• Jak samorządy lokalne mogą wspierać rozwój przedsiębiorczości?

Podtytuł Jak samorządy lokalne mogą wspierać rozwój przedsiębiorczości?
Autor Małgorzata Anna Saar
Rok wydania 2011
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 172
39.00 27.30
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
27.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-390-0
Na półkach księgarskich trudno znaleźć pozycje, które w wystarczający i obrazowy sposób opisywałyby potrzeby i możliwości współpracy władz sa­morządowych z przedsiębiorcami. Książka, którą trzymacie Państwo w ręku to pionierskie opracowanie.

W publikacji przedstawiono metody i sposoby, jakimi posługują się lub mogłyby posługiwać się samorządy lokalne, aby rozwijać lokalną przedsiębior­czość. Dzięki nim władze samorządowe, tj. gminne, powiatowe i wojewódzkie, mogą pozytywnie wpływać na kształt i jakość lokalnej polityki gospodar­czej.

Przedstawiana problematyka koncentruje się wokół takich zagadnień, jak: lokalny i regionalny rozwój gospodarczy, polityka regionalna, przedsiębior­czość, przyciąganie zagranicznych inwestycji.

Autorka książki:
- opisuje rozwój przedsiębiorczości jako zależny nie tylko od samych przedsiębiorców, ale również od samorządów;
- przedstawia działania samorządów na rzecz rozwoju instytucji otoczenia biznesu, które aktywnie angażują się w życie gospodarcze;
- identyfikuje potrzeby i bariery we współpracy pomiędzy samorządami i przedsiębiorstwami, co ułatwia i znacznie upraszcza stosowanie właściwych instrumentów służących rozwojowi gospodarczemu regionu;
- wskazuje na informację, jako kluczowy element rozwoju w świecie zaawansowanych technologii; właściwie przekazana i poprawnie wykorzystana, może stanowić czynnik budujący wzajemne relacje pomiędzy samorządami, przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu.

Na podstawie badań oraz własnych obserwacji, autorka proponuje rozwiązania mające na celu stworzenie nowego modelu relacji pomiędzy pracowni­kami lokalnych samorządów, instytucji otoczenia biznesu a przedsiębiorcami.
Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Sektor publiczny a lokalna przedsiębiorczość 9
1.2. Rozwój regionalny i jego determinanty 12
1.3. Polityka społeczno-gospodarcza a rozwój lokalnej przedsiębiorczości 15
1.4. Czynniki kształtujące przedsiębiorczość 17
1.5. Sektor publiczny i jego rola w rozwoju regionów 19
1.5.1. Unia Europejska 21
1.5.2. Administracja państwowa 23
1.5.3. Samorząd terytorialny 24
1.5.3.1. Samorząd gminny 25
1.5.3.2. Samorząd powiatowy 26
1.5.3.3. Samorząd wojewódzki 28

Rozdział 2
Narzędzia wspierające rozwój lokalnej przedsiębiorczości 29
2.1. Klasyfikacja narzędzi wspierających rozwój lokalnej przedsiębiorczości 29
2.2. Instrumenty finansowe oddziałujące na przedsiębiorstwa 32
2.2.1. Banki 32
2.2.2. Instytucje leasingowe 34
2.2.3. Towarzystwa ubezpieczeniowe 35
2.2.4. Fundusze poręczeniowe 37
2.2.5. Fundusze pożyczkowe 37
2.2.6. Fundusze kapitału zalążkowego 38
2.2.7. Podatki i opłaty lokalne 39
2.3. Instrumenty niefinansowe oddziałujące na przedsiębiorstwo 40
2.3.1. Kreowanie polityki innowacyjnej w regionie 40
2.3.2. Instytucje szkoleniowo-badawcze (działalność konsultacyjna, doradcza, szkoleniowa, informacyjna) 42
2.3.3. Parki naukowo-technologiczne i inkubatory przedsiębiorczości 43
2.3.4. Specjalne strefy ekonomiczne 45
2.3.5. Parki przemysłowe 47
2.4. Inicjatywy międzyregionalne 48
2.5. Narzędzia stosowane przez sektor publiczny służące rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości 50
2.6. Kształtowanie polityki regionalnej w samorządach terytorialnych 52

Rozdział 3
Skuteczność oddziaływania narzędzi stosowanych przez samorządy na rozwój
przedsiębiorczości 57
3.1. Metody badawcze w zakresie skuteczności oddziaływania instrumentów stosowanych przez samorządy na rozwój przedsiębiorczości 57
3.2. Analiza wyników badań przeprowadzonych wśród samorządów terytorialnych 64
3.3. Analiza wyników badań przeprowadzonych wśród instytucji wspierających działalność biznesową 79
3.4. Analiza wyników badań przeprowadzonych wśród przedsiębiorców 89
3.5. Zestawienie zjawisk dysfunkcyjnych w skuteczności oddziaływania samorządów na lokalną przedsiębiorczość 104
3.6. Analiza zjawisk dysfunkcyjnych w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 107

Rozdział 4
Modelowe rozwiązania w zakresie zwiększenia siły oddziaływania samorządów lokalnych na rozwój przedsiębiorczości 121
4.1. Innowacje w zakresie oddziaływania lokalnych samorządów na rozwój przedsiębiorczości 121
4.2. Założenia szczegółowe dla procesu projektowania modelowych rozwiązań w zakresie kreowania rozwoju lokalnego 124
4.3. Model nowej organizacji komunikacji pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za rozwój lokalnej przedsiębiorczości 128
4.3.1. System monitorowania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 133
4.3.2. Portal internetowy 134
4.3.3. Budowanie nowych relacji pomiędzy samorządami terytorialnymi a jednostkami lokalnej przedsiębiorczości 140
4.3.4. Czynnik ludzki w kreowaniu nowych walorów przedsiębiorczości 142
4.3.5. Rozwój przedsiębiorczości czynnikiem warunkującym nowe korzyści dla regionu 143
4.4. Bariery wdrożenia proponowanych rozwiązań do praktyki gospodarczej i samorządowej 146

Podsumowanie 157

Bibliografia 161
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku