• Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego. Na przykładzie największych miast w Polsce

„Recenzowana monografia stanowi istotną część dyskusji w zakresie stopnia gotowości, jak i dostosowania jednostek samorządu terytorialnego do sy­tuacji kryzysowych. Przeprowadzona szeroka analiza (...) obnaża szereg dysfunkcji dotyczących systemu finansów lokalnych, których eliminacja wy­maga zastosowania odpowiednich (proponowanych przez autorkę) zmian systemowych, a także optymalnego wykorzystania instrumentów nowocze­snego zarządzania finansami j.s.t., czyli instrumentów opartych o formułę menadżerskiego podejścia do finansów samorządowych. Należy stwierdzić, że jest to pierwsza w kraju publikacja o charakterze zwartym dyskutująca ten problem i poparta szerokim spektrum badań empirycznych. (...) Monogra­fia w znaczący sposób uzupełnia tematykę finansów samorządowych nie tylko w zakresie jak efektywnie zarządzać finansami j.s.t., ale także jak wyko­rzystywać te same narzędzia do działań prewencyjnych, jak i zaradczych w warunkach niestabilnego otoczenia". Z recenzji prof. nadzw. dr.

Podtytuł Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego. Na przykładzie największych miast w Polsce
Autor Marzanna Poniatowicz
Rok wydania 2014
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 238
59.00 43.07
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
41.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-666-6
„Recenzowana monografia stanowi istotną część dyskusji w zakresie stopnia gotowości, jak i dostosowania jednostek samorządu terytorialnego do sy­tuacji kryzysowych. Przeprowadzona szeroka analiza (...) obnaża szereg dysfunkcji dotyczących systemu finansów lokalnych, których eliminacja wy­maga zastosowania odpowiednich (proponowanych przez autorkę) zmian systemowych, a także optymalnego wykorzystania instrumentów nowocze­snego zarządzania finansami j.s.t., czyli instrumentów opartych o formułę menadżerskiego podejścia do finansów samorządowych. Należy stwierdzić, że jest to pierwsza w kraju publikacja o charakterze zwartym dyskutująca ten problem i poparta szerokim spektrum badań empirycznych. (...) Monogra­fia w znaczący sposób uzupełnia tematykę finansów samorządowych nie tylko w zakresie jak efektywnie zarządzać finansami j.s.t., ale także jak wyko­rzystywać te same narzędzia do działań prewencyjnych, jak i zaradczych w warunkach niestabilnego otoczenia".
Z recenzji prof. nadzw. dr. hab. Marka Dylewskiego
Wprowadzenie 5

Rozdział 1.
Lokalny kryzys finansowy - konotacje teoretyczne 11

Rozdział 2.
Finanse samorządu terytorialnego w państwach członkowskich UE wobec problemów gospodarki światowej 17

Rozdział 3.
Sytuacja finansowa polskich jednostek samorządu terytorialnego w warunkach niestabilnego otoczenia 33

Rozdział 4.
Wpływ kryzysu na wielkość, dynamikę zmian i strukturę dochodów j.s.t. 43

Rozdział 5.
Wpływ kryzysu na wydatki budżetowe j.s.t. 55

Rozdział 6.
Kryzys a dochody podatkowe j.s.t. i zmiany w zakresie lokalnej polityki podatkowej 65

Rozdział 7.
Kryzys a idea redystrybucji poziomej dochodów w podsektorze samorządowym 87

Rozdział 8.
Kryzys a problematyka deficytu budżetowego i zadłużenia j.s.t. 99

Rozdział 9.
Kryzys a zmiany aktywności inwestycyjnej j.s.t. 137

Rozdział 10.
Środki pomocowe UE jako amortyzator wpływu dekoniunktury gospodarczej na działalność inwestycyjną j.s.t. 145

Rozdział 11.
Kryzys a problematyka ryzyka w działalności j.s.t. 155

Rozdział 12.
Instrumenty nowoczesnego zarządzania finansami samorządowymi w warunkach niestabilnego otoczenia 163

Rozdział 13.
Proponowane rekomendacje dotyczące reformy polskiego systemu finansów lokalnych 197

Zakończenie 209
Bibliografia 213
Spis tabel 227
Spis rysunków 230
Spis wykresów 231
Aneks 233
Marzanna Poniatowicz - dr hab. nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu w Białymstoku, kierownik Zakładu Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB; specjalizuje się w problematyce finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem finansów jednostek samorządu terytorialnego; autorka i współautorka ponad 120 publikacji naukowych związanych z problematyką finansów lokalnych; kierownik projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (Nr N N113 345540) pt. Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego (na przykładzie największych miast w Polsce), efektem którego jest niniejsza publikacja.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku