• Ubezpieczenia zdrowotne w Polsce i na świecie

Rynek ubezpieczeń zdrowotnych to ubezpieczenia publiczne i prywatne. Rynek ten odgrywa znaczącą rolę w systemie ubezpieczeń społecznych i gospodarczych. Rynek publiczny wymaga natychmiastowej reformy, a rynek prywatny większej konkurencji. Z niniejszej publikacji czytelnik dowie się między innymi o: • organizacji systemu publicznych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i regulacjach prawnych, • ubezpieczeniowym modelu finansowania, • zakresie podmiotowym i przedmiotowym publicznych ubezpieczeń zdrowotnych, • podmiotach zaspokajających popyt na prywatne ubezpieczenia zdrowotne, • rodzajach prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, • istocie abonamentu medycznego, • rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, • korzyściach z rozwoju rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, • modelach ubezpieczeniowego finansowania ochrony zdrowia na świecie.

Podtytuł Ubezpieczenia zdrowotne w Polsce i na świecie
Autor Dorota Ostrowska, Alina Warelis, Paweł Sowa
Rok wydania 2017
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 160
50.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-865-3
Rynek ubezpieczeń zdrowotnych to ubezpieczenia publiczne i prywatne. Rynek ten odgrywa znaczącą rolę w systemie ubezpieczeń społecznych i gospodarczych. Rynek publiczny wymaga natychmiastowej reformy, a rynek prywatny większej konkurencji. Z niniejszej publikacji czytelnik dowie się między innymi o:
• organizacji systemu publicznych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i regulacjach prawnych,
• ubezpieczeniowym modelu finansowania,
• zakresie podmiotowym i przedmiotowym publicznych ubezpieczeń zdrowotnych,
• podmiotach zaspokajających popyt na prywatne ubezpieczenia zdrowotne,
• rodzajach prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych,
• istocie abonamentu medycznego,
• rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych,
• korzyściach z rozwoju rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych,
• modelach ubezpieczeniowego finansowania ochrony zdrowia na świecie.

Wstęp 9


CZĘŚĆ I
PUBLICZNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W POLSCE
Alina Warelis

Rozdział 1
Organizacja systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce 15

Rozdział 2
Regulacje prawne ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce w ujęciu retrospektywnym 19
2.1. Sektor ochrony zdrowia w Polsce do 1 stycznia 1999 roku 19
2.2. Sektor ochrony zdrowia w Polsce po 1 stycznia 1999 roku 20

Rozdział 3
Finansowanie polskiego systemu ochrony zdrowia - model ubezpieczeniowy finansowania 23

Rozdział 4
Zakres podmiotowy ubezpieczeń zdrowotnych 29

Rozdział 5
Zakres przedmiotowy ubezpieczeń zdrowotnych 33

Rozdział 6
Zasady ustalania składek na ubezpieczenia zdrowotne według ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 35

Rozdział 7
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (analiza przypadków przy różnych typach umów) 39

Rozdział 8
System ubezpieczeniowy a budżetowy finansowania ochrony zdrowia - analiza jakościowa 43
8.1. System ubezpieczeniowy 44
8.2. System budżetowy 48
8.3. Określenie najefektywniejszego modelu finansowania ochrony zdrowia 51
Bibliografia 53


CZĘŚĆ II
PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W POLSCE
Dorota Ostrowska

Rozdział 9
Podmioty zaspokajające popyt na prywatne ubezpieczenia zdrowotne 57
9.1. Regulacje prawne funkcjonowania towarzystw ubezpieczeń 57
9.2. Zaufanie do towarzystw ubezpieczeń 60
9.3. Towarzystwa ubezpieczeń na życie (dział I) 63
9.3.1. Struktura kapitałowa i własnościowa 63
9.3.2. Sytuacja finansowa - analiza wybranych wskaźników 66
9.4. Towarzystwa ubezpieczeń osobowych i majątkowych (dział II) 72
9.4.1. Struktura kapitałowa i własnościowa 72
9.4.2. Sytuacja finansowa - analiza wybranych wskaźników 75

Rozdział 10
Istota, podział i rynek prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych 81
10.1. Istota ubezpieczenia zdrowotnego 81
10.2. Rodzaje ubezpieczeń zdrowotnych 83
10.3. Abonament medyczny - istota i rodzaje 85
10.4. Czynniki rozwoju rynku ubezpieczeń zdrowotnych 93
10.5. Rynek ubezpieczeń zdrowotnych 97
10.5.1. Ubezpieczenia zdrowotne w dziale I 97
10.5.2. Składka przypisana brutto zebrana przez towarzystwa ubezpieczeń na życie (dział I) 103
10.5.3. Ubezpieczenia zdrowotne w dziale II 105
10.5.4. Składka przypisana brutto zebrana przez towarzystwa ubezpieczeń majątkowych (dział II) 109
10.6. Korzyści z rozwoju rynku ubezpieczeń zdrowotnych 116
Bibliografia 120


CZĘŚĆ III
MODELE UBEZPIECZENIOWEGO FINANSOWANIA OCHRONY ZDROWIA NA ŚWIECIE
Paweł Sowa

Rozdział 11
Metody porównywania systemów zdrowotnych 125

Rozdział 12
Przykłady ubezpieczeniowych systemów finansowania ochrony zdrowia na świecie 135
12.1. Niemcy 135
12.2. Japonia 141
12.3. Kolumbia 145
Bibliografia 151


Spis tabel 155
Spis schematów i wykresów 159

Autorami opracowania są Członkowie Honorowi Koła Naukowego „Economy&Society" działającego przy Wydziale Nauk Ekonomicznych w Ostrowi Mazowieckiej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Dr Dorota Ostrowska - od 2003 roku pracuje jako adiunkt w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Obecnie pełni funkcję Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych w Ostrowi Mazowieckiej. Jest autorką ponad 120 opracowań z zakresu finansów, bankowości i ubezpieczeń. Ponadto jest prezesem Koła Naukowego „Economy&Society". Wieloletni praktyk sektora ubezpieczeń gospodarczych. Inwestor na rynku nieruchomości komercyjnych.

Dr Alina Warelis - długoletni pracownik naukowo-dydaktyczny wyższych uczelni. Kierownik i wykładowca na studiach podyplomowych. Zajmuje się rachunkowością finansową i zarządczą, obszarami zagadnień kadr i płac, gospodarką finansową podmiotów leczniczych. Jest autorką ponad 70 publikacji. Wieloletni praktyk działów finansowych jednostek gospodarczych oraz organów kontroli spółek Skarbu Państwa.

Mgr Paweł Sowa - magister Zdrowia Publicznego (UMB) oraz Europeistyki (UMK), doktorant i wykładowca w Zakładzie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Autor publikacji z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności dotyczących problematyki e-zdrowia oraz transgranicznych aspektów ochrony zdrowia. Absolwent programu MNiSW Transformation.doc - Train the trainers.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku