• Przemysł 4.0 w organizacjach. Wyzwania i szanse dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Opracowanie jest monografią jubileuszową z okazji 25-lecia Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, a Autorami są Pracownicy Wydziału, którzy tworzą interdyscyplinarną grupę badawczą działającą na Wydziale w ramach jednego z Priorytetowych Obszarów Badawczych Politechniki Śląskiej: Automatyzacja procesów i Przemysł 4.0. Zaletą monografii jest przedstawienie wyników rozległych badań empirycznych dotyczących całokształtu kontekstów organizacyjnych wdrażania i rozwijania rozwiązań Przemysłu 4.0 w MMŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach). Do tej pory niewiele było prac ujmujących tak całościowo tę tematykę, stąd można powiedzieć, że książka wypełnia istniejącą lukę. W badaniach wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety składający się z 78 złożonych pytań. Uzyskana w toku badań baza danych obejmuje informacje z niemal 600 przedsiębiorstw prowadzących działalność produkcyjną. W oparciu o ten bogaty materiał omówiono między innymi: bariery, szanse, wyzwania i p

Podtytuł Przemysł 4.0 w organizacjach. Wyzwania i szanse dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
Autor Anna Michna, Jan Kaźmierczak (red.)
Rok wydania 2020
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 264
75.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-415-0
Opracowanie jest monografią jubileuszową z okazji 25-lecia Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, a Autorami są Pracownicy Wydziału, którzy tworzą interdyscyplinarną grupę badawczą działającą na Wydziale w ramach jednego z Priorytetowych Obszarów Badawczych Politechniki Śląskiej: Automatyzacja procesów i Przemysł 4.0.

Zaletą monografii jest przedstawienie wyników rozległych badań empirycznych dotyczących całokształtu kontekstów organizacyjnych wdrażania i rozwijania rozwiązań Przemysłu 4.0 w MMŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach). Do tej pory niewiele było prac ujmujących tak całościowo tę tematykę, stąd można powiedzieć, że książka wypełnia istniejącą lukę. W badaniach wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety składający się z 78 złożonych pytań. Uzyskana w toku badań baza danych obejmuje informacje z niemal 600 przedsiębiorstw prowadzących działalność produkcyjną.

W oparciu o ten bogaty materiał omówiono między innymi: bariery, szanse, wyzwania i plany MMŚP w zakresie digitalizacji oraz pionowej i poziomej integracji procesów bazującej na najnowszych rozwiązaniach technologii cyfrowych. To niezwykle aktualne problemy, których zgłębianie stało się jeszcze bardziej istotne z uwagi na pandemię COVID-19. Publikacja ta z pewnością zainteresuje szerokie grono odbiorców zarówno ze środowiska akademickiego - studentów oraz doktorantów kierunków ekonomicznych oraz technicznych, pracowników naukowych, nauczycieli akademickich, jak również przedsiębiorców i menedżerów.

Wprowadzenie 11

Rozdział 1
Kompetencje Społeczeństwa 4.0 w dobie rozwoju technologii kognitywnych, sztucznej inteligencji i Przemysłu 4.0 (Aleksandra Kuzior) 15
1.1. Wprowadzenie 15
1.2. Klasyfikacja kompetencji i ich ocena w dobie rozwoju Przemysłu 4.0 16
1.3. Społeczeństwo 4.0 18
1.4. Rola badań i edukacji w rozwoju Społeczeństwa 4.0 20
1.5. Podsumowanie 24
Bibliografia 25

Rozdział 2
Grupy przedsiębiorstw wdrażające koncepcję Przemysłu 4.0 sektora MŚP w Polsce (Aleksandra Czupryna-Nowak) 29
2.1. Wprowadzenie 29
2.2. Koncepcja Przemysłu 4.0 30
2.3. Korzyści płynące z wdrożenia koncepcji Przemysłu 4.0 32
2.4. Skutki wdrożenia koncepcji Przemysłu 4.0 w sektorze MŚP - wyniki badań 33
2.5. Podsumowanie 44
Bibliografia 45

Rozdział 3
Koncepcje przywództwa w erze Przemysłu 4.0 (Magdalena Gębczyńska, Anna Kwiotkowska) 49
3.1. Wprowadzenie 49
3.2. Koncepcja przywództwa w erze Przemysłu 4.0 52
3.3. Przegląd wiodących badań z zakresu przywództwa w Przemyśle 4.0 55
3.4. Podsumowanie 59
Bibliografia 60

Rozdział 4
Innowacyjne rozwiązania w relacjach z klientami w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w dobie Przemysłu 4.0 (Aneta Aleksander) 65
4.1. Wprowadzenie 65
4.2. Wpływ Przemysłu 4.0 na cykl życia klienta, jego zachowania i oczekiwania 67
4.3. Gotowość przedsiębiorstw sektora MMŚP w Polsce do spełniania oczekiwań współczesnego klienta - wyniki badań 72
Charakterystyka próby badawczej 74
Wyniki przeprowadzonych badań 75
4.4. Podsumowanie 80
Bibliografia 81

Rozdział 5
Innowacyjność przedsiębiorstw z perspektywy opracowywania i wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0 (Magdalena Pichlak) 85
5.1. Wprowadzenie 85
5.2. Koncepcja Przemysłu 4.0 oraz jej powiązania z innowacyjnością przedsiębiorstw 86
5.3. Opracowywanie i wdrażanie rozwiązań Przemysłu 4.0 a innowacyjność przedsiębiorstw - wyniki badań empirycznych 90
5.4. Podsumowanie 94
Bibliografia 95

Rozdział 6
Współpraca w działalności ekoinnowacyjnej wspierającej wdrażanie Przemysłu 4.0 (Magdalena Pichlak) 99
6.1. Wprowadzenie 99
6.2. Ekoinnowacje w koncepcji Przemysłu 4.0 - analiza teoretyczna 100
6.3. Rola i znaczenie współpracy w działalności ekoinnowacyjnej - analiza empiryczna 102
6.4. Podsumowanie 107
Bibliografia 108

Rozdział 7
Cyfrowe kompetencje Polaków jako konsumentów i obywateli - próba diagnozy (Danuta Szwajca) 111
7.1. Wprowadzenie 111
7.2. Ogólne kompetencje cyfrowe Polaków 112
7.3. Kompetencje cyfrowe polskich konsumentów 116
7.4. Kompetencje cyfrowe Polaków jako obywateli 120
7.5. Podsumowanie 122
Bibliografia 124

Rozdział 8
Rola zarządzania jakością w koncepcji Przemysłu 4.0 (Radosław Wolniak) 127
8.1. Wprowadzenie 127
8.2. Koncepcja Przemysł 4.0 127
8.3. Koncepcja Przemysłu 4.0 a zarządzanie jakością 129
8.4. Podsumowanie 135
Bibliografia 135

Rozdział 9
Polityka jakości w kontekście Przemysłu 4.0 na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego średniej wielkości - studium przypadku (Anna Michna, Joanna Kruszewska) 139
9.1. Wprowadzenie 139
9.2. Rozwiązania Przemysłu 4.0 w zarządzaniu jakością w małych i średnich przedsiębiorstwach 141
9.3. Studium przypadku 144
9.4. Podsumowanie 157
Bibliografia 159

Rozdział 10
Zagrożenia dotyczące audytowania systemu zarządzania jakością w dobie Przemysłu 4.0 (Mariusz J. Ligarski) 161
10.1. Wprowadzenie 161
10.2. Zagrożenia dotyczące audytowania systemów zarządzania jakością 163
10.3. Podsumowanie 169
Bibliografia 170

Rozdział 11
Wybrane aspekty integracji systemów informatycznych w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych (Elżbieta Milewska) 173
11.1. Wprowadzenie 173
11.2. Definicja integracji systemów informatycznych 174
11.3. Poziomy integracji systemów 177
11.3.1. Perspektywa statyczna 177
11.3.2. Perspektywa dynamiczna 179
11.4. Implementacje u polskich wytwórców 180
11.5. Podsumowanie 182
Bibliografia 183

Rozdział 12
Rola przemysłu w kształtowaniu struktur gospodarczych (Joanna Rydarowska-Kurzbauer) 187
12.1. Wprowadzenie 187
12.2. Rola sektora produkcji przemysłowej. Przegląd wybranej literatury 188
12.3. Zmiany sektora produkcji przemysłowej. Analiza statystyczna 193
12.4. Podsumowanie 198
Bibliografia 198

Rozdział 13
Model zarządzanie przedsiębiorstwem z branży motoryzacyjnej w kontekście rozwijania Przemysłu 4.0 (Mirosław Matusek, Radosław Wolniak, Danuta Szwajca, Ewa Stawiarska) 201
13.1. Wprowadzenie 201
13.2. Innowacje procesowe w przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej w kontekście Przemysłu 4.0 i Logistyki 4.0 203
13.3. Zarządzanie przedsiębiorstwem zgodnie z normą IATF 16949 209
13.4. Zarządzanie kadrami - Inżynier 4.0 213
13.5. Społeczna odpowiedzialność biznesu motoryzacyjnego a wdrażanie rozwiązań Przemysłu 4.0 216
13.6. Zarządzanie innowacjami produktowymi w przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej 218
13.7. Podsumowanie 220
Bibliografia 220

Rozdział 14
Plany inwestycyjne wspierające Przemysł 4.0 sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (Alina Rydzewska) 225
14.1. Wprowadzenie 225
14.2. Inwestycje dotyczące Przemysłu 4.0 i związane z nimi korzyści 226
14.3. Metodologia badawcza 228
14.4. Wyniki empiryczne badań 230
14.5. Podsumowanie 235
Bibliografia 236

Rozdział 15
Wykorzystanie logiki rozmytej do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw (Tomasz L. Nawrocki) 239
15.1. Wprowadzenie 239
15.2. Metodologia badawcza 240
15.3. Wyniki badania. Model rozmyty a modele dyskryminacyjne 247
15.4. Podsumowanie 250
Bibliografia 252

Zakończenie 255
Spis tabel 257
Spis rysunków 261

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku