• Klienci instytucji pożyczkowych i ich ochrona

Niniejsza publikacja jest jedną z pierwszych poświęconych tematyce klientów instytucji pożyczkowych, analizie ich potrzeb finansowych oraz problemów związanych z ochroną prawną tych osób. Szybki rozwój rynku instytucji pożyczkowych nastąpił wskutek wprowadzenia nowych regulacji ostrożnościowych, które narzuciły bankom stosowanie bardziej restrykcyjnych zasad udzielania kredytów, w tym także kredytów dla osób fizycznych. W obliczu ograniczonego dostępu do źródeł finansowania bankowego nastąpił gwałtowny rozwój rynku innych pożyczkodawców obsługujących klientów indywidualnych, wśród których dominującymi podmiotami są instytucje pożyczkowe. W tej sytuacji istnieje potrzeba bliższego przyjrzenia się profilom klientów tych podmiotów oraz zakresowi ochrony nad nimi roztaczanej. W pracy przedstawione zostały rozważania dotyczące m.in.: • charakterystyki klientów instytucji pożyczkowych, • poziomu zadłużenia klientów instytucji pożyczkowych, • determinant wyboru oferty przez klientów instytu

Podtytuł Klienci instytucji pożyczkowych i ich ochrona
Autor Agata Gemzik-Salwach (red.)
Rok wydania 2017
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 160
48.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-855-4
Niniejsza publikacja jest jedną z pierwszych poświęconych tematyce klientów instytucji pożyczkowych, analizie ich potrzeb finansowych oraz problemów związanych z ochroną prawną tych osób.

Szybki rozwój rynku instytucji pożyczkowych nastąpił wskutek wprowadzenia nowych regulacji ostrożnościowych, które narzuciły bankom stosowanie bardziej restrykcyjnych zasad udzielania kredytów, w tym także kredytów dla osób fizycznych. W obliczu ograniczonego dostępu do źródeł finansowania bankowego nastąpił gwałtowny rozwój rynku innych pożyczkodawców obsługujących klientów indywidualnych, wśród których dominującymi podmiotami są instytucje pożyczkowe. W tej sytuacji istnieje potrzeba bliższego przyjrzenia się profilom klientów tych podmiotów oraz zakresowi ochrony nad nimi roztaczanej.

W pracy przedstawione zostały rozważania dotyczące m.in.:
• charakterystyki klientów instytucji pożyczkowych,
• poziomu zadłużenia klientów instytucji pożyczkowych,
• determinant wyboru oferty przez klientów instytucji pożyczkowych,
• ochrony prawnej klientów instytucji pożyczkowych,
• kształtowania wiedzy finansowej klientów instytucji pożyczkowych.


„Biorąc pod uwagę społeczne konsekwencje funkcjonowania tego segmentu rynku finansowego podjęta problematyka zasługuje na uznanie, tym bardziej, że wiedza o nim pochodzi przede wszystkim z doniesień medialnych i tzw. szeptanej propagandy, a występuje niedostatek opracowań naukowych".
Z recenzji prof. dr. hab. Jana Szambelańczyka
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Wstęp - Agata Gemzik-Salwach 9

Rozdział 1
Istota i cechy instytucji pożyczkowych - Agata Gemzik-Salwach 13
1.1. Wprowadzenie 13
1.2. Sposoby definiowania instytucji pożyczkowych 14
1.3. Problemy definicyjne: instytucje pożyczkowe, parabanki, shadow banking 16
1.4. Wnioski 22
Literatura 23

Rozdział 2
Charakterystyka klientów instytucji pożyczkowych oraz poziom ich zadłużenia - Krzysztof Waliszewski 25
2.1. Wprowadzenie 25
2.2. Modele biznesowe instytucji pożyczkowych a profile klientów 26
2.3. Liczba i charakterystyka klientów korzystających z usług instytucji pożyczkowych w Polsce 29
2.4. Poziom zadłużenia konsumentów korzystających z usług instytucji pożyczkowych i kierunki wydatkowania środków pochodzących z pożyczek pozabankowych 50
2.5. Wnioski 57
Literatura 59

Rozdział 3
Charakterystyka klientów instytucji pożyczkowych oraz determinanty wyboru przez nich oferty - Agata Gemzik-Salwach 63
3.1. Wprowadzenie 63
3.2. Internet jako źródło wiedzy o klientach instytucji pożyczkowych 64
3.3. Obraz klientów instytucji pożyczkowych w badaniach własnych oraz dyskusja wyników 70
3.4. Wnioski 79
Literatura 80

Rozdział 4
Ochrona prawna klientów instytucji pożyczkowych w obszarze zawieranych umów na przykładzie niedozwolonych postanowień umownych - Katarzyna Kurzępa-Dedo 83
4.1. Wprowadzenie 83
4.2. Wzorce umowne wykorzystywane przez instytucje pożyczkowe - pojęcie, sposób związania się nimi i ich kontrola 85
4.3. Analiza liczbowa wykorzystywanych przez instytucje pożyczkowe niedozwolonych klauzul umownych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta 96
4.4. Analiza wybranych klauzul umownych uznanych za niedozwolone zawartych we wzorcach wykorzystywanych przez instytucje pożyczkowe 101
4.5. Wnioski 112
Literatura 114

Rozdział 5
Kształtowanie wiedzy finansowej klientów instytucji pożyczkowych poprzez programy edukacyjne - Tomasz Potocki, Krzysztof Opolski 117
5.1. Wprowadzenie 117
5.2. Problemy skuteczności programów edukacji finansowej - krytyczny przegląd literatury 119
5.3. Ocena skuteczności programów edukacyjnych - wyniki badań własnych 122
5.4. Wnioski 136
Literatura 140

Zakończenie - Agata Gemzik-Salwach 145
Spis tabel 147
Spis rysunków 149
Załączniki 153
Załącznik 1 - Lista analizowanych projektów edukacyjnych w Unii Europejskiej 153
Załącznik 2 - Lista projektów edukacyjnych w Polsce 158

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku