• Państwa Europy Środkowej i Bałkanów wobec kryzysu migracyjnego

Kryzys migracyjny zapoczątkowany w 2015 roku poddał państwa i narody europejskie nieoczekiwanym wyzwaniom. Na próbę zostały wystawione: relacje między poszczególnymi państwami, ich zdolność do współdziałania przy rozwiązywaniu następstw kryzysu, zdolność do brania na siebie współodpowiedzialności w tym zakresie. Państwa Europy Środkowej i Bałkanów nie były jednak celem tej „wędrówki ludów" z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Część z nich stała się jednak jednym z etapów na trasie do Europy Zachodniej, jawiącej się wędrującym jako oaza dobrobytu i spokoju. Nasilone procesy migracyjne niewątpliwie wpłynęły na politykę poszczególnych państw europejskich oraz na nastroje społeczne, stając się częstym źródłem napięć i poważnych konfliktów. Zwłaszcza, że w tym sporze, który nieco upraszczając, przebiegał między państwami Europy Zachodniej a państwami Europy Środkowej i Bałkanów (w sposób szczególny widoczny był on na forum unijnym między państwami starej i nowej Unii) okazało się, iż sam

Podtytuł Państwa Europy Środkowej i Bałkanów wobec kryzysu migracyjnego
Autor Krzysztof Cebul, Radosław Zenderowski (red.)
Rok wydania 2020
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 174
50.00 35.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
35
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-326-9
Kryzys migracyjny zapoczątkowany w 2015 roku poddał państwa i narody europejskie nieoczekiwanym wyzwaniom. Na próbę zostały wystawione: relacje między poszczególnymi państwami, ich zdolność do współdziałania przy rozwiązywaniu następstw kryzysu, zdolność do brania na siebie współodpowiedzialności w tym zakresie. Państwa Europy Środkowej i Bałkanów nie były jednak celem tej „wędrówki ludów" z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Część z nich stała się jednak jednym z etapów na trasie do Europy Zachodniej, jawiącej się wędrującym jako oaza dobrobytu i spokoju. Nasilone procesy migracyjne niewątpliwie wpłynęły na politykę poszczególnych państw europejskich oraz na nastroje społeczne, stając się częstym źródłem napięć i poważnych konfliktów. Zwłaszcza, że w tym sporze, który nieco upraszczając, przebiegał między państwami Europy Zachodniej a państwami Europy Środkowej i Bałkanów (w sposób szczególny widoczny był on na forum unijnym między państwami starej i nowej Unii) okazało się, iż same narody środkowoeuropejskie również uczestniczą w tym procesie, korzystając z możliwości poszukiwania pracy i lepszych warunków do życia w państwach Europy Zachodniej, ale też przyjmując na swoje rynki pracy imigrantów ze Wschodu, głównie z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii.

W niniejszej publikacji Autorzy, reprezentujący różne ośrodki akademickie i eksperckie z kraju i zagranicy, specjalizujący się w problematyce bałkańskiej i środkowoeuropejskiej, proponują spojrzenie na tytułowe zagadnienie z czterech perspektyw:
• historycznej - pozwalającej uchwycić wpływ procesów migracyjnych na kształtowanie polityki w poszczególnych państwach,
• politologicznej - koncentrującej się na źródłach, przebiegu i konsekwencjach politycznych kryzysu migracyjnego,
• geopolitycznej - wskazującej na region Bałkanów i Europy Środkowej jako ważny element europejskiej architektury bezpieczeństwa zbiorowego,
• społeczno-kulturowej - pokazującej wpływ kryzysu migracyjnego i migracji wewnętrznych na przemiany cywilizacyjne w regionie.

Wstęp 9

Rozdział 1
Polityka etniczna, migracyjna i bezpieczeństwa w perspektywie badawczej - Henryk Chałupczak 13
1.1. Próba zdefiniowania podstawowych kategorii 15
1.2. Paradygmat badania polityk publicznych 18
1.3. Uwarunkowania i determinanty polityk publicznych 20

Rozdział 2 Bośnia i Hercegowina wobec kryzysu imigracyjnego na Bałkanach - Krzysztof Krysieniel 25
2.1. Znaczenie Bośni i Hercegowiny w perspektywie wielowiekowych migracji 26
2.2. Polityka etniczna i imigracyjna państwa 30
2.3. Emigracja docelowa i tranzytowa 32
2.4. Stanowisko władz w kwestii imigracji 34
2.5. Pozarządowi aktorzy polityczni wobec imigracji 36
2.6. Bośnia i Hercegowina a kraje Unii Europejskiej w obliczu kryzysu imigracyjnego 38

Rozdział 3
Albania wobec kryzysu migracyjnego - Agata Domachowska 41
3.1. Migracje w Albanii w perspektywie historycznej 41
3.2. Zarys polityki etnicznej i imigracyjnej Albanii 45
3.3. Analiza oficjalnego stanowiska rządu w kwestii imigracji 55
3.4. Analiza stanowisk innych (nierządowych) aktorów politycznych ws. imigracji 58
3.5. Oficjalne stanowisko państwa w świetle „recenzji" ze strony Komisji Europejskiej oraz poszczególnych rządów państw UE (ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec) 61

Rozdział 4
Macedonia - węzłowy punkt na migracyjnym szlaku bałkańskim - Zdravko Stamatoski 65
4.1. Migracje w Macedonii w perspektywie historycznej 67
4.2. Zarys polityki etnicznej i imigracyjnej Macedonii 69
4.3. Skala imigracji docelowej/tranzytowej 71
4.4. Analiza oficjalnego stanowiska rządu w kwestii imigracji 72
4.5. Analiza stanowisk innych (pozarządowych) aktorów politycznych ws. imigracji 75
4.6. Oficjalne stanowisko państwa w świetle „recenzji" ze strony Komisji Europejskiej oraz poszczególnych rządów państw UE (ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec) 76

Rozdział 5
Polityka Republiki Chorwacji wobec kryzysu migracyjnego 2015-2016 - Mateusz Seroka 79
5.1. Migracje w Chorwacji w perspektywie historycznej 79
5.2. Polityka imigracyjna państwa 83
5.3. Polityka etniczna Republiki Chorwacji 88
5.4. Skala imigracji tranzytowej 92
5.5. Oficjalne stanowisko państwa w świetle „recenzji" ze strony Komisji Europejskiej oraz poszczególnych rządów państw UE 93
5.6. Stanowiska innych aktorów politycznych ws. imigracji 101

Rozdział 6
Serbia wobec kryzysu migracyjnego - najdłuższy odcinek szlaku bałkańskiego - Anna Jagiełło-Szostak 107
6.1. Znaczenie państwa w perspektywie wielowiekowych migracji 108
6.2. Polityka etniczna i imigracyjna Republiki Serbii 110
6.3. Skala imigracji docelowej/tranzytowej w Serbii 116
6.4. Analiza oficjalnego stanowiska rządu w kwestii imigracji 120
6.5. Inicjatywy pomocowe dla migrantów i uchodźców 122
6.6. Oficjalne stanowisko państwa w świetle „recenzji" ze strony Komisji Europejskiej oraz poszczególnych rządów państw UE, ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec 123

Rozdział 7
Wpływ kryzysu migracyjnego na politykę migracyjną Polski - Ewa Pogorzała 129
7.1. Sekurytyzacja jako kategoria analityczna w naukach o bezpieczeństwie 131
7.2. Reakcje na kryzys migracyjny na poziomie parlamentarnym i rządowym 132

Rozdział 8
Wpływ kryzysu migracyjnego na zmiany demograficzne i rynek pracy Europy - Beata Olszewska-Łabędź 141
8.1. Muzułmanie w wybranych krajach Europy 142
8.2. Dzietność muzułmanek i Europejek w Europie 145
8.3. Europejczycy i muzułmanie na europejskim rynku pracy 148

Zakończenie 153
Bibliografia 155

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku