• Rola sektora publicznego w przestrzennym rozwoju państwa

Podtytuł Rola sektora publicznego w przestrzennym rozwoju państwa
Autor Katarzyna Kopczewska
Rok wydania 2011
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 208
51.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-357-3
Książka „Rola sektora publicznego w przestrzennym rozwoju państwa" podejmuje problematykę rozwoju przestrzennego Polski ostatniego dwudziestole­cia, z uwzględnieniem podziału terytorialno-administracyjnego przed i po reformie z 1999 r. Szczególny nacisk został w niej położony na ocenę zmian go­spodarczospołecznych w obszarach peryferyjnych.

Autorka porusza zagadnienia dotyczące m.in.:
- roli państwa w zarządzaniu terytorium,
- spójności terytorialnej,
- modelu rdzeń - peryferia,
- tworzenia się struktur terytorialnych.

Analizie, w oparciu o dostępne dane statystyczne na poziomie gminnym, poddane zostały dokumenty strategiczne, według których prowadzona jest poli­tyka regionalna, rozwojowa, przestrzenna, a także uzyskane dzięki nim efekty.

Publikacja skierowana jest do osób zainteresowanych przestrzenią państwa w ujęciu gospodarczym i regionalną polityką rozwojową, zarówno od stro­ny naukowej, jak i praktycznej. Stanowi ciekawą pozycję dla pracowników naukowych, samorządowców oraz pracowników administracji publicznej zaj­mujących się planowaniem przestrzennym, programowaniem rozwoju i oceną polityki regionalnej.
Wprowadzenie 5

Rozdział 1
Organizacja przestrzenna państwa 13
1.1. Struktury terytorialne i regiony 14
1.2. Regiony funkcjonalne a struktury terytorialne 20
1.3. Zarządzanie terytorium państwa 23
1.4. Reforma administracyjna - implikacje przestrzenne 30

Rozdział 2
Sektor publiczny w rozwoju przestrzennym 39
2.1. Przestrzenny układ instytucjonalny sektora publicznego 39
2.2. Rola samorządów lokalnych w przestrzennej polityce rozwojowej 44
2.3. Renta instytucjonalna i jej znaczenie dla rozwoju regionalnego 47
2.4. Konkurencyjność i kooperacja - relacje pomiędzy jednostkami samorządów 53
2.5. Rola dóbr i usług publicznych w życiu społecznym i gospodarczym 58
2.6. Zasięg przestrzenny samorządu lokalnego 61

Rozdział 3
Przestrzenne wzorce rozwoju a sektor publiczny - teoria i praktyka 67
3.1. Znacznie lokalizacji dla rozwoju 69
3.2. Model rdzeń - peryferia 73
3.3. Model dyfuzji - lokomotywy i peryferia 80
3.4. Spójność terytorialna 83
3.5. Policentryczny system miejski 87
3.6. Polityka specjalizacji regionalnej z uwzględnieniem przestrzeni 92
3.7. Scenariusze przestrzenne dla Polski 99

Rozdział 4
Gminy w przestrzeni geograficznej, społecznej i ekonomicznej 109
4.1. Kryteria oceny gmin i ich samorządów 109
4.2. Wyznaczenie zasięgu samorządu lokalnego - przestrzenny model ekonometryczny 115
4.3. Renta instytucjonalna - istnienie ośrodków władzy 118
4.4. Renta instytucjonalna - bliskość ośrodków władzy 123
4.5. Wsparcie instytucjonalne - lokalizacja Specjalnych Stref Ekonomicznych 128
4.6. Lokalizacja przygraniczna i atrakcyjność turystyczna 131

Rozdział 5
Odległość jako czynnik różnicujący aktywność gospodarczo-społeczną 143
5.1. Rozkład przestrzenny potencjału gospodarczego 143
5.2. Diagnoza struktur terytorialnych w Polsce 150
5.3. Przestrzenne zróżnicowanie atrakcyjności gospodarczej samorządów lokalnych 157
5.4. Finanse samorządów lokalnych w ujęciu przestrzennym 168
5.5. Mobilność pracowników 174

Zakończenie 179
Indeks haseł 185
Spis rysunków 187
Spis tabel 189
Bibliografia 191
Załącznik 201
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku