• Parki technologiczne jako element regionalnej polityki wsparcia internacjonalizacji innowacyjnych firm sektora MŚP

Gospodarka wiedzy, innowacyjność i internacjonalizacja oraz pomoc publiczna to kluczowe pojęcia, które organizują współczesną debatę na temat rozwoju regionalnego. Dlatego też stały się centralnymi zagadnieniami dyskutowanymi w prezentowanej książce. Autorzy swoje zainteresowania koncentrują na przedsiębiorstwach-lokatorach parków technologicznych w Polsce oraz samych parkach technologicznych, które traktowane są jako podstawowy instrument regionalnej polityki rozwoju. Monografia jest połączeniem teoretycznej refleksji nad perspektywami rozwoju gospodarczego z gruntownymi, wieloaspektowymi badaniami parków technologicznych i operujących w nich przedsiębiorstw. Celem przeprowadzonych badań jest m.in. określenie, na ile i w jakim zakresie parki technologiczne są skutecznym narzędziem budowania gospodarki opartej na wiedzy i osiągania przewagi konkurencyjnej na tym polu. Zaprezentowane analizy przynoszą między innymi odpowiedzi na pytania o stopień innowacyjności i internacjonalizacji f

Podtytuł Parki technologiczne jako element regionalnej polityki wsparcia internacjonalizacji innowacyjnych firm sektora MŚP
Autor Mateusz Błaszczyk, Leszek Kwieciński, Magdalena Stawicka, Marek Wróblewski
Rok wydania 2018
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 228
50.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-683-3
Gospodarka wiedzy, innowacyjność i internacjonalizacja oraz pomoc publiczna to kluczowe pojęcia, które organizują współczesną debatę na temat rozwoju regionalnego. Dlatego też stały się centralnymi zagadnieniami dyskutowanymi w prezentowanej książce. Autorzy swoje zainteresowania koncentrują na przedsiębiorstwach-lokatorach parków technologicznych w Polsce oraz samych parkach technologicznych, które traktowane są jako podstawowy instrument regionalnej polityki rozwoju.

Monografia jest połączeniem teoretycznej refleksji nad perspektywami rozwoju gospodarczego z gruntownymi, wieloaspektowymi badaniami parków technologicznych i operujących w nich przedsiębiorstw. Celem przeprowadzonych badań jest m.in. określenie, na ile i w jakim zakresie parki technologiczne są skutecznym narzędziem budowania gospodarki opartej na wiedzy i osiągania przewagi konkurencyjnej na tym polu.

Zaprezentowane analizy przynoszą między innymi odpowiedzi na pytania o stopień innowacyjności i internacjonalizacji firm-lokatorów parków technologicznych oraz kondycję parków technologicznych w Polsce, a także wpływ pomocy publicznej na rozwój sektora innowacyjnych przedsiębiorstw. Przeprowadzone studia empiryczne pozwalają też na zaprezentowanie pożądanego modelu funkcjonowania parków technologicznych, a w szerszej perspektywie zasad skutecznej polityki regionalnej wpisującej się we współczesne teorie handlu i rozwoju endogennego.

Książka kierowana jest do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych zagadnieniami internacjonalizacji, innowacyjności i polityki publicznej. Przedstawione w niej ustalenia mogą być - zdaniem autorów - ciekawe zarówno dla czytelników zajmujących się tymi problemami od strony naukowej i poznawczej, jak też praktyków: menadżerów, decydentów oraz ekspertów związanych z polityką proinnowacyjną i rozwojową.

Wstęp 9

Rozdział 1
Teorematy rozwoju regionalnego a praktyka polityczna 13
1.1. Rozwój regionalny i wzrost gospodarczy w ujęciu regionalnym 13
1.2. Teorie rozwoju jako problem makroekonomii 16
1.3. Miejsce regionu w teoriach rozwoju gospodarczego 20
1.4. Wiedza i innowacja jako przedmiot polityki rozwoju regionalnego 26
1.5. Produkowanie innowacji 28
1.6. Innowacyjność jako strategia rozwoju regionalnego 32

Rozdział 2
Współczesne tendencje internacjonalizacji firm 35
2.1. Wprowadzenie 35
2.2. Istota i motywy procesu międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw 36
2.3. Tradycyjne modele internacjonalizacji a etapowość jej przebiegu 40
2.4. Modele sieciowe 44
2.5. Born-global - zjawisko firm globalnych od początku działalności 46
2.6. Holistyczne ujęcie internacjonalizacji 52
2.7. Bariery internacjonalizacji 55

Rozdział 3
Konceptualizacja młodych innowacyjnych przedsiębiorstw (Knowledge Intensive Companies - KIC) 59
3.1. Definicje KIC 59
3.2. Klasyfikacje KIC 61
3.3. Działalność innowacyjna 65

Rozdział 4
Miary internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorstw 71
4.1. Wprowadzenie 71
4.2. Miary internacjonalizacji przedsiębiorstw - zarys problemu 73
4.3. Miary innowacyjności przedsiębiorstw - zarys problemu 79

Rozdział 5
Parki technologiczne jako narzędzie rozwoju gospodarczo-społecznego 83
5.1. Teoretyczny wymiar procesów rozwojowych - parki technologiczne w ujęciu paradygmatu polityki rozwoju 83
5.2. Parki technologiczne jako kluczowi animatorzy sieci prorozwojowych 87
5.3. Generacje, funkcje oraz modele parków technologicznych 90
5.4. Nowy wymiar aktywności parków - internacjonalizacja działalności 92
5.5. Bariery i obecny stan rozwoju parków technologicznych 97

Rozdział 6
Przedsiębiorstwa - rezydenci parków technologicznych: innowacyjność, internacjonalizacja i pomoc publiczna. Wyniki badań ilościowych 99
6.1. Rola innowacji w działalności przedsiębiorstw 101
6.2. Internacjonalizacja przedsiębiorstw-lokatorów parków technologicznych w Polsce 110
6.3. Uwarunkowania internacjonalizacji przedsiębiorstw w parkach: determinanty i bariery 121
6.4. Park technologiczny jako instytucja wsparcia innowacyjności i internacjonalizacji swoich lokatorów 130

Rozdział 7
Polskie parki technologiczne: kondycja i perspektywy rozwoju. Wyniki badań jakościowych 139
7.1. Obszar problemowy: parki technologiczne - modele, sposób działania, współpraca 139
7.1.1. Definiowanie parku technologicznego, model biznesu, formy organizacyjne 139
7.1.2. Specjalizacja parków technologicznych 144
7.1.3. Zasoby, partnerstwo, współpraca i otoczenie parków technologicznych 144
7.1.4. Polityka wobec parków 146
7.1.5. Perspektywy rozwoju parków technologicznych 148
7.2. Obszar problemowy: lokatorzy parków technologicznych 149
7.2.1. Przedsiębiorstwa współpracujące z parkami 149
7.2.2. Selekcja firm do parków 154
7.2.3. Oferta parków technologicznych 159
7.3. Obszar problemowy: internacjonalizacja firm-lokatorów oraz internacjonalizacja parku technologicznego 163
7.3.1. Stosunek parków technologicznych do internacjonalizacji przedsiębiorstw 163
7.3.2. Przejawy internacjonalizacji przedsiębiorstw w parkach technologicznych 165
7.3.3. Wsparcie parków technologicznych dla internacjonalizacji przedsiębiorstw 167
7.3.4. Dalsze plany parków technologicznych w zakresie wspierania internacjonalizacji lokatorów 169
7.3.5. Internacjonalizacja parków technologicznych 170

Podsumowanie, wnioski, rekomendacje 175
Dylematy rozwojowe parków technologicznych 175
Par k technologiczny jako środowisko wsparcia rozwoju innowacji i umiędzynarodowienia - perspektywa lokatorów 180
W stronę modelu IV generacji parków technologicznych 183

Bibliografia 189
Spis tabel 201
Spis rysunków 203

Załączniki 205
Załącznik nr 1 Wykaz parków technologicznych objętych badaniami jakościowymi w formie indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) 205
Załącznik nr 2 Scenariusz - wątki do indywidualnego wywiadu pogłębionego z zarządzającymi parkami technologicznymi 206
Załącznik nr 3 Kwestionariusz wywiadu użytego w badaniach przedsiębiorstw-rezydentów parków technologicznych 207

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku