• Działania restrukturyzacyjne i naprawcze w sektorze bankowym

Działania restrukturyzacyjne i naprawcze mają miejsce zarówno w warunkach kryzysu finansowego, jak i w funkcjonowaniu banków w stabilnym oto­czeniu gospodarczym. W związku z powyższym nasuwają się pytania: - Jakie procesy i działania wykorzystywane są w ramach działań naprawczych i restrukturyzacyjnych? - Jakie są rodzaje i procedury szeroko rozumianej restrukturyzacji w ujęciu teoretycznym i praktycznym? - Jaka jest specyfika restrukturyzacji poprzez fuzje i połączenia? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdzie Czytelnik w prezentowanej książce. „Przedstawiona pozycja stanowi kompendium wiedzy na temat dotychczasowych przedsięwzięć i rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem (przez instytucje regulujące działanie sektora bankowego) zagrożeniu utraty stabilności finansowej oraz przywracaniem bezpieczeństwa ekonomicznego ban­ków w Polsce przy wsparciu lub bez wsparcia instytucji publicznych". Z recenzji prof. dr hab. Doroty Korenik

Podtytuł Działania restrukturyzacyjne i naprawcze w sektorze bankowym
Autor Mirosława Capiga, Witold Gradoń, Grażyna Szustak
Rok wydania 2014
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 159
40.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-616-1
Działania restrukturyzacyjne i naprawcze mają miejsce zarówno w warunkach kryzysu finansowego, jak i w funkcjonowaniu banków w stabilnym oto­czeniu gospodarczym. W związku z powyższym nasuwają się pytania:
- Jakie procesy i działania wykorzystywane są w ramach działań naprawczych i restrukturyzacyjnych?
- Jakie są rodzaje i procedury szeroko rozumianej restrukturyzacji w ujęciu teoretycznym i praktycznym?
- Jaka jest specyfika restrukturyzacji poprzez fuzje i połączenia?
Odpowiedzi na te i inne pytania znajdzie Czytelnik w prezentowanej książce.

„Przedstawiona pozycja stanowi kompendium wiedzy na temat dotychczasowych przedsięwzięć i rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem (przez instytucje regulujące działanie sektora bankowego) zagrożeniu utraty stabilności finansowej oraz przywracaniem bezpieczeństwa ekonomicznego ban­ków w Polsce przy wsparciu lub bez wsparcia instytucji publicznych".
Z recenzji prof. dr hab. Doroty Korenik

Wprowadzenie 5

Rozdział 1
Wybrane aspekty ekonomiczno-finansowe i prawne działań restrukturyzacyjnych i naprawczych w banku - Mirosława Capiga 7
1.1. Identyfikacja i determinanty bezpieczeństwa banku 7
1.2. Przeciwdziałanie zagrożeniom i sytuacjom kryzysowym w bankach 14
1.2.1. Monitorowanie kondycji ekonomiczno-finansowej banków przez instytucje centralne 14
1.2.2. System zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej w banku 20
1.2.3. Testy warunków skrajnych jako narzędzie zarządzania ryzykiem bankowym 25
1.3. Problemy finansowe i sytuacje kryzysowe w bankach - ryzyko upadłości 31
1.4. Postępowanie w sytuacjach kryzysowych banków 36
1.5. Regulacje upadłości systemowo ważnego banku 47
Bibliografia 51

Rozdział 2
Restrukturyzacja banku - środek osiągania zamierzonych celów naprawczych, rozwojowych i upadłościowych - Grażyna Szustak 55
2.1. Restrukturyzacja banku: cele, rodzaje, zasady i etapy 55
2.2. Postępowanie naprawcze - sanacja banku 63
2.3. Wybrane metody restrukturyzacji naprawczej i rozwojowej, przyczyniające się do zachowania bytu prawnego banków bądź optymalizacji i rozwo­ju ich działalności 66
2.4. Pomocowa rola BFG w procesie restrukturyzacji banków komercyjnych i spółdzielczych 77
2.5. Postępowanie w sprawie upadłości banku. Funkcja gwarancyjna BFG 88
2.6. Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków - proponowane regulacje unijne i polskie 96
Bibliografia 103

Rozdział 3
Restrukturyzacja banków poprzez fuzje, przejęcia i procesy konsolidacyjne - Witold Gradoń 109
3.1. Znaczenie fuzji i przejęć 109
3.2. Istota konsolidacji banków 117
3.3. Pojęcie, rodzaje i etapy fuzji i przejęć 119
3.4. Czynniki sukcesu oraz porażki transakcji fuzji i przejęć 129
3.5. Przebieg procesów konsolidacyjnych w polskim sektorze bankowym 138
3.5.1. Konsolidacja sektora banków komercyjnych 138
3.5.2. Przebieg procesu połączenia banków na przykładzie Banku Pekao SA 145
3.5.3. Konsolidacja sektora banków spółdzielczych w Polsce 150
Bibliografia 155

Mirosława Capiga - doktor habilitowany, profesor UE, której przedmiotem zainteresowania są zagadnienia zarządzania bankiem, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa finansowego, zarówno w ujęciu instytucjonalnym jak i czynnościowym.
Grażyna Szustak - doktor nauk ekonomicznych, która koncentruje się na zagadnieniach dotyczących działalności operacyjnej banku i problemach związanych z rolą instytucji nadzorczych w zapewnieniu bezpieczeństwa finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku informacji gospodarczej.
Witold Gradoń - doktor nauk ekonomicznych, który jest specjalistą w zakresie funkcjonowania rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów rynku pieniężnego i rynku kapitałowego oraz ochrony interesów jego uczestników zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku