• Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce

Podtytuł Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce
Autor Ewa Wójcik
Rok wydania 2014
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 283
69.00 51.75
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
48.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-625-3
Książka stanowi studium przedstawiające sytuację podmiotów na rynku oszczędności indywidualnych w Polsce - zarówno gospodarstw domowych reprezentujących podaż środków finansowych, jak i instytucji finansowych zgłaszających popyt na te środki.

Część analizy dotycząca gospodarstw domowych obejmuje podejmowane przez nie decyzje finansowe, cele i motywy działania na tle teorii dotyczą­cych konsumpcji i oszczędzania. Przedstawione zmiany w sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w Polsce oraz ich postawach i skłonności do oszczędzania znajdują odzwierciedlenie w zmieniającej się wielkości i strukturze oszczędzania. Interesujące wnioski płyną z porównania skłonności do oszczędzania gospodarstw domowych w różnych krajach.

Książka zawiera również analizę sytuacji instytucji rywalizujących o oszczędności, tj. banków, towarzystw ubezpieczeniowych, towarzystw fundu­szy inwestycyjnych, podmiotów maklerskich i towarzystw emerytalnych oraz ocenę i porównanie ich siły i pozycji konkurencyjnej. Ponadto przeprowa­dzono rozważania dotyczące sposobu i zakresu, w jaki instytucje finansowe wykorzystują poszczególne narzędzia konkurowania, tj. dywersyfikację oferty, cenę, dystrybucję, promocję i czynniki niematerialne - personel i wizerunek.

Ocenę skuteczności instrumentów stosowanych przez konkurujące na rynku oszczędności instytucje przeprowadzono na podstawie analizy wyników badania ankietowego, którego celem była m.in. identyfikacja czynników wpływających na decyzje i zachowania klientów dotyczące oszczędzania, w tym determinant wyboru poszczególnych form lokowania nadwyżek finansowych.

Książka może stanowić wartościowe źródło informacji zarówno dla studentów uczelni ekonomicznych pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu konkurencji i rynku oszczędności, jak też dla pracowników naukowych wyższych uczelni. Powinna również zainteresować pracowników instytucji fi­nansowych dążących do zwiększenia efektywności działań konkurencyjnych w zakresie przyciągania oszczędności.

Wstęp 7

Rozdział 1
Konkurencja na rynku usług finansowych i jej determinanty 11
1.1. Teoretyczne podstawy konkurencji na rynku usług finansowych 11
1.1.1. Specyfika konkurencji w sektorze usług finansowych i jej formy 11
1.1.2. Źródła przewagi konkurencyjnej na rynku usług finansowych 21
1.2. Konkurencja na rynku oszczędności indywidualnych 28
1.2.1. Oszczędności jako przedmiot konkurencji i dobro rynkowe 28
1.2.2. Rynek oszczędności indywidualnych jako obszar konkurencji 31
1.3. Czynniki wpływające na poziom konkurencji na rynku oszczędności indywidualnych 35
1.3.1. Identyfikacja determinant konkurencji na rynku oszczędności indywidualnych w Polsce 35
1.3.2. Wpływ czynników polityczno-prawnych na konkurencję na rynku oszczędności indywidualnych 36
1.3.3. Czynniki ekonomiczne, technologiczne i społeczne oraz ich oddziaływanie na rynek oszczędności indywidualnych 44

Rozdział 2
Gospodarstwo domowe jako podstawowy podmiot reprezentujący podaż środków pieniężnych na rynku oszczędności 51
2.1. Gospodarstwo domowe i jego decyzje finansowe 51
2.2. Proces oszczędzania w teoriach dotyczących konsumpcji i oszczędzania 61
2.3. Cele i motywy oszczędzania gospodarstw domowych 66
2.4. Sytuacja gospodarstw domowych w Polsce a ich skłonność do oszczędzania 69
2.4.1. Gospodarstwa domowe w pierwszych latach transformacji 69
2.4.2. Sytuacja gospodarstw domowych w latach 2006-2011 81
2.5. Oszczędności indywidualne w Polsce na tle innych krajów europejskich 90
2.5.1. Ocena poziomu oszczędności indywidualnych oraz skłonności do oszczędzania w Polsce na tle innych krajów 90
2.5.2. Zmiany w wielkości i strukturze oszczędzania polskich gospodarstw domowych 98

Rozdział 3
Struktura podmiotowa konkurencji po stronie popytu na rynku oszczędności w Polsce 107
3.1. Analiza siły i pozycji rynkowej instytucji finansowych obecnych na rynku oszczędności 107
3.1.1. Analiza siły i pozycji rynkowej banków 108
3.1.2. Analiza siły i pozycji rynkowej towarzystw ubezpieczeniowych 118
3.1.3 Analiza siły i pozycji rynkowej Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych 125
3.1.4. Analiza siły i pozycji rynkowej podmiotów maklerskich 131
3.1.5. Analiza siły i pozycji rynkowej Powszechnych Towarzystw Emerytalnych 138
3.2. Porównanie siły i pozycji rynkowej instytucji rywalizujących o oszczędności ludności 144

Rozdział 4
Narzędzia wykorzystywane w konkurencji o oszczędności ludności 151
4.1. Dywersyfikacja oferty jako narzędzie rywalizacji 151
4.2. Konkurencja cenowa w zakresie pozyskiwania oszczędności ludności 169
4.2.1. Formy konkurencji cenowej oraz czynniki wpływające na jej skuteczność 169
4.2.2. Konkurencja cenowa bankowych produktów oszczędnościowych 172
4.2.3. Konkurencja cenowa funduszy inwestycyjnych 174
4.2.4. Konkurencja cenowa produktów strukturyzowanych 181
4.2.5. Konkurencja cenowa w grupie pozostałych produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych 185
4.2.6. Porównanie konkurencji cenowej produktów poszczególnych instytucji finansowych 187
4.3. Rola dystrybucji w dostępie do produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych 190
4.3.1. Zmiany zachodzące w dystrybucji produktów finansowych 190
4.3.2. Rola tradycyjnych i nowoczesnych kanałów dostępu do produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych oferowanych przez banki 191
4.3.3. Ewolucja dostępu do produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych oferowanych przez pozostałe instytucje finansowe 194
4.3.4. Porównanie konkurencji w zakresie dystrybucji produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych oraz wskazanie tendencji dalszego jej rozwoju 201
4.4. Promocja jako instrument rywalizacji o oszczędności między instytucjami finansowymi 204
4.4.1. Znaczenie promocji w pozyskiwaniu oszczędności 204
4.4.2. Wykorzystanie promocji przez instytucje finansowe w Polsce 204
4.5. Czynniki niematerialne jako narzędzie konkurencji o oszczędności ludności 211
4.5.1. Znaczenie zasobów niematerialnych w konkurencji między instytucjami finansowymi 211
4.5.2. Rola personelu i jakości obsługi klienta w pozyskiwaniu nadwyżek finansowych ludności 212
4.5.3. Wizerunek a konkurowanie o oszczędności ludności 216

Rozdział 5
Ocena skuteczności wybranych narzędzi konkurencji w świetle badania ankietowego 223
5.1. Opis badania i charakterystyka próby badawczej 223
5.2. Wielkość posiadanych oszczędności i sposoby ich lokowania 225
5.3. Znajomość produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych oraz źródła informacji o nich 230
5.4. Ogólne determinanty wyboru produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych 238
5.5. Sposoby komunikacji z instytucją finansową i ocena ich bezpieczeństwa 241
5.6. Znaczenie jakości obsługi w instytucjach finansowych oraz innych czynników niematerialnych 244
5.7. Czynniki wpływające na decyzje o nabyciu poszczególnych produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych 247

Zakończenie 253
Bibliografia 257
Spis tabel 267
Spis rysunków 269

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku