• Inwestycje finansowe (wyd. II zmienione i uzupełnione)

Podtytuł Inwestycje finansowe (wyd. II zmienione i uzupełnione)
Autor Katarzyna Perez, Urszula Ziarko-Siwek (red.)
Rok wydania 2011
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 264
53.00 37.10
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
37.1
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-342-9
Rynek finansowy jest miejscem podlegającym nieustannym przeobrażeniom, na którym niemal każdego dnia pojawiają się nowe produkty, pozwalające na dokonywanie potencjalnie dochodowych inwestycji finansowych. Niniejsza książka stanowi rezultat indywidualnych oraz zespołowych dociekań na­ukowych, a także doświadczeń praktyków rynku finansowego, których celem jest ukazanie najnowszych instrumentów finansowych coraz bardziej do­stępnych dla polskich inwestorów.Każdy z rozdziałów ma jednolitą strukturę, co pozwala Czytelnikom na szybkie i dokładne porównanie poszczególnych produktów i narzędzi. W ramach danego rozdziału Czytelnik dowei się o:

- istocie danego instrumentu i narzędzia finansowego,

- jego charakterystyce oraz ewentualnych zaletach i wadach,

- rynku, na jakim ten instrument funkcjonuje, zarówno w skali śwaitowej, jak i lokalnej, a także perspektywach jego rozwoju po ostatnim globalnym kryzy­sie finansowym.Dzięki staranio Autorów prezentacja poszczególych rodzajów inwestycji finansowych jest aktualna i interesująca.Książka stanowi ważna i ciekawą lekturę dla inwestorów, pracowników instytucji finansowych oraz wykładowców i studentów uczelni ekonomicz­nych, a także wszystkich osób zainteresowanych inwestycjami finansowymi.

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Fundusze inwestycyjne z ochroną kapitału - Tomasz Miziołek 9
1.1. Istota i najważniejsze cechy funduszy inwestycyjnych z ochroną kapitału 10
1.1.1. Poziom ochrony kapitału 11
1.1.2. Stopień partycypacji w zyskach 12
1.1.3. Okres rozliczeniowy 13
1.1.4. Płynność 14
1.2. Konstrukcja funduszy z ochroną kapitału 14
1.3. Fundusze z ochroną kapitału na polskim rynku finansowym 18
1.3.1. Lata 2000-2002 - trudne początki 18
1.3.2. Lata 2003-2010 - rozkwit oferty 20
1.3.3. Stan po 2010 r. 29

Rozdział 2
Fundusze nieruchomości - Aleksandra Leszczuk 33
2.1. Istota i rodzaje funduszy nieruchomości 33
2.2. Fundusze nieruchomości na świecie 36
2.2.1. Rynek funduszy nieruchomości w Stanach Zjednoczonych 38
2.2.2. Rynek funduszy nieruchomości w Republice Federalnej Niemiec 41
2.2.3. Rynek funduszy nieruchomości we Francji 43
2.3. Fundusze nieruchomości w Polsce 45

Rozdział 3
Produkty strukturyzowane - Sławomir Olszewski 55
3.1. Istota produktów strukturyzowanych 56
3.2. Mechanizm funkcjonowania 58
3.3. Klasyfikacja produktów strukturyzowanych 63
3.3.1. Rodzaj instrumentu bazowego 64
3.3.2. Forma produktu 65
3.3.3. Struktura kuponu 67
3.4. Geneza rynku produktów strukturyzowanych 73
3.5. Rynek produktów strukturyzowanych na świecie 76
3.6. Rynek produktów strukturyzowanych w Polsce 82

Rozdział 4
Sekurytyzacja i fundusze sekurytyzacyjne - Paweł Potoczek 91
4.1. Istota sekurytyzacji 91
4.2. Rodzaje papierów wartościowych w procesie sekurytyzacji 96
4.3. Zalety i wady transakcji sekurytyzacji 98
4.4. Rynek sekurytyzacji na świecie 99
4.5. Rynek sekurytyzacji i funduszy sekurytyzacyjnych w Polsce 101

Rozdział 5
Exchange Traded Funds (ETF) - Katarzyna Perez, Tomasz Miziołek 107
5.1. Istota ETF 107
5.2. Rynek ETF na świecie 117
5.3. Rynek funduszy ETF w Polsce 125
5.3.1. Podstawy prawne funkcjonowania ETF w Polsce 125
5.3.2. Pierwszy ETF na polskim rynku 126
5.3.3. Czynniki rozwoju rynku ETF w Polsce 130

Rozdział 6
Zagraniczne fundusze inwestycyjne - Katarzyna Perez 135
6.1. Podstawy prawne funkcjonowania zagranicznych funduszy inwestycyjnych w Polsce 135
6.2. Oferta zagranicznych funduszy inwestycyjnych na polskim rynku 139
6.3. Rentowność funduszy zagranicznych 148
6.3.1. Zagraniczne fundusze akcji 149
6.3.2. Zagraniczne fundusze dłużne i pieniężne 157
6.3.3. Zagraniczne fundusze hybrydowe 163
6.3.4. Dochodowość funduszy zagranicznych i funduszy krajowych lokujących aktywa za granicą 166

Rozdział 7
Fundusze hedge - Marceli Mierzwicki 171
7.1. Definicja i istota funduszy hedge 171
7.2. Rodzaje funduszy hedge 176
7.3. Fundusze hedge na świecie 180
7.3.1. Podstawy prawne funkcjonowania funduszy hedge 181
7.3.1.1. Stany Zjednoczone 182
7.3.1.2. Unia Europejska 183
7.3.2. Rynek funduszy hedge na świecie 186
7.4. Fundusze hedgingowe w Polsce 191
7.4.1. Podstawy prawne funkcjonowania funduszy quasi-hedge w Polsce 192
7.4.2. Oferta funduszy hedge w Polsce 192

Rozdział 8
Islamskie fundusze inwestycyjne - Krzysztof Prałat, Piotr Krzemiński 199
8.1. Islamski system finansowy 200
8.1.1. Fundamentalne zasady 200
8.1.2. Instrumenty finansowania inwestycji 203
8.1.2.1. Instrumenty określające współpracę jednostek na rynku 203
8.1.2.2. Instrumenty wspólnego inwestowania - fundusze inwestycyjne 204
8.1.2.3. Instrumenty wspierające transakcje handlowe 205
8.1.3. Historia i rozwój koncepcji bankowości bezodsetkowej 207
8.2. Koncepcja islamskich funduszy inwestycyjnych 209
8.3. Rynek islamskich funduszy inwestycyjnych 211
8.3.1. Historia i rozwój rynku 211
8.3.2. Rentowność funduszy islamskich 214

Rozdział 9
Procentowe instrumenty pochodne - Sławomir Antkiewicz 217
9.1. Rodzaje procentowych instrumentów pochodnych 218
9.2. Procentowe instrumenty pochodne w Polsce 221
9.2.1. Możliwości inwestowania w procentowe instrumenty pochodne na GPW w Warszawie 221
9.2.2. Możliwości inwestowania w derywaty procentowe na innych polskich rynkach regulowanych ` 224
9.2.3. Pozagiełdowe instrumenty procentowe w Polsce 226
9.3. Możliwości inwestowania w pochodne procentowe na innych rynkach regionu Europy Środkowo-Wschodniej 227

Rozdział 10
Strategia portfolio insurance na rynku walutowym - Jacek Truszkowski 233
10.1. Istota i mechanizm działania strategii portfolio insurance 233
10.2. Przegląd literatury na temat portfolio insurance 239
10.3. Wykorzystanie strategii portfolio insurance w celu zabezpieczenia portfela przed ryzykiem walutowym 241
10.3.1. Założenia i metodyka i badania 241
10.3.2. Wyniki badania 241

Streszczenia rozdziałów w języku polskim 247

Summaries of chapters in English 252

Bibliografia 257

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku