• Przedsiębiorca wobec współczesnych uwarunkowań i czynników przedsiębiorczości

Monografia stanowi odpowiedź na pytanie dotyczące współczesnych uwarunkowań i czynników wpływających na przedsiębiorców i przedsiębiorczość oraz możliwości, jakie dają one w zakresie skutecznego zarządzania podmiotami gospodarczymi. Ponadto wśród kwestii, które wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorców i zarządzanie podmiotami gospodarczymi, omówiono: • procesy integracji gospodarek, przede wszystkim w wymiarze globalnym • zmiany obserwowane na rynku pracy − zarówno w liczbie, jak i jakości kapitału ludzkiego • zmiany w zachowaniach konsumentów • pojawianie się nowych kategorii nabywców z niewystępującymi do tej pory preferencjami • postęp w dziedzinie technologii − jako nowy czynnik przedsiębiorczości, a także jako determinanta organizacji procesów zachodzących w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu. W dobie dynamicznie zmieniającego się otoczenia rynkowego współczesnym czynnikiem przedsiębiorczości jest innowacyjność, przez co w książce mocno podkreślono kwestię zarządzania innowacjami. Dodatkowo, analizując strukturę przedsiębiorstw nie tylko w Polsce, ale także w innych gospodarkach i postępującą dominację w tej strukturze przedsiębiorstw mikro, małych oraz średnich, istotnym omówionym czynnikiem współczesnej przedsiębiorczości jest specyfika zarządzania podmiotami gospodarczymi tej kategorii. W monografii zawarte są analizy teoretyczne i empiryczne współczesnych czynników i uwarunkowań oddziałujących na przedsiębiorców, a także studia literaturowe nad uwarunkowaniami funkcjonowania przedsiębiorców oraz czynnikami przedsiębiorczości, które są analizowane w istniejących opracowaniach. Oprócz walorów poznawczych książka ma wartość praktyczną − wskazuje przedsiębiorcom możliwe do podjęcia działania w sferze organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami.

Podtytuł Przedsiębiorca wobec współczesnych uwarunkowań i czynników przedsiębiorczości
Autor Robert Majkut
Rok wydania 2021
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 382
95.00 69.35
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
66.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-474-7
Monografia stanowi odpowiedź na pytanie dotyczące współczesnych uwarunkowań i czynników wpływających na przedsiębiorców i przedsiębiorczość oraz możliwości, jakie dają one w zakresie skutecznego zarządzania podmiotami gospodarczymi. Ponadto wśród kwestii, które wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorców i zarządzanie podmiotami gospodarczymi, omówiono:
• procesy integracji gospodarek, przede wszystkim w wymiarze globalnym
• zmiany obserwowane na rynku pracy − zarówno w liczbie, jak i jakości kapitału ludzkiego
• zmiany w zachowaniach konsumentów
• pojawianie się nowych kategorii nabywców z niewystępującymi do tej pory preferencjami
• postęp w dziedzinie technologii − jako nowy czynnik przedsiębiorczości, a także jako determinanta organizacji procesów zachodzących w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu.

W dobie dynamicznie zmieniającego się otoczenia rynkowego współczesnym czynnikiem przedsiębiorczości jest innowacyjność, przez co w książce mocno podkreślono kwestię zarządzania innowacjami. Dodatkowo, analizując strukturę przedsiębiorstw nie tylko w Polsce, ale także w innych gospodarkach i postępującą dominację w tej strukturze przedsiębiorstw mikro, małych oraz średnich, istotnym omówionym czynnikiem współczesnej przedsiębiorczości jest specyfika zarządzania podmiotami gospodarczymi tej kategorii.

W monografii zawarte są analizy teoretyczne i empiryczne współczesnych czynników i uwarunkowań oddziałujących na przedsiębiorców, a także studia literaturowe nad uwarunkowaniami funkcjonowania przedsiębiorców oraz czynnikami przedsiębiorczości, które są analizowane w istniejących opracowaniach. Oprócz walorów poznawczych książka ma wartość praktyczną − wskazuje przedsiębiorcom możliwe do podjęcia działania w sferze organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami.

Wstęp 9

Rozdział 1
Definicje i typologie przedsiębiorczości 15
1.1. Sposoby definiowania i rozumienia terminu „przedsiębiorczość" 15
1.2. Motywy i typy zachowań przedsiębiorczych 26
1.3. Interdyscyplinarny system czynników rozwoju przedsiębiorczości 31

Rozdział 2
Uwarunkowania i czynniki ekonomiczne przedsiębiorczości analizowane w istniejących opracowaniach 37
2.1. Przedsiębiorczość w teorii ekonomii 37
2.2. Przedsiębiorstwo jako efekt przedsiębiorczości 48
2.3. Przedsiębiorczość a rozwój gospodarczy 54

Rozdział 3
Psychologiczne, kulturowe oraz społeczne uwarunkowania i czynniki przedsiębiorczości w literaturze przedmiotu 59
3.1. Cechy charakterologiczno-osobowościowe przedsiębiorcy 59
3.2. Wpływ kultury na przedsiębiorczość 63
3.3. Wpływ pochodzenia społecznego na przedsiębiorczość 66

Rozdział 4
Uwarunkowania i czynniki przedsiębiorczości stanowiące współczesny wyraz przemian społeczno-gospodarczych 71
4.1. Współczesne procesy i zjawiska społeczno-gospodarcze wpływające na przedsiębiorców i przedsiębiorczość - wprowadzenie 71
4.2. Uwarunkowania przedsiębiorczości wynikające z globalizacji 73
4.3. Uwarunkowania i czynniki przedsiębiorczości odnoszące się do przemian na rynku pracy 78
4.4. Czynniki przedsiębiorczości odnoszące się do przemian w otoczeniu rynkowym 92
4.4.1. Społeczna odpowiedzialność biznesu jako wyraz dostosowań do współczesnych uwarunkowań przedsiębiorczości 94
4.4.2. Przemiany w zachowaniach konsumenckich jako współczesne uwarunkowania przedsiębiorczości 117
4.5. Uwarunkowania i czynniki funkcjonowania przedsiębiorców i przedsiębiorczości odnoszące się do przemian technologicznych 129
4.6. Współczesne uwarunkowania i czynniki organizacyjne przedsiębiorczości 140

Rozdział 5
Innowacyjność jako współczesny czynnik przedsiębiorczości 163
5.1. Definicje, różnorodność znaczeniowa pojęcia innowacji oraz relacje między przedsiębiorczością a innowacjami i innowacyjnością 163
5.2. Geneza innowacji i innowacyjności 173
5.3. Cele, typy i rodzaje innowacji 179
5.4. Modele innowacji 187
5.5. Innowacje a naśladowanie 192
5.6. Metodyki i metodologie badania poziomu innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki 195

Rozdział 6
Współczesne uwarunkowania przedsiębiorczości w sektorze MMŚP jako wyraz procesu zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania innowacjami 209
6.1. Specyfika zarządzania podmiotami z sektora MMŚP 209
6.2. Zarządzanie innowacjami jako czynnik przedsiębiorczości we współczesnych uwarunkowaniach, ze szczególnym uwzględnieniem MMŚ przedsiębiorstw 227
6.3. Kultura organizacyjna a innowacyjność przedsiębiorstwa i postawy wobec innowacji jako czynniki przedsiębiorczości 234
6.4. Innowacyjność jako czynnik rozwoju MMŚ przedsiębiorstw w Polsce - aspekty empiryczne 248
6.4.1. Poziom innowacji polskich przedsiębiorstw 256
6.4.2. Bariery innowacyjności polskich MMŚP 267

Rozdział 7
Współczesne instytucjonalne uwarunkowania i czynniki przedsiębiorczości 273
7.1. Otoczenie instytucjonalne przedsiębiorczości i programy wsparcia przedsiębiorców 273
7.2. System wspierania innowacyjności jako współczesny czynnik przedsiębiorczości 292

Rozdział 8
Współczesne uwarunkowania i czynniki przedsiębiorczości według opinii przedsiębiorców i menadżerów 331
8.1. Założenia metodologiczne badań 331
8.2. Najważniejsze współczesne uwarunkowania i czynniki przedsiębiorczości w opinii przedsiębiorców i menadżerów 335

Zakończenie 357
Bibliografia 361
Spis tabel 381
Spis wykresów i rysunków 382

Recenzenci: dr hab. Izabela Koładkiewicz, prof. Akademii Leona Koźmińskiego
dr hab. Bogusław Kaczmarek, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku