• Informatyzacja administracji publicznej. Skuteczność regulacji (wyd. II)

Utworzenie e-administracji to trudne i złożone przedsięwzięcie, jednak jak pokazują doświadczenia ostatnich lat jest możliwe do realizacji. Wymaga powiązania problemów organizacyjnych, prawnych, informacyjnych i technologicznych. Przed administracją publiczną stoi nie lada zadanie dostosowania sposobu funkcjonowania do stale zmieniającej się rzeczywistości, aby w pełni zaspokajać potrzeby obywateli i podmiotów, które korzystają z jej usług. Administracja musi się zmieniać w sposób ciągły, dynamicznie dopasowując się do nowych sytuacji, warunków, przemian społecznych. Zdolność do szybkiego reagowania na przeobrażającą się błyskawicznie rzeczywistość jest wyznacznikiem na drodze ku sprawnej, efektywnej i przyjaznej obywatelom administracji publicznej. W książce przybliżono problematykę adekwatności aktualnych rozwiązań prawnych w zakresie informatyzacji administracji publicznej oraz dokonano analizy skuteczności przyjętych dotychczas rozwiązań w tym względzie. Publikacja jest skierowana do osób zajmujących się tworzeniem przepisów prawnych, przedstawicieli administracji publicznej, obywateli, przedsiębiorców, a także studentów kierunków: prawo, administracja i zarządzanie.

Podtytuł Informatyzacja administracji publicznej. Skuteczność regulacji (wyd. II)
Autor Małgorzata Ganczar, Alicja Sytek
Rok wydania 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 298
80.00 60.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
56
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-746-5
Utworzenie e-administracji to trudne i złożone przedsięwzięcie, jednak jak pokazują doświadczenia ostatnich lat jest możliwe do realizacji. Wymaga powiązania problemów organizacyjnych, prawnych, informacyjnych i technologicznych. Przed administracją publiczną stoi nie lada zadanie dostosowania sposobu funkcjonowania do stale zmieniającej się rzeczywistości, aby w pełni zaspokajać potrzeby obywateli i podmiotów, które korzystają z jej usług. Administracja musi się zmieniać w sposób ciągły, dynamicznie dopasowując się do nowych sytuacji, warunków, przemian społecznych. Zdolność do szybkiego reagowania na przeobrażającą się błyskawicznie rzeczywistość jest wyznacznikiem na drodze ku sprawnej, efektywnej i przyjaznej obywatelom administracji publicznej.

W książce przybliżono problematykę adekwatności aktualnych rozwiązań prawnych w zakresie informatyzacji administracji publicznej oraz dokonano analizy skuteczności przyjętych dotychczas rozwiązań w tym względzie.

Publikacja jest skierowana do osób zajmujących się tworzeniem przepisów prawnych, przedstawicieli administracji publicznej, obywateli, przedsiębiorców, a także studentów kierunków: prawo, administracja i zarządzanie.

Wykaz wybranych oznaczeń i skrótów 7
Wstęp 11

Rozdział 1
Społeczeństwo informacyjne i administracja publiczna w dobie Internetu 17
1.1. Ewolucja społeczeństwa informacyjnego i podstawowe pojęcia 17
1.2. Społeczeństwo globalnej informacji w UE 28
1.3. Usługa społeczeństwa informacyjnego 42
1.4. Implementacja społeczeństwa informacyjnego w Polsce 46

Rozdział 2
Elektroniczna administracja publiczna 59
2.1. Definicja i istota elektronicznej administracji publicznej 59
2.2. Kształtowanie się elektronicznej administracji publicznej i jej rola w budowaniu społeczeństwa informacyjnego 72
2.3. Skutki kształtowania elektronicznej administracji publicznej 85
2.4. Źródła prawa elektronicznej administracji publicznej 92
2.5. Informatyzacja postępowania administracyjnego 117

Rozdział 3
Usługi elektronicznej administracji publicznej 131
3.1. Ewolucja w zakresie świadczenia usług przez administrację publiczną 131
3.1.1. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - e-PUAP 136
3.1.2. Elektroniczna skrzynka podawcza 145
3.1.3. Wybrane platformy świadczące e-usługi dla obywateli i przedsiębiorców 147
3.2. Dokument elektroniczny 152
3.3. Usługi uwierzytelnienia 159
3.4. Elektroniczne zarządzanie dokumentacją 164
3.5. Archiwum elektroniczne 172
3.6. Rejestry publiczne 179

Rozdział 4
Dostęp do informacji będących w posiadaniu administracji 185
4.1. Zasady leżące u podstaw prawa dostępu do informacji 185
4.1.1. Idee demokratyczne a dostęp do informacji 186
4.1.2. Wolność wypowiedzi 189
4.1.3. Zasada jawności 192
4.1.4. Zasada zaufania obywateli do państwa 196
4.1.5. Zasada równości w dostępie do informacji 198
4.2. Pojęcie informacji publicznej 200
4.3. Dostęp do informacji w prawie międzynarodowym 208
4.4. Dostęp do informacji publicznej w Unii Europejskiej 216
4.5. Gwarancja dostępu do informacji w prawie polskim 224
4.5.1. Geneza prawa dostępu do informacji publicznej w Polsce 224
4.5.2. Konstytucyjne podstawy prawa dostępu do informacji publicznej 227
4.5.3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy prawa dostępu do informacji publicznej 230
4.5.4. Realizacja prawa dostępu do informacji publicznej 234
4.5.5. Biuletyn Informacji Publicznej i centralne repozytorium 241
4.5.6. Centralne repozytorium 248

Rozdział 5
Ograniczenie dostępu do informacji publicznej 255
5.1. Ochrona informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych 257
5.2. Ochrona danych osobowych 267
5.3. Tajemnica przedsiębiorcy 277

Zakończenie 283
Bibliografia 287

Recenzenci:
Prof. zw. dr hab. Stanisław Wrzosek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr hab. Agata Barczewska-Dziobek, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku