• Sprawozdawczość przedsiębiorstw w zakresie ich społecznej odpowiedzialności. Ocena jakości raportów CSR

OSTATNIE EGZEMPLARZE. WYDANIE ZASTĄPIONE NOWYM

Podtytuł Sprawozdawczość przedsiębiorstw w zakresie ich społecznej odpowiedzialności. Ocena jakości raportów CSR
Autor Patrycja Hąbek
Rok wydania 2015
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 204
58.00 42.34
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
40.6
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-787-8

OSTATNIE EGZEMPLARZE. WYDANIE ZASTĄPIONE NOWYM.

Sprawozdawczość społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw staje się obecnie standardem globalnym, coraz częściej praktykowanym przez menedżerów na całym świecie. Podczas gdy z roku na rok obserwuje się wzrost popularności tego rodzaju praktyk, to jakość sporządzanych sprawozdań w tym obszarze jest wątpliwa. Przedsiębiorstwa opracowując raporty CSR korzystają z różnego rodzaju standardów, wytycznych w tym zakresie bądź przygotowują je według własnego pomysłu, na różnym poziomie szczegółowości i nie zawsze cyklicznie. W związku z tym, raporty te nie zawsze dostarczają kompletnych i oczekiwanych przez otoczenie danych, co intensyfikuje problem z ich oceną i porównywaniem wyników w omawianym zakresie. Różnice występują również pomiędzy modelami raportowania przyjętymi w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, co spowodowane jest między innymi odmienną w tych krajach implementacją prawodawstwa unijnego w zakresie ujawniania danych pozafinansowych.

W niniejszej monografii przedstawiono wyniki badań dotyczące problematyki sprawozdawczości społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, uwzględniając rolę rządu w rozwoju tego zagadnienia. Wiedza w tym zakresie może być ważna i poznawczo atrakcyjna zarówno dla środowisk naukowych, jak i praktyków zarządzania. Przedstawione w pracy autorskie narzędzie do oceny jakości raportów CSR może zostać bezpośrednio wykorzystane w praktyce biznesowej do:
- diagnozowania procesu raportowania społecznej odpowiedzialności,
- identyfikacji słabych i mocnych stron opracowanego raportu CSR,
- wyznaczenia kierunku usprawnień w procesie raportowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa.

Z uwagi na zakres podejmowanych zagadnień publikacja kierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Przeznaczona jest zarówno dla pracowników naukowych, jak i praktyków zarządzania, w szczególności dla kadry menedżerskiej przedsiębiorstw wdrażających lub planujących wdrożenie raportowania CSR, jak również dla wszystkich osób zainteresowanych zgłębianiem wiedzy z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Sprawozdawczość społecznej odpowiedzialności 11
1.1. Pojęcie raportowania CSR 11
1.2. Ewolucja w raportowaniu CSR 16
1.3. Raportowanie CSR jako integralny element procesu zarządzania CSR 22
1.3.1. Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością 22
1.3.2. Raportowanie w zarządzaniu CSR 26
1.4. Wiarygodność raportów CSR 30
1.4.1. Zjawisko greenwashingu 30
1.4.2. Wzmacnianie wiarygodności 32
1.4.3. Standardy poświadczania wiarygodności raportów CSR 35

Rozdział 2
Aspekty instytucjonalne w rozwoju sprawozdawczości CSR 41
2.1. Rola instytucji rządowych w rozwoju sprawozdawczości CSR 41
2.2. Model obligatoryjny czy dobrowolny sprawozdawczości CSR? Argumenty za i przeciw 45
2.3. Uregulowania prawne w zakresie ujawniania informacji niefinansowych 48

Rozdział 3
Instrumentarium raportowania CSR 53
3.1. Wytyczne Global Reporting Initiative 53
3.2. UN Global Compact 61
3.3. Wytyczne KPIs for ESG 62
3.4. Raportowanie zintegrowane 64

Rozdział 4
Charakterystyka badań empirycznych 71
4.1. Koncepcja i plan badań 71
4.2. Metodyka badań z wyodrębnieniem poszczególnych etapów 75

Rozdział 5
Polityka rządowa wspierająca sprawozdawczość CSR 87
5.1. Analiza inicjatyw rządowych ukierunkowanych na rozwój sprawozdawczość CSR w wybranych krajach UE 87
5.2. Identyfikacja modeli polityki rządowej wspierającej raportowanie CSR 97
Podsumowanie 99

Rozdział 6
Raportowanie społecznej odpowiedzialności w Polsce i w wybranych krajach UE 101
6.1. Analiza stanu obecnego w zakresie raportowania CSR 101
6.2. Ocena jakość raportów CSR 105
6.2.1. Regionalne różnice w jakości raportów CSR 107
6.2.2. Poziom jakości polskich raportów CSR 110
6.2.3. Wpływ obowiązku sprawozdawczego, wytycznych GRI oraz niezależnej weryfikacji na jakość raportów CSR 112
Podsumowanie 117

Rozdział 7
Uwarunkowania rozwoju sprawozdawczości CSR 122
7.1. Rola rządu w procesie rozwoju sprawozdawczości CSR 122
7.2. Motywy i bariery raportowania społecznej odpowiedzialności 125

Rozdział 8
Koncepcja zastosowania narzędzia badawczego do doskonalenia zarządzania społeczną odpowiedzialnością 135

Zakończenie i rekomendacje 141
Bibliografia 147
Spis tabel 157
Spis rysunków 159
Załączniki 161
O Autorce 204

Patrycja Hąbek - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt Wydziału Organizacji i Zarzadzania Politechniki Śląskiej, zastępca redaktora naczelnego kwartalnika naukowo-technicznego: Management Systems in Production Engineering. Jest aktywnym członkiem: European Academy of Management, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (TNOiK) oraz Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Prowadzi wykłady oraz realizuje badania naukowe w kraju i za granica. Uczestniczy w realizacji projektów międzynarodowych oraz kieruje projektem badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Autorka licznych publikacji naukowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych poświęconych problematyce społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz doskonaleniu systemów zarzadzania jakością.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku