• Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym we współczesnej gospodarce (wyd. II)

Rozwój przedsiębiorstw przemysłowych w XXI wieku następuje w warunkach niezwykle zmiennych, wyrażających się ciągłą turbulencją i złożonością otoczenia tak, iż niekiedy można odnieść wrażenie, że następuje on w chaosie. Globalizacja rynków, produktów, technologii czy też kultury organizacyjnej wymagają odmiennego podejścia do procesu zarządzania przedsiębiorstwami, formułowania ich celów i strategii, jak również do kryteriów oceny efektów ich działalności. W takich warunkach prowadzenie działalności gospodarczej jest szczególnym wyzwaniem dla przedsiębiorstw, które muszą nauczyć się praktycznie przewidywać przyszłość. W aktualnych realiach gospodarczych o efektach i przyszłych możliwościach rozwojowych przedsiębiorstw decydują w znacznej mierze charakter i intensywność różnorodnych przedsięwzięć dostosowujących zachowanie przedsiębiorstwa przemysłowego do wymogów globalnego rynku oraz stanu, struktury, złożoności i dynamiki ich otoczenia. Niezmiernie ważnym aspektem działalności przed

Podtytuł Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym we współczesnej gospodarce (wyd. II)
Autor Joanna Wiśniewska, Krzysztof Janasz (red.)
Rok wydania 2018
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 234
55.00 44.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
35.75
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-083-1

Rozwój przedsiębiorstw przemysłowych w XXI wieku następuje w warunkach niezwykle zmiennych, wyrażających się ciągłą turbulencją i złożonością otoczenia tak, iż niekiedy można odnieść wrażenie, że następuje on w chaosie. Globalizacja rynków, produktów, technologii czy też kultury organizacyjnej wymagają odmiennego podejścia do procesu zarządzania przedsiębiorstwami, formułowania ich celów i strategii, jak również do kryteriów oceny efektów ich działalności.


W takich warunkach prowadzenie działalności gospodarczej jest szczególnym wyzwaniem dla przedsiębiorstw, które muszą nauczyć się praktycznie przewidywać przyszłość. W aktualnych realiach gospodarczych o efektach i przyszłych możliwościach rozwojowych przedsiębiorstw decydują w znacznej mierze charakter i intensywność różnorodnych przedsięwzięć dostosowujących zachowanie przedsiębiorstwa przemysłowego do wymogów globalnego rynku oraz stanu, struktury, złożoności i dynamiki ich otoczenia. Niezmiernie ważnym aspektem działalności przedsiębiorstwa przemysłowego jest racjonalne zarządzanie, w którym powinni brać udział wszyscy pracownicy danej firmy, ponieważ tylko wtedy można kształtować jej funkcjonowanie i kierować określone działania na osiągnięcie długofalowego sukcesu.


Recenzowane opracowanie, napisane przez pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego, pod redakcją naukową prof. prof. Joanny Wiśniewskiej i Krzysztofa Janasza, stanowi wartościowe studium teoretyczno-metodyczno-poznawcze przedstawiające zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym w przekrojach lokalnym i ogólnopolskim. Opiniowana praca wpisuje się w teorię i praktykę zarządzania współczesnymi organizacjami i jego uwarunkowaniami, tj. niezwykle ważnej problematyki zaliczanej do nurtu zarządzania strategicznego i rozwoju przedsiębiorstw.
Z recenzji prof. zw. dr hab. dhc. mult. Ryszarda Borowieckiego
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wstęp 9

Rozdział 1
Wyzwania i dylematy zarządzania współczesnymi organizacjami - Władysław Janasz 17
Wprowadzenie 17
1.1. Czynniki potencjalnych zmian 19
1.2. Zmiany tworzące obszar strategiczny organizacji 22
1.3. Myślenie strategiczne 28
1.4. Odnawianie organizacji 35

Rozdział 2
Nowe koncepcje zarządzania i zachowania kierownicze w praktyce - Władysław Janasz 39
2.1. Wieloaspektowe zarządzanie 39
2.2. Paradygmaty zarządzania 45
2.3. Multiparadygmatyczny system zarządzania przedsiębiorstwami 47
2.4. Decyzje menedżerskie w warunkach zmienności otoczenia 51

Rozdział 3
Strategie rozwojowe przedsiębiorstw przemysłowych - Krzysztof Janasz 59
3.1. Strategia jako fundament rozwoju przedsiębiorstwa przemysłowego 59
3.2. Kryteria i rodzaje strategii 65
3.3. Podstawowe strategie rozwoju przedsiębiorstw 72
3.4. Wybór nowoczesnej strategii rozwojowej 75

Rozdział 4
Proces produkcyjny i jego organizacja w przedsiębiorstwie przemysłowym - Marian Gołębiowski 87
4.1. Proces produkcyjny jako elementu systemu produkcyjnego 87
4.2. Struktura procesu produkcyjnego 92
4.3. Zasadnicze elementy procesu wytwórczego podstawowego 94
4.4. Klasyfikacja i charakterystyka procesów produkcyjnych 96
4.4.1. Podział procesów produkcyjnych według ciągłości i przebiegu w czasie 97
4.4.2. Podział procesów produkcyjnych według rodzaj stosowanych Technologii 98
4.4.3. Podział procesów produkcyjnych według cech organizacyjnych 100
4.4.4. Podział procesów produkcyjnych według stopnia złożoności procesu 101
4.4.5. Podział procesów produkcyjnych według zastosowanych środków pracy 101
4.5. Zasady organizacji procesu produkcyjnego 102
4.6. Typ i formy organizacji procesu produkcyjnego 106

Rozdział 5
Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie przemysłowym - Katarzyna Kozioł-Nadolna 109
5.1. Istota współczesnej logistyki 109
5.2. Koncepcje i strategie logistyczne 113
5.3. Innowacyjne rozwiązania w infrastrukturze logistycznej przedsiębiorstwa 119

Rozdział 6
Strategiczne zarządzanie techniką w przedsiębiorstwie przemysłowym - Joanna Wiśniewska 127
6.1. Pojęcie i komponenty składowe techniki 127
6.2. Rodzaje technologii w przedsiębiorstwie 132
6.3. Współczesna koncepcja strategii technicznej przedsiębiorstwa 137
6.4. Formułowanie strategii technicznej w przedsiębiorstwie przemysłowym 142

Rozdział 7
Procesy transferu technologii w przedsiębiorstwach przemysłowych - Roman Tylżanowski 157
7.1. Dylematy procesów transferu technologii w przedsiębiorstwach Przemysłowych 157
7.2. Bariery i stymulatory procesów transferu technologii w przedsiębiorstwach przemysłowych 162
7.3. Specyfika transferu technologii w przedsiębiorstwach przemysłowych wysokiej techniki w Polsce 167

Rozdział 8
Innowacje i sfera B + R w przemyśle - Katarzyna Szopik-Depczyńska 175
8.1. Rola innowacji w przedsiębiorstwach przemysłowych 175
8.2. Znaczenie sfery B + R w działalności przedsiębiorstw przemysłowych 181
8.3. Uwarunkowania aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych 186

Rozdział 9
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie przemysłowym - Anna Bielawa 195
9.1. Definiowanie i znaczenie jakości w przedsiębiorstwie przemysłowym 195
9.2. Jakość w cyklu życia produktu 199
9.3. Systemy zarządzania i zapewnienia jakości w przedsiębiorstwie przemysłowym 203
9.4. Wybrane metody i narzędzia doskonalenia jakości w przedsiębiorstwie przemysłowym 209

Bibliografia 219
Spis tabel 231
Spis rysunków 233

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku