• Strategiczne i operacyjne zarządzanie przedsiębiorstwem górniczym w kontekście teoretycznych i praktycznych uwarunkowań ekonomic

Dynamicznie zmieniające się uwarunkowania gospodarcze wymagają od zarządzających finansami w organizacjach dużej wiedzy oraz wieloletniego doświadczenia. W przedsiębiorstwie górniczym, zwłaszcza wydobywającym węgiel kamienny, zarządzanie finansami wiąże się dodatkowo z koniecznością uwzględniania występowania zagrożeń i uwarunkowań naturalnych związanych z geologiczno-górniczymi parametrami eksploatowanych złóż. Na specyfikę finansów w przedsiębiorstwach górniczych wpływają również unijne i wewnętrzne uwarunkowania polityczno-prawne oraz częsty brak wsparcia ze strony związków zawodowych, a także lokalnych i regionalnych społeczności czy organizacji ekologicznych.

Podtytuł Strategiczne i operacyjne zarządzanie przedsiębiorstwem górniczym w kontekście teoretycznych i praktycznych uwarunkowań ekonomiczno-finansowych
Autor Izabela Jonek-Kowalska, Aneta Michalak
Rok wydania 2020
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 136
55.00 40.15
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
38.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-390-0

Dynamicznie zmieniające się uwarunkowania gospodarcze wymagają od zarządzających finansami w organizacjach dużej wiedzy oraz wieloletniego doświadczenia. W przedsiębiorstwie górniczym, zwłaszcza wydobywającym węgiel kamienny, zarządzanie finansami wiąże się dodatkowo z koniecznością uwzględniania występowania zagrożeń i uwarunkowań naturalnych związanych z geologiczno-górniczymi parametrami eksploatowanych złóż. Na specyfikę finansów w przedsiębiorstwach górniczych wpływają również unijne i wewnętrzne uwarunkowania polityczno-prawne oraz częsty brak wsparcia ze strony związków zawodowych, a także lokalnych i regionalnych społeczności czy organizacji ekologicznych.

 

Prowadzenie opłacalnej ekonomicznie działalności gospodarczej jest zatem prawdziwym wyzwaniem – celem książki jest przeprowadzenie praktycznego przeglądu i usystematyzowanie zagadnień z zakresu zarządzania finansami w przedsiębiorstwach górniczych z uwzględnieniem polskiego górnictwa węgla kamiennego. Monografia może być wykorzystywana zarówno przez teoretyków, jak i praktyków w dziedzinie finansów. Może także stanowić źródło wiedzy na potrzeby kształcenia z zakresu ekonomiki branżowej.

Wprowadzenie 7

1. Fundamentalne zagadnienia w zarządzaniu finansami w przedsiębiorstwie górniczym - Izabela Jonek-Kowalska 9
1.1. Specyfika przemysłu wydobywczego a zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie górniczym 9
1.2. Obszary operacyjnego i strategicznego zarządzania finansami w przedsiębiorstwie górniczym 14

2. Kształtowanie efektywności w przedsiębiorstwie górniczym - Aneta Michalak 19
2.1. Koszty i przychody jako determinanty wyniku finansowego 19
2.2. Pomiar i ocena efektywności w ujęciu finansowym 22
2.3. Studium przypadku z zakresu kształtowania efektywności w przedsiębiorstwie górniczym 28

3. Otoczenie branżowe i ogólnogospodarcze a wynik finansowy i efektywność przedsiębiorstw górniczych - Izabela Jonek-Kowalska 33
3.1. Segmentacja i charakterystyka otoczenia bliższego przedsiębiorstw górniczych 33
3.2. Segmentacja i charakterystyka otoczenia dalszego przedsiębiorstw górniczych 34
3.3. Analiza uwarunkowań branżowych w polskim górnictwie węgla kamiennego 36

4. Wpływ struktury i kosztu kapitału na efektywność przedsiębiorstwa górniczego - Aneta Michalak 45
4.1. Struktura kapitałowa w przedsiębiorstwie górniczym 45
4.2. Kalkulacja kosztu kapitału w przedsiębiorstwie górniczym 50
4.3. Studium przypadku z zakresu kształtowania struktury kapitałowej w przedsiębiorstwie górniczym 58

5. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie górniczym - Aneta Michalak 61
5.1. Determinanty płynności finansowej w przedsiębiorstwie górniczym 61
5.2. Ocena płynności finansowej w przedsiębiorstwie górniczym 66
5.3. Studium przypadku z zakresu kształtowania płynności finansowej w przedsiębiorstwie górniczym 69

6. Inwestycje w przedsiębiorstwie górniczym jako stymulanta jego rozwoju - Aneta Michalak 73
6.1. Charakterystyka inwestycji w przedsiębiorstwie górniczym 73
6.2. Determinanty i ocena efektywności inwestycji w przedsiębiorstwie górniczym 76
6.3. Studium przypadku z zakresu oceny efektywności inwestycji w przedsiębiorstwie górniczym 84

7. Wartość przedsiębiorstw górniczych i jej determinanty - Izabela Jonek-Kowalska 91
7.1. Istota wartości przedsiębiorstwa i okoliczności jej pomiaru 91
7.2. Przegląd metod szacowania wartości przedsiębiorstwa 94
7.3. Wartość przedsiębiorstw górniczych w różnych perspektywach pomiarowych 102

8. Zarządzanie ryzykiem w działalności przedsiębiorstw górniczych - Izabela Jonek-Kowalska 107
8.1. Ryzyko i niepewność w działalności przedsiębiorstwa 107
8.2. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie 110
8.3. Źródła ryzyka i działania na rzecz ryzyka w przedsiębiorstwach górniczych 115

Podsumowanie 119
Bibliografia 125
Spis tabel 133
Spis rysunków 135

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku