• Mierniki nadrzędnych celów działalności przedsiębiorstwa - rentowność, płynność finansowa, wypłacalność (wyd. II)

Monografia podejmuje ważne i aktualne zagadnienia dotyczące pomiaru oraz oceny stopnia realizacji nadrzędnych celów działalności przedsiębiorstwa funkcjonującego w gospodarce rynkowej. Przybliża istotę i znaczenie kluczowych mierników działalności przedsiębiorstwa, jakimi są: rentowność, płynność finansowa oraz wypłacalność. Prezentuje wzajemne powiązania i zależności między nimi, a także omawia metodykę ich badania.

Podtytuł Mierniki nadrzędnych celów działalności przedsiębiorstwa - rentowność, płynność finansowa, wypłacalność (wyd. II)
Autor Konrad Stępień
Rok wydania 2024
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 246
78.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-838-7
Monografia podejmuje ważne i aktualne zagadnienia dotyczące pomiaru oraz oceny stopnia realizacji nadrzędnych celów działalności przedsiębiorstwa funkcjonującego w gospodarce rynkowej. Przybliża istotę i znaczenie kluczowych mierników działalności przedsiębiorstwa, jakimi są: rentowność, płynność finansowa oraz wypłacalność. Prezentuje wzajemne powiązania i zależności między nimi, a także omawia metodykę ich badania. W opracowaniu w szczególności przedstawiono:
• teoretyczne aspekty oceny działalności przedsiębiorstw;
• sprawozdanie finansowe jako źródło informacyjne analizy rentowności, płynności finansowej oraz wypłacalności;
• analizę finansową jako narzędzie badania sytuacji finansowej i dokonań finansowych przedsiębiorstw;
• metodykę badania rentowności, płynności finansowej oraz wypłacalności przedsiębiorstw;
• modele wypłacalności przedsiębiorstw bazujące na analizie dyskryminacyjnej oraz analizie logitowej.

Książka może stać się lekturą nie tylko dla środowisk naukowych, akademickich, ale także dla praktyków: analityków finansowych, menedżerów, właścicieli przedsiębiorstw oraz potencjalnych inwestorów.

Wstęp 7

Rozdział 1
Teoretyczne aspekty oceny działalności przedsiębiorstw 11
1.1. Nadrzędne cele działalności przedsiębiorstw 11
1.2. Rentowność jako podstawowy miernik pomnażania kapitału właściciela 26
1.3. Płynność finansowa oraz wypłacalność jako mierniki przetrwania przedsiębiorstwa 32

Rozdział 2
Sprawozdanie finansowe jako źródło informacyjne analizy rentowności, płynności finansowej oraz wypłacalności 47
2.1. Sprawozdawczość finansowa w strukturze współczesnej rachunkowości 47
2.2. Sprawozdania finansowe na tle źródeł informacyjnych analizy finansowej 59
2.3. Użyteczność sprawozdań finansowych w analizie rentowności, płynności finansowej oraz wypłacalności 69
2.4. Nadrzędne zasady rachunkowości a cechy jakościowe sprawozdań finansowych 86

Rozdział 3
Analiza finansowa jako narzędzie badania sytuacji finansowej i dokonań finansowych przedsiębiorstw 101
3.1. Pojęcie pomiaru, analizy i oceny 101
3.2. Istota, przedmiot oraz zakres analizy finansowej 104
3.3. Rodzaje i metody analizy finansowej 112
3.4. Analiza wstępna i wskaźnikowa sprawozdań finansowych 121

Rozdział 4
Metody badania rentowności 135
4.1. Klasyczne metody pomiaru i analizy rentowności 135
4.2. Analiza piramidalna metodą Du Ponta 148
4.3. Wpływ dźwigni finansowej na rentowność kapitału własnego 153
4.4. Wskaźniki rynku kapitałowego w badaniu efektywności gospodarowania 157

Rozdział 5
Metodyka badania płynności finansowej przedsiębiorstw 165
5.1. Klasyczna analiza płynności finansowej 165
5.2. Analiza płynności finansowej oparta na przepływach pieniężnych 171
5.3. Rola wskaźników rotacji zapasów, należności i zobowiązań w analizie płynności finansowej 177
5.4. Kapitał obrotowy netto w kształtowaniu płynności finansowej 185

Rozdział 6
Metody badania wypłacalności przedsiębiorstw 197
6.1. Wskaźniki poziomu zadłużenia w badaniu wypłacalności 197
6.2. Wskaźniki zdolności do obsługi zadłużenia 203
6.3. Istota modeli wypłacalności przedsiębiorstw 207
6.4. Doświadczenia światowe w zakresie tworzenia modeli wypłacalności 212
6.5. Polskie modele wypłacalności przedsiębiorstw 220

Zakończenie 231
Bibliografia 233
Spis tabel 245
Spis rysunków 246

Prof. UEK dr hab. Konrad Stępień jest pracownikiem Katedry Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Katedry Ekonomii Akademii Tarnowskiej. Autor opracowań z zakresu rachunkowości finansowej, sprawozdawczości finansowej oraz analizy finansowej przedsiębiorstw. Za rozprawę doktorską pt. „Pomiar i ocena wyników działalności polskich spółek giełdowych z wykorzystaniem zasady memoriałowej i kasowej" otrzymał w 2007 r. nagrodę Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W 2021 r. uzyskał nagrodę Stowarzyszenia Księgowych w Polsce im. prof. Zbigniewa Messnera za dysertację habilitacyjną pt. „Polityka rachunkowości w kreowaniu wartości informacyjnej sprawozdań finansowych". Zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki wyceny w rachunkowości, polityki rachunkowości przedsiębiorstwa, sprawozdawczości finansowej oraz społecznej odpowiedzialności, a także analizy sytuacji finansowej i dokonań finansowych przedsiębiorstw.

Recenzja: dr hab. Piotr Szczypa, prof. Politechniki Warszawskiej

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku