• Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jako instrument zarządzania rozwojem regionalnym

Podtytuł Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jako instrument zarządzania rozwojem regionalnym
Autor Maciej J. Nowak, Paweł Mickiewicz
Rok wydania 2012
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 148
55.00 38.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
38.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-123-4

„Na rynku wydawniczym wprawdzie są opracowania z tego zakresu, ale nie ma zwartej monografii ujmującej plan zagospodarowania przestrzennego województwa, jako instrument zarządzania rozwojem regionalnym. Żadne z nich nie jest tak kompleksowe, jak przedstawiona do recenzji książka."

- z recenzji prof. dr hab. Barbary Kryk
Książka „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jako instrument zarządzania rozwojem regionalnym" zawiera informacje i wskazówki:

- jak prowadzić zgodną z wytycznymi rozwoju regionalnego politykę przestrzenną w skali gminy i województwa,

- jak planować proces inwestycji drogowych w zgodzie z gospodarką przestrzenną,

- jakie występują główne problemy ? również dla indywidualnych właścicieli nieruchomości związane z planowaniem procesu inwestycyjnego w zakre­sie dróg krajowych,

- w jaki sposób możliwa jest modyfikacja i polepszenie dotychczasowego stanu rzeczy.

Wprowadzenie 7
Rozdział 1

Rozwój regionalny i instrumenty zarządzania 9

1.1. Pojęcie regionu i rozwoju regionalnego 9

1.2. Region i rozwój regionalny w unormowaniach prawnych 13

1.3. Teorie rozwoju regionalnego 16

1.4. Metropolie i obszary metropolitalne w regionach 21

1.5. Rozwój regionalny a zrównoważony rozwój 24

1.6. Rozwój regionalny w Polsce 27
Rozdział 2

Instrumenty zarządzania rozwojem regionalnym 31

2.1. Cele zarządzania rozwojem regionalnym w Polsce 31

2.2. Strategia rozwoju jako instrument zarządzania rozwojem regionalnym 35

2.3. Regionalne programy operacyjne 42

2.4. Wieloletni plan inwestycyjny i wieloletni plan finansowy 46

2.5. Hierarchia instrumentów zarządzania rozwojem regionalnym 48

2.6. Instrumenty zarządzania rozwojem regionalnym - przykład strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego 50
Rozdział 3

Gospodarka przestrzenna i jej związek z rozwojem regionalnym 53

3.1. Gospodarka i polityka przestrzenna 53

3.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 58

3.3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 62

3.4. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 68

3.5. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 73

3.6. Rola decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w polityce przestrzennej 74
Rozdział 4

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jako instrument zarządzania

rozwojem regionalnym w kontekście inwestycji drogowych celu publicznego 77

4.1. Województwo jako podmiot polityki przestrzennej 77

4.2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa a zarządzanie przestrzenią w regionie 83

4.3. Etapy uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego województwa 85

4.4. Zastosowanie planu zagospodarowania przestrzennego województwa względem konkretnych inwestycji celu publicznego w miejscowych pla­nach zagospodarowania przestrzennego 89

4.5. Inwestycje celu publicznego o zasięgu ponadlokalnym w pozostałych bezpośrednich instrumentach polityki przestrzennej 93

4.6. Postanowienia planu zagospodarowania przestrzennego na przykładzie planu zagospodarowania przestrzennego województwa 97
Rozdział 5

Drogowe inwestycje celu publicznego o zakresie ponadlokalnym

w planach zagospodarowania przestrzennego województw w Polsce 101

5.1. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 101

5.2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jako największy inwestor drogowy w Polsce 103

5.3. Proces przygotowania inwestycji drogowej 104

5.4. Inwestycje drogowe w rozwoju regionalnym 106

5.5. Budowa, przebudowa lub rozbudowa dróg krajowych 108

5.6. Remonty dróg krajowych 111

5.7. Drogowe inwestycje celu publicznego o zakresie ponadlokalnym w planie zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego 113

5.8. Drogowe inwestycje celu publicznego w zakresie ponadlokalnym w planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego 116

5.9. Drogowe inwestycje celu publicznego w zakresie ponadlokalnym w planie zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskie­go 118

5.10. Drogowe inwestycje celu publicznego w zakresie ponadlokalnym w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego 120

5.11. Drogowe inwestycje celu publicznego w zakresie ponadlokalnym w planie zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego 123

5.12. Drogowe inwestycje celu publicznego w zakresie ponadlokalnym w planie zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego 125
Rozdział 6

Plany zagospodarowania przestrzennego a inwestycje publiczne 129

6.1. Przeszkody związane z prowadzeniem inwestycji drogowych 129

6.2. Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa na przykładzie województwa zachodniopomorskiego 132

6.3. Propozycja zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 139
Bibliografia 143
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku