• Bankowa obsługa przedsiębiorstw (wyd. II)

Bankowość korporacyjna jest publikacją przedstawiającą wzajemne relacje pomiędzy bankiem a przedsiębiorstwem. W poszczególnych rozdziałach ni­niejszej książki autorzy przedstawiają zagadnienia bankowej obsługi przedsiębiorstw, zadania i instrumenty profesjonalnego zarządzania finansowego z punktu widzenia przedsiębiorstwa, finansowania długookresowego oraz problematykę dotyczącą marketingu w dziedzinie bankowości korporacyjnej. Książka jest podręcznikiem do Bankowości korporacyjnej w Akademii Bankowej we Frankfurcie nad Menem. Warto podkreślić, że poświęcono w niej szczególną uwagę dotyczącą różnym metodom wyceny przedsiębiorstw.

Podtytuł Bankowa obsługa przedsiębiorstw (wyd. II)
Autor Andreas Dahmen, Philip Jacobi
Rok wydania 2009
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 240
44.00 31.68
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
28.6
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-107-4

 

Bankowość korporacyjna jest publikacją przedstawiającą wzajemne relacje pomiędzy bankiem a przedsiębiorstwem.

Jesteśmy świadkami przechodzenia do społeczeństwa informatycznego i dynamicznego rozwoju nowych rynków, oraz wzrostu wrażliwości na problemy środowiska naturalnego. Tego rodzaju zmiany stanowią ogromne wyzwanie dla przedsiębiorstw. Muszą one wdrażać nowe technologie, wejść na nieopanowane jeszcze rynki i zrestrukturyzować całe łańcuchy tworzenia wartości. Trudność polega na tym, iż musi to być przeprowadzone w warunkach niebywałego przyspieszenia procesów innowacyjnych, skrócenia cyklu życia produktów i często niewystarczającej akceptacji społecznej. 

Banki natomiast, muszą nie tylko dokonać wewnętrznych zmian, ale również reagować na zmiany dokonujące się w sektorze przedsiębiorstw. Kredytując działalność gospodarczą ponoszą określone ryzyko. Dlatego muszą umieć odróżnić dobre projekty od złych. zadanie to i tym samym bankowa obsługa przedsiębiorstw nastręcza wielu wyzwań i wymaga szukania przez banki nowych rozwiązań. 

W poszczególnych rozdziałach książki autorzy przedstawiają zagadnienia bankowej obsługi przedsiębiorstw, zadania i instrumenty profesjonalnego zarządzania finansowego z punktu widzenia przedsiębiorstwa, finansowania długookresowego oraz problematykę dotyczącą marketingu w dziedzinie bankowości korporacyjnej.

Książka jest podręcznikiem do Bankowości korporacyjnej w Akademii Bankowej we Frankfurcie nad Menem. Warto podkreślić, że poświęcono w niej szczególną uwagę dotyczącą różnym metodom wyceny przedsiębiorstw.

Rozdział 1. Wprowadzenie 7

Rozdział 2. Rynek usług bankowych dla przedsiębiorstw 9
2.1. Podstawowe dane o rynku usług bankowych dla przedsiębiorstw 9
2.2. Kluczowe czynniki marketingowe w bankowej obsłudze przedsiębiorstw 11
2.3. Fundamentalne trendy 14
2.3.1. Trendy w zakresie transakcji aktywnych i pasywnych 14
2.3.2. Trendy w zakresie transakcji prowizyjnych 17

Rozdział 3. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw 23
3.1. Uwagi wstępne 23
3.2. Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstw 24
3.2.1. Koncepcja grup interesów (stakeholder) 24
3.2.2. Decyzje inwestycyjne i finansowe 25
3.2.3. Koncepcja shareholder value 27
3.2.4. Niepewność i ryzyko 28
3.2.5. Ryzyko inwestycyjne i finansowe 30
3.2.6. Stosunki własciciel-zarządca (teoria agencji) 33
3.2.7. Charakter umów finansowych 35
3.3. Decyzje inwestycyjne 39
3.3.1. Dynamiczny rachunek efektywności inwestycji 39
3.3.2. Uwzględnienie finansowania obcego 41
3.3.3. Uwzględnienie podatków 42
3.3.4. Określenie kalkulacyjnej stopy procentowej 45
3.3.5. Optymalny okres eksploatacji i optymalny czas zastąpienia starej inwestycji nową 46
3.3.6. Decyzje inwestycyjne w warunkach niepewności 49
3.3.6.1. Reguła wartości oczekiwanej 49
3.3.6.2. Reguła dwóch parametrów 51
3.3.7. Sekwencyjne planowanie inwestycyjne 53
3.3.8. Uwagi końcowe 58
3.4. Decyzje w sprawie finansowania 59
3.4.1. Koszty kapitału jako kryterium decyzyjne 59
3.4.1.1. Koszty kapitału w przypadku mieszanego finansowania 60
3.4.1.2. Koszty kapitału obcego 61
3.4.1.3. Koszty kapitału własnego 62
3.4.2. Polityka zadłużania 64
3.4.2.1. Główna idea 64
3.4.2.2. Tradycyjny pogląd na strukturę kapitału 65
3.4.2.3. Twierdzenie Modiglianiego/Millera 67
3.4.2.4. Zmodyfikowane twierdzenie Modiglianiego/Millera 71
3.4.2.5. Optymalny stopień zadłużenia 77
3.4.3. Polityka dywidend 78
3.4.3.1. Podstawowa idea 78
3.4.3.2. Czynniki determinujące optymalną politykę dywidend 78
3.4.3.3. Optymalny stopień finansowania kapitałem własnym 80
3.4.4. Uwagi końcowe 81

Rozdział 4. Bankowa obsługa przedsiębiorstw ukierunkowana na przyszłość 83
4.1. Kredyty bankowe dla przedsiębiorstw 83
4.1.1. Uwagi ogólne 83
4.1.2. Podstawy decyzji kredytowych 86
4.1.3. Wycena struktury zabezpieczeń 87
4.1.4. Wymagania pod adresem organizacji transakcji kredytowych 89
4.1.5. Intensywny monitoring kredytów obciążonych wysokim ryzykiem 91
4.2. Proces podejmowania decyzji kredytowych 94
4.2.1. Gromadzenie informacji 95
4.2.2. Analiza ryzyka 98
4.2.3. Analiza dopuszczalnego obciążenia 100
4.2.4. Nowoczesne metody analizy ryzyka i podejmowania decyzji kredytowych 103
4.2.5. Zarządzanie ryzykiem i monitoring 107
4.3. Wycena wartości przedsiębiorstwa 110
4.3.1. Uwagi ogólne 110
4.3.2. Wycena na podstawie stanu składników majątkowych 112
4.3.2.1. Metoda odtworzeniowa 112
4.3.2.2. Metoda wartości likwidacyjnej 115
4.3.3. Wycena wartości przedsiębiorstwa w oparciu o generowane dochody 116
4.3.3.1. Metoda dyskontowania przyszłych dochodów 116
4.3.3.2. Metoda renty wieczystej 121
4.3.3.3. Metoda multiplikacyjna 123
4.3.3.4. Liczenie wartości przedsiębiorstwa metodą DVFA 125
4.3.4. Metoda stuttgarcka 127
4.3.5. Wycena przedsiębiorstwa w oparciu o strumienie pieniężne 129
4.3.5.1. Metoda dyskontowania strumieni pieniężnych 129
4.3.5.2. Koncepcja shareholder value 131
4.3.6. Streszczenie 134
4.4. Alternatywne instrumenty finansowania. Finansowanie specjalne i doradztwo na rzecz firm 135
4.4.1. Alternatywne instrumenty finansowania 135
4.4.1.1. Leasing 135
4.4.1.2. Faktoring 141
4.4.1.3. Forfaiting 144
4.4.2. Finansowanie specjalne 147
4.4.2.1. Kapitał własny i quasi kapitał własny 147
4.4.2.1.1. Venture capital 148
4.4.2.1.2. Kapitał udziałowy 150
4.4.2.2. Finansowanie projektów 153
4.4.2.3. Inżynieria finansowa 160
4.4.2.4. Sekurytyzacja 165
4.4.3. Usługi doradcze 172
4.4.3.1. Fuzje i przejęcia (mergers & acquiston) 172
4.4.3.2. Usługi consultingowe banków 175
4.5. Operacje pośredniczące 179
4.5.1. Uwagi ogólne 179
4.5.2. Usługi związane z realizacją płatności 180
4.5.2.1. Obrót płatniczy 180
4.5.2.2. Bezdokumentowe płatności zagraniczne 182
4.5.2.3. Bankowość elektroniczna 183
4.5.3. Funkcje transformacyjne 188
4.5.3.1. Fundusze rynku pieniężnego 189
4.5.3.2. Operacje papierami wartościowymi 190
4.5.3.3. Fundusze specjalne 191
4.5.4. Usługi hedgingowe i optymalizujące korzyści 193
4.5.4.1. Uwarunkowane formy płatności zagranicznych 194
4.5.4.2. Operacje dewizowe 195
4.5.4.3. Finansowanie transakcji zagranicznych 197
4.5.4.4. Pochodne instrumenty finansowe 198
4.5.5. Streszczenie 205

Rozdział 5. Marketing w usług bankowych dla przedsiębiorstw 207
5.1. Zadania i rola marketingu w zakresie bankowości korporacyjnej 207
5.1.1. Filozofia marketingu bankowości korporacyjnej 208
5.1.2. Zarządzanie marketingowe 212
5.2. Marketingowe metody zarządzania obszarami strategicznymi w zakresie bankowości korporacyjnej 215
5.2.1. Polityka w zakresie ryzyka 216
5.2.2. Polityka dystrybucji 219
5.2.3. Polityka produktu 222
5.2.4. Polityka cenowa 225
5.2.5. Polityka komunikacji 229
5.2.6. Controlling w sferze marketingu 232

Zakończenie 237
Bibliografia 239

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku