• Analiza finansowa przedsiębiorstw wybranych sektorów ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia upadłością (wyd. II)

W książce podjęto problematykę oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw z trzech sektorów: ochrony zdrowia, budownictwa i transportu. Odgrywają one znaczącą rolę w gospodarce. Szeroko pojęte budownictwo oraz transport powietrzny i lądowy można nazwać motorem napędzającym koniunkturę, ponieważ ich rozwój oddziałuje na pozostałe branże. Sektor ochrony zdrowia jest zaś kluczowy ze względów społecznych, co ze szczególną siłą uwidoczniło się w trakcie pandemii COVID-19.

Podtytuł Analiza finansowa przedsiębiorstw wybranych sektorów ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia upadłością (wyd. II)
Autor Wojciech Lichota, Ewelina Rabiej, Rafał Pitera
Rok wydania 2024
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 172
59.00 41.30
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
41.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-836-3
W książce podjęto problematykę oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw z trzech sektorów: ochrony zdrowia, budownictwa i transportu. Odgrywają one znaczącą rolę w gospodarce. Szeroko pojęte budownictwo oraz transport powietrzny i lądowy można nazwać motorem napędzającym koniunkturę, ponieważ ich rozwój oddziałuje na pozostałe branże. Sektor ochrony zdrowia jest zaś kluczowy ze względów społecznych, co ze szczególną siłą uwidoczniło się w trakcie pandemii COVID-19.

W publikacji omówiono następujące zagadnienia:
• metodologia analizy finansowej - wstępnej i wskaźnikowej;
• modele wczesnego ostrzegania, mogące służyć zarówno do predykcji upadłości, jak również do oceny bieżącej sytuacji finansowej;
• metody wykorzystywane przez banki w Polsce do oceny zdolności kredytowej podmiotów ubiegających się o finansowanie;
• krytyczny przegląd najważniejszych badań w zakresie analizy finansowej;
• praktyczne zastosowanie wybranych metod do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw - przykłady.

Publikacja jest adresowana do pracowników naukowo-badawczych uczelni, pracowników instytutów zajmujących się gromadzeniem danych i udostępnianiem informacji o kondycji finansowej polskich przedsiębiorstw dla banków i innych instytucji finansowych, agend rządowych, doradców i analityków finansowych oraz studentów kierunków ekonomicznych.


„Książka jest próbą wypełnienia luki na rynku wydawniczym w Polsce, traktującą o zastosowaniu metod dyskryminacyjnych w ocenie sytuacji finansowej firm i ostrzegania przed upadłością czy bankructwem, jest wartościowym dziełem naukowo-badawczym, do którego Autorzy wnieśli znaczny wkład pracy nad studiami literaturowymi zarówno literatury krajowej, jak i zagranicznej, a następnie przeprowadzonymi badaniami empirycznymi na zgromadzonym materiale statystycznym przy wykorzystaniu wybranych metod i modeli do analizy finansowej podmiotów reprezentujących trzy ważne sektory, tj. ochrony zdrowia, budownictwa i transportu".
Prof. dr hab. Adam Kopiński, fragment recenzji

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Ocena finansowego wymiaru działalności leczniczej - narzędzia badawcze i dylematy metodyczne 13
1.1. Podmiot leczniczy w systemie ochrony zdrowia 13
1.2. Metodyka analizy finansowej działalności leczniczej 21
1.3. Użyteczność modeli predykcji upadłości w ocenie kondycji finansowej podmiotu leczniczego 36
1.4. Analiza kondycji finansowej szpitali - case studies 54

Rozdział 2
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw z branży budowlanej - metody i badania 81
2.1. Istota sektora budownictwo oraz stan dotychczasowych badań 81
2.2. Metody analityczne w badaniach przedsiębiorstw budowlanych 83
2.3. Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw budowlanych - case studies 94

Rozdział 3
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw z branży transportowej 117
3.1. Rynek usług transportowych w Polsce - specyfika, najważniejsze badania i analizy 117
3.2. Charakterystyka modeli wczesnego ostrzegania w badaniach przedsiębiorstw transportowych 119
3.2.1. Modele wykorzystujące liniową funkcję dyskryminacyjną 119
3.2.2. Modele logitowe 125
3.2.3. Modele scoringowe 128
3.3. Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw transportowych - case studies 135

Zakończenie 151
Bibliografia 155
Spis tabel 167
Załączniki 171

Recenzja: Prof. dr hab. Adam Kopiński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku