• Pośrednictwo kredytowe w Polsce

Podtytuł Pośrednictwo kredytowe w Polsce
Autor Krzysztof Waliszewski
Rok wydania 2010
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 365
54.00 37.80
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
37.8
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-244-6
Książka „Pośrednictwo kredytowe w Polsce" wypełnia istniejącą lukę na rynku wydawniczym w zakresie tematyki niebankowych instytucji finanso­wych i jest pierwszą publikacją w Polsce tak kompleksowo traktującą o pośrednikach kredytowych od momentu ich powstania na początku lat 90. XX w. Autor w głównej mierze skupia się na praktyce funkcjonowania dynamicznie rozwijającego się rynku consumer finance i kredytów hipotecznych, odwo­łuje się do genezy spółek pośrednictwa kredytowego i próbuje wyjaśnić ich fenomen w polskich warunkach gospodarczych.

W książce przedstawiono historię, wyniki finansowe i sprzedażowe pośredników kredytowych, a także wpływ kryzysu finansowego na ich działalno­ści, jak również perspektywy rozwoju tych instytucji. Publikacja ma charakter interdyscyplinarny, ponieważ zagadnienia w niej poruszane dotyczą ma­kroekonomii, mikroekonomii, finansów, bankowości, rynków kapitałowych, marketingu, prawa, a także socjologii.

Książka adresowana jest zarówno do studentów uczelni o profilu ekonomicznym, pracowników naukowo-dydaktycznych wyższych uczelni ekonomicz­nych, w szczególności katedr finansów, bankowości i rynków finansowych, a także praktyków gospodarczych - kadry kierowniczej i innych pracowni­ków spółek pośrednictwa kredytowego.

„Autor podjął się ambitnego, w pewnym stopniu pionierskiego wyzwania, chcąc dokonać próby całościowej analizy i oceny związków banków i pośred­ników kredytowych. Odnotować należy, że podjął się badań nie nad tzw. „tematem bezpiecznym", lecz wręcz przeciwnie, tematem będącym przedmio­tem kontrowersji i rozmaitych ocen (...)."
Z recenzji prof. dr. hab. Stanisława Flejterskiego

Wprowadzenie 7

Rozdział 1.
Teoretyczne aspekty działalności pośredników kredytowych 15
1.1. Istota i funkcje instytucji pośrednictwa finansowego w gospodarce rynkowej 15
1.2. Pośrednictwo kredytowe jako element pośrednictwa finansowego 32
1.2.1. Pojęcie pośrednika kredytowego 32
1.2.2. Zakres czynności wykonywanych przez pośredników kredytowych 37
1.2.3. Rodzaje pośredników kredytowych 42
1.2.4. Model działalności pośrednika kredytowego (instytucji pożyczkowej) 44
1.2.5. Pośrednicy kredytowi a parabanki 52
1.2.6. Pośrednicy kredytowi a doradcy kredytowi i doradcy finansowi 61
1.2.7. Pośrednicy kredytowi jako element wielokanałowej strategii dystrybucji banku 65

Rozdział 2.
Rynek consumer finance i rynek kredytów hipotecznych jako miejsce działania pośredników kredytowych 81
2.1. Pojęcie rynku finansowania potrzeb klientów indywidualnych (consumer finance) 81
2.2. Rynek kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych w Polsce 93
2.2.1. Funkcjonowanie rynku kredytów detalicznych w latach 1989-1995 93
2.2.2. Funkcjonowanie rynku kredytów detalicznych w latach 1996-2009 97
2.2.2.1. Charakterystyka rynku kredytów konsumpcyjnych 97
2.2.2.2. Charakterystyka rynku kredytów hipotecznych 123
2.2.3 Wpływ kryzysu na rynkach finansowych na rynek consumer finance i rynek kredytów hipotecznych 129
2.2.4. Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce 130

Rozdział 3.
Rozwój instytucji pośrednictwa kredytowego w Polsce w latach 1990-2009 139
3.1. Geneza pośredników kredytowych w Polsce 139
3.2. Rozwój instytucji pośrednictwa kredytowego w Polsce 145
3.3. Tendencje w rozwoju instytucji pośrednictwa kredytowego w Polsce 167
3.4. Związki kapitałowe banków i pośredników kredytowych jako zjawisko zmieniające trwale instytucje pośrednictwa kredytowego 182
3.5. Instytucje pośrednictwa kredytowego w liczbach - wartość i ilość sprzedanych kredytów w poszczególnych latach 196
3.6. Wpływ kryzysu na rynkach finansowych na działalność pośredników kredytowych 198

Rozdział 4.
Regulacja i samoregulacja działalności pośredników kredytowych w Polsce 207
4.1. Znaczenie regulacji pośredników kredytowych dla bezpieczeństwa i stabilności systemu finansowego 207
4.2. Rozwój ustawodawstwa związanego z funkcjonowaniem pośredników kredytowych 211
4.3. Rozwój regulacji w zakresie ochrony konsumenta na rynku usług kredytowych w Polsce i ich wpływ na działalność pośredników kredytowych 218
4.3.1. Ustawa o kredycie konsumenckim i jej wpływ na działalność pośredników kredytowych 218
4.3.2. Zmiana dyrektywy o kredycie konsumenckim i jej implementacja do polskiego systemu prawnego 224
4.3.3. Regulacje administracyjne oprocentowania kredytów dla konsumentów i ich wpływ na działalność pośredników kredytowych 236
4.3.4. Instytucja upadłości konsumenckiej w Polsce 243
4.3.5. Perspektywy ustawodawstwa w zakresie ochrony konsumenta a działalność pośredników kredytowych 250
4.4. Działalność Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce - związku pracodawców jako element samoregulacji pośredników kredytowych 254

Rozdział 5.
Charakterystyka wybranych spółek pośrednictwa kredytowego w Polsce 267
5.1. Lukas S.A. 267
5.2. AIG Credit S.A. 278
5.3. Żagiel S.A. 289
5.4. Dominet S.A. 297
5.5. Polskie Towarzystwo Finansowe S.A. 306
5.6. Dom Finansowy QS Sp. z o.o. 316
5.7. Cetelem Polska Expansion S.A. 321
5.8. Finplus Sp. z o.o. 327
5.9. Fiolet SA (Fiolet Powszechny Dom Kredytowy SA) 333
5.10. Powszechny Dom Kredytowy S.A. (obecnie Fiolet Powszechny Dom Kredytowy SA) 338

Aneks
Charakterystyka najważniejszych spółek pośrednictwa kredytowego w Polsce 345
Zakończenie 353
Bibliografia 357

Krzysztof Waliszewski jest doktorem nauk ekonomicznych. Specjalizuje się w finansach, bankowości, pośrednictwie finansowym, pośrednictwie kredy­towym. Jest pracownikiem naukowym Katedry Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Obronił doktorat w 2008 r. na temat Związki kapitałowe banków i pośredników kredytowych na tle rozwoju rynku consu­mer finance w Polsce. Laureat I miejsca w konkursie Fundacji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na najlepsze prace magisterskie za pracę Procesy kon­solidacyjne w polskim sektorze bankowym na tle tendencji światowych (na przykładzie procedur w operacjach fuzji i przejęć w wybranym banku). Prele­gent w licznych konferencjach branży pośrednictwa kredytowego. Zawodowo wiceprezes zarządu spółki deweloperskiej. Jest autorem licznych publi­kacji na temat pośrednictwa finansowego, doradztwa finansowego i pośrednictwa kredytowego.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku