• Wartości wzorcowe wskaźników finansowych przedsiębiorstw giełdowych

Podtytuł Wartości wzorcowe wskaźników finansowych przedsiębiorstw giełdowych
Autor Piotr Figura
Rok wydania 2012
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 170
48.00 33.60
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
33.6
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-487-7
Autor podjął się tematu bardzo aktualnego i o dużym praktycznym znaczeniu. Ocena kondycji finansowej dokonywana jest zarówno przez mene­dżerów przedsiębiorstwa, jak i różne podmioty zewnętrzne. W tym celu często stosuje się analizę wskaźników finansowych, porównując ich war­tości rzeczywiste z tzw. wartościami wzorcowymi. Problem badawczy wyłania się z faktu, że owe wartości wzorcowe, podawane w polskiej literatu­rze określono co najmniej kilkanaście lat temu i to często na podstawie publikacji zagranicznych. W warunkach specyfiki gospodarki polskiej, uwzględniając zmieniające się otoczenie, istnieje uzasadniona obawa, czy wartości wzorcowe wskaźników finansowych są nadal aktualne i czy można je bezkrytycznie stosować dla każdego przedsiębiorstwa bez względu na jego przynależność sektorową. Powyższe wątpliwości zainspiro­wały Autora do podjęcia własnych badań w celu wyznaczenia nowych wartości rekomendowanych 16 wskaźników finansowych, różnicując je w zależności od celu nadrzędnego przedsiębiorstwa oraz jego przynależności sektorowej. [...] Książka jest napisana na wysokim poziomie, języ­kiem bardzo przystępnym i posiada duże walory praktyczne. Można ją polecić szerokiemu kręgowi Czytelników, a szczególnie menedżerom i ana­litykom przedsiębiorstw, banków, instytucji finansowych, audytorom, a także studentom przy wykonywaniu prac związanych z oceną kondycji finan­sowej przedsiębiorstwa. Na podkreślenie zasługuje fakt, że na rynku wydawniczym występuje niewiele prac zawierających wzorcowe wskaźniki fi­nansowe opracowane na podstawie badań empirycznych w Polsce. Jest to więc opracowanie nowatorskie.

Z recenzji prof. dr. hab. Franciszka Bławata

Wprowadzenie 7
Rozdział 1

Rola wskaźników w ocenie realizacji celów i kondycji finansowej przedsiębiorstw . 13

1.1. Ogólne klasyfikacje mierników realizacji celu przedsiębiorstwa 13

1.2. Zalety i wady poszczególnych grup mierników realizacji celu przedsiębiorstwa 6

1.3. Wskaźniki finansowe poddane badaniu w empirycznej części monografii 21

1.4. Wykorzystanie wskaźników w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa 33

1.5. Przeciętne wartości wybranych wskaźników finansowych w latach 2002-2008 37
Rozdział 2

Metodyka szacowania sektorowych przedziałów wartości rekomendowanych dla wskaźników finansowych 49

2.1. Przedmiot i cel przeprowadzonych badań 49

2.2. Charakterystyka próby badawczej 50

2.3. Uzasadnienie wyboru celów nadrzędnych przedsiębiorstw oraz mierników ich realizacji 5

2.4. Przebieg przeprowadzonych badań 59
Rozdział 3

Kształtowanie się wartości wskaźników finansowych wśród ponadprzeciętnie rentownych spółek giełdowych 67

3.1. Wstęp 67

3.2. Kształtowanie się wartości wskaźników z obszaru płynności wśród ponadprzeciętnie rentownych spółek giełdowych 67

3.3. Kształtowanie się wartości wskaźników z obszaru wspomagania finansowego wśród ponadprzeciętnie rentownych spółek giełdowych 73

3.4. Kształtowanie się wartości wskaźników z obszaru sprawności działania wśród ponadprzeciętnie rentownych spółek giełdowych 7

3.5. Kształtowanie się wartości wskaźników rynku kapitałowego wśród ponadprzeciętnie rentownych spółek giełdowych 8

3.6. Podsumowanie wyników badań 84
Rozdział 4

Kształtowanie się wartości wskaźników finansowych wśród najmniej zagrożonych upadłością spółek giełdowych 89

4.1. Wstęp 89

4.2. Kształtowanie się wartości wskaźników z obszaru płynności wśród najmniej zagrożonych upadłością spółek giełdowych 89

4.3. Kształtowanie się wartości wskaźników z obszaru wspomagania finansowego wśród najmniej zagrożonych upadłością spółek giełdowych 94

4.4. Kształtowanie się wartości wskaźników z obszaru sprawności działania wśród najmniej zagrożonych upadłością spółek giełdowych 97

4.5. Kształtowanie się wartości wskaźników rynku kapitałowego wśród najmniej zagrożonych upadłością spółek giełdowych 103

4.6. Podsumowanie wyników badań 104
Rozdział 5

Kształtowanie się wartości wskaźników finansowych wśród kreujących najwyższą wartość spółek giełdowych 109

5.1. Wstęp 109

5.2. Kształtowanie się wartości wskaźników z obszaru płynności wśród kreujących najwyższą wartość spółek giełdowych 109

5.3. Kształtowanie się wartości wskaźników z obszaru wspomagania finansowego wśród kreujących najwyższą wartość spółek giełdowych 114

5.4. Kształtowanie się wartości wskaźników z obszaru sprawności działania wśród kreujących najwyższą wartość spółek giełdowych 117

5.5. Kształtowanie się wartości wskaźników rynku kapitałowego wśród kreujących najwyższą wartość spółek giełdowych 122

5.6. Podsumowanie wyników badań 124
Rozdział 6

Kształtowanie się wartości wskaźników, finansowych wśród spółek giełdowych dążących do realizacji odmiennych celów nadrzędnych 129

6.1. Sektorowe porównanie wyników badań uzyskanych przy wykorzystaniu poszczególnych prób badawczych 129

6.2. Sektorowe porównanie wyników badań uzyskanych przy wykorzystaniu poszczególnych prób badawczych 131
Wnioski końcowe 141

Bibliografia 147

Załączniki 149

Załącznik 1 149

Załącznik 2 155

Załącznik 3 161

Załącznik 4 167

Załącznik 5 168

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku