• Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych. Perspektywa banków pośredników i doradców finansowych

Monografia stanowi pierwsze w Polsce tak kompleksowe opracowanie dotyczące społecznej odpowiedzialności instytucji finansowych z perspektywy banków, pośredników i doradców finansowych. Autorzy w książce skoncentrowali się na takich zagadnieniach, jak: • CSR instytucji finansowych w ujęciu globalnym. • Reklamacje usług finansowych jako narzędzie ochrony konsumentów. • Edukacja finansowa dzieci a społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych. • Raportowanie społeczne w instytucjach finansowych. • Rola społecznej odpowiedzialności biznesu w ograniczaniu ryzyka wiktymizacji na rynku usług bankowych. • Społeczna odpowiedzialność biznesu instytucji finansowych, pośredników i doradców finansowych - konflikt interesów. • Plan Finansowy - efekt pracy Licencjonowanego Doradcy Finansowego. • Odpowiedzialna sprzedaż pośredników finansowych a etyka biznesu. Monografia jest adresowana do teoretyków - naukowców, studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych, ale także praktyków - pracowników insty

Podtytuł Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych. Perspektywa banków pośredników i doradców finansowych
Autor Krzysztof Waliszewski (red.)
Rok wydania 2017
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 186
52.00 37.96
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
36.4
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-948-3
Monografia stanowi pierwsze w Polsce tak kompleksowe opracowanie dotyczące społecznej odpowiedzialności instytucji finansowych z perspektywy banków, pośredników i doradców finansowych. Autorzy w książce skoncentrowali się na takich zagadnieniach, jak:
• CSR instytucji finansowych w ujęciu globalnym.
• Reklamacje usług finansowych jako narzędzie ochrony konsumentów.
• Edukacja finansowa dzieci a społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych.
• Raportowanie społeczne w instytucjach finansowych.
• Rola społecznej odpowiedzialności biznesu w ograniczaniu ryzyka wiktymizacji na rynku usług bankowych.
• Społeczna odpowiedzialność biznesu instytucji finansowych, pośredników i doradców finansowych - konflikt interesów.
• Plan Finansowy - efekt pracy Licencjonowanego Doradcy Finansowego.
• Odpowiedzialna sprzedaż pośredników finansowych a etyka biznesu.

Monografia jest adresowana do teoretyków - naukowców, studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych, ale także praktyków - pracowników instytucji finansowych, w tym banków, pośredników i doradców finansowych, jako cenne źródło wiedzy o założeniach i praktycznej realizacji społecznej odpowiedzialności biznesu w tych instytucjach.


Książka jest pozycją interesującą, umiejętnie wprowadzającą w trudne interdyscyplinarne problemy, z jakimi stykają się zarówno teoretycy, którzy poszukują właściwej interpretacji wielu zjawisk ekonomicznych, jak i praktycy oraz klienci (...). Z pełnym przekonaniem można rekomendować tę interesującą monografię.
Z recenzji prof. dr. hab. Włodzimierza Szpringera

Wstęp 11


Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych

Rozdział 1
CSR instytucji finansowych w ujęciu globalnym - Barbara Pogonowska 17
1.1. Początki idei i wymiary społecznej odpowiedzialności biznesu 17
1.1.1. Profitowa orientacja CSR 18
1.1.2. Społeczna orientacja CSR 18
1.1.3. Piramida CSR A.B. Carolla 19
1.2. Europejskie i globalne dokumenty wspierające idee CSR 20
1.2.1. United Nations Global Compact 20
1.2.2. Dokumenty Unii Europejskiej 21
1.2.3. Manifest Observatoire de la Finance 21
1.3. Piramida globalnej społecznej odpowiedzialności biznesu 22
1.4. Polityczne zaangażowanie CSR 23
1.5. CSR 2.0 24
Bibliografia 26

Rozdział 2
Reklamacje usług finansowych, jako narzędzie ochrony konsumentów - Iwona Dorota Czechowska, Wojciech Zatoń 27
2.1. Specyfika reklamacji 28
2.2. Regulacje dotyczące postępowania reklamacyjnego 29
2.3. Ilustracja liczbowa reklamacji na przykładzie sektora bankowego 33
Bibliografia 36

Rozdział 3
Edukacja finansowa dzieci a społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych - Marta Maciejasz-Świątkiewicz 39
3.1. Rola edukacji finansowej w budowaniu świadomości finansowej 40
3.2. Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych oraz narzędzia jej realizacji 41
3.3. Aktywność polskich instytucji finansowych w zakresie edukacji finansowej 43
3.4. Wady i zalety edukacji finansowej realizowanej przez instytucje finansowe 53
Bibliografia 57

Rozdział 4
Raportowanie społeczne w instytucjach finansowych - Krzysztof Waliszewski 59
4.1. Ewolucja sprawozdawczości jednostek biznesowych 59
4.2. Raportowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce 61
4.3. Raport społeczny Narodowego Banku Polskiego za lata 2010-2015 64
4.4. Perspektywa raportowania społecznego instytucji finansowych - raportowanie zintegrowane i obowiązkowe raportowanie danych niefinansowych 66
Bibliografia 68


Społeczna odpowiedzialność banków, pośredników i doradców finansowych

Rozdział 5
Społeczna odpowiedzialność biznesu instytucji finansowych, pośredników i doradców finansowych - konflikt interesów - Marta Zięba-Szklarska 73
5.1. Definicje i pojęcia 74
5.2. Konflikt interesów 76
5.3. Uczestnicy rynku finansowego a konflikt interesów 78
5.3.1. Instytucja finansowa a konsument (klient) 78
5.3.2. Instytucja finansowa a doradca finansowy, pośrednik finansowy (sprzedawca) 80
5.3.3. Doradca finansowy a konsument (klient) 81
5.3.4. Pośrednik finansowy (sprzedawca) a konsument (klient) 82
Bibliografia 84

Rozdział 6
Rola społecznej odpowiedzialności biznesu w ograniczaniu ryzyka wiktymizacji na rynku usług bankowych - Małgorzata Solarz 85
6.1. Społeczna odpowiedzialność biznesu 86
6.1.1. Istota społecznej odpowiedzialności biznesu 86
6.1.2. Społeczna odpowiedzialność w działalności banku 89
6.2. Ryzyko wiktymizacji na rynku usług bankowych 91
6.2.1. Istota ryzyka wiktymizacji 91
6.2.2. Problem wiktymizacji na rynku usług bankowych w świetle badań własnych 93
6.3. Wybrane działania banków w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu służące ograniczaniu ryzyka wiktymizacji 96
6.3.1. Oferta banku zorientowana na potrzeby klienta 96
6.3.2. Promowanie zachowań etycznych banku 98
6.3.3. Edukacja finansowa 100
Bibliografia 104

Rozdział 7
Plan finansowy - efekt pracy licencjonowanego doradcy finansowego - Andrzej Fesnak 107
Część I. Wprowadzenie do planu finansowego 108
7.1. Czym jest plan finansowy? 108
7.1.1. Założenia ogólne do planu 109
7.1.2. Uwarunkowania prawne 112
7.1.3. Założenia makroekonomiczne w danym czasie 113
7.2. Struktura planu 114
7.2.1. Budowa planu 114
7.2.2. Elementy stałe 114
7.2.3. Elementy otwarte 114
7.3. Elementy formalne 115
7.3.1. Strona tytułowa 115
7.3.2. Dane teleadresowe klienta 116
7.3.3. Elementy do wyboru 117
7.3.4. Potwierdzenie przyjęcia planu 119
7.4. Streszczenie planu 119
7.4.1. Opowiadanie słowami klienta 119
7.4.2. Podsumowanie i wyabstrahowane cele 120
7.4.3. Podsumowane rekomendacji 120
7.4.4. Korzyści finansowe z rekomendacji 121
7.5. Elementy finansowe 122
7.5.1. Plan zbudowania wartości netto (Net Worth) 123
7.5.2. Plan przepływów finansowych 123
7.5.3. Plan poprawy wskaźników finansowych 124
7.5.4. Plan poprawy wskaźnika procentowego zadłużenia majątku 124
7.5.5. Plan poprawy okresu spłaty kredytu w latach 125
7.5.6. Plan poprawy wskaźnika zadłużenia w aktywach ogółem 126
7.5.7. Plan wskaźnika pokrycia obsługi długu dochodem rocznym 126
7.5.8. Plan poprawy wskaźnika procentowego realizacji celu 126
7.5.9. Plan poprawy realizacji celu w latach 128
7.5.10. Plan poprawy wskaźnika realizacji celu w aktywach ogółem 129
7.5.11. Plan wskaźnika realizacji celu dochodem rocznym 130
7.5.12. Plan wskaźnika realizacji celu dochodem miesięcznym 132
7.5.13. Aktualny wskaźnik osiągnięcia niezależności finansowej 133
7.5.14. Plan osiągnięcia niezależności finansowej 135
7.5.15. Elementy finansowe - podsumowanie 136
7.6. Elementy inwestycyjne 137
7.6.1. Plan programów inwestycyjnych 138
7.6.2. Plan osiągania celów krótkoterminowych 138
7.6.3. Plan osiągania celów średnioterminowych 138
7.6.4. Plan osiągania celów długoterminowych 138
7.6.5. Plan działalności charytatywnej 139
7.6.6. Plan oszczędności i korzyści pracowniczych 139
7.7. Elementy ochronne 140
7.7.1. Plan stworzenia ochrony ubezpieczeniowej życia 140
7.7.2. Plan stworzenia ochrony ubezpieczeniowej zdrowia 140
7.7.3. Plan stworzenia ochrony ubezpieczeniowej majątku 141
7.7.4. Plan zabezpieczenia emerytalnego 141
7.7.5. Plan zabezpieczenia trwałości biznesu 141
7.7.6. Plan zapobiegania ryzyku nieubezpieczalnemu 142
7.7.7. Plan transferu majątku przez pokolenia 142.
7.8. Plan edukacji 143
7.8.1. Plan edukacyjny własny 143
7.8.2. Plan edukacyjny dzieci 144
7.8.3. Plan edukacji finansowej 144
7.8.4. Plan edukacji religijnej 144
7.8.5. Plan edukacji hobbystycznej 145
7.9. Elementy zarządzania długami 145
7.9.1. Plan zarządzani długami 146
7.9.2. Plan optymalizacji podatków 146
7.9.3. Plan zarządzania długami krótkoterminowymi 146
7.9.4. Plan zarządzania długami średnioterminowymi 146
7.9.5. Plan zarządzania długami długoterminowymi 147
7.9.6. Plan zarządzania długami hipotecznymi 147
7.9.7. Plan świadomego zadłużania się 148
7.10. Elementy dotyczące nieruchomości 148
7.10.1. Plan zdobywania nieruchomości 148
7.10.2. Plan posiadania nieruchomości 149
7.10.3. Plan finansowania nieruchomości 149
7.10.4. Plan zarządzania nieruchomością 149
7.10.5. Plan inwestycyjny nieruchomości 150
7.11. Elementy dotyczące zdrowia 150
7.11.1. Plan odbudowania zdrowia 151
7.11.2. Plan utrzymania zdrowia 151
7.11.3. Plan przekazywania zdrowia następnemu pokoleniu 152
7.11.4. Plan zachowania zdrowia rodzinnego 152
7.11.5. Plan finansowania zdrowia 152
7.12. Science fiction i nie tylko... 153
7.12.1. Plan inteligentnej robotyki 155
7.12.2. Plan asystenta życiowego 156
7.12.3. Plan tutora dla dzieci 157
7.12.4. Plan asystenta zawodowego 157
7.12.5. Plan robota „rodzinnego ersatzu" 158
Część II. Elementy otwarte planu 159
7.13. Plan działania 159
7.13.1. Rekomendacje szczegółowe 159
7.13.2. Wyliczenia szczegółowe korzyści finansowych 160
7.13.3. Hierarchia rekomendacji - średnia ważona 161
7.13.4. Plan czasowy wdrażania rekomendacji 162
7.13.5. Elementy wdrożone 162
7.13.6. Monitoring 162
7.13.7. Zmiany radykalne 163
Bibliografia 165

Rozdział 8
Odpowiedzialna sprzedaż pośredników finansowych a etyka biznesu - Anna Świat 167
8.1. Proces ewaluacji etyki biznesu 168
8.2. Znaczenie odpowiedzialnej sprzedaży pośredników finansowych a etyka biznesu w dystrybucji kredytów hipotecznych 170
8.3. Rola odpowiedzialnej sprzedaży pośrednictwa finansowego w procesie kredytowania 171
8.4. Kodeks etyki (dobrych praktyk) na rynku pośrednictwa finansowego 174
Bibliografia 177

Zakończenie 179
Notki biograficzne 181

Krzysztof Waliszewski
Profesor nadzwyczajny w Katedrze Pieniądza i Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, dyscyplina finanse, specjalności: doradca finansowy, doradztwo finansowe, finanse gospodarstw domowych, finanse osobiste, zarządzanie finansami, pośrednictwo finansowe, pośrednik finansowy, regulacja finansowa, planowanie finansowe; wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie; w 2008 r. obronił pracę doktorską Związki kapitałowe banków i pośredników kredytowych na tle rozwoju rynku consumer finance w Polsce; jego zainteresowania badawcze koncentrują się na pośrednictwie finansowym i kredytowym, doradztwie finansowym, instytucjach parabankowych, unii bankowej i unii rynków kapitałowych. W jego dorobku naukowym można wymienić następujące publikacje:
- autor 4 monografii (Pośrednictwo kredytowe w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2010; Doradztwo finansowe w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2010, Model doradztwa w obszarze finansów osobistych na tle doświadczeń międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2016, Rynek pozabankowych pożyczek konsumenckich w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2017),
- współautor monografii z A. Jancem i P. Mikołajczakiem Europejska unia rynków kapitałowych. Perspektywa finansowania przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2015,
- współredaktor 3 monografii (z A. Jancem: Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w okresie zagrożenia kryzysem, Wydawnictwo UEP, Poznań 2010; Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe w finansowym wspieraniu sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2014; z G. Kotlińskim, Instytucje parabankowe na rynku usług bankowych w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2012),
- ponad 100 publikacji naukowych i popularyzujących wiedzę; współpracownik Gazety Bankowej, miesięcznika Bank, Gazety Finansowej i Gazety Inwestycyjnej Inwestor.
Wypromował blisko 200 dyplomantów, w tym autorów prac nagradzanych i wyróżnianych w konkursach na najlepsze prace magisterskie: Prezesa BFG (I nagroda), Verba Veritatis (wyróżnienie), Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (I nagroda), jest promotorem pomocniczym w jednym przewodzie doktorskim; praktyk gospodarczy, posiada kilkuletni staż (2006-2011) w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstwa deweloperskiego (jako analityk finansowy, dyrektor finansowy i wiceprezes zarządu), a od 2011 r. prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa i doradztwa kredytowego na rynku nieruchomości mieszkaniowych i w obszarze kredytów deweloperskich. Nominowany do Nagrody βeta 2017 za wybitne osiągnięcia w zakresie zarządzania finansami za monografię habilitacyjną Model doradztwa w obszarze finansów osobistych na tle doświadczeń międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2016. Opiekun naukowy SKN Bankowości i Pośrednictwa Finansowego (od 2015 r.), członek Rady Wydziału Ekonomii UE w Poznaniu oraz Rady Finansów, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji Naukowej CSR Financial Day. Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych (edycja 2016, 2017), kierownik studiów podyplomowych Bankowość i doradztwo finansowe (edycja I, II, III). Promotor pracy magisterskiej poświęconej społecznej odpowiedzialności w bankach w Polsce i w perspektywie międzynarodowej wyróżnionej w konkursie Verba Veritatis i nagrodzonej I miejscem w I edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju zrównoważonego w finansach i rachunkowości zorganizowanym przez Stowarzyszenie Finansów i Rachunkowości na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju.


Iwona Dorota Czechowska
Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, Kieruje Zakładem Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w bankowości, zwłaszcza bankowości centralnej, rynku pieniężnym oraz powiązaniach między różnymi uczestnikami sektora finansowego, m.in. sektora bankowego i ubezpieczeniowego. Jej zainteresowania skupiały się wokół instrumentów i metod realizacji polityki pieniężnej, obecnie zajmuje się społecznym aspektem finansów, zwłaszcza etyką finansów, a w szczególności jednym z jej elementów - ochroną konsumentów na rynku finansowym. Autorka ponad 100 opracowań dotyczących funkcjonowania pośredników na rynku finansowym. W latach 2012-2016 Skarbnik Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, od 2014 r. viceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej PTE, od 2014 r. Redaktorka Naczelna czasopisma "Journal of Finance and Financial Law", od 2014 r. Koordynatorka projektu edukacyjnego Studencka Klinika Finansów.


Andrzej Fesnak
Doktor, EFG®, EFC®, Licencjonowany Doradca Finansowy, European Financial Consultant®, (licencja nr PL08EFC00039), jako LDF pisze plany finansowe, licencjonowany pośrednik obrotu nieruchomościami (Licencja zawodowa nr 5974), master trener, wypromował kilkudziesięciu trenerów ubezpieczeniowych (w tym wielu w Serbii), moderator, speaker, felietonista piszący w Polsce i za granicą, autor książek o tematyce finansowej i sprzedażowej, pracownik akademicki, wypromował ponad 100 magistrów i licencjatów, autor wielu edukacyjnych projektów finansowych oraz programów szkoleniowych, posiada międzynarodowe certyfikaty LIMRA International, Instytut Dale Carnegie, Financial Services Training College (FSTC), Anthony Robbins, pisze scenariusze do filmów edukacyjnych, nakręcił, wystąpił i wyreżyserował kilkadziesiąt filmów edukacyjnych, występuje w telewizji i radiu, pisuje do różnych gazet, prowadzi zajęcia z obsługi komputerów finansowych, uczy planowania finansowego, szkoli z zakresu umiejętności sprzedażowych, sprzedaży ubezpieczeń, retoryki, komunikowania interpersonalnego, umiejętności wywierania wpływu. Prowadzi prace badawcze z zakresu metodyki planowania finansowego oraz standaryzacji zawodu doradcy finansowego.


Barbara Pogonowska
Doktor filozofii (filozofia nauki) i doktor habilitowany nauk ekonomicznych, dyscyplina ekonomia, specjalność: metodologia nauk ekonomicznych, prof. nadzw. w Katedrze Socjologii i Filozofii na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zainteresowania badawcze: społeczno-regulacyjna koncepcja kultury, filozofia nauki, metodologia nauk ekonomicznych i etyka gospodarcza. Monografie: Filozofia nauki wobec działalności paranaukowej, Kategoria racjonalności w teoriach przedmiotowych makroekonomii oraz redakcja: Elementy etyki gospodarki rynkowej. Publikacje w czasopismach i rozdziały w monografiach poświęcone metodologicznym zagadnieniom ekonomii oraz problematyce etyki gospodarczej i etyki globalnej w perspektywie społeczno-regulacyjnej koncepcji kultury.


Małgorzata Solarz
Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt zatrudniony w Katedrze Finansów i Rachunkowości na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Autorka ponad 80 publikacji naukowych, w tym monografii pt. Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce. Opiekun kierunku Ekonomia na II stopniu studiów prowadzonych na Wydziale EZiT Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz wieloletni opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Finansista". Stypendystka Programu Santander Universidades Banku Zachodniego WBK S.A. Swoje zainteresowana naukowe i badawcze koncentruje na zagadnieniach związanych z wykluczeniem finansowym, finansami osobistymi, bankowością i społeczną odpowiedzialnością biznesu.


Marta Maciejasz-Świątkiewicz
Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (ekonomia, specj. finanse i bankowość) i Uniwersytetu Opolskiego (psychologia, specj. psychologia społeczna). Profesor w Zakładzie Teorii Ekonomii na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego. W pracy naukowej zajmuje się problematyką finansów osobistych (w tym wykluczenia finansowego i edukacji finansowej) oraz ekonomii behawioralnej. Autorka publikacji naukowych z zakresu finansów osobistych, ekonomiki gospodarstw domowych, ekonomii behawioralnej, a także zarządzania zasobami ludzkimi. W ramach działalności organizacyjnej brała udział w różnych przedsięwzięciach z zakresu edukacji finansowej dzieci i młodzieży, m.in. „Opolscy przedsiębiorczy uczniowie - pomysł w chmurze" (projekt współfinansowany przez NBP) czy prowadzenie wykładów w ramach Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego.


Anna Świat
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, specjalność bankowość. W 2003 r. obroniła pracę magisterską z wynikiem bardzo dobrym z zakresu Wspierania rozwoju działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Zdobyła I miejsce w Konkursie Prac Dyplomowych Uczelni Niepaństwowych obronionych w 2001 r. z obszaru Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw. W 2014 r. jedna z 5 najlepszych absolwentów studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro. Autorka publikacji naukowej Szanse i zagrożenia dla małych i średnich przedsiębiorstw w erze globalizacji. Wydała cykl artykułów w Zeszytach Naukowych, Funkcje sektora małych i średnich przedsiębiorstw w procesie transformacji, Polityka Unii Europejskiej i jej programy przedakcesyjne dla MSP, Fundusze strukturalne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wygłosiła referaty w Konferencjach na temat Rola doradztwa finansowego w dystrybucji programu Rodzina na Swoim na przykładzie DK NOTUS, Gmina jako patron przedsiębiorczości i partnerstwa publiczno-prywatnego. Aktywnie uczestniczyła w projekcie badawczym RSI LORIS Województwa Łódzkiego Rynek finansowy w województwie łódzkim - stan, perspektywy i kierunki rozwoju pod kątem innowacyjności przedsiębiorstw. Ponadto prowadziła zajęcia dydaktyczne w formie ćwiczeń z przedmiotu „Finanse". Obecne zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach strategii budowy odpowiedzialnej sprzedaży doradców i pośredników finansowych. Od 2009 r. pracuje w DK Notus.


Wojciech Zatoń
Doktor nauk ekonomicznych, pracownik Zakładu Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego, wcześniej Katedry Ekonometrii UŁ. Zajmuje się wykonywaniem analiz statystycznych, ekonometrycznych, finansowych zarówno w obszarze makroekonomii (gospodarki), mikroekonomii (przedsiębiorstwo), jak również rynków finansowych. Szczególny obszar działalności w ramach metod ilościowych to budowa modeli ekonometrycznych oraz ich wykorzystanie w prognozowaniu i symulacji. Zajmuje się również tematyką zachowań uczestników rynku finansowego, instytucji finansowych, ich klientów oraz inwestorów. Na swoim koncie ma 50 autorskich i współautorskich publikacji naukowych. Jest autorem programu ekonometrycznego DEMS (dystrybucja w książce J. Gajda Ekonometria, Warszawa, 2004). Otrzymał nagrody zespołowe Rektora UŁ za publikacje. Jest wielokrotnym laureatem Konkursu NBP i „Rzeczpospolitej" na „Najlepszego Analityka Makroekonomicznego".


Marta Zięba-Szklarska
Współwłaściciel i CEO w Xandoria Holdingoraz Business Development Manager, Certyfikowany Europejski Doradca Finansowy NDF® - EFG® i EFC® (nr licencji: PL 07EFC00032) oraz członek zarządu i CFO w Europejskiej Federacji Doradców Finansowych w Polsce (EFFP POLSKA) odpowiedzialna za rozwój i kwestie formalnoprawne w zakresie doradztwa finansowego oraz przestrzeganie standardów Doradców Finansowych na polskim rynku. Przedstawiciel EFFP Polska w UE - CIFA i FECIF. Obecnie zarządza firmą doradczą XANDORIA GROUP/ŚWIAT KADR. Interim Menedżer ds. Rozwoju i doradztwa biznesowego - finanse i rachunkowość, podatki, kadry i płace, praca z osobami niepełnosprawnymi, planowanie finansowe oraz prawo i administracja. Ekspert w transgranicznym zatrudnieniu - delegowanie do innych krajów i legalizacja pracy cudzoziemców w Polsce. Edytor systemów i aplikacji FinTech & HRTech. Współpracuje z firmami z Polski, krajów Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Rosji, Nepalu, Indii i Kambodży. Dodatkowo szeroko współpracuje z izbami, stowarzyszeniami i fundacjami w Polsce oraz na terenie UE. Wykładowca (Finanse i HR) Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, PKF Grupy Konsultantów i Audytów, Stowarzyszenia Pracodawców RP i innych. Ambasador ds. Przedsiębiorstw Kobiet w UE i mentor Fundacji Przedsiębiorców Kobiet. Członek i uczestnik programu Vital Voices. Ukończyła Akademię Leona Koźmińskiego i Wyższą Szkołę Bankową (przedsiębiorczość i finanse, analiza finansowa i psychologia rynku). Karierę zawodową rozpoczęła się w 1997 r., pracując w banku, towarzystwach ubezpieczeniowych i funduszach emerytalnych.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku