• Współpraca z otoczeniem w misjach i strategiach szkół wyższych

Z uwagi na zmiany w otoczeniu szkół wyższych, jak również cele i zakresy polityki publicznej w tym obszarze, zagadnienie zarządzania w szkolnictwie wyższym jest przedmiotem ożywionych dyskusji w środowisku naukowym. W monografii autorka podjęła próbę określenia znaczenia aktywności szkół wyższych z zakresu trzeciej misji w misjach i strategiach ich rozwoju oraz czynników wpływających na te aktywności. Celem poznawczym pracy była identyfikacja typów interesariuszy zewnętrznych, przyczyn nawiązywania z nimi relacji, ocena ich oddziaływania na szkoły wyższe, a w konsekwencji opracowanie modelu interesariuszy w otoczeniu szkół wyższych, co stanowi poznawczo-aplikacyjny walor książki. Na łamach książki Czytelnik znajdzie rozważania na temat: • funkcji i misji szkół wyższych we współczesnym społeczeństwie, • uwarunkowań współpracy szkół wyższych z otoczeniem, • interesariuszy zewnętrznych szkół wyższych, • form organizacyjno-prawnych współpracy szkół wyższych z otoczeniem, • trzeciej misji

Podtytuł Współpraca z otoczeniem w misjach i strategiach szkół wyższych
Autor Agnieszka Piotrowska-Piątek
Rok wydania 2018
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 324
79.00 63.20
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
51.35
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-040-4

Z uwagi na zmiany w otoczeniu szkół wyższych, jak również cele i zakresy polityki publicznej w tym obszarze, zagadnienie zarządzania w szkolnictwie wyższym jest przedmiotem ożywionych dyskusji w środowisku naukowym. W monografii autorka podjęła próbę określenia znaczenia aktywności szkół wyższych z zakresu trzeciej misji w misjach i strategiach ich rozwoju oraz czynników wpływających na te aktywności. Celem poznawczym pracy była identyfikacja typów interesariuszy zewnętrznych, przyczyn nawiązywania z nimi relacji, ocena ich oddziaływania na szkoły wyższe, a w konsekwencji opracowanie modelu interesariuszy w otoczeniu szkół wyższych, co stanowi poznawczo-aplikacyjny walor książki.


Na łamach książki Czytelnik znajdzie rozważania na temat:
• funkcji i misji szkół wyższych we współczesnym społeczeństwie,
• uwarunkowań współpracy szkół wyższych z otoczeniem,
• interesariuszy zewnętrznych szkół wyższych,
• form organizacyjno-prawnych współpracy szkół wyższych z otoczeniem,
• trzeciej misji szkół wyższych jako nowego trendu ich rozwoju.

Monografia skierowana jest do badaczy i praktyków zajmujących się problematyką zarządzania w szkolnictwie wyższym. Może być również użyteczna dla pracowników administracji publicznej, studentów kierunków ekonomicznych oraz Czytelników zainteresowanych przemianami w szkolnictwie wyższym w Polsce.


W książce mamy do czynienia z przeplataniem się aspektów teoretycznych, na podstawie właściwie dobranej literatury przedmiotu, z wynikami badań empirycznych przeprowadzonych przez Autorkę. Podjęty temat należy uznać za ważny zarówno dla rozwoju nauk o zarządzaniu, jak i praktyków.
Z recenzji prof. dr. hab. Marka Lisieckiego


Książka podejmuje próbę opisu uwarunkowań i przebiegu zarządzania relacjami szkół wyższych z otoczeniem, współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, jej miejsca w misjach i strategiach szkół wyższych. Jest to ważny i bardzo aktualny obszar nauki i praktyki zarządzania (...). Współwystępowanie wielu skomplikowanych uwarunkowań powoduje, że kształtowanie i przebieg szeroko rozumianych relacji organizacji z otoczeniem jest słabo jeszcze rozpoznany. Stąd wybór obszaru rozważań uważam za trafny i pożyteczny, wypełniający w jakiejś mierze istniejącą lukę poznawczą, empiryczną i metodologiczną.
Z recenzji dr. hab. prof. UŁ Edwarda Stawasza

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Funkcje i misje szkół wyższych we współczesnym społeczeństwie 17
1.1. Role szkół wyższych w rozwoju społeczno-ekonomicznym kraju i regionu 17
1.2. Modele organizacyjne i zarządcze szkół wyższych 37
1.3. Przeobrażenia w systemie szkolnictwa wyższego i na rynku usług edukacji wyższej w Polsce po 1989 roku 58
1.4. Dylematy i wyzwania zarządcze w polskim szkolnictwie wyższym 77

Rozdział 2
Uwarunkowania współpracy szkół wyższych z otoczeniem 107
2.1. Obszary i uwarunkowania autonomii szkół wyższych 107
2.2. Kontekst prawny i rynkowy współpracy 117
2.3. Relacje szkół wyższych z otoczeniem w kontekście ich społecznej odpowiedzialności 131
2.4. Bariery współpracy szkół wyższych z otoczeniem 140

Rozdział 3
Interesariusze zewnętrzni szkół wyższych 147
3.1. Wykorzystanie teorii interesariuszy w analizie relacji szkół wyższych z otoczeniem 147
3.2. Kategorie interesariuszy zewnętrznych szkół wyższych 160
3.3. Podstawy nawiązywania relacji szkół wyższych z interesariuszami zewnętrznymi 186
3.4. Ocena oddziaływania interesariuszy zewnętrznych na szkoły wyższe 192

Rozdział 4
Formy organizacyjno-prawne współpracy szkół wyższych z otoczeniem społeczno-gospodarczym 201
4.1. Obszary współpracy szkół wyższych z otoczeniem 201
4.2. Akademickie centra transferu technologii 206
4.3. Akademickie inkubatory przedsiębiorczości 221
4.4. Udział interesariuszy zewnętrznych w konwentach szkół wyższych 232

Rozdział 5
Trzecia misja szkół wyższych jako nowy trend ich rozwoju 243
5.1. Pojęcie trzeciej misji szkoły wyższej 243
5.2. Znaczenie trzeciej misji w misjach i strategiach szkół wyższych 248
5.3. Modele i wskaźniki pomiaru aktywności szkół wyższych w obszarze trzeciej misji 253

Podsumowanie 267
Bibliografia 275
Spis rysunków 301
Spis tabel 303

Aneks statystyczny 307
Część 1. Badanie misji i strategii szkół wyższych przy wykorzystaniu analizy treści 307
Część 2. Badanie ankietowe skierowane do rektorów szkół wyższych 309
Część 3. Pozostałe tabele i rysunki 311

Załącznik 319

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku