• Pomiar i ocena płynności finansowej podmiotu gospodarczego (wyd. III)

Płynność finansowa stanowi najczulszy barometr sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Prawidłowe funkcjonowanie i rozwój każdego podmiotu gospodarczego wymaga bowiem zachowania odpowiednich relacji w obrębie aktywów i pasywów, a także między nimi. Właściwe przestrzeganie tych relacji sprzyja utrzymaniu równowagi ekonomiczno-finansowej podmiotu, natomiast najmniejsze zakłócenie płynności finansowej jest dostrzegane przez jego otoczenie i wywołuje negatywne konsekwencje dla przedsiębiorstwa. Treści zawarte w książce nie wyczerpują wszystkich kwestii i związanych z płynnością finansową. Temat ten jest bowiem niezwykle szeroki, przez co doczekał się wielu publikacji, w których autorzy skupiają się na wybranych aspektach płynności finansowej. Niniejsze opracowanie dotyczy przede wszystkim zagadnień dotyczących pomiaru i ocen płynności finansowej. W publikacji omówiono między innymi: • sprawozdania finansowe jako źródła informacji o płynności finansowej oraz ich użyteczność w analizie płynności finansowej przedsiębiorstwa, • pojęcie i rodzaje płynności finansowej, • czynniki kształtujące płynność finansową, • skutki utraty płynności finansowej, • sposoby poprawy płynności finansowej, • monitoring płynności finansowej, • wybrane instrumenty zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa, • statyczne i dynamiczne wskaźniki oceny płynności finansowej, • skorygowane i dodatkowe wskaźniki oceny płynności finansowej, • charakterystykę strategii płynności finansowej w ujęciu dochód-ryzyko. Książka adresowana jest do studentów kierunków ekonomicznych oraz menedżerskich, a także do praktyków życia gospodarczego, w szczególności do pracowników służb finansowych i analityków finansowych, którzy chcą pogłębić wiedzę dotyczącą zagadnień płynności finansowej.

Podtytuł Pomiar i ocena płynności finansowej podmiotu gospodarczego (wyd. III)
Autor Andrzej Tokarski, Maciej Tokarski, Magdalena Mosionek-Schweda
Rok wydania 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 160
52.00 36.40
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
33.8
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-712-0
Płynność finansowa stanowi najczulszy barometr sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Prawidłowe funkcjonowanie i rozwój każdego podmiotu gospodarczego wymaga bowiem zachowania odpowiednich relacji w obrębie aktywów i pasywów, a także między nimi. Właściwe przestrzeganie tych relacji sprzyja utrzymaniu równowagi ekonomiczno-finansowej podmiotu, natomiast najmniejsze zakłócenie płynności finansowej jest dostrzegane przez jego otoczenie i wywołuje negatywne konsekwencje dla przedsiębiorstwa.

Treści zawarte w książce nie wyczerpują wszystkich kwestii i związanych z płynnością finansową. Temat ten jest bowiem niezwykle szeroki, przez co doczekał się wielu publikacji, w których autorzy skupiają się na wybranych aspektach płynności finansowej. Niniejsze opracowanie dotyczy przede wszystkim zagadnień dotyczących pomiaru i ocen płynności finansowej.

W publikacji omówiono między innymi:
• sprawozdania finansowe jako źródła informacji o płynności finansowej oraz ich użyteczność w analizie płynności finansowej przedsiębiorstwa,
• pojęcie i rodzaje płynności finansowej,
• czynniki kształtujące płynność finansową,
• skutki utraty płynności finansowej,
• sposoby poprawy płynności finansowej,
• monitoring płynności finansowej,
• wybrane instrumenty zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa,
• statyczne i dynamiczne wskaźniki oceny płynności finansowej,
• skorygowane i dodatkowe wskaźniki oceny płynności finansowej,
• charakterystykę strategii płynności finansowej w ujęciu dochód-ryzyko.

Książka adresowana jest do studentów kierunków ekonomicznych oraz menedżerskich, a także do praktyków życia gospodarczego, w szczególności do pracowników służb finansowych i analityków finansowych, którzy chcą pogłębić wiedzę dotyczącą zagadnień płynności finansowej.
Wstęp 5

Rozdział 1
Sprawozdanie finansowe źródłem informacji o płynności finansowej 7
1.1. Bilans 8
1.2. Rachunek zysków i strat 19
1.3. Informacja dodatkowa 24
1.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 25
1.5. Rachunek przepływów pieniężnych 27
1.6. Sprawozdanie z działalności jednostki 31

Rozdział 2
Płynność finansowa w przedsiębiorstwie 35
2.1. Pojęcie i rodzaje płynności finansowej 35
2.2. Cechy płynności finansowej 38
2.3. Czynniki kształtujące płynność finansową 41
2.4. Analiza krótkoterminowej i długoterminowej płynności finansowej 46
2.5. Skutki utraty płynności finansowej 52
2.6. Sposoby poprawy płynności finansowej 57
2.7. Monitoring płynności finansowej 58
2.8. Wybrane instrumenty zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa 63

Rozdział 3
Mierniki płynności finansowej 91
3.1. Płynność finansowa aktywów i pasywów przedsiębiorstwa 91
3.2. Statyczne wskaźniki płynności finansowej 93
3.3. Dynamiczne wskaźniki płynności finansowej 100
3.4. Skorygowane wskaźniki płynności finansowej 106
3.5. Dodatkowe metody pomiaru płynności finansowej 110

Rozdział 4
Charakterystyka strategii płynności finansowej w ujęciu dochód-ryzyko 113
4.1. Istota strategii zarządzania płynnością finansową w ujęciu dochód-ryzyko 113
4.2. Rodzaje strategii płynności finansowej w ujęciu dochód-ryzyko 114
4.3. Procedura tworzenia strategii płynności finansowej w ujęciu dochód-ryzyko 124
4.4. Wyznaczanie całkowitej strategii płynności finansowej w ujęciu dochód-ryzyko 131

Rozdział 5
Pomiar płynności finansowej podmiotu gospodarczego - analiza case study 133
5.1. Dynamiczne i statyczne wskaźniki płynności finansowej przedsiębiorstwa z branży chemicznej 133
5.2. Strategia płynności finansowej w ujęciu dochód-ryzyko przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego 136
5.3. Monitoring płynności finansowej w oparciu o wybrane informacje o przepływach pieniężnych - analiza modelu ośmiu przypadków 145

Zakończenie 149
Bibliografia 151
Andrzej Tokarski - dr nauk ekonomicznych, adiunkt Katedry Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach związanych z oceną kondycji ekonomiczno-finansowej podmiotu gospodarczego w aspekcie zagrożenia kontynuacji działalności oraz upadłością przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Autor lub współautor około 100 publikacji z zakresu rachunkowości, analizy finansowej i finansów przedsiębiorstw.

Maciej Tokarski - dr nauk ekonomicznych, adiunkt Katedry Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Przedmiotem jego zainteresowań są zagadnienia dotyczące funkcjonowania i finansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce oraz funduszy europejskich. Autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu rachunkowości, analizy finansowej i finansów przedsiębiorstw.

Magdalena Mosionek-Schweda - dr nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Międzynarodowych Rynków Finansowych w Instytucie Handlu Zagranicznego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem rynków kapitałowych, finansów przedsiębiorstw oraz funduszy europejskich. Autorka kilkudziesięciu publikacji z dziedziny finansów.
Recenzent: prof. nadzw. dr hab. Bożena Kołosowska
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku