• Finanse w cyklu koniunkturalnym w Polsce

Książkę poświęcono analizie zmian sytuacji finansowej przedsiębiorstw i sektora publicznego (rządowego, samorządowego i ubezpieczeń społecznych) w odpowiedzi na wahania koniunktury gospodarczej w Polsce w latach 2001-2015. Bazując na wprowadzeniu teoretycznym do badanych w każdym z rozdziałów obszarów, autorzy ocenili zmiany sytuacji finansowej sektora przedsiębiorstw i sektora finansów publicznych, z podziałem na sektor rządowy, ubezpieczenia społeczne i sektor samorządowy. W ramach analizy uwzględniono związki (korelacje) podstawowych źródeł dochodów (przychodów) i wydatków (kosztów) ze zmianami koniunktury gospodarczej. Poza wpływem koniunktury na sytuację finansową przedsiębiorstw i sektora publicznego w publikacji zaprezentowano: • ocenę zmian kondycji finansowej sektora przedsiębiorstw na podstawie analizy wskaźnikowej, • analizę struktury i dynamiki aktywów przedsiębiorstw, źródeł finansowania, wyników finansowych oraz ich kosztowych i przychodowych determinant, • analizę zmian

Podtytuł Finanse w cyklu koniunkturalnym w Polsce
Autor Mariusz Zieliński, Izabela Jonek-Kowalska, Adam Żabka
Rok wydania 2018
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 192
57.00 42.75
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
39.9
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-050-3
Książkę poświęcono analizie zmian sytuacji finansowej przedsiębiorstw i sektora publicznego (rządowego, samorządowego i ubezpieczeń społecznych) w odpowiedzi na wahania koniunktury gospodarczej w Polsce w latach 2001-2015. Bazując na wprowadzeniu teoretycznym do badanych w każdym z rozdziałów obszarów, autorzy ocenili zmiany sytuacji finansowej sektora przedsiębiorstw i sektora finansów publicznych, z podziałem na sektor rządowy, ubezpieczenia społeczne i sektor samorządowy. W ramach analizy uwzględniono związki (korelacje) podstawowych źródeł dochodów (przychodów) i wydatków (kosztów) ze zmianami koniunktury gospodarczej.

Poza wpływem koniunktury na sytuację finansową przedsiębiorstw i sektora publicznego w publikacji zaprezentowano:
• ocenę zmian kondycji finansowej sektora przedsiębiorstw na podstawie analizy wskaźnikowej,
• analizę struktury i dynamiki aktywów przedsiębiorstw, źródeł finansowania, wyników finansowych oraz ich kosztowych i przychodowych determinant,
• analizę zmian struktury dochodów i wydatków sektora rządowego i ich wpływu na system ubezpieczeń społecznych,
• ocenę charakteru polityki fiskalnej prowadzonej przez sektor publiczny,
• ocenę roli samorządu terytorialnego w systemie finansów publicznych, z uwzględnieniem porównań międzynarodowych,
• analizę zmian struktury dochodów i wydatków sektora samorządowego.

Treści zawarte w monografii pozwalają na ocenę funkcjonowania sektora publicznego oraz komercyjnego w Polsce w latach 2001-2015 w kontekście zmian gospodarczych i mogą być wykorzystane zarówno jako materiał analityczno-poznawczy, jak i dydaktyczny. Autorzy oddając opracowanie w ręce czytelników żywią przekonanie, że jego lektura wzbogaci ich wiedzę z zakresu ekonomii oraz finansów w gospodarce rynkowej w ujęciu teoretycznym i praktycznym.

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Cykl koniunkturalny a finanse przedsiębiorstw i finanse publiczne 11

Rozdział 2
Finanse przedsiębiorstw w cyklu koniunkturalnym 21
2.1. Wpływ zmian koniunktury na sytuację finansową przedsiębiorstw 21
2.2. Aktywa przedsiębiorstw i źródła ich finansowania w Polsce w latach 2001-2015 28
2.3. Wynik finansowy przedsiębiorstw i jego determinanty w Polsce w latach 2001-2015 36
2.4. Kondycja finansowa przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001-2015 45
2.5. Podsumowanie 54

Rozdział 3
Finanse publiczne w cyklu koniunkturalnym 59
3.1. Zakres i funkcje finansów publicznych 59
3.2. Dochodowa strona finansów publicznych 66
3.2.1. Dochody budżetu państwa 66
3.2.2. Dochody systemu ubezpieczeń społecznych 71
3.3. Wydatkowa strona finansów publicznych 75
3.3.1. Wydatki budżetu państwa 75
3.3.2. Wydatki systemu ubezpieczeń społecznych 77
3.4. Deficyt budżetowy i dług publiczny 79
3.5. Finanse publiczne w Polsce w latach 2001-2015 84
3.5.1. Dochody podatkowe budżetu państwa i przychody funduszy celowych w latach 2001-2015 84
3.5.2. Wydatkowa strona finansów publicznych w latach 2001-2015 92
3.5.3. Deficyt budżetowy i dług publiczny w latach 2001-2015 97
3.6. Podsumowanie 100

Rozdział 4
Finanse jednostek samorządu terytorialnego w cyklu koniunkturalnym 103
4.1. Samorząd terytorialny w systemie finansów publicznych 103
4.2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego 107
4.2.1. Dochody własne 110
4.2.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 120
4.2.3. Transfery w dochodach JST 124
4.3. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego 129
4.4. Deficyt i dług jednostek samorządu terytorialnego 136
4.5. Finanse JST w Polsce w latach 2001-2015 140
4.5.1. Dochody jednostek samorządu terytorialnego 140
4.5.2. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego 156
4.5.3. Deficyt budżetowy i dług publiczny na poziomie jednostek samorządu terytorialnego 165
4.6. Podsumowanie 173

Zakończenie 175

Bibliografia 179
Raporty 184
Źródła internetowe 185
Akty prawne 185

Spis tabel 187
Spis wykresów 191

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku