• Marketing strategiczny w sektorze kultury Euroregionu Śląsk Cieszyński

Sukces organizacji kulturalno-oświatowych zależy od wielu czynników. Nie ulega wątpliwości, że marketing mieści się wśród nich. Aby jednak opracowywać i właściwie stosować strategie marketingowe, trzeba je dobrze poznać. Temu zadaniu może z całą pewnością służyć lektura książki „Marketing strategiczny w sektorze kultury Euroregionu Śląsk Cieszyński". Jan Ryłko Prezes Zarządu Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej Silną stroną pracy jest udane, naturalne połączenie istniejącej teorii marketingu z wynikami i wnioskami z badań empirycznych przeprowadzonych przez autora. Na podkreślenie zasługuje różnorodność form badania własnego, obejmującego ustalenia ilościowe i jakościowe, w tym także posłużenie się techniką analizy przypadków. Ogromne znaczenie dla oceny wartości pracy ma jej przydatność dla zarządzania procesami kultury w regionie Euroregionu Śląsk Cieszyński w przyszłości, tak w ujęciu makro (dla władz euroregionu), jak i mikro (dla osób kierujących poszcze

Podtytuł Marketing strategiczny w sektorze kultury Euroregionu Śląsk Cieszyński
Autor Łukasz Wróblewski
Rok wydania 2016
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 250
59.00 44.25
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
41.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-845-5

Sukces organizacji kulturalno-oświatowych zależy od wielu czynników. Nie ulega wątpliwości, że marketing mieści się wśród nich. Aby jednak opracowywać i właściwie stosować strategie marketingowe, trzeba je dobrze poznać. Temu zadaniu może z całą pewnością służyć lektura książki „Marketing strategiczny w sektorze kultury Euroregionu Śląsk Cieszyński".
Jan Ryłko
Prezes Zarządu Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej


Silną stroną pracy jest udane, naturalne połączenie istniejącej teorii marketingu z wynikami i wnioskami z badań empirycznych przeprowadzonych przez autora. Na podkreślenie zasługuje różnorodność form badania własnego, obejmującego ustalenia ilościowe i jakościowe, w tym także posłużenie się techniką analizy przypadków. Ogromne znaczenie dla oceny wartości pracy ma jej przydatność dla zarządzania procesami kultury w regionie Euroregionu Śląsk Cieszyński w przyszłości, tak w ujęciu makro (dla władz euroregionu), jak i mikro (dla osób kierujących poszczególnymi instytucjami kultury).
prof. nadzw. dr hab. Adam Grzegorczyk


Przedstawiony materiał jest bardzo interesujący, wartościowy, zawierający bardzo wiele odniesień praktycznych. [...] Wysoko należy ocenić poziom naukowy całej pracy. [...] Wysoko oceniam stronę metodyczną badań pierwotnych prowadzonych zarówno po stronie podażowej (podmioty sektora kultury), jak i popytowej rynku (odbiorcy oferty kulturalnej). Poszczególne rozdziały książki zostały napisane bardzo przystępnym językiem, w sposób interesujący i zachęcający do czytania.
prof. dr hab. Zdeněk Mikoláš


Praca udostępnia doświadczenia oraz wiedzę zgromadzoną przez autora, a także biorących udział w badaniu menedżerów kultury. Części teoretyczne zobrazowane wynikami badań pierwotnych ożywione zostały wieloma trafnie dobranymi przykładami, opracowanymi na podstawie działalności autentycznych podmiotów kultury Euroregionu Śląsk Cieszyński. Książka skłania do myślenia, zachęca do formułowania własnych opinii na temat możliwości stosowania zaprezentowanych w pracy rozwiązań.
Bogdan Kasperek
Dyrektor Biura Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza"
Sekretarz Euroregionu Śląsk Cieszyński

Wstęp 7

Rozdział 1
Kultura i jej przemysły - znaczenie i istota sektora kultury 11
1.1. Kultura i jej podział 11
1.2. Zależności między kulturą a przemysłami kultury 15
1.3. Typologia instytucji kultury w Polsce 26
1.4. Kultura i jej przemysły jako czynnik stymulujący rozwój regionu 29

Rozdział 2
Marketing kultury i przemysłów kultury 33
2.1. Pojęcie marketingu kultury 33
2.2. Przesłanki stosowania marketingu w kulturze i przemysłach kultury 36
2.3. Typowe zastrzeżenia wobec marketingu kultury 40
2.4. Model koncepcji marketingowej w sektorze kultury 42

Rozdział 3
Kultura i jej przemysły w Euroregionie Śląsk Cieszyński 47
3.1. Pojęcie i zadania Euroregionu 47
3.2. Charakterystyka Euroregionu Śląsk Cieszyński 50
3.3. Cele strategiczne Euroregionu Śląsk Cieszyński 52
3.4. Kultura jako wyróżnik Euroregionu Śląsk Cieszyński 56
3.5. Kultura i przemysły kultury Euroregionu Śląsk Cieszyński w świetle wyników badań empirycznych 73

Rozdział 4
Działania strategiczne podmiotów sektora kultury Euroregionu Śląsk Cieszyński 89
4.1. Misja i cele strategiczne 89
4.2. Preferowana orientacja marketingowa w sektorze kultury 99
4.3. Segmentacja rynku w sektorze kultury 106
4.4. Wybór sposobu postępowania oraz instrumentów marketingowych 117

Rozdział 5
Analiza możliwości adaptacji strategii marketingowych w instytucjach kultury i przemysłach kultury Euroregionu Śląsk Cieszyński 125
5.1. Strategie produktu 125
5.2. Strategie cenowe 145
5.3. Strategie dystrybucji 156
5.4. Strategie promocji 164
5.5. Strategie wobec pracowników 179
5.6. Badanie strategii konkurencji z punktu widzenia ich przydatności w sektorze kultury Euroregionu Śląsk Cieszyński 188

Rozdział 6
Nowe media w strategii marketingowej instytucji kultury i przemysłów kultury Euroregionu Śląsk Cieszyński 203
6.1. Przesłanki wykorzystania Internetu w instytucjach kultury i przemysłach kultury 203
6.2. Działania promocyjne podmiotów kultury w Internecie 211
6.3. Analiza i ocena witryn internetowych instytucji kultury i przemysłów kultury Euroregionu Śląsk Cieszyński 221

Zakończenie 229
Bibliografia 233
Spis tabel 241
Spis rysunków 247
Spis wykresów 249

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku