• Strategie finansowe przedsiębiorstwa wobec zmian na rynku kapitałowym

Rynek kapitałowy podlega nieustannym zmianom. Zmiany te dają przedsiębiorstwom nowe możliwości pozyskiwania i alokacji kapitału. Jednocześnie są źródłem ryzyka i wymagają podjęcia działań dostosowawczych, w szczególności w obszarze strategii finansowej. Książka „Strategie finansowe przedsiębiorstwa wobec zmian na rynku kapitałowym" to kompleksowe opracowanie analizujące zmiany obserwowane na rynku kapitałowym pod kątem ich znaczenia dla strategii finansowej przedsiębiorstwa (podejmowanych decyzji, stosowanych instrumentów, generowanych przepływów pieniężnych i ryzyka przedsiębiorstwa). W książce przedstawiono: - wpływ zmian obserwowanych na rynku kapitałowym na wybory przedsiębiorstwa, - możliwości zastosowania innowacji finansowych, - kierunki zmiany na rynku akcji i obligacji oraz ich znaczenie dla strategii, finansowania przedsiębiorstwa, - szanse i zagrożenia związane z rozwojem rynku koncentracji kapitału, - nowe metody i instrumenty finansowania ryzyka, 4 konsekwencje zmian na r

Podtytuł Strategie finansowe przedsiębiorstwa wobec zmian na rynku kapitałowym
Autor Gabriela Łukasik, Joanna Błach (red.)
Rok wydania 2016
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 224
65.00 47.45
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
45.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-873-8
Rynek kapitałowy podlega nieustannym zmianom. Zmiany te dają przedsiębiorstwom nowe możliwości pozyskiwania i alokacji kapitału. Jednocześnie są źródłem ryzyka i wymagają podjęcia działań dostosowawczych, w szczególności w obszarze strategii finansowej. Książka „Strategie finansowe przedsiębiorstwa wobec zmian na rynku kapitałowym" to kompleksowe opracowanie analizujące zmiany obserwowane na rynku kapitałowym pod kątem ich znaczenia dla strategii finansowej przedsiębiorstwa (podejmowanych decyzji, stosowanych instrumentów, generowanych przepływów pieniężnych i ryzyka przedsiębiorstwa). W książce przedstawiono:
- wpływ zmian obserwowanych na rynku kapitałowym na wybory przedsiębiorstwa,
- możliwości zastosowania innowacji finansowych,
- kierunki zmiany na rynku akcji i obligacji oraz ich znaczenie dla strategii, finansowania przedsiębiorstwa,
- szanse i zagrożenia związane z rozwojem rynku koncentracji kapitału,
- nowe metody i instrumenty finansowania ryzyka,

4 konsekwencje zmian na rynku kapitałowym dla przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa.
Książka jest niezbędnym źródłem wiedzy o aktualnych zmianach na rynku kapitałowym dla osób
zajmujących się problematyką kształtowania strategii finansowej przedsiębiorstwa: menedżerów,
doradców finansowych, naukowców oraz studentów kierunków ekonomicznych.


„Autorzy, opierając się na obszernej literaturze polskiej i zagranicznej, dobrej znajomości teoretycznych
i praktycznych podstaw zarządzania finansami przedsiębiorstw, analizy finansowej, rynków
kapitałowych, rachunkowości oraz systemów informacji ekonomiczno-finansowej stworzyli opracowanie
godne uznania."
Prof. zw. dr hab. Grażyna Borys

Wprowadzenie 9

Rozdział 1
Wpływ zmian na rynkach kapitałowych na wybory przedsiębiorstwa - Gabriela Łukasik 13
1.1. Zmiana jako element strategii finansowej przedsiębiorstwa 13
1.2. Teorie współczesnych przedsiębiorstw i ich związek ze zmianami na rynkach kapitałowych 20
1.3. Klasyfikacja zmian na rynku kapitałowym i ich wpływ na wybory przedsiębiorstw 26
1.4. Wpływ zmian na rynkach kapitałowych na strategię wyboru struktury kapitału podmiotów gospodarczych 34

Rozdział 2
Innowacje finansowe jako źródło zmian na rynku kapitałowym - Joanna Błach 45
2.1. Znaczenie innowacji finansowych w systemie finansowym 45
2.2. Zastosowanie innowacji w strategii finansowej przedsiębiorstwa 57
2.3. Konsekwencje zastosowania innowacji w strategii finansowej przedsiębiorstwa 66

Rozdział 3
Wpływ zmian na rynku akcji na strategię finansowania przedsiębiorstwa - Joanna Błach 75
3.1. Emisja akcji w strategii finansowej przedsiębiorstwa 75
3.2. Identyfikacja kierunków zmian na rynku akcji 78
3.3. Strategia finansowa przedsiębiorstwa wobec zmian na rynku akcji 93
3.4. Analiza zmian na rynku akcji w powiązaniu ze zmianami w strategii finansowej w latach 2000-2014 96

Rozdział 4
Wpływ rynkowego trendu koncentracji kapitału na strategię finansową przedsiębiorstwa - Danuta Kozłowska-Makóś 111
4.1. Podstawy procesów fuzji i przejęć w warunkach zmian na rynku kapitałowym 111
4.1.1. Koncentracja kapitału z wykorzystaniem mechanizmu rynkowego jako strategia rozwoju firmy 111
4.1.2. Modele procesów integracji kapitału na współczesnych rynkach kapitałowych 115
4.1.3. Szanse i zagrożenia wynikające z łączenia się przedsiębiorstw 118
4.2. Sposoby realizacji strategii finansowych łączenia się przedsiębiorstw 124
4.2.1. Przegląd strategii finansowych wobec procesów integracji na rynku kapitałowym 124
4.2.2. Strategie ofensywne i defensywne w odniesieniu do procesów koncentracji kapitału 126
4.3. Implementacja procesów integracji kapitału na rynkach finansowych w strategiach finansowych przedsiębiorstw 129
4.3.1. Charakterystyka polskiego rynku koncentracji kapitału 129
4.3.2. Uwarunkowania prawidłowego przebiegu realizacji strategii łączenia przedsiębiorstw 136

Rozdział 5
Tendencje na rynku obligacji i ich wpływ na wybory przedsiębiorstwa - Maciej Baranowski 139
5.1. Charakterystyka głównych tendencji zmian na rynku pożyczkowych papierów wartościowych 139
5.1.1. Zmiany na rynku globalnym 139
5.1.2. Zmiany na polskim rynku 144
5.2. Strategie finansowe przedsiębiorstw wobec zmian na rynku obligacji 146
5.2.1. Główne kierunki zmian strategii finansowych w świetle nowych regulacji prawnych 146
5.2.2. Zmiany ryzyka na rynku obligacji i ich wpływ na strategie finansowe przedsiębiorstwa 151

Rozdział 6
Wpływ zmian na rynku kapitałowym na strategię finansowania ryzyka w przedsiębiorstwie - Monika Wieczorek-Kosmala 155
6.1. Zintegrowane podejście do zarządzania ryzykiem a nowe trendy na rynku kapitałowym 155
6.2. Konwergencja rynku kapitałowego i ubezpieczeniowego 161
6.3. Możliwości zastosowania ILS w przedsiębiorstwie 164
6.3.1. Obligacje katastroficzne 164
6.3.2. Derywaty ubezpieczeniowe 168
6.3.3. Kapitał warunkowy 170
6.4. Strategia finansowania ryzyka wobec możliwości stworzonych przez konwergencję rynku kapitałowego i ubezpieczeniowego 173

Rozdział 7
Wpływ zmian na rynku kapitałowym na strategię zarządzania zmiennością przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa - Bartosz Orliński 177
7.1. Wartość poznawcza przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie 177
7.2. Strategie finansowe a przepływy pieniężne 186
7.3. Wpływ instrumentów i transakcji finansowych na kształtowanie przepływów pieniężnych - ujęcie modelowe 189
7.3.1. Analiza zależności pomiędzy zmianami instrumentów finansowych i efektami zawierania transakcji finansowych a przepływami pieniężnymi 189
7.3.2. Rozwój infrastruktury rynku finansowego i rozszerzenie oferty sektora bankowego 199
7.3.3. Zmiany na rynku obligacji a przepływy pieniężne w przedsiębiorstwie 201
7.3.4. Zmiany na rynku NewConnect a przepływy pieniężne w przedsiębiorstwie 206

Bibliografia 209
Spis tabel 219
Spis rysunków 221

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku