• Społeczna odpowiedzialność biznesu jako instrument budowania reputacji i zaufania do instytucji finansowych

Reputacja i zaufanie są warunkiem koniecznym w działalności tradycyjnych oraz alternatywnych instytucji finansowych, które doko-nują transferu kapitału pieniężnego w gospodarce od deponentów do kredytobiorców. Doświadczenia polskie i międzynarodowe wskazują, że reputację i zaufanie buduje się latami, a można ją utracić bardzo szybko. Kryzys zaufania i utrata reputacji wobec kon-kretnej instytucji mogą przenosić się na ocenę całego sektora usług finansowych. Jednym z instrumentów budowania reputacji i zau-fania na rynku usług finansowych jest stosowanie w praktyce koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, m.in. poprzez odpo-wiedzialne kredytowanie, rzetelne informowanie i edukację konsumentów, odpowiedzialną sprzedaż produktów finansowych oraz stosowanie w działalności zasad etycznych. Monografia zawiera teksty naukowców i praktyków dotyczące takich zagadnień, jak: • ryzyko reputacyjne instytucji finansowych i jego mitygacja, • reputacja FinTech , • audyt reputacyjny w instytucja

Podtytuł Społeczna odpowiedzialność biznesu jako instrument budowania reputacji i zaufania do instytucji finansowych
Autor Krzysztof Waliszewski (red.)
Rok wydania 2020
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 260
76.00 51.68
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
51.68
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-274-3
Reputacja i zaufanie są warunkiem koniecznym w działalności tradycyjnych oraz alternatywnych instytucji finansowych, które doko-nują transferu kapitału pieniężnego w gospodarce od deponentów do kredytobiorców. Doświadczenia polskie i międzynarodowe wskazują, że reputację i zaufanie buduje się latami, a można ją utracić bardzo szybko. Kryzys zaufania i utrata reputacji wobec kon-kretnej instytucji mogą przenosić się na ocenę całego sektora usług finansowych. Jednym z instrumentów budowania reputacji i zau-fania na rynku usług finansowych jest stosowanie w praktyce koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, m.in. poprzez odpo-wiedzialne kredytowanie, rzetelne informowanie i edukację konsumentów, odpowiedzialną sprzedaż produktów finansowych oraz stosowanie w działalności zasad etycznych.

Monografia zawiera teksty naukowców i praktyków dotyczące takich zagadnień, jak:
• ryzyko reputacyjne instytucji finansowych i jego mitygacja,
• reputacja FinTech ,
• audyt reputacyjny w instytucjach finansowych,
• standardy ochrony, świadomość i edukacja konsumenta na rynku finansowym,
• działania społeczne banków w Polsce i ich ocena,
• konflikt między działalnością doradców i instytucji finansowych,
• odpowiedzialna i etyczna sprzedaż produktów finansowych.

Problematyka poruszana w monografii jest aktualna i ważna, szczególnie wobec obserwowanych nie tylko na polskim rynku praktyk sprzedażowych społecznie nieodpowiedzialnych (misselling). Monografia jest adresowana do pracowników naukowych, studentów uczelni kierunków ekonomicznych i społecznych, pracowników oraz zarządzających instytucjami finansowymi, a także ich klientów.Książka może być bardzo dobrym źródłem wiedzy dla studentów kierunków ekonomii, zarządzania i prawa oraz dla bankowców, finansistów, doradców finansowych i osób przygotowujących się do pracy w sektorze finansowym. W kompleksowym ujęciu tematu wykorzystano krajową i międzynarodową literaturę przedmiotu oraz badania własne. Książka jest pozycją interesującą, umiejętnie wprowadzającą w trudne interdyscyplinarne problemy, z jakimi stykają się zarówno teoretycy, którzy poszukują właściwej interpreta-cji wielu zjawisk ekonomicznych, jak i praktycy oraz klienci. Książka na pewno znajdzie licznych odbiorców, m.in. wśród studentów studiów ekonomii, prawa i zarządzania, a także wśród naukowców, wykładowców i tych wszystkich, którzy chcieliby lepiej zrozumieć rynek finansowy w otoczeniu o coraz wyższym stopniu złożoności.
Z recenzji prof. dr. hab. Włodzimierza Szpringera

Wprowadzenie - Krzysztof Pietraszkiewicz 11
Wstęp - Krzysztof Waliszewski 17

Rozdział 1
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako instrument mitygacji ryzyka reputacyjnego instytucji finansowych - Krzysztof Waliszewski 21
Wstęp 21
1.1. Identyfikacja ryzyka reputacyjnego instytucji finansowych 22
1.2. Źródła ryzyka reputacyjnego instytucji finansowych 26
1.3. Przykłady materializacji ryzyka reputacyjnego w Polsce 29
1.4. CSR instytucji finansowych jako narzędzie mitygacji ryzyka reputacyjnego 30
Zakończenie 34
Bibliografia 34

Rozdział 2
Finanse i społeczeństwo - Barbara Pogonowska 37
Wprowadzenie 37
2.1. Wartościowania w ekonomii i finansach 38
2.2. Promowanie etycznych praktyk w sektorze finansów 41
2.3. Etyczne finanse i odpowiedzialne finansowanie 43
Zakończenie 46
Bibliografia 46

Rozdział 3
Reputacja technologii finansowych (FinTech) - Jan Krzysztof Solarz 49
Wstęp 49
3.1. Opisowa definicja FinTech 49
3.1.1. Innowacja technologiczna 51
3.1.2. Innowacja finansowa 52
3.1.3. Innowacja społeczna 53
3.1.4. Innowacja systemowa 55
3.2. Reputacja jako korzyść dla interesariuszy 56
3.3. Reputacja jako koszt dla interesariuszy 57
Zakończenie 58
Bibliografia 60

Rozdział 4
Reputacja sektora FinTech w przededniu open banking i PSD2 - Marcin Daniecki 63
Wstęp - przesłanki podjęcia tematu - open banking i PSD2 jako ewolucja stanu obecnego 63
4.1. Sektor FinTech - nowy gracz na scenie rynku finansowego 69
4.2. Ryzyko reputacyjne - wymiar czasu i przestrzeni 72
4.3. Innovation huby / regulatory sandbox - jako inkubatory reputacji FinTech 77
Zakończenie 80
Bibliografia 81

Rozdział 5
Społeczny wymiar bankowości - Sebastian Łukaszewski 83
Wstęp 83
5.1. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu 83
5.2. Wyróżniające się działania społeczne banków 86
5.3. Wybrane działania społeczne banków zgłoszone do konkursu „Instytucja Roku 2018" 88
5.3.1. Wybrane działania społeczne Alior Banku 88
5.3.2. Wybrane działania społeczne Banku BNP Paribas i Fundacji BNP Paribas 89
5.3.3. Wybrane działania społeczne Citi Handlowy 90
5.3.4. Wybrane działania społeczne Banku Credit Agricole 91
5.3.5. Wybrane działania społeczne Euro Banku S.A. 92
5.3.6. Wybrane działania społeczne ING Banku Śląskiego 94
5.3.7. Wybrane działania społeczne Fundacji mBanku 95
5.3.8. Wybrane działania społeczne Banku Millennium 97
5.3.9. Wybrane działania społeczne Banku Ochrony Środowiska i Fundacji Banku Ochrony Środowiska 98
5.3.10. Wybrane działania społeczne PKO Banku Polskiego 100
5.3.11. Wybrane działania społeczne Banku Pocztowego 101
5.3.12. Wybrane działania społeczne Fundacji Santander Bank Polska 102
5.3.13. Wybrane działania społeczne Santander Bank Polska 104
Zakończenie 105
Bibliografia 106

Rozdział 6
Znaczenie świadomości finansowej klientów instytucji finansowych w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu - Marta Musiał 109
Wprowadzenie 109
6.1. Świadomość finansowa - aspekty teoretyczne 110
6.2. Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych 114
6.3. Świadomość finansowa klientów jako element społecznej odpowiedzialności instytucji finansowych 118
Zakończenie 119
Bibliografia 120

Rozdział 7
Konflikt strukturalny pomiędzy doradztwem finansowym a działaniami instytucji finansowych - Andrzej Fesnak 123
Wstęp 123
7.1. Ograniczenia instytucji finansowych 124
7.1.1. Kategorie produktów finansowych 124
7.1.2. Oferta z wielu instytucji finansowych 125
7.1.3. Doradztwo nieinstytucjonalne 128
7.2. Marketing doradztwa 129
7.2.1. Negatywne pola semantyczne 129
7.2.2. Pozytywne pola semantyczne 130
7.3. Zawód doradcy finansowego 132
7.3.1. Zawód w opinii publicznej 132
7.3.2. Doradca finansowy podstawy wiedzy 137
7.3.3. Doradca finansowy w literaturze europejskiej i amerykańskiej 138
7.3.4. Gwarancja jakości w wykonaniu doradcy finansowego 142
7.4. Działania doradcy 145
7.4.1. Plan finansowy - struktura celów 145
7.4.2. Proces planowania 151
7.5. Współczynniki finansowe planu 153
7.5.1. Wskaźniki finansowe ogólne 153
7.5.2. Wskaźniki zadłużenia 154
7.5.3. Wskaźniki realizacji celu 156
7.6. Strategie rekomendowania 158
7.7. Potrzeba planowania finansowego 161
Zakończenie 164
Bibliografia 166

Rozdział 8
Standardy ochrony konsumenta jako punkt odniesienia w działaniach z zakresu CSR instytucji finansowych - Jarosław Wierzbicki 169
Wprowadzenie 169
8.1. Koncepcja CSR a nadużycia rynkowe 170
8.2. Koszty działalności z zakresu CSR 171
8.3. Specyfika sektora usług finansowych 173
8.4. Uwarunkowania CSR instytucji finansowych w Polsce 174
Podsumowanie 176
Bibliografia 177

Rozdział 9
Audyt reputacyjny - nowy wymiar odpowiedzialności społecznej instytucji finansowych w Unii Europejskiej - Dawid Sobczyński 179
Wprowadzenie 179
9.1. Społeczna odpowiedzialność biznesu 181
9.2. Ryzyko reputacyjne w instytucjach finansowych 183
9.3. Reputacja jako kapitał instytucji finansowej 185
9.4. Istota audytu reputacyjnego 186
9.5. Metodologia audytu reputacyjnego - zarys problematyki 188
Zakończenie 189
Bibliografia 189

Rozdział 10
Ryzyko reputacji - fakty i mity - Elżbieta Klamut 191
Wstęp 191
10.1. Ujęcie definicyjne ryzyka reputacji 192
10.2. Ryzyko reputacji w przedsiębiorstwach niefinansowych 196
10.3. Ryzyko reputacyjne a instytucje finansowe 200
10.4. Ryzyko reputacji w badaniach 205
10.5. Ubezpieczenie ryzyka jako możliwość jego minimalizacji 210
10.6. Fakty a mity ryzyka reputacji 211
Podsumowanie 214
Bibliografia 214

Rozdział 11
Ocena aktywności banków w obszarze zaangażowania społecznego CSR - wyzwania i dylematy - Anna Warchlewska 217
Wprowadzenie 217
11.1. Podstawy społecznej odpowiedzialności w bankach 218
11.2. Metodyka badań 221
11.3. Zaangażowanie społeczne wybranych banków 222
11.3.1. Ocena aktywności banków 222
11.3.2. Postrzeganie banków przez rynek - perspektywa rankingów i konkursów 225
Podsumowanie 227
Bibliografia 229

Rozdział 12
Społeczna odpowiedzialność biznesu - zaufanie w służbie sprzedaży - Marta Zięba-Szklarska 231
Wstęp 231
12.1. Rozważania wstępne (definicje) 231
12.2. Zaufanie 235
12.3. Konflikt interesów 238
12.4. Misselling 240
Bibliografia 245

Zakończenie 247
Spis tabel 249
Spis rysunków, schematów i wykresów 251
O Autorach - Krzysztof Waliszewski 253

Dr Marcin Daniecki
Specjalista w zakresie rynku kapitałowego, kształtu strukturalnego, instytucjonalnego i polityki gospodarczej wobec tego rynku, komparatystyki systemowej, stabilności finansowej i nadzoru makroostrożnosciowego w systemie finansowym, niedopasowania walutowego oraz pośrednictwa i doradztwa finansowego. Doświadczenia zawodowe dr. M. Danieckiego obejmują trzy obszary. Pierwszy, praca w instytucjach związanych z rynkiem kapitałowym. Drugi, praca w administracji rządowej. Trzeci - działalność akademicka. W latach 2005-2013 wykładał w Akademii Finansów w Warszawie. W latach 1999-2007 pracował w Ministerstwie Finansów w dawnym Departamencie Instytucji Finansowych. Wcześniej w Szkole Głównej Handlowej, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w amerykańskiej firmie doradczej Barents Group LLC i w dawnym Zespole Domów Maklerskich przy Związku Banków Polskich. W 2014 r. w Szkole Głównej Handlowej uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, w 2003 r. tytuł zawodowy magister nauk ekonomicznych w dawnej Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości, zaś w 1996 r. tytuł zawodowy licencjat w Szkole Głównej Handlowej. W latach 1989-1990 odbył I rok studiów w College of Administration and Business, Louisiana Tech University, Ruston, LA, USA. W lecie 1988 r. uczestniczył, jako stypendysta, w programie „Operation Enterprise" organizowanym przez the American Management Association, w Hamilton, NY, USA. W latach 1998- 2001 był członkiem-korespondentem w the National Association of Securities Dealers (NASD) Academic Forum, Washington, DC, USA. Obecnie dr Marcin Daniecki jest prezesem ufundowanej przez siebie Fundacji Instytut Badań I Edukacji Planowania Finansowego, mającą profil badawczo-edukacyjny, zorientowanej głównie na obszar planowania finansowego, a także blockchain oraz FinTech, InsurTech, RegTech i HRTech.


Dr Andrzej Fesnak
Licencjonowany doradca finansowy EFC®, współtwórca standardów jakości planowania finansowego dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, twórca materiałów edukacyjnych i kilkudziesięciu tysięcy finansowych testów dla doradców finansowych z ramienia EAFP oraz EFFP Polska, autor metody kinezjologicznej w nauce obsługi kalkulatora finansowego, promotor wielu prac dyplomowych z zakresu doradztwa finansowego (planów finansowych), autor książek (w tym kilka o finansach osobistych), autor kilkuset artykułów o tematyce finansowej, autor filmów dydaktycznych, trener, coach, wykładowca, mówca.


Dr Elżbieta Klamut
Doktor nauk ekonomicznych. Prodziekan Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie, Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, a także: kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości, zastępca dyrektora Instytutu Ekonomicznego, koordynator kierunku Finanse i rachunkowość. Wieloletni praktyk i specjalista z zakresu zarządzania finansami i rachunkowości w jednostkach gospodarczych oraz publicznych. Redaktor naukowy publikacji studenckich, opiekun koła naukowego a także opiekun merytoryczny studiów podyplomowych związanych z audytem wewnętrznym, zarządzaniem ryzykiem, rachunkowością. Autorka lub współautorka kilkudziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych. Obszar zainteresowań badawczych i naukowych to rynek usług finansowych, gospodarstwa domowe, zarządzanie płynnością finansową, audyt wewnętrzny, przestępstwa gospodarcze.


Dr Sebastian Łukaszewski
Doktor nauk ekonomicznych, prezes zarządu „Moje Bankowanie" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przewodniczący Rady Uczelni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. W latach 2014-2018 zastępca prezydenta Konina ds. gospodarczych. Poprzednio zawodowo związany w bankowością pełnił funkcję dyrektora oddziału i dyrektora regionu w Kredyt Banku oraz Banku Zachodnim WBK. Posiada uprawnienia do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (certyfikat Ministerstwa Skarbu Państwa) i świadectwo kwalifikacyjne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (certyfikat Ministerstwa Finansów).


Dr Marta Musiał
Doktor nauk ekonomicznych w zakresie finansów; pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Szczecińskiego od 2011 r., kierownik projektu badawczego „Ocena efektywności zarządzania finansami gospodarstw domowych w największych miastach w Polsce" finansowanego ze środków NCN na podstawie umowy UMO-2013/09/N/HS4/03697; laureatka Programu TransFormation.doc realizowanego w ramach projektu systemowego Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami"; laureatka konkursu organizowanego dla młodych naukowców w ramach projektu „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie - II edycja" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; autorka kilkudziesięciu publikacji z finansów osobistych.


Prof. UEP dr hab. Barbara Pogonowska
Doktor filozofii (filozofia nauki) i doktor habilitowany nauk ekonomicznych, dyscyplina: ekonomia, specjalność: metodologia nauk ekonomicznych, prof. nadzw. w Katedrze Socjologii i Filozofii na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zainteresowania badawcze: społeczno-regulacyjna koncepcja kultury, filozofia nauki, metodologia nauk ekonomicznych i etyka gospodarcza. Monografie: Filozofia nauki wobec działalności paranaukowej, Kategoria racjonalności w teoriach przedmiotowych makroekonomii oraz redakcja: Elementy etyki gospodarki rynkowej. Publikacje w czasopismach i rozdziały w monografiach poświęcone metodologicznym zagadnieniom ekonomii oraz problematyce etyki gospodarczej i etyki globalnej w perspektywie społeczno-regulacyjnej koncepcji kultury.

Dr DawidSobczyński
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW (2000 r.), ukończył roczne studia prawa amerykańskiego (1999-2000 r.) w Center for American Law Studies współorganizowane przez UW oraz University of Florida, w 2003 zaliczył roczne studia prawa europejskiego MATRA prowadzone we współpracy Centrum Europejskiego UW oraz University of Maastricht. W 2017 r. dr Dawid Sobczyński obronił w Instytucie Nauk Prawnych PAN pracę doktorską analizującą aspekty prawne kryzysu zadłużenia publicznego w strefie euro, zaś jego zainteresowania naukowe obejmują sektorowe regulacje UE dotyczące instytucji finansowych, prawa finansów publicznych, nowatorskie kwestie audytu budżetu państwa, reformy regulacyjnej, funkcjonowania infrastruktury rynku kapitałowego czy agencji regulacyjnych UE. Dr Sobczyński opublikował w 2002 r. książkę pt. Euro. Historia, praktyka, instytucje, publikował także w Przeglądzie prawa gospodarczego „Glosa" oraz w „Europejskim Przeglądzie Sądowym", a ponadto w 2012 r. pod auspicjami Instytutu Allerhanda Working paper opublikował artykuł pt. „Reforma systemu legislacji w Polsce". Dr Dawid Sobczyński od 2000 r. pracował w ministerstwach gospodarki i finansów, w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., w NBP oraz KNF, w konsekwencji zbierając cenne doświadczenia legislacyjne, dotyczące jakości polityk publicznych, finansów publicznych, bankowości centralnej, funkcjonowania instytucji finansowych, oraz nadzoru finansowego.


Prof. dr hab. Jan KrzysztofSolarz
Kierownik Katedry Bankowości i Ubezpieczeń Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. W trakcie badań nad ryzykiem systemu finansowego w okresie poprzedzającym wybuch globalnego kryzysu finansowego sformułował tezę, że nawyki codziennego zarządzania ryzykiem finansowym determinują stan stabilności pośrednictwa finansowego. Rozwinięcie tej tezy zawierają trzy monografie: Nanofinanse, Nowe wykluczenie, Całościowa edukacja finansowa. W dorobku profesora nauk ekonomicznych Jana K. Solarza znajdują się podręcznik kompa¬ratystyki finansów oraz monografia o ewolucji instytucjonalnej systemu finansowego w Holandii i w Japonii. Jest to kontynuacja jego studiów nad ewolucją i umiędzynarodowieniem systemu bankowego. Profesor łączył pracę badawczą z pracą w charakterze doradcy zarządu Narodowego Banku Polskiego, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Gospodarki Żywnościowej oraz PKO BP SA.


Prof. UEP dr hab. KrzysztofWaliszewski
Profesor nadzwyczajny w Katedrze Pieniądza i Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, dyscyplina: finanse, specjalności: doradca finansowy, doradztwo finansowe, finanse gospodarstw domowych, finanse osobiste, zarządzanie finansami, pośrednictwo finansowe, pośrednik finansowy, regulacja finansowa, planowanie finansowe; wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie; w 2008 r. obronił pracę doktorską pt.: Związki kapitałowe banków i pośredników kredytowych na tle rozwoju rynku consumer finance w Polsce, w 2017 r. na podstawie oceny dorobku naukowego i monografii pt.: Model doradztwa w obszarze finansów osobistych na tle doświadczeń międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2016 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse; jego zainteresowania badawcze koncentrują się na pośrednictwie finansowym i kredytowym, doradztwie finansowym, instytucjach parabankowych, unii bankowej i unii rynków kapitałowych. W jego dorobku naukowym można wymienić następujące publikacje:
• autor 4 monografii (Pośrednictwo kredytowe w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2010; Doradztwo finansowe w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2010, Model doradztwa w obszarze finansów osobistych na tle doświadczeń międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2016, Rynek pozabankowych pożyczek konsumenckich w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2017);
• współautor 2 monografii z A. Jancem i P. Mikołajczakiem Europejska unia rynków kapitałowych. Perspektywa finansowania przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2015 oraz z I.D. Czechowską, Instytucje bankowe i niebankowe na rynku detalicznych usług finansowych, CeDeWu, Warszawa 2019;
• współredaktor 3 monografii (z A. Jancem: Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w okresie zagrożenia kryzysem, Wydawnictwo UEP, Poznań 2010; Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe w finansowym wspieraniu sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2014; z G. Kotlińskim, Instytucje parabankowe na rynku usług bankowych w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2012);
• redaktor 2 monografii Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych. Perspektywa banków, pośredników i doradców finansowych, CeDeWu, Warszawa 2017, Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych - od teorii do praktyki, CeDeWu, Warszawa 2018;
• ponad 100 publikacji naukowych i popularyzujących wiedzę; współpracownik „Gazety Bankowej", miesięcznika „Bank, Gazety Finansowej" i „Gazety Inwestycyjnej Inwestor".
Wypromował ponad 200 dyplomantów, w tym autorów prac nagradzanych i wyróżnianych w konkursach na najlepsze prace magisterskie: Prezesa BFG (I nagroda), Verba Veritatis (wyróżnienie), Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (I nagroda), Giełdy Papierów Wartościowych (I nagroda), Krajowej Rady Spółdzielczej (wyróżnienie), jest promotorem pomocniczym w jednym przewodzie doktorskim; praktyk gospodarczy, posiada kilkuletni staż w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstwa deweloperskiego (jako analityk finansowy, dyrektor finansowy i wiceprezes zarządu). Nominowany do Nagrody βeta 2017 za wybitne osiągnięcia w zakresie zarządzania finansami za monografię habilitacyjną Model doradztwa w obszarze finansów osobistych na tle doświadczeń międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2016. Laureat Nagrody Prezesa PAN w ramach X edycji Konkursu Komitetu Nauk o Finansach PAN za wybitne osiągnięcia w zakresie finansów w 2016 r. Opiekun naukowy SKN Bankowości i Pośrednictwa Finansowego (od 2015 r.), członek Rady Wydziału Ekonomii UE w Poznaniu oraz Rady Finansów, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji Naukowej CSR Financial Day. Społeczna odpowiedzialność instytu¬cji finansowych (edycja 2016, 2017, 2018, 2019), kierownik studiów podyplomowych Bankowość i doradztwo finansowe (edycja I, II, III, IV). Promotor pracy magisterskiej poświęconej społecznej odpowiedzialności w bankach w Polsce i w perspektywie międzynarodowej wyróżnionej w konkursie Verba Veritatis i nagrodzonej I miejscem w I edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju zrównoważonego w finansach i rachunkowości zorganizowanym przez Stowarzyszenie Finansów i Rachunkowości na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju.


Dr Anna Warchlewska
Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Adiunkt w Katedrze Pieniądza i Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Współpracuje z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programów edukacji ekonomicznej oraz Stowarzyszeniem Program Wsparcia Zadłużonych z siedzibą w Poznaniu. W pracy badawczej i naukowej koncentruje się na takich zagadnieniach jak: finanse osobiste, finanse gospodarstw domowych, edukacja ekonomiczna, działalność kredytowa banków i niebankowych instytucji finansowych, wykluczenie finansowe.


Dr Jarosław Wierzbicki
Ukończył studia wyższe na WPiA UW (1998) oraz SGH-ScPo (1999). Doktorat w zakresie nauk o zarządzaniu obronił w Szkole Głównej Handlowej (2002). W pracy zawodowej związany ze Szkołą Główną Handlową, jednocześnie zatrudniany w różnych okresach na stanowiskach specjalistycznych i eksperckich w administracji publicznej (Ministerstwo Finansów oraz Urząd Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych), a także analitycznych (Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu). Merytorycznie specjalizuje się w zagadnieniach prawa administracyjnego i finansowego, finansów publicznych (podatki, budżet, odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych), a także regulacji sektora usług finansowych (działalność ubezpieczeniowa ubezpieczenia), a także w ekonomicznej analizie prawa. Autor wielu publikacji i opracowań badawczych dotyczących powyższych zagadnień. Wykładowca i prowadzący w ramach licznych szkoleń dla sektora prywatnego i publicznego. Współpraca dydaktyczna z Uniwersytetem Warszawskim (EUROREG i WNE) oraz Krajową Szkołą Administracji Publicznej (2010-2017). Ekspert Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP IV i V, VII i VIII kadencji.


Marta Zięba-Szklarska
Współwłaściciel i CEO w Xandoria Holdingoraz Business Development Manager, certyfikowany europejski doradca finansowy NDF® - EFG® i EFC® (nr licencji: PL 07EFC00032) oraz członek zarządu i CFO w Europejskiej Federacji Doradców Finansowych w Polsce (EFFP POLSKA), odpowiedzialna za rozwój i kwestie formalnoprawne w zakresie doradztwa finansowego oraz przestrzeganie standardów doradców finansowych na polskim rynku. Przedstawiciel EFFP Polska w UE - CIFA i FECIF. Obecnie zarządza firmą doradczą XANDORIA GROUP/ŚWIAT KADR. Interim menedżer ds. rozwoju i doradztwa biznesowego - finanse i rachunkowość, podatki, kadry i płace, praca z osobami niepełnosprawnymi, planowanie finansowe oraz prawo i administracja. Ekspert w transgranicznym zatrudnieniu - delegowanie do innych krajów i legalizacja pracy cudzoziemców w Polsce. Edytor systemów i aplikacji FinTech & HRTech. Współpracuje z firmami z Polski, krajów Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Rosji, Nepalu, Indii i Kambodży. Dodatkowo szeroko współpracuje z izbami, stowarzyszeniami i fundacjami w Polsce oraz na terenie UE. Wykładowca (Finanse i HR) Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, PKF Grupy Konsultantów i Audytów, Stowarzyszenia Pracodawców RP i innych. Ambasador ds. Przedsiębiorstw Kobiet w UE i mentor Fundacji Przedsiębiorców Kobiet. Członek i uczestnik programu Vital Voices. Ukończyła Akademię Leona Koźmińskiego i Wyższą Szkołę Bankową (przedsiębiorczość i finanse, analiza finansowa i psychologia rynku). Karierę zawodową rozpoczęła się w 1997 r., pracując w banku, towarzystwach ubezpieczeniowych i funduszach emerytalnych.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku