• Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie (wyd. III)

Książka jest podręcznikiem, w którym przystępnie zostały przedstawione najważniejsze zagadnienia rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach. Po przestudiowaniu książki Czytelnik zdobędzie wiedzę o tym: - jaka jest istota i rola rachunkowości zarządczej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, - jakie są koncepcje rachunkowości zarządczej, ukierunkowane na działalność w dynamicznym i konkurencyjnym otoczeniu, - jakimi instrumentami dysponuje rachunkowość zarządcza, - jak wykorzystać różne koncepcje i instrumenty rachunkowości zarządczej w praktyce. Książka jest adresowana do: - studentów kierunków ekonomicznych, - słuchaczy studiów podyplomowych i szkoleń, - dyrektorów, menedżerów, controllerów i analityków finansowych, - głównych księgowych i pracowników służb finansowo-księgowych, - biegłych rewidentów i kandydatów na biegłych rewidentów, - właścicieli jednostek gospodarczych.

Podtytuł Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie (wyd. III)
Autor Edward Nowak
Rok wydania 2024
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 348
85.00 59.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
59.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-821-9
Książka jest podręcznikiem, w którym przystępnie zostały przedstawione najważniejsze zagadnienia rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach.

Po przestudiowaniu książki Czytelnik zdobędzie wiedzę o tym:
- jaka jest istota i rola rachunkowości zarządczej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem,
- jakie są koncepcje rachunkowości zarządczej, ukierunkowane na działalność w dynamicznym i konkurencyjnym otoczeniu,
- jakimi instrumentami dysponuje rachunkowość zarządcza,
- jak wykorzystać różne koncepcje i instrumenty rachunkowości zarządczej w praktyce.

Książka jest adresowana do:
- studentów kierunków ekonomicznych,
- słuchaczy studiów podyplomowych i szkoleń,
- dyrektorów, menedżerów, controllerów i analityków finansowych,
- głównych księgowych i pracowników służb finansowo-księgowych,
- biegłych rewidentów i kandydatów na biegłych rewidentów,
- właścicieli jednostek gospodarczych.

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Rachunkowość zarządcza jako system informacyjny 9
1.1. Proces zarządzania a proces informacyjno-decyzyjny 9
1.2. System informacyjny rachunkowości 13
1.3. Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza 18
1.4. Definicje rachunkowości zarządczej 21
1.5. Funkcje i zadania rachunkowości zarządczej 23
1.6. Rodzaje i jakość informacji z rachunkowości zarządczej 26

Rozdział 2
Rachunek kosztów jako źródło informacji zarządczej 29
2.1. Pojęcia i zakres rachunku kosztów 29
2.2. Grupowanie kosztów na potrzeby sprawozdawcze 34
2.3. Podstawowe modele rachunku kosztów 39
2.4. Zbiorcza i rozdzielcza postać rachunku kosztów 47

Rozdział 3
Strukturalizacja kosztów i przychodów na potrzeby zarządzania 53
3.1. Koszty oraz przychody decyzyjne i niedecyzyjne 53
3.2. Koszty oraz przychody kontrolowane i niekontrolowane 57
3.3. Utracone korzyści i zaoszczędzone koszty 60
3.4. Koszty i przychody a skala działalności 63
3.5. Zakres działalności i koszty złożoności 66

Rozdział 4
Podział kosztów na stałe i zmienne 69
4.1. Pojęcie kosztów stałych i kosztów zmiennych 69
4.2. Podejścia do wyodrębniania kosztów stałych i zmiennych 76
4.3. Analiza merytoryczna składników kosztów 78
4.4. Analiza wykresów korelacyjnych 80
4.5. Metoda odchyleń krańcowych 83
4.6. Równanie regresji liniowej kosztów 86
4.7. Ocena stopnia zmienności kosztów 91

Rozdział 5
Krótkoterminowy rachunek wyników 95
5.1. Założenia krótkoterminowego rachunku wyników 95
5.2. Podstawowa formuła krótkoterminowego rachunku wyników 97
5.3. Wielostopniowy rachunek wyników 103
5.4. Wieloblokowy rachunek wyników 106

Rozdział 6
Analiza progu rentowności 113
6.1. Istota i założenia analizy progu rentowności 113
6.2. Próg rentowności produkcji jednoasortymentowej 115
6.3. Gotówkowy próg rentowności 120
6.4. Próg rentowności produkcji wieloasortymentowej 126

Rozdział 7
Zastosowania analizy progu rentowności 137
7.1. Marża bezpieczeństwa 137
7.2. Analiza wrażliwości progu rentowności 141
7.3. Analiza wrażliwości wyniku ze sprzedaży 147
7.4. Wyznaczanie krytycznych punktów cen i kosztów 152

Rozdział 8
Informacje kosztowe w kalkulacjach cenowych 155
8.1. Podstawowe determinanty cen sprzedaży 155
8.2. Kalkulacja cen sprzedaży produktów 157
8.3. Wyznaczanie dolnych granic cen 165
8.4. Wyznaczanie optymalnej ceny sprzedaży 169
8.5. Ustalanie cen transferowych 175
8.6. Ceny docelowe i koszty docelowe 179

Rozdział 9
Informacje o kosztach i wynikach w podejmowaniu decyzji 183
9.1. Rola informacji ekonomicznych w wyborach decyzyjnych 183
9.2. Wybór asortymentu produkcji 185
9.3. Wybór technologii produkcji 190
9.4. Wybór między wytwarzaniem a zakupem produktu 197
9.5. Wybór sposobu wykorzystania wolnych mocy produkcyjnych 201
9.6. Koszty błędnych prognoz i decyzji 205

Rozdział 10
Zarządzanie kosztami działań 209
10.1. Rachunek kosztów działań jako instrument zarządzania 209
10.2. Identyfikacja procesów i działań 213
10.3. Kalkulacja kosztów działań i produktów 219
10.4. Pomiar kosztów i wyników z klientów 222

Rozdział 11
Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych 227
11.1. Istota projektów inwestycyjnych 227
11.2. Parametry oceny projektów inwestycyjnych 228
11.3. Proste metody oceny projektów inwestycyjnych 235
11.4. Dyskontowe metody oceny projektów inwestycyjnych 239

Rozdział 12
Rachunkowość zarządcza ośrodków odpowiedzialności 247
12.1. Istota i wyodrębnienie ośrodków odpowiedzialności 247
12.2. Założenia rachunkowości ośrodków odpowiedzialności 250
12.3. Rachunek odpowiedzialności za koszty 255
12.4. Rachunek odpowiedzialności za wyniki 257
12.5. Rachunek odpowiedzialności za inwestowanie 261

Rozdział 13
Budżetowa metoda zarządzania 267
13.1. Istota budżetowania w przedsiębiorstwie 267
13.2. Cele i funkcje budżetowania 269
13.3. Proces budżetowania w przedsiębiorstwie 271
13.4. Metody budżetowania 275
13.5. Budżet przedsiębiorstwa i jego elementy 280

Rozdział 14
Budżetowanie przychodów, kosztów i wyników 285
14.1. Zakres budżetowania operacyjnego 285
14.2. Budżetowanie sprzedaży i produkcji 287
14.3. Budżetowanie kosztów bezpośrednich 290
14.4. Budżetowanie kosztów wydziałowych 295
14.5. Budżetowanie kosztów wytworzenia produktów 299
14.6. Budżetowanie kosztów nieprodukcyjnych 302
14.7. Budżetowanie wyniku ze sprzedaży 304

Rozdział 15
Ocena działalności i dokonań przedsiębiorstwa 307
15.1. Istota i zakres oceny dokonań 307
15.2. Wskaźniki finansowe w ocenie działalności przedsiębiorstwa 310
15.3. Ocena wartości przedsiębiorstwa 318
15.4. Zrównoważona karta dokonań 323

Rozdział 16
Problemy rozwoju i doskonalenia systemów rachunkowości zarządczej 329
16.1. Ograniczenia i problemy rachunkowości zarządczej 329
16.2. Obszary rozwoju rachunkowości zarządczej 330
16.3. Doskonalenie systemów rachunkowości zarządczej 336
16.4. Dobre praktyki i benchmarking w zakresie rachunkowości zarządczej 340

Bibliografia 345

Recenzja: Prof. dr hab. Beata Filipiak

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku