• Strategie produktowe. Różnicować, czy upodabniać - podejście teoriogrowe oraz weryfikacja eksperymentalna (wyd. II)

Niniejsza książka jest pierwszą w polskiej literaturze tak pogłębioną analizą czynników determinujących zróżnicowanie przestrzenne produktów. Stosowane w niej podejście polega na postrzeganiu przestrzeni produktowej jako zestawu atrybutów bądź cech charakterystycznych wyznaczających położenie poszczególnych dóbr oraz usług (tzw. Address Model oraz bezpośrednio z tym związana metoda Conjoint Analysis). W przeciwieństwie jednak do głównego nurtu badań marketingowych z dziedziny strategii produktowych, w książce tej stosowane jest podejście ekonomiczne, opierające się na analizie równowag w modelach teoriogrowych. Uzyskane w ten sposób predykcje teoretyczne są następnie zestawiane z wynikami eksperymentów ekonomicznych. W publikacji przedstawione zostały nie tylko wyniki badań eksperymentalnych dotyczących zróżnicowania produktów, ale również opisana została historia powstania ekonomii eksperymentalnej, ewolucja, której podlegała w czasie tworzenia się oraz obowiązująca metodologia przep

Podtytuł Strategie produktowe. Różnicować, czy upodabniać - podejście teoriogrowe oraz weryfikacja eksperymentalna (wyd. II)
Autor Przemysław Kusztelak
Rok wydania 2017
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 258
64.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-899-8
Niniejsza książka jest pierwszą w polskiej literaturze tak pogłębioną analizą czynników determinujących zróżnicowanie przestrzenne produktów. Stosowane w niej podejście polega na postrzeganiu przestrzeni produktowej jako zestawu atrybutów bądź cech charakterystycznych wyznaczających położenie poszczególnych dóbr oraz usług (tzw. Address Model oraz bezpośrednio z tym związana metoda Conjoint Analysis). W przeciwieństwie jednak do głównego nurtu badań marketingowych z dziedziny strategii produktowych, w książce tej stosowane jest podejście ekonomiczne, opierające się na analizie równowag w modelach teoriogrowych. Uzyskane w ten sposób predykcje teoretyczne są następnie zestawiane z wynikami eksperymentów ekonomicznych.

W publikacji przedstawione zostały nie tylko wyniki badań eksperymentalnych dotyczących zróżnicowania produktów, ale również opisana została historia powstania ekonomii eksperymentalnej, ewolucja, której podlegała w czasie tworzenia się oraz obowiązująca metodologia przeprowadzania badań eksperymentalnych. Stworzony i dokładnie opisany został również autorski eksperyment pozwalający Czytelnikowi zapoznać się z tą jakże interesującą metodą badawczą od strony praktycznej.

Książka adresowana jest do osób interesujących się tematyką strategii produktowych - zwłaszcza strategii nakierowanych na zwiększenie konkurencyjności, jak również do tych, które chciałyby poznać ekonomię eksperymentalną i nauczyć się, jak przeprowadzać badania eksperymentalne.

Wstęp 7

Rozdział 1
Przestrzeń wyboru przedsiębiorstwa 11
1.1. Definicja przestrzeni 11
1.2. Zrożnicowanie produktow - typy oraz metody badawcze 15
1.3. Model przestrzennego zrożnicowania produktow 18
1.4. Czynniki wpływające na zrożnicowanie przestrzenne produktow 26
1.4.1. Postać funkcji niedopasowania produktu 26
1.4.2. Rozkład popytu na dobro 30
1.4.3. Elastyczność popytu 33
1.4.4. Endogeniczność popytu na dobro 35
1.4.5. Wielkość firm na rynku 45
1.4.6. Liczba firm na rynku 49
1.4.7. Inne determinaty zrożnicowania przestrzennego produktow 54
1.5. Podsumowanie 57

Rozdział 2
Jednowymiarowe modele przestrzennego zróżnicowania produktów 59
2.1. Model na odcinku z liniową funkcją kosztow niedopasowania produktu 59
2.1.1. Postać modelu 60
2.1.2. Rownowagi w strategiach czystych 63
2.1.3. Rownowagi w strategiach mieszanych 76
2.2. Model na odcinku z kwadratową funkcją kosztow niedopasowania produktu 80
2.3. Model na okręgu z liniową funkcją kosztow niedopasowania produktu ... 84
2.3.1. Postać modelu 85
2.3.2. Rownowagi cenowe 87
2.3.3. Rownowagi lokalizacyjne 91
2.4. Model na okręgu z kwadratową funkcją kosztow niedopasowania produktu 96
2.5. Podsumowanie 101

Rozdział 3
Dwu i więcej wymiarowe modele przestrzennego zróżnicowania produktów 103
3.1. Model na nieskończenie wielu prostych 104
3.2. Model na prostokącie 108
3.2.1. Postać modelu 109
3.2.2. Rownowagi lokalizacyjno-cenowe 112
3.3. Wielowymiarowy model przestrzennego zrożnicowania produktow 127
3.3.1. Postać modelu 128
3.3.2. Rownowagi lokalizacyjno-cenowe 130
3.4. Podsumowanie 136

Rozdział 4
Eksperymentalne wyznaczanie równowag w modelach lokalizacji przestrzennej przedsiębiorstw 139
4.1. Ekonomia eksperymentalna - zarys historyczny i metodologia badań 140
4.1.1. Początki ekonomii eksperymentalnej 141
4.1.2. Cele eksperymentow ekonomicznych 147
4.1.3. Krytyka ekonomii eksperymentalnej 149
4.1.4. Metodologia badań eksperymentalnych w ekonomii 153
4.2. Istniejące eksperymenty dotyczące lokalizacji przestrzennej przedsiębiorstw 157
4.2.1. Rozkład popytu 157
4.2.2. Liczba firm na rynku 160
4.2.3. Wielkość firm na rynku 166
4.2.4. Endogeniczność popytu 167
4.2.5. Postać przestrzeni wyboru 169
4.3. Podsumowanie 171

Rozdział 5
Eksperymentalne badanie zależności między skomplikowaniem przestrzeni a stopniem zróżnicowania przestrzennego produktów oraz konkuren­cją cenową przedsiębiorstw 173
5.1. Budowa platformy eksperymentalnej do eksperymentow przestrzennych 174
5.2. Środowisko eksperymentu 178
5.3. Hipotezy badawcze a predykcje teoretyczne 181
5.4. Wyniki eksperymentu 184
5.5. Ocena rozbieżności wynikow empirycznych i predykcji teoretycznych 194
5.6. Podsumowanie 221

Zakończenie 223

Bibliografia 229

Załączniki 235
Załącznik 1. Kod programu do wyliczania rownowag w modelu z ciągłym rozkładem popytu oraz dyskretną lokalizacją produktow 235
Załącznik 2. Instrukcje dla uczestnikow badania eksperymentalnego 245
Część 1. Instrukcja do pierwszej sesji eksperymentalnej 245
Część 2. Instrukcja do drugiej sesji eksperymentalnej 247
Część 3. Instrukcja do trzeciej sesji eksperymentalnej 250
Załącznik 3. Rownowagi cenowe w modelu z przestrzenią zdefiniowaną odcinkiem dla kwadratowej funkcji kosztow niedopasowania produktow w przypadku braku założenia o pełnym nasyceniu rynku 254

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku