• Aktywa niematerialne jako źródło przewagi konkurencyjnej banku

Rosnąca i wielopłaszczyznowa rywalizacja na współczesnym rynku usług bankowych powoduje, że banki działające w Polsce poszukują nowych, sku­tecznych i innowacyjnych metod uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej. W tym kontekście dostrzegają znaczenie aktywów niematerialnych, choć ciągle nie wykorzystują ich skutecznie. Autorka przeprowadziła gruntowną analizę źródeł przewagi konkurencyjnej banków oraz struktury kapitału intelektualnego. W oparciu o badania empi­ryczne i studia literaturowe wskazuje źródła dotychczasowych problemów i formułuje postulaty w zakresie skutecznego wykorzystania aktywów nie­materialnych w procesie budowy przewagi konkurencyjnej banku. Celem zaproponowanych w książce działań jest przekształcenie banku w instytucję dobrze znającą i rozumiejącą swoich klientów, która nie tylko potrafi dostarczać im wartości i sprostać ich oczekiwaniom, ale równocześnie jest w sta­nie zbudować silną pozycję rynkową przekładającą się na wysoką zyskowność działania. Książka moż

Podtytuł Aktywa niematerialne jako źródło przewagi konkurencyjnej banku
Autor Monika Klimontowicz
Rok wydania 2013
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 260
51.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-593-5

 

Książka może być wartościową lekturą dla studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych, a także źródłem zobiektywizowanej wiedzy i cennych inspiracji dla pracowników banków i innych instytucji finansowych.

 

Rosnąca i wielopłaszczyznowa rywalizacja na współczesnym rynku usług bankowych powoduje, że banki działające w Polsce poszukują nowych, sku­tecznych i innowacyjnych metod uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej. W tym kontekście dostrzegają znaczenie aktywów niematerialnych, choć ciągle nie wykorzystują ich skutecznie.

Celem opracowania jest ustalenie roli poszczególnych kategorii aktywów niematerialnych w tworzeniu przewagi konkurencyjnej banku oraz wskazanie kierunków zwiększania skuteczności ich wykorzystania w procesie jej budowy. 

Autorka przeprowadziła gruntowną analizę źródeł przewagi konkurencyjnej banków oraz struktury kapitału intelektualnego. W oparciu o badania empi­ryczne i studia literaturowe wskazuje źródła dotychczasowych problemów i formułuje postulaty w zakresie skutecznego wykorzystania aktywów nie­materialnych w procesie budowy przewagi konkurencyjnej banku. Celem zaproponowanych w książce działań jest przekształcenie banku w instytucję dobrze znającą i rozumiejącą swoich klientów, która nie tylko potrafi dostarczać im wartości i sprostać ich oczekiwaniom, ale równocześnie jest w sta­nie zbudować silną pozycję rynkową przekładającą się na wysoką zyskowność działania.

Wstęp 5

Rozdział 1
Konkurencyjność banku i czynniki wpływające na jej poziom 9
1.1. Konkurencja w sektorze bankowym a konkurencyjność banku 9
1.1.1. Konkurencja - ujęcie teoretyczne 9
1.1.2. Konkurencja w sektorze bankowym i problem jej pomiaru 12
1.1.3. Konkurencja w sektorze bankowym w Polsce - próba oceny 17
1.1.4. Konkurencyjność banku - istota i cechy 24
1.2. Przewaga konkurencyjna jako efekt konkurencyjności 30
1.2.1. Rodzaje przewagi konkurencyjnej i warunki jej trwałości 30
1.2.2. Modele budowy przewagi konkurencyjnej 35
1.2.2.1. Podejście rynkowe 36
1.2.2.2. Podejście zasobowe 39
1.2.2.3. Podejście zintegrowane 42
1.3. Pozycja konkurencyjna jako rezultat procesu konkurowania 46
1.3.1. Istota i miary pozycji konkurencyjnej 46
1.3.2. Ocena pozycji konkurencyjnej 49
1.3.2.1. Podmioty oceniające pozycję konkurencyjną 49
1.3.2.2. Sposób oceny pozycji konkurencyjnej 52
1.4. Strategia jako narzędzie osiągania pozycji konkurencyjnej 53

Rozdział 2
Znaczenie aktywów niematerialnych w budowaniu przewagi konkurencyjnej banku 65
2.1. Źródła trwałej przewagi konkurencyjnej banku 65
2.2. Aktywa niematerialne - systematyka i wycena 71
2.2.1. Pojęcie i klasyfikacja aktywów niematerialnych 72
2.2.2. Metody wyceny aktywów niematerialnych 79
2.3. Rola aktywów niematerialnych w tworzeniu przewagi konkurencyjnej banku 91
2.3.1. Identyfikacja aktywów niematerialnych banku 91
2.3.2. Aktywa ludzkie 95
2.3.3. Aktywa rynkowe 105
2.3.4. Aktywa organizacyjne 115
2.3.5. Aktywa innowacyjne 123

Rozdział 3
Wykorzystanie aktywów niematerialnych w wybranych bankach - wyniki badań 133
3.1. Zakres podjętych badań empirycznych 133
3.1.1. Metodologia badań empirycznych 134
3.1.2. Charakterystyka próby 137
3.2. Konkurencja w sektorze bankowym i źródła przewagi konkurencyjnej w opinii bankow i ich klientow 144
3.2.1. Otoczenie konkurencyjne banku 144
3.2.2. Czynniki konkurencyjności banku 151
3.3. Rola aktywów niematerialnych w budowaniu konkurencyjności banku 159
3.3.1. Znaczenie poszczególnych kategorii aktywów dla banków 159
3.3.2. Znaczenie aktywów niematerialnych dla klientów banków 173

Rozdział 4
Kierunki zwiększania konkurencyjności banku z wykorzystaniem aktywów niematerialnych 181
4.1. Ocena umiejętności wykorzystania aktywów niematerialnych przez banki 181
4.2. Postulaty w zakresie skutecznego wykorzystania aktywów niematerialnych banku 187
4.3. Postulaty w zakresie zarządzania aktywami niematerialnymi banku 196

Zakończenie 203
Bibliografia 209
Spis rysunków 221
Spis tabel 225
Spis załączników 229

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku