• Pieniądz w ekonomii i socjologii

Podtytuł Pieniądz w ekonomii i socjologii
Autor Artur Borcuch
Rok wydania 2010
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 157
43.00 32.25
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
30.1
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-247-7
Książka Artura Borcucha nawiązuje do wielkich postaci i ważnych wątków ekonomii i socjologii. Z jednej bowiem strony, poja­wia się w niej Adam Smith, współtwórca nowoczesnej ekonomii, z drugiej - Max Weber, klasyk światowej socjologii. Autor anali­zuje związki między tymi dwiema naukami, eksponując przede wszystkim podobne zakresy i pola badawcze. Podstawowym jednak przedmiotem dociekań jest pieniądz i społeczne zasady jego funkcjonowania. Publikacja może być dobrym przewodni­kiem dla studentów obu dyscyplin oraz osób zainteresowanych rolą pieniądza we współczesnym świecie. A. Borcuch przekra­cza granice tych nauk, a taka transgresyjna postawa sprawia, że opis obiegu pieniądza i społecznych namiętnooeci jakie mu to­warzyszą jest wielowymiarowy.Każde pokolenie na nowo i na swój sposób odkrywa pieniądz i jego ekspansję w nasze życie. Książka Artura Borcucha opisuje ewolucję pieniądza od kruszcowego do papierowego, od kredytowego do elektronicznego, od przymusowego środka wymiany do dobrowolnie przyjmowanego instrumentu rozliczania społecznooeci internetowych. Jest to historia zacierania sie granic mię­dzy ekonomicznym znaczeniem pieniądza a społeczną kalkulacją wyborów publicznych i ścioele prywatnych. W czasach złożo­nooeci jedynie wielowymiarowe spojrzenie na współzależność między racjonalną i emocjonalną stroną pieniądza może nas zbli­żyć do prawdy. Polecam tę książkę jako encyklopedyczny przewodnik po sprawach trudnych i istotnych dla naszej codzienno­oeci. Każdy uniwersytet humanistyczny, ekonomiczny i przyrodniczy powinien zachęcić swych studentów do studiowania socjo­logii i ekonomii pieniądza w jednym podręczniku akademickim.

Wprowadzenie 5

Rozdział 1
Więzi pomiędzy ekonomią i socjologią 7
1.1. Ekonomia a inne dyscypliny naukowe 7
1.2. Socjologia a inne dyscypliny naukowe 11
1.3. Gospodarka - miejsce interakcji ekonomii i socjologii
(wprowadzenie do socjologii gospodarki) 15
1.4. Homo sociologicus a homo economicus 31

Rozdział 2
Miejsce pieniądza w ekonomii 39
2.1. Obrót pieniężny - ujęcie historyczne 39
2.2. Definicje pieniądza w historii myśli ekonomicznej 45
2.3. Funkcje pieniądza 47
2.4. Popyt na pieniądz i podaż pieniądza 56
2.4.1. Popyt na pieniądz 56
2.4.2. Podaż pieniądza 61
2.5. Główne teorie pieniądza 63
2.5.1. Klasyczna ilościowa teoria pieniądza 63
2.5.2. Teoria preferencji płynności J.M. Keynesa 64
2.5.3. Neoklasyczna teoria pieniądza 66
2.5.4. Monetarystyczna teoria pieniądza M. Friedmana 67
2.5.5. Neokeynesizm i neomonetaryzm 70
2.5.6. New View (Nowe spojrzenie) 71

2.6. Formy współczesnego pieniądza 72
2.7. Emisja pieniądza 77
2.8. Pieniądz międzynarodowy 82
2.9. Spór o istotę pieniądza 86
2.10. Dyskusja o gospodarce bez pieniądza 88

Rozdział 3
Miejsce pieniądza w socjologii 95
3.1. Początki socjologii pieniądza ? G. Simmel 95
3.2. Socjologiczne postrzeganie pieniądza w teoriach T. Parsonsa, N. Luhmana,
J. Habermasa, K. Heinemanna 101
3.3. Pieniądz według V. Zelizer 104
3.4. Pieniądz i zaufanie 105
3.5. Socjologia finansowa (socjologia finansów) 106

Rozdział 4
System społeczny a system finansowy 111
4.1. Miejsce systemu finansowego w systemie społecznym 111
4.2. Miejsce bankowości społecznej w systemie bankowym 122
4.3. Charakterystyka mikrokredytów i mikrofinansów 124
4.4. Wykluczenie finansowe 127
4.5. Obrót bezgotówkowy w Europie 128

Rozdział 5
Przyszłość pieniądza na przykładzie waluty euro 137
5.1. Waluta euro - aspekt ekonomiczny 137
5.2. SEPA - wzmocnienie integracji walutowej w Europie 139
5.3. Waluta euro - aspekt społeczny 142

Zakończenie 147

Bibliografia 149

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku