• Tax expenditures jako narzędzie transparentnej polityki fiskalnej - definicja, szacowanie i ocena (wyd. II)

Tax expenditures są to pośrednie wydatki publiczne, które powstają w wyniku zastosowania specjalnych ulg podatkowych, realizujących określone cele społeczno-ekonomiczne oraz przynoszących korzyści finansowe tylko wybranym grupom podatników. Wysokość tax expenditures nie podlega kontroli właściwej innym wydatkom publicznym, a ich wprowadzenie nie napotyka na ograniczenia wynikające z procedury budżetowej. Ich wykorzystanie tworzy „iluzję fiskalną", zarówno w odniesieniu do wysokości wydatków publicznych (np. pozornie je obniżając, wprowadzając część poza budżetem), jak i dochodów budżetowych (np. przez utrzymanie tax expenditures dochody podatkowe są pozornie niższe).

Podtytuł Tax expenditures jako narzędzie transparentnej polityki fiskalnej - definicja, szacowanie i ocena (wyd. II)
Autor Ryta Dziemianowicz (red.)
Rok wydania 2024
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 314
94.00 65.80
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
65.8
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-864-6
Tax expenditures są to pośrednie wydatki publiczne, które powstają w wyniku zastosowania specjalnych ulg podatkowych, realizujących określone cele społeczno-ekonomiczne oraz przynoszących korzyści finansowe tylko wybranym grupom podatników. Wysokość tax expenditures nie podlega kontroli właściwej innym wydatkom publicznym, a ich wprowadzenie nie napotyka na ograniczenia wynikające z procedury budżetowej. Ich wykorzystanie tworzy „iluzję fiskalną", zarówno w odniesieniu do wysokości wydatków publicznych (np. pozornie je obniżając, wprowadzając część poza budżetem), jak i dochodów budżetowych (np. przez utrzymanie tax expenditures dochody podatkowe są pozornie niższe).

Celem książki jest prezentacja koncepcji tax expenditures oraz zwrócenie uwagi na konieczność ich identyfikacji i monitoringu z punktu widzenia pełnej koordynacji polityki wydatków publicznych. Autorzy książki wykorzystując dotychczasowe międzynarodowe doświadczenia w zakresie przygotowywania raportów na temat tax expenditures, zwracają uwagę na szczególny problem, który w sposób istotny ogranicza porównania międzynarodowe - brak uniwersalnej definicji tax expenditures. W odpowiedzi na tę lukę, autorzy przedstawiają nowatorską definicję tax expenditure, umożliwiającą porównania międzynarodowe, oraz zasady identyfikacji tych specyficznych instrumentów polityki publicznej. Proponowane metody szacowania oraz fiskalne skutki stosowania tax expenditures są prezentowane na przykładzie polskiego podatku dochodowego od osób fizycznych. Książka jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców - studentów ekonomii i prawa, badaczy zajmujących się problematyką finansów publicznych, ale także i decydentów polityki fiskalnej.

Wprowadzenie 9

Rozdział 1
Istota i definicja tax expenditures - aspekt teoretyczny - Ryta Dziemianowicz 17
1.1. Koncepcja tax expenditures i jej ewolucja 17
1.2. Tax expenditures a ulgi podatkowe 33
1.3. Definicja i kryteria identyfikacji tax expenditures 38

Rozdział 2
Pomiar i metody szacowania tax expenditures - Adam Wyszkowski 45
2.1. Istota i cele pomiaru tax expenditures 45
2.2. Metody szacowania tax expenditures - ujęcie teoretyczne 51
2.3. Wady i ograniczenia dotychczas stosowanych metod pomiaru 57

Rozdział 3
Raporty tax expenditures - przegląd doświadczeń międzynarodowych - Adam Wyszkowski 63
3.1. Doświadczenia w zakresie monitorowania tax expenditures - krótka historia 63
3.2. USA 69
3.3. Kanada 89
3.4. Australia 103
3.5. Nowa Zelandia 117
3.6. Kraje skandynawskie 125
3.6.1. Dania 125
3.6.2. Finlandia 131
3.6.3. Norwegia 137
3.6.4. Szwecja 143

Rozdział 4
Raporty tax expenditures jako element ram budżetowych w krajach Unii Europejskiej - Renata Budlewska 151
4.1. Nowe ramy budżetowe w krajach członkowskich Unii Europejskiej 151
4.2. Niemcy 162
4.3. Francja 165
4.4. Wielka Brytania 168

Rozdział 5
Raport tax expenditures - doświadczenia Polski - Ryta Dziemianowicz 171
5.1. Definicja i metody szacowania tax expenditures 171
5.2. Liczba, wartość oraz obszary wsparcia tax expenditures w Polsce w latach 2009-2012 178
5.3. Efektywność wybranych tax expenditures w Polsce 194
5.3.1. Ulga na dzieci 194
5.3.2. Wspólne opodatkowanie dochodów małżonków 201
5.3.3. Odliczenie strat z lat ubiegłych 203

Rozdział 6
Nowa metodologia identyfikacji tax expenditures i jej zastosowanie w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce - Ryta Dziemianowicz, Renata Budlewska 207
6.1. Ulgi podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych 207
6.2. Nowe ujęcie definicji tax expenditures 210
6.3. Metodologia szacowania tax expenditures w polskim podatku dochodowym od osób fizycznych 224
6.4. Identyfikacja i oszacowanie wartości tax expenditures w polskim podatku dochodowym od osób fizycznych 232

Rozdział 7
Tax expenditures - wydatki publiczne poza procesem budżetowym - Ryta Dziemianowicz, Renata Budlewska 245
7.1. Transparentność fiskalna - pojęcie i rekomendacje 245
7.2. Wydatki pozabudżetowe - przyczyny występowania i rodzaje 249
7.3. Konsekwencje fiskalne stosowania tax expenditures 260

Wnioski 273
Bibliografia 279

Recenzent: Prof. dr hab. Jerzy Sokołowski

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku