• Zarządzanie miastem. Studium ekonomiczne i organizacyjne

Podtytuł Zarządzanie miastem. Studium ekonomiczne i organizacyjne
Autor Maciej J. Nowak, Teodor Skotarczak (red.)
Rok wydania 2010
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 291
63.00 44.10
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
44.1
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-250-7
W książce w sposób kompleksowy przedstawiono temat zarządzania miastem. Publikacja zawiera zarówno analizy, jak i praktyczne wskazówki na te­mat m.in.:

- przygotowywania, opracowywania i wdrażania strategii rozwoju lokalnego miasta;

- polityki przestrzennej w mieście, w tym określania przestrzennych relacji miasta z otoczeniem;

- działań usprawniających politykę podatkową oraz finansową w mieście;

- skutecznego promowania miasta przy wykorzystaniu jego marki oraz wizerunku;

- nowoczesnego spojrzenia na miejskie inwestycje;

- poprawnej polityki społecznej miasta;

- warunków do prowadzenia skutecznej gospodarki komunalnej.W książce poza konkretnymi propozycjami rozwiązań powoływane są liczne przykłady dobrych, ale również błędnych działań podjętych w miastach. Po­maga to w wyczerpującym opracowaniu propozycji działań w większości sfer ważnych dla miasta. Niniejszy temat został ujęty pod względem ekono­micznym oraz prawnym.

Wprowadzenie 7Rozdział 1
Miasta na prawach powiatu - problemy zarządzania z uwzględnieniem sytuacji finansowej - Teodor Skotarczak 9
1.1. Dochody i wydatki miast na prawach powiatu 9
1.2. Dochody według działów 13
1.3. Dotacje 15
1.4. Wydatki 16
1.5. Poziom zobowiązań 18Rozdział 2
Pojęcie i rodzaje miast, rozwój lokalny i regionalny w miastach - Maciej J. Nowak 23
2.1. Pojęcie miasta 23
2.2. Małe i średnie miasta w rozwoju lokalnym 27
2.3. Strategie rozwoju małych i średnich miast na przykładzie strategii rozwoju Pyzdr i Sanoka 31
2.4. Duże miasta i metropolie w rozwoju lokalnym i regionalnym 34
2.5. Strategie rozwoju w dużych miastach i metropoliach - wybrane przykłady 37Rozdział 3
Uwarunkowania ustrojowo-prawne funkcjonowania miasta - Anna Oleńczuk-Paszel 43
3.1. Istota samorządu terytorialnego 43
3.2. Gmina jako podstawowa jednostka zasadniczego podziału terytorialnego państwa 45
3.3. Zadania gminy i sposoby ich finansowania 50
3.4. Organy władzy lokalnej i ich kompetencje 53Rozdział 4
Administracja i gospodarka komunalna w mieście - Anna Oleńczuk-Paszel, Paweł Mickiewicz, Marzena Pracz 67
4.1. Zasady postępowania administracyjnego jako wiążący program dla dobrej administracji 68
4.2. Pojęcie gospodarki komunalnej 73
4.3. Spółka komunalna jako optymalna forma gospodarki komunalnej 76
4.4. Przedmiot działalności komunalnej na przykładzie miast woj. zachodniopomorskiego 82Rozdział 5
Relacje małe miasto-metropolia w świetle powiązań przestrzennych - Bartosz Bartosiewicz, Iwona Pielesiak 91
5.1. Powiązania między małymi i dużymi miastami - ujęcie teoretyczne 92
5.2. Bliskość metropolii a poziom rozwoju małego miasta 95
5.3. Relacje między małymi i dużymi miastami w opinii władz samorządowych 100
5.4. Relacje małe miasto-metropolia w świetle dojazdów do miejsc nauki, pracy i usług - przykład Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 109Rozdział 6
Zagospodarowanie przestrzeni na obszarach wiejskich a proces rozlewania się miast - Marcin Feltynowski 115
6.1. Polityka przestrzenna i planowanie przestrzenne w Polsce 116
6.2. Urban sprawl w relacjach miasto - obszary wiejskie 123
6.3. Zagospodarowanie przestrzeni na obszarach wiejskich graniczących z miastami centralnymi 128Rozdział 7
Finanse miasta - Janina Kotlińska 139
7.1. Realizacja zadań celem funkcjonowania JST. Wydatki miast 139
7.2. Źródła finansowania samorządów miejskich. Dochody budżetowe miast 144
7.3. Przychody miast 153
7.4. Zadłużenie miast i koszty jego obsługi. Limity zadłużenia i jego poziom 155
7.5. Rozchody miast 158Rozdział 8
Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego regulującego podatki samorządowe - Rafał Dowgier 163
8.1. Pojęcie podatków i opłat samorządowych 164
8.2. Podatki lokalne - podatek od nieruchomości 165
8.3. Podatek rolny 174
8.4. Podatek leśny 179
8.5. Podatek od środków transportowych 180
8.6. Opłaty lokalne - opłata targowa 184
8.7. Opłata miejscowa i uzdrowiskowa 185
8.8. Opłata od posiadania psów 187
8.9. Uprawnienia i obowiązki rad miejskich w zakresie podatków i opłat lokalnych 188
8.10. Burmistrz (prezydent miasta) jako organ podatkowy 192Rozdział 9
Podstawowe zagadnienia prawne związane z dystrybucją informacji oraz tzw. ?własnością intelektualną? w zarządzaniu miastem - Andrzej Oryl 199
9.1. Dystrybucja informacji w układzie formalnym. Udostępnianie informacji publicznej 199
9.2. Publikowanie prawa miejscowego 202
9.3. Ogłoszenia o zamówieniach publicznych 204
9.4. Udostępnianie informacji o środowisku 205
9.5. Inne ogłoszenia i komunikaty władz 207
9.6. Dystrybucja informacji w układzie nieformalnym 207
9.7. Zagadnienia związane z tzw. „własnością intelektualną" 209Rozdział 10
Zarządzanie inwestycją w mieście - zagrożenia wynikające z posługiwania się warunkami kontraktowymi FIDIC - Jakub Cieślicki 227
10.1. Czerwony FIDIC 228
10.2. Podstawowe informacje na temat FIDIC 229
10.3. Inżynier 230
10.4. Wykonawca 235
10.5. Zamawiający 239
10.6. Wynagrodzenie Wykonawcy 241
10.7. Rozliczenie kontraktu i zapis na sąd polubowny 244Rozdział 11
Polityka społeczna na poziomie jednostek samorządu terytorialnego - Jerzy Bielec 247
11.1. Rządowa polityka społeczna a polityka społeczna samorządu 247
11.2. Dylematy finansowania zadań samorządowej polityki społecznej 250
11.3. Wybrane aspekty polityk szczegółowych samorządowej polityki społecznej 253
11.4. Pomoc społeczna jako element polityki społecznej 257
11.5. Zadania JST w ramach systemu pomocy społecznej 259
11.6. Klienci pomocy społecznej: w mieście i na wsi 261
11.7. Lokal socjalny 263Rozdział 12
Konkurencyjność miast w teorii i praktyce - Ewa Łaźniewska 271
12.1. Konkurencyjność miasta - podejście definicyjne 273
12.2. Zdolność innowacyjna i do ?uczenia się? w odniesieniu do konkurencyjności miasta 278
12.3. Środowisko biznesowe, cechy firm, specjalizacja oraz klastry i ich związki z konkurencyjnością miast 279
12.4. Konkurencyjność miast - związki między czynnikami 282
12.5. Konkurencyjność miasta na przykładzie Madrytu 284

Podsumowanie 289

Autorzy 291

Prof. dr hab. Teodor Skotarczak - kierownik Katedry Prawa i Gospodarki Nieruchomościami na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwer­sytetu Technologicznego w Szczecinie. Wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania w Szczecinie.Dr Maciej Nowak - kierownik Pracowni Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej, adiunkt w Katedrze Prawa i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania w Szczecinie. Apli­kant radcowski Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku