• Plan przestrzennego zagospodarowania jako element kształtowania ładu społeczno-ekonomicznego i ekologicznego gminy miejsko-wiejs

Podtytuł Plan przestrzennego zagospodarowania jako element kształtowania ładu społeczno-ekonomicznego i ekologicznego gminy miejsko-wiejskiej Mszczonów
Autor Witold Rakowski, Ewelina Maciszewska, Marcin Molenda
Rok wydania 2013
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 216
50.00 36.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
32.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-618-5

„W książce podjęto bardzo ważny i aktualny problem planowania przestrzennego i jego wpływu na kształtowanie poziomu życia mieszkańców jedno­stek samorządu terytorialnego. Gminy jako podstawowe jednostki samorządowe mierzą się z tym problemem od początku swego reaktywowania, czyli od 1990 r. Wiele z tych zagadnień nie zostaje do dziś rozwiązanych, o czym świadczy fakt, że w końcu 2010 r. planami pokryte było zaledwie 26,4% po­wierzchni kraju.

Wybór gminy Mszczonów, jako przedmiotu analizy, jest najzupełniej uzasadniony ze względu na sukcesy, jakie ta gmina odniosła w czasie swego funk­cjonowania. Stanowić może zatem interesujący przykład prowadzenia gospodarki przestrzennej na poziomie gminy."
Z recenzji prof. dr hab. Marty Sadowy

Wstęp 7

Rozdział 1
Gmina jako podsystem makroprzestrzeni 11

Rozdział 2
Ład przestrzenny i zrównoważony rozwój jako zadanie administracji publicznej 19
2.1. Okres odbudowy i forsownej industrializacji 20
2.2. Kształtowanie ładu przestrzennego w świetle regulacji Ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o planowaniu przestrzennym 21
2.3. Kształtowanie ładu przestrzennego w świetle regulacji Ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1989 r. Nr 17, poz. 99 z późn. zm.) 26
2.4. Kształtowanie ładu przestrzennego w świetle regulacji Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) 27
2.5. Współczesne zadania gmin w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego 30
2.6. Rola planu miejscowego w kształtowaniu ładu przestrzennego 40
2.7. Ład przestrzenny jako warunek zrównoważonego rozwoju 42

Rozdział 3
Przestrzeń, historia i ludność gminy Mszczonów 47
3.1. Położenie geograficzne gminy Mszczonów 47
3.2. Przestrzeń gminy Mszczonów i jej walory 49
3.3. Zarys przeszłości Mszczonowa 55
3.4. Ludność gminy Mszczonów 58
3.4.1. Zmiany w liczbie ludności gminy 58
3.4.2. Przyrost naturalny ludności 61
3.4.3. Migracje ludności 65
3.4.4. Struktura ludności według płci 70
3.4.5. Struktura ludności według wieku 72
3.4.6. Zmiany w źródłach utrzymania ludności 79
3.4.7. Wykształcenie ludności 81
3.5. Gmina Mszczonów jako element podsystemu osadniczego 82

Rozdział 4
Gmina Mszczonów jako przedmiot zainteresowania inwestorów 91
4.1. Inwestycje jako element zagospodarowania przestrzennego i czynnik rozwoju 91
4.2. Budownictwo mieszkaniowe jako element zagospodarowania przestrzennego i poprawy warunków życia ludności 100
4.3. Baza ekonomiczna gminy Mszczonów 105
4.4. Budżet gminy i jego rola w kształtowaniu ładu przestrzennego 115
4.4.1. Wprowadzenie 115
4.4.2. Dochody gminy Mszczonów na tle innych gmin 117
4.4.3. Struktura dochodów własnych 119
4.4.4. Wysokość i struktura wydatków gminy Mszczonów na tle 3 innych gmin 123
4.4.5. Wynik finansowy 127

Rozdział 5
Kształtowanie ładu przestrzennego w gminie Mszczonów w latach 1946-2013 129
5.1. Lata 1946-1998 129
5.2. Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mszczonów w latach 1999-2013 zawarte w studium uwarunkowań 135
5.3. Stan pokrycia gminy Mszczonów planami 149
5.4. Plany zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa 153
5.5. Lokalny Program Rewitalizacji miasta Mszczonowa 162
5.6. Skutki uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na przykładzie gminy Mszczonów 165
5.7. Konsultacje społeczne i ich rola w kształtowaniu ładu przestrzennego 171
5.8. Wpływ planu przestrzennego zagospodarowania na łagodzenie konfliktów przestrzennych i społecznych w gminie Mszczonów 173

Podsumowanie 179
Bibliografia 185
Spis tabel 191
Spis rysunków 193
Załączniki 195
1. Certyfikaty i Dyplomy Mszczonowa 195
2. Ogłoszenie w „Życiu Żyrardowa" nr 30 z dn. 30 lipca 2013 dot. wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Badowo Dańki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 198
3. Główne inwestycje realizowane samodzielnie przez samorząd gminy Mszczonów w latach 1999-2012 199
4. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu 204
5. Wykaz prac dyplomowych obronionych w Wyższej Szkole Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie w latach 2000-2013, których tematyka związana była z Mszczonowem 209

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku