• Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne (wyd. V)

Książka zawiera opis zachodzących na świecie, w tym w Polsce, zmian w ochronie zdrowia oraz opis miejsca, jakie w tych przekształceniach zajmuje medycyna naprawcza i zdrowie publiczne. Dobro publiczne czy towar? To dylemat stojący zarówno przed lekarzami, jak i politykami decydującymi o zdrowiu. Co z bezpieczeństwem zdrowotnym ogółu ludności? Przystępny sposób przekazania treści, logika wywodów i bogata zawartość faktograficzna czyni pracę atrakcyjną i przydatną dla szerokiego kręgu odbiorców. Książka nie tylko dla lekarzy.

Podtytuł Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne (wyd. V)
Autor Jerzy Leowski
Rok wydania 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 188
60.00 45.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
42
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-708-3
Książka zawiera opis zachodzących na świecie, w tym w Polsce, zmian w ochronie zdrowia oraz opis miejsca, jakie w tych przekształceniach zajmuje medycyna naprawcza i zdrowie publiczne.
Dobro publiczne czy towar? To dylemat stojący zarówno przed lekarzami, jak i politykami decydującymi o zdrowiu. Co z bezpieczeństwem zdrowotnym ogółu ludności? Przystępny sposób przekazania treści, logika wywodów i bogata zawartość faktograficzna czyni pracę atrakcyjną i przydatną dla szerokiego kręgu odbiorców.
Książka nie tylko dla lekarzy.
Wstęp 7

Rozdział I. Zdrowie publiczne - rozwój dyscypliny, definicje, pojęcia 11
1.1. Zarys rozwoju zdrowia publicznego 11
1.2. Definicje zdrowia publicznego 14
1.3. Zmiany zakresu pojęć i działań zdrowia publicznego 17
Rozdział 2. Ewolucja systemów opieki zdrowotnej 19
2.1. Procesy przemian historycznych a kształtowanie się systemów ochrony zdrowia 19
2.2. Klasyczne systemy ochrony zdrowia 21
2.2.1. System ubezpieczeń zdrowotnych 21
2.2.2. System centralnie planowany 22
2.2.3. System narodowej służby zdrowia 23
2.2.4. System rynkowy 25
2.3. Odpowiedzialność państwa jako cecha wspólna systemów 26

Rozdział 3. Rola Światowej Organizacji Zdrowia i innych organizacji
międzynarodowych w kształtowaniu systemów ochrony zdrowia 29
3.1. Światowa Organizacja Zdrowia - cele, struktura i funkcje 30
3.2. Priorytety Światowej Organizacji Zdrowia 33
3.3. Współpraca Polski ze Światową Organizacją Zdrowia 37
3.4. Inne organizacje międzynarodowe działające na rzecz zdrowia publicznego 39


Rozdział 4. Transformacja demograficzna i epidemiologiczna - nowe wyzwania
zdrowia publicznego 41
4.1. Transformacja demograficzna 41
4.2. Transformacja epidemiologiczna 44
Rozdział 5. Procesy globalizacji - wyzwania i zagrożenia 51
5.1. Skala nierówności i ich źródła 52
5.2. Rola Światowej Organizacji Handlu w procesie globalizacji 53
5.3. Przykład BSE 55
5.4. Globalizacja a ochrona środowiska 57


Rozdział 6. Globalizacja a zdrowie 60
6.1. Główne procesy przemian globalnych wpływających na zdrowie 61
6.2. Zmiany w strukturze chorobowości 62
6.3. Zmieniająca się rola szpitali 65
6.4. Koszty i korzyści globalizacji 68


Rozdział 7. Rola państwa w ochronie zdrowia 71
7.1. Cele systemu ochrony zdrowia 71
7.2. Oczekiwania społeczne 72
7.3. Inne funkcje systemu 73
7.4. Zdrowie w systemie wartości społecznych 74
7.5. Podstawy prawne systemu ochrony zdrowia w Polsce 74


Rozdział 8. Miejsce zdrowia publicznego w systemie ochrony zdrowia 77
8.1. Funkcje medycyny naprawczej w ochronie zdrowia 77
8.2. Podstawowe funkcje zdrowia publicznego 78
8.3. Zakres działań zdrowia publicznego 82
8.3.1. Działania na rzecz ochrony zdrowia ogółu ludności 82
8.3.2. Działania na rzecz ochrony zdrowia indywidualnych osób 88


Rozdział 9. Ekonomika zdrowia a polityka zdrowotna 91
9.1. Wydatki na zdrowie w świecie 92
9.2. Finansowanie świadczeń zdrowotnych 96
9.3. Wydatki na opiekę szpitalną i leki 98
9.4. Wydatki na zdrowie a efekty zdrowotne 99


Rozdział 10. Zdrowie - dobro publiczne czy towar 102
10.1. Rynek w polityce zdrowotnej 103
10.2. Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych 105
10.2.1. Formy kontraktów 106
10.2.2. Koszty kontraktów 106
10.2.3. Inne efekty kontraktowania świadczeń zdrowotnych 108
10.3. Komercjalizacja i prywatyzacja świadczeń zdrowotnych 109
10.4. Powrót do idei dobra publicznego 110


Rozdział 11. Reformy systemów ochrony zdrowia w świecie - wyzwania,
oczekiwania, motywacja 113
11.1. Konieczność reform - oczekiwania i motywacje 114
11.2. Warunki powodzenia reform 117
11.3. Efektywność systemu 119


Rozdział 12. Procesy reform ochrony zdrowia w krajach wysoko rozwiniętych
- część I 122
12.1. Podobieństwa i różnice systemów ochrony zdrowia w OECD 123
12.1.1. Biedniejsza część OECD 123
12.1.2. Bogatsza część OECD 124
12.2. Opis procesu reform w wybranych krajach 126
12.2.1. Reformy w Niemczech 126
12.2.2. Reformy we Francji 128
12.2.3. Reformy w Wielkiej Brytanii 129


Rozdział 13. Procesy reform ochrony zdrowia w krajach wysoko rozwiniętych
- część II 132
13.1. Japoński system opieki zdrowotnej 133
13.2. System opieki zdrowotnej w Izraelu 140
13.3. System opieki zdrowotnej w Kanadzie 142
13.4. Cechy wspólne trzech opisanych systemów 144


Rozdział 14. Procesy reform ochrony zdrowia w krajach wysoko rozwiniętych
- część III 146
14.1. Konflikt finansów i potrzeb zdrowotnych 146
14.2. Partnerstwo publiczno-prywatne 148
14.3. Odbiór społeczny reform 150


Rozdział 15. Polityka zdrowotna - scenariusze na XXI wiek 152
15.1. Doświadczenia krajów uprzemysłowionych 153
15.2. Pierwszy scenariusz - załamanie systemu, chaos 154
15.3. Drugi scenariusz - ograniczenie dostępności i wzrost obciążeń pacjentów 155
15.4. Trzeci scenariusz - nowe zasady redystrybucji dochodu narodowego 157

Rozdział 16. Przekształcenia systemu ochrony zdrowia w Polsce od 1918 r.
do lat 1990. 159
16.1. Pierwsze Ministerstwo Zdrowia Publicznego 159
16.2. Okres PRL 162
16.3. Okres transformacji ustrojowej 167


Rozdział 17. Przekształcenia systemu ochrony zdrowia w Polsce
- reforma, dalsze scenariusze reformy 171
17.1. Źródła fiaska reformy z 1999 r. 172
17.2. Nakłady na zdrowie w Polsce 173
17.3. Struktura wydatków na zdrowie 175
17.4. Program naprawczy reformy 176
17.5. Dalsze scenariusze reformy 179
17.6. Zamiast podsumowania 181


Literatura 183
Jerzy Leowski (prof. dr hab. n. med.)
Studia ukończył w 1954 roku w Akademii Medycznej w Warszawie. W 1960 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie zdrowia publicznego w Londyńskiej Szkole Higieny i Medycyny Tropikalnej. W latach 1968-1978 był dyrektorem Instytutu Gruźlicy w Warszawie i kierownikiem Zakładu Epidemiologii tegoż Instytutu. Kolejne 10 lat (1978-1988) pracował w Światowej Organizacji Zdrowia (Manila, Genewa). W latach 1996-2003 kierował Szkołą Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku