• Rachunkowość funduszy inwestycyjnych

W książce: • zaprezentowano kluczowe zagadnienia z zakresu organizacji systemu rachunkowości funduszy inwestycyjnych; • omówiono zarówno ogólne zasady rachunkowości wynikające z ustawy o rachunkowości, jak i szczególne, wynikające z pozostałych przepisów, dotyczących prowadzenia tego typu instytucji; • opisano zasady organizacji sprawozdawczości finansowej i okresowej oraz zaprezentowano poszczególne elementy sprawozdania finansowego funduszy; • opisano zasady weryfikacji sprawozdań funduszu przez biegłego rewidenta.

Podtytuł Rachunkowość funduszy inwestycyjnych
Autor Elżbieta Izabela Szczepankiewicz, Joanna Błażyńska
Rok wydania 2024
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 132
65.00 45.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
45.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-804-2
Rynek instytucji zbiorowego inwestowania w Polsce od końca lat 90. XX wieku rozwijał się bardzo dynamicznie. W funduszach inwestycyjnych zgromadzono obecnie prawie 285 mld zł. Inwestorzy instytucjonalni i indywidualni mają szeroki dostęp do wielu rodzajów i form funduszy inwestycyjnych o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych i sposobach lokowania środków pieniężnych.

W książce:
• zaprezentowano kluczowe zagadnienia z zakresu organizacji systemu rachunkowości funduszy inwestycyjnych;
• omówiono zarówno ogólne zasady rachunkowości wynikające z ustawy o rachunkowości, jak i szczególne, wynikające z pozostałych przepisów, dotyczących prowadzenia tego typu instytucji;
• opisano zasady organizacji sprawozdawczości finansowej i okresowej oraz zaprezentowano poszczególne elementy sprawozdania finansowego funduszy;
• opisano zasady weryfikacji sprawozdań funduszu przez biegłego rewidenta.

Publikacja jest kierowana do praktyków i teoretyków zainteresowanych finansowymi aspektami zarządzania funduszami inwestycyjnymi. Polecana jest m.in.:
• inwestorom instytucjonalnym, w szczególności pracownikom powszechnych towarzystw emerytalnych, zakładów ubezpieczeń, banków;
• inwestorom indywidualnym;
• pracownikom biur i domów maklerskich, depozytariuszy oraz innych instytucji współpracujących z funduszami inwestycyjnymi;
• kadrze kierowniczej różnych szczebli zarządzania, w szczególności pracownikom z działów finansowo-księgowych;
• kontrolerom z organów kontrolnych i instytucji nadzorczych;
• biegłym rewidentom i audytorom wewnętrznym w specjalistycznych firmach audytorskich;
• studentom kierunków ekonomicznych pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych.

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Rola i organizacja funduszy inwestycyjnych na rynku finansowym 11
1.1. Analiza rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 1997-2022 11
1.2. Rodzaje funduszy inwestycyjnych 23
1.3. Prawne podstawy funkcjonowania funduszy inwestycyjnych 37

Rozdział 2
Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji funduszy inwestycyjnych 45
2.1. Obligatoryjne podstawowe elementy ksiąg rachunkowych funduszu inwestycyjnego 45
2.2. Obligatoryjne dodatkowe elementy ksiąg rachunkowych funduszu inwestycyjnego 52
2.3. Zakładowy plan kont funduszu inwestycyjnego 55
2.4. Ogólne zasady ujmowania operacji w księgach rachunkowych funduszu inwestycyjnego 61
2.5. Zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów funduszu inwestycyjnego 64

Rozdział 3
Aktywa, zobowiązania i kapitały funduszy inwestycyjnych oraz ich prezentacja w bilansie 69
3.1. Lokaty funduszu inwestycyjnego 69
3.2. Należności i zobowiązania funduszu inwestycyjnego 79
3.3. Ustalanie wartości aktywów netto w bilansie funduszu inwestycyjnego 81
3.4. Kapitał i dochody zatrzymane funduszu inwestycyjnego 85
3.5. Ustalanie łącznej wartości kapitału i zakumulowanego wyniku z operacji funduszu inwestycyjnego 87

Rozdział 4
Przychody i koszty funduszu inwestycyjnego 91
4.1. Przychody funduszu inwestycyjnego 91
4.2. Koszty funduszu inwestycyjnego 93
4.3. Ustalanie wyniku z operacji funduszu inwestycyjnego 95

Rozdział 5
Sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego 101
5.1. Okresowe sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego 101
5.2. Roczne sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego 103

Rozdział 6
Audyt finansowy sprawozdania funduszu inwestycyjnego 107
6.1. Zasady badania rocznego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego 107
6.2. Zasady przeglądu okresowego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego 111

Zakończenie 115
Bibliografia 119
Spis tabel 127
Spis rysunków i wykresów 129
O Autorkach 131

Elżbieta Izabela Szczepankiewicz - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, zatrudniona w Katedrze Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Posiada certyfikat audytora wewnętrznego oraz kilkuletnią praktykę zawodową na stanowisku księgowej, audytora wewnętrznego i specjalisty do spraw wdrożeń systemów finansowo-księgowych oraz systemów wspomagających zarządzanie klasy MRPII/ERPII. Jako dydaktyk od 2000 r. specjalizuje się w rachunkowości, kontroli wewnętrznej, audycie wewnętrznym, rewizji finansowej i audycie w środowisku informatycznym. Autorka ponad 150 publikacji naukowych w zakresie rachunkowości, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, rewizji finansowej oraz zarządzania organizacjami, w tym kilku monografii autorskich i współautorskich. Opublikowała także ponad 100 artykułów w czasopismach specjalistycznych dla praktyków i kilka poradników dla audytorów wewnętrznych.

Joanna Błażyńska - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, zatrudniona w Katedrze Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne, prowadzi zajęcia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz studiach podyplomowych z zakresu Rachunkowości finansowej, a także Sprawozdawczości finansowej i analizy sprawozdań finansowych. Zainteresowania naukowe, mające odzwierciedlenie w publikacjach o charakterze naukowym i dydaktycznym, koncentrują się na raportowaniu rocznym jednostek gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem użyteczności informacji finansowych i informacji niefinansowych, zrównoważonego rozwoju i rachunkowości społecznej odpowiedzialności.

Recenzja: dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku