• Ewolucyjne uwarunkowania pieniądza cyfrowego (wyd. II)

Wśród wielu wyzwań, które stają się udziałem ekonomii na szczególna uwagę zasługuje wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych na gospodarkę (a w szczególności system finansowy) i funkcjonującego w niej człoweika. Wpływ ten w okresie ostatnich dekad uległ znacznemu zdynamizowaniu przyczyniając się do wzrostu liczby transakcji realizowanych po niższym koszcie. Celem niniejszej pracy jest: przedstawienie uwarunkowań funkcjonowania pieniądza cyfrowego (w środowisku gospodarczym, społecznym i technicznym), który jest nową generacją peniądza, przy czym z uwagi na sens rozważań zawartych w pracy wskazuje się, iż ewlucja dotyczy podmiotu, czyli samego pieniądza, jak również ewlucja odnosi sie do otoczenia, czyli gospodarki, społeczeństwa, techniki; ocena funkcjonowania pieniądza cyfrowego w gospodarce wirtualnej oraz gospodarce realnej. W sferze wirtualnej na szczególna uwagę zasluguje analiza gospodarki elektronicznej, wirtualnych gospodarek oraz innowacyjnych form płatności. Z uwagi n

Podtytuł Ewolucyjne uwarunkowania pieniądza cyfrowego (wyd. II)
Autor Artur Borcuch
Rok wydania 2019
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 344
72.00 50.40
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
50.4
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-216-3
Wśród wielu wyzwań, które stają się udziałem ekonomii na szczególna uwagę zasługuje wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych na gospodarkę (a w szczególności system finansowy) i funkcjonującego w niej człoweika. Wpływ ten w okresie ostatnich dekad uległ znacznemu zdynamizowaniu przyczyniając się do wzrostu liczby transakcji realizowanych po niższym koszcie.

Celem niniejszej pracy jest: przedstawienie uwarunkowań funkcjonowania pieniądza cyfrowego (w środowisku gospodarczym, społecznym i technicznym), który jest nową generacją peniądza, przy czym z uwagi na sens rozważań zawartych w pracy wskazuje się, iż ewlucja dotyczy podmiotu, czyli samego pieniądza, jak również ewlucja odnosi sie do otoczenia, czyli gospodarki, społeczeństwa, techniki; ocena funkcjonowania pieniądza cyfrowego w gospodarce wirtualnej oraz gospodarce realnej. W sferze wirtualnej na szczególna uwagę zasluguje analiza gospodarki elektronicznej, wirtualnych gospodarek oraz innowacyjnych form płatności. Z uwagi na rozległą problematykę, przedstawione wyniki obejmują wybrane wurtualne światy oraz wybrane systemy płatności internetowych. Tym samym nie wszystkie kategorie przepływów w wirtualnych światach zostały objęte analizą. W sferze realnej pod uwagę wzięto kwestie związane z wykluczeniem finansowym oraz ubankowieniem społeczeństwa, czyli czyniki, które mają wpływ na budowanie społeczeństwa, bezgotówkowego i upowszechnienie pieniądza cyfrowego.

Przedmiotem badania pracy jest ewolucja form występowania pieniądza oraz zakorzenienie pieniądza cyfrowego w historii pieniądza papierowego. Przedmiotem poznania jest wpływ środowiska internetowego na przetrwanie tradycyjnych i współczesnych form pieniądza transakcyjnego i zdawkowego.

Wstęp 5
Uzasadnienie podjęcia tematu 5
Cel rozprawy i hipotezy 8
Struktura rozprawy 10
Zastosowanie metod badawczych, użyteczność rozprawy i baza materiałowa 12

Rozdział 1
Historia pieniądza - od pieniądza towarowego do pieniądza elektronicznego 15
1.1. Pieniądz w perspektywie historycznej 15
1.2. Funkcje, formy pieniądza i jego emisja 24
1.3. Spór o istotę pieniądza oraz dyskusja o gospodarce bez pieniądza 43

Rozdział 2
Wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych na rozwój społeczno-ekonomiczny 49
2.1. Rekonfiguracja życia w wymiarze społecznym i gospodarczym 49
2.2. Społeczeństwo sieci - społeczny i ekonomiczny fenomen Internetu 97
2.3. Społeczeństwo przyszłości - możliwe kierunki rozwoju gospodarki i finansów 103

Rozdział 3
Rynek elektroniczny - miejsce występowania pieniądza cyfrowego 117
3.1. Spojrzenie na rynek nowej ekonomii instytucjonalnej 117
3.2. Rynek elektroniczny jako element zglobalizowanej gospodarki elektronicznej 140
3.3. Uczestnicy rynku elektronicznego i ich wpływ na funkcjonowanie gospodarki elektronicznej 150

Rozdział 4
Wirtualizacja życia społecznego i wirtualizacja gospodarki 181
4.1. Społeczeństwo wirtualne jako urzeczywistnienie więzi międzyludzkich w cyberprzestrzeni 181
4.2. Funkcjonowanie społeczeństwa wirtualnego 185
4.3. Gospodarka wirtualna gier online i jej wpływ na gospodarkę realną 195
4.4. Wirtualny świat, wirtualna gospodarka i wirtualny pieniądz 201

Rozdział 5
Płatności na rynku elektronicznym - formy cyfrowego pieniądza 207
5.1. Tradycyjne metody rozliczania transakcji realizowanych w Internecie - przeszłość 207
5.2. Elektroniczne formy rozliczania transakcji dokonywanych w Internecie - teraźniejszość 210
5.3. Płatności mobilne - nowy obszar rozwoju cyfrowego pieniądza 241

Rozdział 6
Wykluczenie finansowe a funkcjonowanie systemu finansowego 257
6.1. System finansowy a ograniczanie kosztów transakcyjnych 257
6.2. Wykluczenie finansowe - bariera na drodze do rozwoju pieniądza cyfrowego 280
6.3. Ubankowienie społeczeństwa - istotny warunek funkcjonowania pieniądza cyfrowego 286

Zakończenie 303
Bibliografia 311
Spis tabel 337
Spis rysunków 341

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku