• Rynek funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej

Podtytuł Rynek funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej
Autor Grzegorz Borowski
Rok wydania 2011
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 347
55.00 38.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
38.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-343-6
Ostatnie dwadzieścia lat było okresem dynamicznego rozwoju funduszy inwestycyjnych. Instytucje te odgrywają coraz większą rolę na rynku oszczęd­ności i w gospodarce. Mimo istnienia prawa unijnego regulującego tworzenie i funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych rynki tych instytucji w poszcze­gólnych krajach nie rozwinęły się w jednakowym stopniu - niektóre kraje stały się europejskimi centrami funduszy inwestycyjnych, w innych - rozwój rynku uległ zahamowaniu.

Książka stanowi pierwszą na polskim rynku, kompleksową analizę krajowych rynków funduszy inwestycyjnych, funkcjonujących w latach 1992-2010 w krajach należących do Unii Europejskiej. Począwszy od genezy, rozwoju i miejsca funduszy inwestycyjnych na rynku finansowym poprzez identyfika­cję czynników wpływających na rozwój funduszy inwestycyjnych, przeprowadzono w niej analizę wpływu otoczenia prawnego i ekonomicznego na zmiany wielkości i struktury poszczególnych rynków państw Unii Europejskiej.

Publikacja adresowana jest głównie do studentów prawa i kierunków ekonomicznych oraz do praktyków zainteresowanych problematyką funduszy in­westycyjnych.
Rozdział 1
Istota i klasyfikacja instytucji wspólnego inwestowania
1.1. Idea wspólnego inwestowania i geneza jej rozwoju
1.2. Funkcje funduszy inwestycyjnych w systemie finansowym
1.3. Klasyfikacje funduszy inwestycyjnych na rynkach rozwiniętych
1.4. Klasyfikacja czynników determinujących rozwój rynku funduszy
inwestycyjnych
Rozdział 2
Charakterystyka prawnych i podatkowych determinant rozwoju krajowych
rynków funduszy inwestycyjnych
2.1. Regulacje prawne jako determinanty rozwoju rynku finansowego
2.2. Asymetria informacyjna na rynku produktów finansowych
2.3. Krajowe czynniki prawne
2.3.1. Podejście do regulacji rynku finansowego i kształt nadzoru
2.3.2. Regulacje dotyczące dopuszczalnych form organizacyjnych
2.3.3. Poziom ochrony inwestorów
2.3.4. Prawo do informacji
2.4. Ponadkrajowe czynniki prawne
2.4.1. Regulacje międzynarodowe
2.4.2. Unia Europejska
2.4.2.1. Dyrektywa UCITS
2.4.2.2. Dyrektywa ISD i Dyrektywa MiFID
2.5. Wielkość i przedmiot opodatkowania
Rozdział 3
Analiza otoczenia prawnego i podatkowego determinującego rozwój wybranych rynków funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej w latach 1992-2007
3.1. Regulacje prawne poprzedzające Dyrektywę UCITS
3.2. Rola Dyrektywy UCITS w kształtowaniu rynku funduszy inwestycyjnych
w latach 1985-2007
3.3. Formy organizacyjne
3.4. Wielkość i przedmiot opodatkowania
Rozdział 4
Charakterystyka makroekonomicznych determinant rozwoju krajowych
rynków funduszy inwestycyjnych
4.1. Wzrost gospodarczy
4.2. Poziom zamożności i wielkość oszczędności
4.3. Wielkość rynku finansowego
4.4. Poziom inflacji i poziom stóp procentowych
Rozdział 5
Analiza czynników makroekonomicznych determinujących rozwój wybranych
rynków funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej
5.1. Zmiany rozwoju badanych rynków funduszy inwestycyjnych na tle zmian
czynników makroekonomicznych
5.2. Wpływ PKB i oszczędności na rozwój rynków funduszy inwestycyjnych
5.3. Wpływ ogólnej sytuacji na rynku finansowym na rozwój rynków
funduszy inwestycyjnych
Rozdział 6
Charakterystyka mikroekonomicznych determinant rozwoju krajowych
rynków funduszy inwestycyjnych
6.1. Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
6.2. Zmiany wielkości i struktury krajowych rynków funduszy inwestycyjnych
6.3. Koszty uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
6.4. Podsumowanie
Rozdział 7
Fundusze inwestycyjne w latach kryzysu. Perspektywy na lata 2011-2020
7.1. Przyczyny kryzysu finansowego
7.2. Rynek funduszy inwestycyjnych w Europie w latach 2007-2010
7.3. Perspektywy dalszego rozwoju europejskiego rynku
funduszy inwestycyjnych w latach 2011-2020
Bibliografia
Publikacje zwarte
Artykuły
Akty prawne
Orzeczenia sądowe
Raporty i inne materiały
Grzegorz Borowski - doktor nauk ekonomicznych, radca prawny. Ukończył studia prawnicze i podyplomowe studia z zakresu prawa europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu oraz studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autor kilkuna­stu publikacji z zakresu funduszy inwestycyjnych, w tym w szczególności funduszy nieruchomości. Od 10 lat związany z rynkiem funduszy inwestycyj­nych. W latach 2001-2007 pracował w BZ WBK AIB Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA, a w latach 2005-2007 także w BZ WBK AIB Asset Management SA w Poznaniu jako Dyrektor Działu Prawnego i Compliance. W latach 2007-2008 współtworzył Spatium Towarzystwo Funduszy Inwesty­cyjnych SA w Krakowie pełniąc funkcję Dyrektora Prawnego i członka Zarządu. Od 2009 r. ponownie podjął współpracę z BZ WBK AIB Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych SA oraz BZ WBK AIB Asset Management SA pełniąc funkcję Dyrektora Działu Prawnego. Od 2005 r. komplementariusz w Kan­celarii Prawnej Borowski i Wspólnicy spółka komandytowa w Poznaniu.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku