• Ku nowemu paradygmatowi planowania terytorialnego

Podtytuł Ku nowemu paradygmatowi planowania terytorialnego
Autor Aleksander Noworól
Rok wydania 2013
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 180
50.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-514-0

Publikacja poświęcona jest zmianom w systemie planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego, które pojawią się w najbliższej dekadzie w Polsce. Zmiany te, uwarunkowane są przeobrażeniami cywilizacyjnymi, związanymi z rozwojem technologicznym i globalizacją. Ważną rolę odgrywa przy tym krytyczna refleksja dotycząca skuteczności wdrażania polityki spójności w Unii Europejskiej. W konsekwencji, na szczeblu unijnym i krajowym pojawiły się wytyczne i regulacje, tworzące nowy paradygmat polityki regionalnej. Nowe rozumienie tejże polityki odchodzi od prymatu działań wyrów­nawczych pomiędzy regionami i kładzie nacisk na zwiększenie zdolności konkurencyjnych terytoriów. Rośnie przy tym rola miejsc traktowanych jako tzw. obszary funkcjonalno-przestrzenne, a maleje siła sprawcza administracji publicznej. Nowy paradygmat polityki regionalnej wymaga też innego spoj­rzenia na planowanie rozwoju. W publikacji autor, na podstawie własnej interpretacji uwarunkowań nowej polityki regionalnej, analizuje istniejące syste­my planowania regionalnego i lokalnego w Polsce oraz tworzy modelowe rozwiązania, które antycypują pojawienie się nowego paradygmatu planowa­nia terytorialnego. Ten przyszły zbiór pojęć i teorii tworzących rzeczywistość planowania, trudny jeszcze dziś do kompleksowego opisania, opierać się będzie na innych, niż dzisiejsze, choć ujawniających się z wolna, relacjach organizacyjnych, w których - obok publicznego systemu planowania - klu­czową rolę odegrają hybrydowe partnerstwa publiczno-prywatno-społeczne.

Wprowadzenie 9
Rozdział 1

Zarządzanie rozwojem terytorialnym 17

1.1. Pojęcie rozwoju terytorialnego w ujęciach teoretycznych 17

1.2. Współczesny kontekst zarządzania rozwojem 25

1.2.1. Zarządzanie wielopasmowe (wielopodmiotowe) 29

1.2.2. Zarządzanie rozwojem i polityka rozwoju 38
Rozdział 2

Teoretyczne podstawy nowej polityki regionalnej 49

2.1. Przesłanki nowej polityki regionalnej 50

2.1.1. Ekonomia przepływów 51

2.1.2. Nowa geografia ekonomiczna 55

2.1.3. Gospodarka wspólnymi zasobami 56

2.2. Terytorializacja polityki rozwoju i planowanie funkcjonalne - w teorii i dokumentach Unii Europejskiej 62

2.3. Istota nowej polityki regionalnej 72
Rozdział 3

System planowania rozwoju w świetle nowej polityki regionalnej 75

3.1. Krajowy system planowania rozwoju 75

3.2. Regionalny i lokalny system planowania rozwoju ? koncepcja autorska 85

3.2.1. Wojewódzki podsystem programowania rozwoju 92

3.2.2. Subregionalny podsystem programowania 99

3.2.3. Gminny podsystem programowania 105

3.3. Koordynacja regionalnego i lokalnego systemu programowania 112
Rozdział 4

W stronę nowego paradygmatu 117

4.1. Istniejący model planowania terytorialnego 119

4.2. Przyszły model planowania terytorialnego 123

4.2.1. Przesłanki nowego paradygmatu 124

4.2.2. Struktura nowego modelu planowania terytorialnego 131
Podsumowanie 139

Bibliografia 145

Aneksy 159

Spis tabel 175

Spis schematów 177

Wykaz skrótów 179
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku