrzymanie w miejscu 80
2.12. Relacje między działaniami 85
2.13. Zależności między działaniami określone przez transfer wyniku 96
2.14. Proces przejmowania wyniku 98
2.15. Prezentacja zapisu procesu 100
2.16. System wykonawczy procesu 102
2.17. Prezentacja graficzna procesu 103
2.18. Zarządzanie procesem 105
2.19. Procesy niezależne i zależne 108
2.20. Wartościowanie procesu 114
2.21. Interpretacje pojęcia koordynacja 119

Rozdział 3
Koordynacja procesów w praktyce 139
3.1. Identyfikacja procesu 139
3.2. Analiza strukturalna procesu 140
3.3. Tworzenie mapy procesu 144
3.4. Grupowanie działań w skoordynowany proces 149

Rozdział 4
Informacja i komunikacja w koordynacji procesów 153
4.1. Informacja 153
4.2. Aspekt syntaktyczny 156
4.3. Aspekt semantyczny 157
4.4. Aspekt pragmatyczny 157
4.5. Komunikacja 158
4.6. System komunikacji 161

Rozdział 5
Przedsiębiorstwo 167
5.1. Definicja przedsiębiorstwa jako podmiotu biznesowego 167
5.2. Przedsiębiorstwo jako obiekt 169
5.3. Potencjał przedsiębiorstwa 170
5.4. Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy 171
5.5. Cele i zadania zarządzania przedsiębiorstwem 172
5.6. Przedsiębiorstwo jako system 175
5.7. Kategorie przedsiębiorstw 179
5.8. Powiązania między przedsiębiorstwami 184
5.9. Powiązania z poziomu zarządzania 186
5.10. Koordynacja działań wewnątrz przedsiębiorstwa 190
5.11. Koordynacja działań między przedsiębiorstwami 192
5.12. Kooperacja 193
5.13. Powiązania prawno-biznesowe 195
5.14. Powiązania tworzące sieci przedsiębiorstw 196
5.15. Sieci przedsiębiorstw 201

Rozdział 6
Działalność przedsiębiorstwa produkcyjnego - orientacja procesowa 211
6.1. Istota działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego 211
6.2. Produkcja z punktu widzenia tworzenia i dystrybucji produktów 213
6.3. Strategie produkcyjne 217
6.4. Orientacja procesowa w działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego 226
6.5. Poziom operacyjny 233
6.6. Segmenty procesowe w działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego 233
6.7. Koordynacja w transferach między dostawcami i odbiorcami 243

Rozdział 7
System logistyczny przedsiębiorstwa produkcyjnego 247
7.1. Infrastruktura techniczna systemu logistycznego w przedsiębiorstwie 247
7.2. Magazyny 250
7.3. Magazyny w przedsiębiorstwie produkcyjnym 252
7.4. Zadania magazynów 255
7.5. Wyposażenie magazynu 257
7.6. Transport wewnętrzny 259
7.7. Przesłanki doboru środków transportu wewnętrznego 261
7.8. Zarządzanie magazynem - Warehouse Management System 263
7.9. Infrastruktura transportowa w przedsiębiorstwie 266
7.10. Ogólnodostępne systemy logistyczne 267
7.11. Infrastruktura telekomunikacyjna 272

Rozdział 8
Planowanie produkcji 277
8.1. Istota planowania 277
8.2. Planowanie produkcji 282
8.3. Pozyskiwanie informacji dla planowania produkcji 293
8.4. Modele przepływów produkcyjnych 300

Rozdział 9
Zadania zaopatrzenia. Klasyfikacje surowców 317
9.1. Zaopatrzenie w przedsiębiorstwie produkcyjnym 317
9.2. Baza wiedzy działu zaopatrzenia 321
9.3. Decyzje strategiczne w zaopatrzeniu 323
9.4. Scenariusz tworzenia strategii zaopatrzeniowej 326
9.5. Klasyfikacja surowców ze względu na ważność dla produkcji i dostępność nabywania 328
9.6. Wybór dostawcy 333
9.7. Relacje dostawca - odbiorca 336
9.8. Zakres zadań menedżerskich i operacyjnych zaopatrzenia 338
9.9. Klasyfikacje operacyjne produktów i materiałów wspomagające planowanie zakupów 342

Rozdział 10
Polityki utrzymywania zapasów 351
10.1. Zapasy - definicje 351
10.2. Zapasy surowcowe (materiałów produkcyjnych) 355
10.3. Przesłanki ekonomiczne planowania wielkości dostaw 357
10.4. Parametry sterowania zapasami surowcowymi 360
10.5. Ekonomiczna partia zamówienia 362
10.6. Wielkość partii uzupełniającej wyznaczonej na podstawie parametrów ekonomicznych 364
10.7. Polityki utrzymywania zapasów surowcowych 366
10.8. Uzupełnienia skoordynowane (dla grup surowców) 375
10.9. Praktyka składania zamówień 376

Rozdział 11
Proces obsługi zamówień u dostawców 379
11.1. Założenia operacyjne procesu składania zamówień u dostawców 379
11.2. Podprocesy obsługi zamówienia 382
11.3. Uzgodnienia logistyczne z dostawcami 383
11.4. Zamówienia z punktu widzenia dostawcy 389
11.5. Procedury operacyjne w zadaniach logistycznych zaopatrzenia 390
11.6. Ocena dostawcy 397

Rozdział 12
Warianty organizacji dostaw 401
12.1. Kryteria logistyczne w procesie transportowym 401
12.2. Warianty dostaw od jednego dostawcy 402
12.3. Organizacja dostaw od wielu dostawców 406
12.4. Znaczenie czasu w realizacji dostaw 416
12.5. Warunki dobrej organizacji dostaw 421

Rozdział 13
Obsługa logistyczna produkcji 423
13.1. Organizacja magazynu wejściowego 423
13.2. Proces przepływu produktów przez magazyn wejściowy 425
13.3. Identyfikacja i monitorowanie zapasów 433
13.4. Przesłanki obsługi stanowisk produkcyjnych - dostawy z magazynu 435
13.5. KANBAN - idea koncepcji 438
13.6. Supermarket - kanban magazynowy 440
13.7. Sterowanie przepływami między stanowiskami produkcyjnymi - kanban produkcyjny i transportowy 443
13.8. Reguły kanbanu 445
13.9. Kanban zewnętrzny 446

Rozdział 14
Dystrybucja. Systemy magazynów dystrybucyjnych 449
14.1. Idea dystrybucji - podstawowe pojęcia 449
14.2. Strategie dystrybucji 451
14.3. Dystrybucja bezpośrednia i z pośrednikami 452
14.4. System dystrybucji wewnętrznej 455
14.5. Dystrybucja zewnętrzna. Powiązanie dystrybucji wewnętrznej i zewnętrznej 459
14.6. Dystrybucja z wielu miejsc produkcji 461
14.7. Dystrybucja do jednostek handlowych 464
14.8. Dystrybutorzy jako pośrednicy handlowi 466

Rozdział 15
Planowanie i proces obsługi dostaw dystrybucyjnych 471
15.1. Współpraca producenta i jednostek handlowych w planowaniu i realizacji dystrybucji 471
15.2. Koncepcja Efektywnej Obsługi Klienta (ECR) 472
15.3. Planowanie dystrybucji 476
15.4. Proces obsługi zamówienia klienta - poziom operacyjny 479
15.5. Warianty dostaw produktów do klientów 493
15.6. Techniki przygotowania wysyłek w magazynie dystrybutora 496
15.7. Metody dokonywania kompletacji 498
15.8. Podział i grupowanie zleceń kompletacji 501
15.9. Organizacja wydań z magazynu dystrybutora 504
15.10. Węzły kompletacji - cross-docking 505
15.11. Dystrybucja przez węzły konsolidacji - scalanie dostaw w tranzycie (merge-in-transit) 513

Rozdział 16
Usługi logistyczne 515
16.1. Specyfika usługi 515
16.2. Zaangażowanie stron w realizację usługi 517
16.3. Różnica między produkcją a usługą 520
16.4. Definicja usługi logistycznej 522
16.5. Usługa logistyczna z pozycji wykonawcy usługi 525
16.6. Usługi transportowe 531
16.7. Usługi magazynowe 538
16.8. Magazyny kontraktowe 540
16.9. Centra logistyczne 540
16.10. Usługodawcy i ich zakresy ofertowe 544
16.11. Poprawność i miary wykonania usługi 547

Rozdział 17
Usługi logistyczne świadczone przez operatora logistycznego 551
17.1. Operator logistyczny 551
17.2. Kategorie operatorów logistycznych 553
17.3. Planowanie działalności operatora logistycznego 555
17.4. Flow Logistics 561
17.5. Logistyka kontraktowa 562
17.6. Wybór operatora logistycznego 565
17.7. Łańcuch transportowy 567
17.8. Sieć transportowa 572
17.9. Planowanie tras przewozów 578

Zakończenie 583
Bibliografia 587
Spis rysunków 599
Spis tabel 605

Prof. dr hab. Stanisław Krawczyk - specjalista w dziedzinie logistyki i badań operacyjnych. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie w 1964 r. uzyskał stopień magistra matematyki. Od 1990 r. profesor nauk ekonomicznych. W latach 1995-2013 kierownik utworzonej z własnej inicjatywy Katedry Logistyki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W latach 2001-2012 profesor Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, a w latach 2013-2018 profesor zwyczajny Uniwersytetu Zielonogórskiego. W latach 1991, 1993, 1995, 2004 wykładowca (visiting professor) w Instytucie Matematyki w Philipps-Universität Marburg (Niemcy).

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku