• Rachunek kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie (wyd. III)

„Rachunek kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie" to podręcznik adresowany do wszystkich zainteresowanych logistyką i rachunkowością. Zagadnienia teoretyczne poparto w nim praktycznymi przykładami i zadaniami. Do każdego zadania podane jest rozwiązanie. Czytelnik dowie się: • jak definiowana jest logistyka • jaka jest rola logistyki w jednostce gospodarczej • jak klasyfikuje się i rejestruje koszty w logistyce • co to jest rodzajowy i kalkulacyjny układ kosztów • jakie znaczenie ma zakładowy plan kont • jak klasyfikuje się w przedsiębiorstwie działania i procesy logistyczne • czym jest mapowanie działań i procesów logistycznych • jak sporządza się rachunek kosztów działań • jakie inne modele rachunku kosztów można zastosować w przedsiębiorstwie • jakie są cele i czynniki determinujące oraz ograniczające budżetowanie • jak budżetuje się koszty logistyczne, np. w zakresie sprzedaży, działalności transportowej czy administracyjnej (koszty ogólnego zarządu).

Podtytuł Rachunek kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie (wyd. III)
Autor Beata Sadowska
Rok wydania 2024
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 278
59.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-829-5
„Rachunek kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie" to podręcznik adresowany do wszystkich zainteresowanych logistyką i rachunkowością. Zagadnienia teoretyczne poparto w nim praktycznymi przykładami i zadaniami. Do każdego zadania podane jest rozwiązanie. Czytelnik dowie się:
• jak definiowana jest logistyka
• jaka jest rola logistyki w jednostce gospodarczej
• jak klasyfikuje się i rejestruje koszty w logistyce
• co to jest rodzajowy i kalkulacyjny układ kosztów
• jakie znaczenie ma zakładowy plan kont
• jak klasyfikuje się w przedsiębiorstwie działania i procesy logistyczne
• czym jest mapowanie działań i procesów logistycznych
• jak sporządza się rachunek kosztów działań
• jakie inne modele rachunku kosztów można zastosować w przedsiębiorstwie
• jakie są cele i czynniki determinujące oraz ograniczające budżetowanie
• jak budżetuje się koszty logistyczne, np. w zakresie sprzedaży, działalności transportowej czy administracyjnej (koszty ogólnego zarządu).

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Rola i znaczenie logistyki w przedsiębiorstwie 9
1.1. Pojęcie logistyki 9
1.2. Cele, zadania i rola logistyki 13
1.3. Funkcje logistyki i system logistyczny 16
1.4. Podsystemy logistyczne w przedsiębiorstwie 25
1.5. Strategie logistyczne 31
1.6. Logistyka a system rachunkowości przedsiębiorstwa 36
1.7. Zadania 44
1.8. Rozwiązania zadań 48

Rozdział 2
Koszty w logistyce 53
2.1. Pojęcie i klasyfikacja kosztów logistyki 53
2.2. Koszty w układzie rodzajowym i w układzie miejsc powstawania 60
2.3. Przekrój strukturalny kosztów logistycznych według podstawowych składników procesów logistycznych 73
2.4. Rejestracja kosztów logistycznych w systemie rachunkowości 92
2.5. Zadania 100
2.6. Rozwiązania zadań 107

Rozdział 3
Koszty logistyki a rachunek kosztów działań 115
3.1. Wyodrębnianie działań i procesów logistycznych 115
3.2. Mapowanie działań i procesów logistycznych 127
3.3. Mierniki i wskaźniki działań logistycznych 136
3.4. Rachunek kosztów działań logistycznych 157
3.5. Zadania 165
3.6. Rozwiązanie zadań 171

Rozdział 4
Modele rachunku kosztów logistycznych 177
4.1. Istota rachunku kosztów w logistyce 177
4.2. Rachunek kosztów stałych i zmiennych 184
4.3. Rachunek kosztów docelowych 192
4.4. Rachunek kosztów jakości 195
4.5. Zadania 200
4.6. Rozwiązania zadań 208

Rozdział 5
Budżetowanie i kontrola w przedsiębiorstwie 213
5.1. Pojęcie, cele i proces budżetowania 213
5.2. Budżet kosztów transportu 222
5.3. Budżet kosztów zapasów 226
5.4. Budżet kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu 231
5.4.1. Budżet kosztów sprzedaży 231
5.4.2. Budżet kosztów ogólnego zarządu 239
5.5. Kontrola wykonania budżetu 241
5.6. Zadania 249
5.7. Rozwiązania zadań 255

Literatura 261
Spis tabel 267
Spis rysunków 271
O Autorce 274

BEATA SADOWSKA - dr hab., prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, pracownik Katedry Rachunkowości.
Praktyk z wieloletnim stażem pracy w sektorze przedsiębiorstw oraz sektorze finansów publicznych. Z Uniwersytetem Szczecińskim związana od 2011 r. W 2013 r. uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, w specjalności finanse samorządowe, w 2019 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.
Jest autorką i współautorką wielu monografii, m.in.: „Rachunkowość podmiotów gospodarki komunalnej z perspektywy ekonomii zrównoważonego rozwoju", „Partycypacja społeczna wehikułem rozwoju lokalnego", „Podstawy rachunkowości", „Rachunkowość finansowa", „Zaawansowana rachunkowość finansowa", „Rachunkowość zarządcza w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa", autorką ponad 60 innych publikacji naukowych oraz ponad 70 publikacji popularno-naukowych. W pracy naukowej prowadzi badania z zakresu rachunkowości, controllingu, w tym w logistyce przedsiębiorstw, w gospodarce leśnej oraz w działalności jednostek gospodarczych sektora finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości budżetowej.

Recenzent: dr hab. Robert Kowalak, prof. UE we Wrocławiu

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku